Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE EXAMEN EIA 2020

1. Definiti conceptul „cercetare stiintifica”;


2. Cine are rolul de sinteză și coordonare în aplicarea strategiei și
Programului de Gurvernare în domeniul educației, formării
profesionale și cercetării științifice în Romania?
3. De ce este necesară cercetarea stiintifica?
4. Care sunt funcțiile didactice universitare?
5. Care sunt funcțiile de cercetare ştiinţifică ?
6. Definiti notiunea de „ Cercetare Teoretica” (fundamentala)
7. Definiti notiunea de „ Cercetare Aplicativă”
8. Ce condiţii trebuie să îndeplineasca cercetarea ştiinţifică?
9. Care sunt etapele activităţii de cercetare ştiinţifică ?
10. Care sunt criteriile folosite în alegerea domeniului si a temei
de licenţă?
11. Care sunt aspectele care ar trebui evitate în cazul cercetarii
ştiintifice?
12. Enumerati potenţiale surse si modalitati de alegere a temei de
cercetare ştiinţifică;
13. Care sunt etapele necesare de parcurs pentru
a cunoaşte la ce stadiu a ajuns cercetarea
unei teme ştiinţifice?
14. De ce este necesara Literature review/overview?
15. Enumeraţi pasii necesar de urmat în derularea cercetǎrii
stiinţifice;
16. Enumeraţi cerinţele necesare privind redactarea unei lucrari
ştiinţifice;
17. Ce condiţii trebuie să îndeplinească elaborarea unei lucrări
ştiinţifice?
18. Definiția conceptului “ standardizării națională”:
19. Care este obiectivul principal al standardizării?
20. In România există un organism consultativ la nivel național,
care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
17
Legii Educației Naționale nr 1/ 2011. Cum se numeste acesta?
21. Ce rol are CNATDCU ?
22. Enumeraţi 5 principii care guvernează învăţământul
preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul
vieţii din România ;
23. Ce rol are Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) ?
24. Care sunt standardele prevăzute de ARACIS referitor la
elaborarea lucrării de licență?
25. Literatura de specialitate afirmă că ” un tânăr cercetător
trebuie să știe câteva lucruri atunci când se implică într o
activitate de cercetare”, care sunt acestea?
26. Comentaţi pe scurt despre cum trebuie să fie structura unei
lucrări cu caracter științific;
27. Enumeraţi reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de
licenţă;
28. Enumeraţi recomandări pentru realizarea prezentării
multimedia atunci când vă prezentaţi în faţa comisiei de
licenţă;
29. Definiţi conceptul de etica universitară: “
30. Ce dispune Legea Educaţiei Naţionale să fie inclus în Codul
de etică şi deontologie profesională în mod obligatoriu?
31. Definiţie “Sistemul de valori etice academice”;
32. Enumeraţi 5 valorile etice universitare ?
33. Enumeraţi 5 abateri de la sistemul de valori din domeniul
academic;
34. Ce drepturi li se acordă universităţilor prin Autonomia
universitară ?
35. În ce document sunt cuprinse aspectectele fundamentale ale
autonomiei universitare şi cine il aprobă?
36. Definiti conceptul de “integritatea academică “;
17
37. Enumeraţi 5 principii care guvernează conceptul de”
integritate academică”;
38. Care sunt cele 5 valori fundamentale pentru conduită
profesională şi morală definite de Centrul de Integritate
Academică din SUA?
39. Enumeraţi 5 fapte care constituie încălcări de la principiului
integrităţii academice în cercetarea ştiinţifică ;
40. Definiti conceptul de “Malpraxisul academic”
41. La ce re refera “ lege ferenda”?
42. Care sunt cele trei principale forme de conduită imorală în scrierea
lucrărilor academice?
43. Definiţi conceptul de” plagiere;
44. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul copy paste”
45. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul prin citare parţială”
46. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul prin parafrazare”
47. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul prin mixare”
48. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul prin reciclare”
49. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul hibrid”
50. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul prin confuzie”
51. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul mascat”
52. Comentaţi pe scurt despre “Plagiatul agreat”
53. Enumeraţi 5 sancţiuni pentru încălcarea normelor morale prevăzute
de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 pentru cadrele didactice;
54. Enumeraţi 5 sancţiuni pentru încălcarea normelor morale prevăzute
de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 pentru studenţi ;
55. Enumeraţi 5 masuri care se pot lua pentru a evita plagiatul ;

17