Sunteți pe pagina 1din 1

Entalpia molara a gazelor arse la temperatura de evacuare Tev rezultata din calculul in excel este: Ig 32172.

.375 [kJ/kmol] Entalpia molara a incarcaturii proaspete intre temperaturile T0 si T`0 rezultata din calculul in excel este: I0 8970.987 [kJ/kmol] Astfel rezulta caldura evacuata de gazele de ardere: ( Nf 0.503 N0 0.465) Qg Nf Ig N0 I0 ce Pe 10

2.837 10 [kJ/h]

Caldura continuta in gazele de evacuare sub forma de energie chimica, datorita arderii incomplete: ( Ltaer 0.507) Qinc 119538 ( 1 ) Ltaer ce Pe 10
3

1.432 10
5

Qrez Q Qe Qr Qg Qinc 1.5 10

Procentual caldurile se scriu astfel: Qe Qg q e 100 29.512 % q g 100 27.594 % Q Q Qr Qinc q r 100 14.388 % qinc 100 13.923 % Q Q

q rez

Qrez Q

10 1.458 %