Sunteți pe pagina 1din 72

Tipuri de nave

Curs MT
Clasificare generala
NAVE CIVILE
• nave de pasageri (zise popular
„vapoare"), printre care pacheboturi,
nave de croazieră, hidrobuze;
• nave de transport pentru autovehicule şi
pasageri sau feriboturi/RoRo;
• nave de mărfuri uscate sau cargouri;
• nave petroliere sau nave-tancuri;
• nave portcontainere;
• nave de pescuit sau pescadoare;
• nave frigorifice;
• nave tehnice, care efectueaza servicii
portuare (drăgi, şalande, deroşeze, sonete,
macara plutitoare, şalupă, remorcher,
împingător etc.)
• nave speciale (de cercetări ştiinţifice
oceanografice sau avizouri, puitoare de cabluri
sau cabliere, de scafandri, de ranfluare
=operatiunea de aducere la suprafata si de punerea in stare de plutire a
unei nave scufundate,
de stingerea incendiilor, de
salvare, depoluatoare ş.a.m.d.);
• ȘALÁND, șalande, s. n. Navă de
construcție specială, remorcată sau
autopropulsată, folosită în lucrările
hidrotehnice, fluviale sau maritime, pentru
transportul unor materiale etc.
• DEROȘÉZĂ s.f. dragă folosită în operații
de derocare.
• Mașină pentru scoaterea stâncilor din
albia unui râu, de pe un teren
• SONÉTĂ, sonete, s. f. Dispozitiv alcătuit dintr-un
berbec (II 2) care alunecă pe un stâlp vertical, cu
care se bat (manual sau mecanic) piloții în sol (de
obicei pe fundul unei ape), menținându-i totodată în
poziția prescrisă.
• PILÓT2, piloți, s. m. Stâlp de lemn, de oțel sau de
beton (armat), fixat în pământ (vertical sau înclinat)
pentru a transmite la stratele de teren rezistent
greutatea construcțiilor de deasupra sau pentru a
consolida terenul; stâlp de susținere.
• nave portuare şi de deservirea navigaţiei
(remorchere, spărgătoare de gheaţă, pilotine,
„nave-far", „nave hidrografice" etc.);
• nave auxiliare (şlepuri, nave de depozit,
tancuri de apă şi de combustibil, macarale şi
elevatoare plutitoare, nave de pompare
ş.a.m.d.).
Nava port container
CARGOURI
[cargo ship / freighter ship]
• Nave destinate transportului de mărfuri uscate în vrac,
mărfuri ambalate sau neambalate
• Cargourile care transportă mai multe categorii de mărfuri
se numesc cargouri pentru mărfuri generale.
• Cargourile pentru mărfuri generale sunt cele mai
răspândite nave maritime de transport

• deplasamentul deadweight cuprins între


(500...30000) tdw.

• DEPLASAMENT, deplasamente = Greutatea


volumului de apă dezlocuit de o navă care
plutește; greutatea totală a unei nave.
• Datorită caracterului lor, mărfurile
generale creează dificultăţi în operaţiunile
de încărcare-descărcare, fapt pentru care
se recurge la modulizarea lor prin:
pachetizare; paletizare; containerizare

• În afara cargourilor pentru mărfuri


generale, se întâlnesc cargouri specializate
Vrachiere - Bulk Carriers
• Tancuri petroliere
Navele petrolier [tancuri
petrolier / oil tanker]
• sunt construite şi
amenajate pentru a putea
transporta produse
petroliere direct în
magaziile navei, magazii
care poartă denumirea de
tancuri (cisterne).
• De regulă, navele petrolier
transportă benzină, ţiţei,
petrol, motorină, uleiuri
grele.
• Nave tanc LPG si LNG
(Liquefied natural gas –
metan)
LPG
Nave Roll-on/Roll-off
Ferry-boat
FERIBOT & PACHEBOT
• FERIBOT = Navă sau • Pachebot = navă mixtă, de
pasageri, poştă şi mărfuri, utilizată
pod plutitor cu linii de pe o linie regulată cu două sau
cale ferată, servind la mai multe porturi şi cu itinerar fix.
trecerea de pe un mal pe • Denumirea provine din
franţuzescul paquebot,care la
altul a unor vagoane, rândul său este derivat din limba
locomotive etc. [ferry- engleză, de la un tip de navă care
boat] purta numele de packet boat sau
packet ship, cu sensul de "navă
poştală".
• Nave de pasageri
Navă de croazieră
• O navă de croazieră
este o navă de pasageri
folosită pentru călătorii de
plăcere,în care călătoria
însăşi şi facilităţile oferite
de navă sunt o parte
integrantă a experienţei.
• Croazierele au devenit o
parte importantă a
industriei de turism.
Nave Non-Transport

• Nave de pescuit
Remorchere
Remorcher
• Este o navă specială de dimensiuni relativ mici,
dotată cu instalație de propulsie puternică
• Este utilizata în scopul efectuării remorcajelor
maritime sau fluviale, manevrelor portuare și
uneori pentru intervenții în caz de salvări și
incendii.
• Are manevrabilitate și lungime redusă
• Remorcajul se face prin tracțiune, în cazul
curselor lungi și uneori prin împingere (la fluviu
sau în cazul unor manevre portuare)
• manevrabilitate şi lungime redusă,
• linia chilei este oblică pentru a păstra
o bună stabilitate de drum prin
deplasarea spre pupa a centrului de
carenă.
• Remorcajul se face prin tracţiune, în
cazul curselor lungi şi uneori prin
împingere (la fluviu sau în cazul unor
manevre portuare, în care scop este
dotat cu vinci de remorcare)
Spargatoare de gheata

• Sunt largi
• Au o
putere de
propulsie
mare
pentru a
putea
sparge
stratul de
gheata
Fast Ship
Pentamaran container ship
Nave sustinute aerodinamic
Şlep / mahonă; şalandă; ceam; pletină;
gabară
• Denumire generică pentru
diferitele tipuri de mijloace
plutitoare
• construite din oţel, lemn sau
beton
• cu fundul plat
• în porturi, rade, raioane de
mare adăpostite şi pe scară
largă pe canaluri şi fluvii
• pentru transporturi de mărfuri
în vrac şi pentru diferite
servicii de întreţinere şi lucrări
portuare.
• construcţie metalică, puntat, cu bordajul vertical,
prova bombată şi pupa rotundă.
• Are guri de magazie mari, închise cu panouri
metalice şi uneori dispune de granice.
• De regulă, nu are mijloace de propulsie proprii şi
se remorchează; dar exista şi şlepuri
autopropulsate.
• Capacitatea de încărcare variază întrg 200 şi 4 000
t, iar pescajul între 1-4-4 m.
• La mare este folosit în principal pentru transportul
de mărfuri în vrac şi coletărie, pe distanţe scurte şi
în raioane adăpostite, iar pe fluvii şi canaluri în
acelaşi scop, pe orice distanţe.
• Tipurile diferenţiate cele mai frecvente din
categoria şlepului sunt:
• şlepul maritim, cu tonaje de peste 1 000 t
• mahona sau limbul,
• şlepul fluvial, ceamul, pletina,
• şlepul autopropulsat,
• şlepul tanc,
• şlepul cu vele,
• şalanda cu clapeţi,
• pontonul de largare
Nave port-barje
• LASH SHIPS – LASH = Lighter Aboard Ship
- Nava port container specializat pentru transportul
de containere plutitoare foarte largi ( "lighters." )
- Nava are o macara proprie pentru operarea
containerelor peste pupa

• SEABEE -Sea-barge, barjele autopropulsate


încărcate sunt ele însele încărcate la bord ca marfă
NAVE MILITARE
• Fregate [navă militară de tonaj mic, manevrabilă și rapidă ]
• Submarine
• Portavioane
• Cuirasate [foarte
[ mare, blindată, cu o baterie de tunuri principale
cu calibru mare. Sunt mai mari, mai bine armate și mult mai
blindate decât crucișătoarele și distrugătoarele. ]
• Crucisatoare [ Cruiser =rapidă, mai ușoară decât cuirasatul,
servește ca avangardă, la recunoașteri etc. După nava de linie, este
principala navă de luptă, ca deplasament, viteză și armament. ]
• Distrugatoare [rapidă armată cu artilerie, rachete și torpile,
destinată lovirii torpiloarelor și submarinelor inamice, precum și
escortării navelor proprii care nu se pot apăra]
Fregata
Submarin
Portavion
Cuirasat
• https://www.youtube.com/watch?v=IhDA
O6lfDMk
Nave in furtuna
Descrierea navei
Partile componente ale corpului navei si planurile de referinta.
1–plan longitudinal; 2-plan transversal; 3-linia puntii (selatura);4-linia chilei;5-linia
etravei;6-linia etamboului;7-operavie; 8-opera moarta;9-plan de plutire (linia de
plutire);10- linia de apa; 11sector prova tribord;12- sector prova babord; 13-sector
pupa tribord; 14-sector pupa babord.
1. Deschideri la nava în opera vie si opera moarta (sector prova).
1-tunel pentru elicea prova; 2-nara de parapet (prin care sunt dirijate parâmele); 3-nara
în bordaj (pentru dirijarea lantului ancorei); 4-ureche în parapet (deschideri pentru
dirijarea parâmelor); 5-scurgere; 6-ureche în parapet; 7-scurgere; 8-nara în parapet; 9-
sabord (pt scurgerea apei adunata pe punte sau pentru încarcare-descarcare)
1-etrava; 3-teuga; 4-bocaport; 5-copastie

S-ar putea să vă placă și