Sunteți pe pagina 1din 5

CALCUL ZID DE SPRIJIS

Date de intrare:
H := 4m + 0.1 n m = 4.8 m
kN

:= 18.7

m
b := 25

kN
3

m
:= 30deg
c := 0

kN
2

cm
q := 35

kN
2

m
f := 0.43

Predimensionare :
H
h. :=
10

h. = 0.48m

2
B := H
3

B = 3.2m

H
a :=

b :=

a = 0.436m

11
1
24

Aleg:

b = 0.2m

b := 30cm
a := 45cm
h := 50cm

n := 8

IPOTEZA I

Stabilirea im pingerii active:


Ka := tan 45 -
= 0.982
2 180

p a_ := H Ka = 88.134

kN
2

m
p a_q := q Ka = 34.366

kN
2

1
2
2 kN
PA_ := H Ka m = 211.522 m
2
2
m
2 kN
PA_q := q Ka H 1 m = 164.957 m
2
m

Pa := PA_q + PA_ = 376.48 kN

) = 0.323 m2

( a - b) H - h
S1 :=

S2 := b H - h = 1.29 m

G2 := b S2 m = 32.25 kN

G3 := b S3 m = 40 kN

S3 := h B = 1.6 m

S4 := 2.3m H - h = 9.89 m
:=

G1 := b S1 m = 8.063 kN

G4 := S4 m = 184.943 kN

d1 := 260cm
Q := q d1 1 m = 91 kN
Verificarea la alunecare pe talpa:
N := G1 + G2 + G3 + G4 + Q = 356.255 kN
Ff := f N = 153.19 kN
Ff
l :=
= 0.407
Pa

Se redimensioneaza pentru indeplinirea conditiei:


1.35 l 1.30

Verificarea la rasturnare:
Ms := G1 2 a -

Mr :=

H PA_q
2

d1
d1

b
B
+ G2 2a - + G3 + G4 B + Q B - = 618.526 kN m

3
2
2
2
2

PA_ H
3

= 734.333 kN m
Se redimensioneaza pentru indeplinirea conditiei:

Ms

r :=
= 0.842
Mr

r 1.50

Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei:

M := G1

-a-2

H
H
B d1
B d1
B
b
+ PA_ + G2 - 2a + + PA_q - G4 - Q -
3
2
2
2
2
2
2
2

M = 685.816 kN m
2

At := B 1 m = 3.2 m
2

Wt :=

B 1m
6

= 1.707 m

N
M
kN
Pmax :=
+
= 513.175
At
Wt
2
m
N
M
kN
Pmin :=
= -290.516
At
Wt
2
m

Pconv := 250

kN
2

p conv.max := 1.2 Pconv = 300

kN
2

m
Pmin > 0
p max < 1.2 Pconv

METODA CULLMAN
Verificarea generala a zidului de sprijin

Nr crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Greutate h
37.46372
74.92744
112.3912
149.8549
187.3186
224.7823
262.246
299.7098
337.1735
374.6372
412.1009
449.5646
487.0284
524.4921
561.9558
599.4195
636.8832

b
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8

gama
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469
0.469

PA_cullman := 127.6kN

:=

Pa - PA_cullman
Pa

= 66.107 %

diferenta := Pa - PA_cullman = 248.88 kN

q
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35