Sunteți pe pagina 1din 7
n := 8 Incarcari : P := (3500 + 150  n)kN M := (700

n :=8

Incarcari :

P :=(3500 + 150n)kN

M

:=(700 + 70n)kNm

T

:=(200 + 6n)kN

P

= 4700kN

M

= 1260kNm

T

= 248kN

Pilot cu sectiune rotunda:

ϕ p_o :=52cm

Stratificatia terenului de fundare:

I c :=0.28 + 0.01n

I c = 0.36

 

Strat

Limita

γ(kN/mc)

E

Ic

1

 

1

     
 

Umplutura

0

17

2

 

-1

   
 

Argila Lc-0.7

-3

200

3

 

-3

   
 

Praf argilos

-9

40

0.36

4

 

-9

   
 

Nisip mediu indesat

-50

300

Piloti Franki:

R iz

=

P

v

+

k :=0.7

P

1

m 1 :=1

A :=

ϕ

2

p_o

π

4

U

:=

2π

ϕ

p_o

A

=

0.212 m

2 U = 3.267 m

m

2

:=

m 1

m 2 = 1

S

fi

li

:= 584.4166 kN

m

p v

:= 4000 kN

2

m

R iz

k

:=

(

m

1

p

v

A

l i_max :=2m

L p :=15m

+

m

2

U S

fi

li

)

Strat

Strat elementar

Adancime

Ic

f.i

fi*li

Pv

II

 

1 2.5

0.7

32.5

16.25

 

III

 

2 4

0.36

7.4

14.8

III

 

3 6

0.36

8.9

17.8

III

 

4 8

0.36

9.733

19.466

IV

 

5 10

 

65

130

IV

 

6 12

 

67.8

135.6

IV

 

7 14

 

70.6

141.2

IV

 

8 15.5

 

72.7

109.05

 

584.166

4000

R iz = 1931.248 kN

R

b

A

:=

σ

aδμ

R b = 2123.717 kN

R iz

<

R b

σ

aδμ

:= 100 daN

2

cm

Calculul numarului de piloti si stabilirea dimensiunilor radierului:

n p > 4

n pc

:=

1.3P

R iz

+ 1pilot

n pc = 4.164

n p :=6piloti

t

m

:=

1.5

ϕ

p_o

t m = 0.78 m

t

ix.

:=

4.5

ϕ

p_o

t ix. = 2.34 m

x 1 :=-2.34m

x 4 :=0

x 2

x 3

t

iy.

3

:=

ϕ

p_o

t iy. = 1.56 m

:=

x 1

:=0

x 6 :=2.32m

x 5

:=

x 6

x 1 = -2.34 m

x 2 = -2.34 m

x 3 = 0

L .

:=

2 t

m

+

2

t

ix.

L . = 6.24 m

H

H

1. :=0.35L

1. = 2.205 m

Stalpul are dimensiunile:

ϕ p_o = 0.52 m

Calculul grupei de piloti:

N

N = 5708 kN

M

:= +

0

:=

M

+

T

P

BL D

D f

f γ µ

M 0 = 1880 kNm

S 1

S 1

S 2

:=

N

M 0 x 1

+

n

p

S

xi

= 748.755 kN

:=

N

M 0 x 2

+

n

p

S

xi

S 2 = 748.755 kN

S

5

:=

N

M 0 x 5

+

n p

S

xi

S 5 = 1152.181 kN

x 4 = 0

x 5 = 2.32 m

x 6 = 2.32 m

B

:=

.

2 t

m

+

B . = 3.12 m

t

iy.

H 2. :=

L :=6.3m

B :=3.2m

H 1.

2

H 2. = 1.102 m

H 1 :=2.2m

D f :=2.5m

S

xi

:=

x

1

2

+

2

x 2

+

S

S

xi

3

= 21.716 m 2

:=

N

n p

x

5

2

+

S 3 = 951.333 kN

S

6

:=

N

M 0 x 6

+

n

p

S

xi

S 6 = 1152.181 kN

H 2 :=1.1m

γ µ := 20 kN

3

m

2

x 6

n p = 6

S

4

:=

N

n p

S 4 = 951.333 kN

S

1

>

S 6

S

<

min

R g

S min :=0

R g

:=

m u R iz

R g = 1931.248 kN

m u :=1

S

or

:=

T

n p

S or = 41.333 kN

Capacitatea portanta a pilotului izolat la solicitari orizoontale:

l

o

4 ϕ

:=

p_o

a :=35mm

R

oriz

=

mK

P

u

M cap :=203kNm

M cap

R

o

:=

0.70.7

l

o

R o = 47.822 kN

S or

<

R o

m :=0.7

l o = 2.08 m

R

a

:= 300

N

2

mm

aleg 7f16

Verificarea la solicitari axiale:

R o = 47.822 kN

S or = 41.333 kN

S or

<

R o

Verificarea la strapungere:

L = 6.3 m

H 1 = 2.2 m

t m = 0.78 m

t ix. = 2.34 m

t iy. = 1.56 m

B = 3.2 m

H 2 = 1.1 m

ϕ :=16mm

A 7ϕ16

:=

7ϕ 2 π

4

A 7ϕ16 =

1407.434 mm 2

A

=

0.212 m 2

S

i_cr

:=

R U

t

H x

S i_cr = 5195.918 kN

h 0 :=210cm

S

ext

:=

S

1

+

S

2

+

S

5

+

S

6

S ext = 3801.87 kN

R t

N

:= 0.9

2

mm

l s :=50cm

P cr :=

2

h 0

+

P cr = 6.2 m

U = 3.267 m

H x :=176.7cm

4

l

s

S :=  H  R t 0.75 iex P cr x S iex =
S
:=
H
R
t 0.75
iex
P cr
x
S iex = 7394.895 kN
S
ext
< S iex
S ext
< S i.cr
171.5
171.5
630
210
320
171,7

Armarea radierului:

Y

1 2 2 630 1 320
1
2
2
630
1
320

X

SECTIUNEA 1-1:

M

M

y M x = 5461.336 kNm

M y = 2338.86 kNm

x

:=

2 S

6 l x

l

:=

y

(

S

1

+

S

3

+

S

6

)

h 0 = 2.1 m

A a_nec_x

:=

M x

0.85

h 0 R a

A a_nec_x

= 10198.574 mm 2

nr_bareϕ22 :=3bare

l x :=237cm

l y :=82cm

ϕ :=22mm ϕ 2 π A := ϕ22 4 = 380.133 mm 2 A ϕ22
ϕ :=22mm
ϕ 2 π
A :=
ϕ22
4
= 380.133 mm 2
A ϕ22

A

aef

A aef

:=

32

A ϕ22

= 12164.247 mm 2

Aleg 5f20/ml

A

a_nec_y

A a_nec_y

A a_nec_y

:=

M y

0.85

h 0 R a

= 4367.619 mm 2

= 4367.619 mm 2

nr_bareϕ14 :=32bare

ϕ :=14mm ϕ 2 π A := ϕ14 4 = 153.938 mm 2 A ϕ14
ϕ :=14mm
ϕ 2 π
A :=
ϕ14
4
= 153.938 mm 2
A ϕ14
:=
A aef
32A ϕ14
= 4926.017 mm 2
A aef