Sunteți pe pagina 1din 18

5/18/2018 Mașini electrice

Proiectarea unui transformator electric


trifazat

Vicol Dumitru
GRUPA ME 3421
Proiectarea unui transformator electric trifazat

1.Puterea nominală = 295KVA


2.Tensiunea primară = 6Kv
3. Tensiunea secundară = 0,4 Kv
4. Grupa de conexiuni = Dyn11
5. Regrajul tensiunii în procente = ±5%
6.Frecvența = 50 Hz
7.Tensiuni de scurt circuit = 6%
8. Materialul utilizat pentru înfășurări = > cupru
9.Materialul utilizat pentru sistemul magnetic => la rece
10. Tipul tranformatorului: trifazat, în ulei cu răcire naturală

I.Calculul mărimilor electrice de bază

I.1 Puterea pe fază


Sn
Sf= 3 KVA

295
Sf= 3 = 98,33 KVA
I.2. Puterea pe coloană
Sn
Scol= 3 KVA

295
Sf= 3 = 98,33 KVA

I.3.Curenți pe linie
Sn
Il= (A)
√ 3 Un
Sn
Il=
√3 U 1 n
295 295
Il1= = 10,38 = 28,42
√3 · 6
295 295
Il1= = 0,69 =427,53
√ 3 · 0,4

I.4. Curenți pe fază

Il
La conexiunea stea și zet (Y,Z) Il= If, iar la triunghi (D, d) If=
√3
Dyn 5
Il
If=
√3
Il 1 28,42 28,42
If1= = = = 16,24
√ 3 √3 1,75
Il 2 427,53 427,53
If2= 3 = 3 = 1,75 = 244,3
√ √
I.5. Tensiunile pe fază la conexiunile:
Ul
-stea Y, Z Uf =
√3
- triunghi D,d Uf = Ul

Uf1 = Ul1 = 6 Kv
Uf2 = Ul2 =0,4Kv

I.6. Stabilizarea numarului de trepte


Ntr = 6 Kv = 0,92
Kv(factor de umplere) spațiul = 0,97

I.7. Diametrul coloanei


D=(4,2 ÷4,8) · √4 Sn (cm) => DSTAS
Sn= 295 Kva
D = (4,2 ÷4,8) ·√4 295 (cm) = 4,6· 4,14 = 19,06
DSTAS =19,06
I.8. Secțiunea activă a coloanei
KFe· Kv · π · Dstas
Sc = 4

Δ = 0,45 mm => grosimea tablei laminate la rece


KFe = 0,91 ÷ 0,92 (intre)
Hfe = 0,915
0,915· 0,91 ·3,14 · 19,062 949,81
Sc = = 4 = 237,45
4

= 237,45 cm2 =0,2374m2

I.9. Alegerea inducției în coloană


BC =1,69

I.10.Dimensionarea înfăsurărilor
Esp = 4,44 · f ·BC ·SC(V)
Esp = 4,44 · 50 · 1,69 · 0,237= 84,18 (V)

I.11. Determinarea numărului de spire în secundar


Uf 2
W2 = Esp

Uf 2 Uf 2
Esp= W 2 Espr= W 2

Uf 2
Δ : W2 = Esp = W2’
Uf 1
W1 = Espr

Uf 2 400
W2 = Esp = 84,18 = 4,75

W2 = 4,75 ≈ 5 = > 5 spire


Wf 2 40
Esp = W 2 = 4,75 = 8,4

Wf 2 40
Espr = W 2 = 4,75 = 8,4

Uf 1 6000
W1 = Espr = 8,4 = 714,28

I.12. Calculul numarului spiralelor de reglaj


Ureg · Uf 1
W1(reglat) = 100· Esp(r )

Ureg = 5
W1max = W1 + ntr · (-W1reg)
5· 6000
W1reg = 100· 8 = 37,5

W1max = 714,28 + 6 ·37,5= 939,28


W1min = 1304,34 – 6 · (+37,5)=1079,34

I.13. Conductorul de inalta tensiune


If 1
S1 ¿ Jcu

If 2
S2 ¿ Jcu

S2
Mcp= 80

16,24
S1 = 2,9 = 5,6 mm2
244,33
S2 = 2,9 = 84,25 mm2

S2 84,25
Mcp= 80 = 80 = 1,05 ≈ 1

I.14. Stabilirea grosimii bilaterale a izolatiei

- Infășurare primară
π d2
S1 = ;
4
S1·4
d 2=
π ;
S1·4
d=
√ π
S1·4
d=
√ π
= √ 7,13 = 2,67 mm

I.15. Grosimea normală a izolației de hârtie pentru conductorul primar pe


ambele laturi.

D1 = 0,35 mm
D2 = 0,8 mm
D1 stas = ± 0,028 => 1· 0,07 + 1 · 0,09
D2 stas = ± 0,074 => 5· 0,09
I.16. Stabilirea dimensiunilor si distantelor izolatiei dintre infasurari

U2 = 1,5[Kv] U1 = 21 [Kv]
L20 = 0,76 cm l0 = 4,0cm
a 02 = 0,9 cm a12 = 0,9 cm
b=- b12 = 0,45 cm
c 02 = - c12 = 0,45 cm
hc2 = - hc1 = 1,9 cm
a11 = 2,1cm
b11 = -

I.17. Calculul preliminar al înălțimii bobinei

Lc – inaltimea coloanei
Sc – puterea pe coloana [VA]
Scal
Lc = A · espr [cm]
L=Lc- 2 l0
l0 = 4 cm
295
Scal= 3 = 98,33 Kva = 98330 VA
98330
Lc = 300· 8,4 = 39,01 [cm]
l = 39,01 – 2 · 3 = 39,01 – 6 = 33,01cm

I.18 Standardizarea secțiunilor conductoarelor


Calculul secțiunilor dimensiunilor conductoarelor profilat:
- joasa tensiune
nstr = 3
- calculul nr de spire pe strat
W2 4,75
Wstr2 = n str = 3 = 1,58

lSTAS = b2 (Wstr2 + 1) + 1 = 12,6(1,58 +1)+1=33,5 cm


l−1 33,01−1
b2 = W str 2+1 = 1,58+1 = 12,4cm

b2 12,4
b’2 = ncp = 6 = 2,06cm

a2STAS = 5,4 mm
b2STAS = 17,9 mm
S2STAS = 64,8 mm2

I.19. Recalcularea densității de curent de joasă tensiune


Jf2 221,34
JCU = n cp · S 2 STAS = 6 · 64,8 = 0,56

b’2STAS = (b2STAS + Δ2) · ncp


b’2STAS = (17,9+ 1,2) · 6 = 116,4
a’2STAS = a2STAS + Δ2
a’2STAS = 5,4 + 1,2 = 6,6 mm
l’STAS= b’2STAS (Wstr2 +1)+1 cm
l’STAS= 116,4 (1,58 +1) +1 = 301,31 cm
Lc = l STAS + 2 · l0
Lc = 33,5+ 2 ·4= 41,5 cm
I.20 Stabilirea dimensiunii conductorului rotund
Δ1 = 0,65mm
Δ2 = 1,7 mm
Δ’ 1STAS = Δ 1STAS + Δ1 = 0,33 +0,65 = 0,98mm
S1STAS = 4,34
Jf 1 0,3 1
JCU = S 1 stas = 4,34 = 0,07144 = 7,14mm
I.21. Numărul calcului de spire pe strat
lstas−0,5
Wstr1 = d 1' stas -1

301,31−0,5
Wstr1 = 0,98
-1 = 305,94 = 306
W 1max−0,5 1705,87
Nstr1 = W 1 str
= 306
= 5,57

I.22. Calculul tensiunii dintre straturi


Ustr1 = 2· Wstr1 · espr (V)
Ustr1 = 2 · 306 · 8,4 = 5140,8(V) = 5,14 (Kv)
Ustr2 = 2· Wstr2 · espr (V)
Ustr2 = 2 · 158,1 · 8,4 = 2656,08 (V) = 2,656(Kv)

I.23. Izolația dintre straturi


Δstr 1 = d1STAS = 3,4 cm
Δstr 2= d2STAS = 2,1 cm
Depășirea capătului bobinei
d1 = 11 · 0,12 (mm) = 1,32mm
d2 = 5 · 0,12 (mm) = 0,6 mm

I.24. Lățimea canalului de răcire


aK = 5 => 11 mm
aK= 11 mm

Grosimea înfășurării
a2 = a’2STAS · nstr2 + (nstr2 – 1) · Δstr2 (mm)
a2 = 6,6 ·4 +(4 – 1 ) · 2,1 = 32,7mm
a1 = d’1STAS · nstr2 + (nstr1 -1 ) Δstr1 + ak (mm)
a1 = 0,69 · 4 + (3,87 – 1) · 3,2 + 11 = 12,94 mm

I.25. Alegerea numărului de pene


Zp = 8

I.26. Parametri infasurarilor


Diametrele infasurarilor
a)Pentru infasurarea de joasa tensiune
-diametrul interior:
D2’=DSTAS+2·a02=(19,06+2·0,7)·10-2=0,20[m]
-diametrul exterior:
D2”=D2’+2·a2=0,20+2·0,7=0,21[m]
-diametrul mediu:
D2 ’+ D2 ” 0,20+0,21
Dm2= 2
= 2
=0,305[m]

b)Pentru infasurarea de inalta tensiune


-diametrul interior:
D1’= D2”+2·a12=0,21+2·0,9=2,01[m]
-diametrul exterior:
D1”=D1’+2·a1=0,20+2·0,19=0,58 [m]
-diametrul mediu:
D1 ’+ D 1 ” 0,2+0,5 8
Dm1= 2
= 2 =0,39[m]

Dimensiunile penelor si distantierelor


              bp =37  mm; dp =21  mm; cp =15 mm; fp =6,8 mm;
              ep =2,1 mm; d1p =24 mm; e1p =3,1  mm; c1p =17 mm
I.27.Coeficientul de acoperire cu pene si nervuri:
– pe  verticala pentru infasurarea de inalta tensiune:  
π·Dm 1−zp·dp π· 39−8· 2,1
     ξv1 =  π · Dm 1
= π · 39 =0,57

– pe verticala pentru infasurarea de joasa tensiune:


π·Dm 2−zp·dp π· 30−8· 2,1
                 ξv2 =  π · Dm 2
= π · 30 =0,44

– pe orizontala pentru infasurarea de inalta tensiune:


π·Dm 1−zp·bp π· 39−8· 3
                ξo1 =  π · Dm 1
= π · 39  =0,58

– pe orizontala pentru infasurarea de joasa tensiune:


π·Dm 2−zp·bp π· 30−8· 3
                ξo2 =  π · Dm 2
= π · 30 =0,2

I.28. Suprafetele de racire ale infasurarilor:


 Suprafata de racire verticala
                – pentru infasurarea de inalta tensiune:
        Srv1 = 2·π·Dm1·lstas·ξv1
=2·π·0,39·0,33·0,57=0,46[m2]
– pentru infasurarea de joasa tensiune:
                 Srv2=2·π·Dm2·lstas·ξv2
=2·π·0,305·0,33·0,44=0,278[m2]
Suprafata de racire orizontala
                – pentru infasurarea de inalta tensiune:
                 Sro1 = 2·π·Dm1·a1·ξo1  =
=2·π·0,39·0,19·0,58=0,26[m2]
                – pentru infasurarea de joasa tensiune:
                 Sro2 = 2·π·Dm2·a2·ξo2 [m2] 
=2·π·0,305·0,22·0,2=0,08[m2]
I.29.Suprafetele acoperite de distantiere si  nervuri   
             – pe  verticala pentru infasurarile de inalta si joasa tensiune:
              Sav1 =Sav2 = 2·zp·lSTAS·dp[m2]
= 2·8·0,33·0,021=
=0,11[m2]
            – pe  orizontala pentru infasurarea de inalta tensiune:
              Sao1 =2·zp·a1·bp[m2]
=2·8·0,19·0,037=0,11248[m2]
             – pe  orizontala pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Sao2 = 2·zp·a2·bp[m2]
=2·8·0,22·0,037=0,13024[m2]
 Suprafata de racire totala  
              – pentru  infasurarea de inalta tensiune:
              Sr1 = Srv1 +sro1=0,46+0,26  m2
=0,72 m2
              -pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Sr2 = Srv2 +sro2=0,278+0,08  m2
=0,358 m2

I.30.Greutatea mzaterialelor conductoare


Greutatea materialelor conductoare ale infasurarilor
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
G1 =3·π·Dm1·w1max·nel1 ·S1stas·γCu    [kg]
     =3·π·0,39·939,28·1·4,34·10-6·8900 
=  133,3kg
              – pentru infasurarea de joasa tensiune:
     G2 = 3·π·Dm2·w2·nel2 ·S2stas·γCu   [kg]
           = 3·π·0,305·47,5·4·64,8·10-6· 8900
= 314,825 kg
I.31.Lungimea conexiunilor 
              – pentru infasurarile de inalta, respectiv joasa tensiune:
              lcon1 = lcon2 =8,5·lSTAS=8,5·0,33=2,8   m
 Greutatea  materialului conexiunilor
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
              Gcon1 =lcon1·nel1·S1STAS·γCu    [kg]
              Gcon1 =  2,8·1·4,34·10-6 · 8900= 0,1 kg
– pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Gcon2 = lcon2·nel2·S2STAS·γCu     [kg]
              Gcon2 = 2,8·4·64,8·10-6· 8900=6,45  kg
Greutatea totala a materialului conductor 
              Gt =ΣG+ ΣGcon     [kg]
              Gt =314,825+133,3+0,1+6,45=454,675 kg
Consumul specific 
¿ 455
              q t= Sn =   295  =1,54

I.32. Rezistenta electrica
 
Rezistenta electrica a infasurarilor
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
π· D m1 · w 1max
              r1 = ρt · n el 1· S 1 STAS      [Ω]

π· 0,39 · 939,28
              r1 =2,13·10-8 · 1 ·0,0000043    =5,69Ω

              – pentru infasurarea de joasa tensiune:


π· D m2 · w 2max
              r2 = ρt · n el 2· S 2 STAS    [Ω]

π· 0,305 · 47,5
              r2 =2,13·10-8 · 1· 0,000064    =0,0015Ω

unde: ρt =2,13·10-8 Ω·m – rezistivitatea electrica a materialului


conductor(Cupru).
Rezistenta electrica a conexiunilor        
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
lcon1
              rcon1 = ρt · n el 1 · S 1 STAS      [Ω]

2,8
              rcon1 =2,13·10-8 · 1· 0,0000043   =0,0013 Ω

              – pentru infasurarea de joasa tensiune:


lcon2
              rcon2 = ρt · n el 2· S 2 STAS      [Ω]

2,8
              rcon2 =2,13·10-8 · 1· 0,000064    =0.93·10-3 Ω

I.33. Pierderile prin efect Joule – Lentz

Pierderile in infasurari
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
              Pj1 =3·r1·I2f`1     [W]
              Pj1 =3·5,69·0,09  =1,53  W
            
  – pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Pj2 = 3·r2·I2f`2         [W]
              Pj2 =3·0,0015·28069,65  =126,31W
Pierderile in conexiuni
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
              Pjcon1 = rcon1·I2f`1     [W]
              Pjcon1 =0,0013 ·28069,65=364,90 W
              – pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Pjcon2 = rcon2·I2f`2    [W]
              Pjcon2 = 0.93·10-3 ·28069,65=26,1   W

I.34.PIERDERI  SUPLIMENTARE 
Coeficientul de pierderi suplimentare
              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
             
2
W ntr 1 · K r · d3STAS · f ·10−6
K s 1 =0,8 ( pt · hb )· ( n2ntr 1−0,2 )

2
621· 0,93 ·1,17 · 50· 10−6
K s 1 =0,8 (2,13 ·10−8 · 28,71 )
· ( 9,56−0,2 )=0,000034

unde:  kR – Rogowski    kR =0,937 
              Ks1 =0,000034
          

    – pentru infasurarea de joasa tensiune:


2
W ntr 1 · K r · b2STAS · a22 stas · 10−6
k s 2=1,73 ( pt · hb ) · ( n2ntr 2−0,2 )=0,000000073

              

Pierderi suplimentare totale


              – pentru infasurarea de inalta tensiune:
              Psj1 = ks1 ·Pj1=0,000034·1,53=0,000052  W
              – pentru infasurarea de joasa tensiune:
              Psj2 = ks2 ·Pj2=0,000000073·126,31=0,00000884W
Pierderi in peretii cuvei si in celelalte accesorii metalice
              Pσ = kσ ·Sn=0,1·295=29,5 W
unde:  kσ se alege din tabel 1T20 pag. 236 din indrumar
kσ =0,1

PUTEREA CONSUMATA LA SCURTCIRCUIT               


              Psc =(1+ks1) ·pj1+(1+ks1+ks2) ·pj2+ pσ +pjcon  [W]
    Psc=1,000034·1,53+(1,000034+0,00000073)
·126,31+29,5+26,1+364,90=1660,85[W]
       TENSIUNEA DE SCURTCIRCUIT
. Componenta activa a tensiunii de scurtcircuit
Psc 1660,85
              Usca = Sn ·100 = 295 ·100=5,63%

  Componenta reactiva a tensiunii de scurtcircuit


Scol π·D12 · kr·kq·ar
   Uscr =0,792·10-3·f· ·
lstas =
esp 2
98,33 π·0,9 · 0,97 · 0,1· 0,4
=0,792·10-3·50· 8,4 · 33,25

= 1,78  [%]
    
     Tensiunea de scurtcircuit
              Usc =√ Usca2+ Uscr2 =5,9%

S-ar putea să vă placă și