Sunteți pe pagina 1din 13

Numar de ordin n 1 := Tip de zid: zidarie din piatra

PROIECTAREA UNUI ZID DE SPRIJIN


Sa se proiecteze un zid de sprijin pentru un taluz de debleu avand specificatiile de mai jos:
H 2.75 0.25 n + 3 = := m ( )
c'
1 :=

Q
1.5 :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
q
k
15 0.5 n ( ) 14.5 = :=

G
1.35 :=

1 :=
8 0.15 n 7.85 = := ( )
Stratificatia si caracteristicile terenului conform cu figura de mai jos:
Strat1Prafargilosgalbuimoale Strat2Nisipprafosgalbenmaroniu
h
1
2 0.2 n + 2.2 = := m ( ) h
2
10 := m ( )
kN
m
3
|

\
|
|
.

k2
18.5 :=
kN
m
3
|

\
|
|
.

k1
18 :=
'
k2
16.5 0.3 n + 16.8 = := ( )
'
k1
10 0.5 n + 10.5 = := ( )
c'
k2
15 0.15 n ( ) + 15.15 = := kPa ( )
c'
k1
13 0.2 n + 13.2 = := kPa ( )
PREDIMENSIONARE
= k 0.6 := B 2.10 :=
h
e
3 := m ( )
a 1.5 := b 0.60 :=
7.85 := ( )
h
f
1.50 := m ( )
a' 0.5 := d 0.6 :=
Evaluarea presiunilor active si a impingerii
pamantului

1
0 := ( )
Strat 1:

k1
'
k1
2
5.25 = := ( )
k
a1
cos '
k1

1

( )
deg

2
cos
1
deg
( ) ( )
2
cos
1

k1
+
( )
deg

1
sin '
k1

k1
+
( )
deg

sin '
k1

( )
deg

cos
1
'
k1
+
( )
deg

cos
1

( )
deg

(
(
(

2
0.783 = :=

d1

k1

18 = :=
kN
m
3
|

\
|
|
.
c'
d1
c'
k1

c'
13.2 = := kPa ( )
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a10

Q
q
k
k
a1

G
2 c'
d1
k
a1
14.51 = :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a11

Q
q
k
k
a1

G

d1
h
1
k
a1
2 c'
d1
k
a1

( )
+ 27.35 = :=
Strat 2:
1:

2
0 := ( )
h
20
H h
1
0.5 + 1.3 = := m ( )

k2
'
k2
2
8.4 = := ( )
k
a2
cos '
k2

2

( )
deg

2
cos
2
deg
( ) ( )
2
cos
2

k2
+
( )
deg

1
sin '
k2

k2
+
( )
deg

sin '
k2

( )
deg

cos
2
'
k2
+
( )
deg

cos
2

( )
deg

(
(
(

2
0.58 = :=

d2

k2

18.5 = :=
kN
m
3
|

\
|
|
.
c'
d2
c'
k2

c'
15.15 = := kPa ( )
P
a20

Q
q
k
k
a2

G

d1
h
1
k
a2
2 c'
d2
k
a2

( )
+ 12.45 = :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a21

Q
q
k
k
a2

G

d1
h
1
k
a2

d2
h
20
k
a2
+ 2 c'
d2
k
a2

( )
+ 31.27 = :=
2:
'
2
33.69 := ( )
k'
a2
cos '
k2
'
2
+
( )
deg

2
cos '
2
deg
( ) ( )
2
cos '
2

k2

( )
deg

1
sin '
k2

k2
+
( )
deg

sin '
k2

( )
deg

cos '
2
'
k2

( )
deg

cos '
2
+
( )
deg

(
(
(

2
0.38 = :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
P'
a21

Q
q
k
k'
a2

G

d1
h
1
k'
a2

d2
h
20
k'
a2
+ 2 c'
d2
k'
a2

( )
+ 15.718 = :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a22

Q
q
k
k'
a2

G

d1
h
1
k'
a2

d2
h
2
k'
a2
+ 2 c'
d2
k'
a2

( )
+ 98.33 = :=
Strat 1
P
a1
1
2
P
a11
1.44 19.69 = :=
kN
m
Proiectiile:

k1
5.25 :=
P
ah1
P
a1
cos
k1
( )
19.61 = :=
kN
m
P
av1
P
a1
sin
k1
( )
1.8 = :=
kN
m
z
1
1
3
1.44 0.48 = := m
Strat 2
a)

k2
8.4 :=
dreptunghi
P'
a20
h
20
P
a20
16.18 = :=
kN
m
P'
ah20
P'
a20
cos
k2
( )
16.01 = :=
kN
m
P'
av20
P'
a20
sin
k2
( )
2.36 = :=
kN
m
triunghi
P''
a20
h
20
2
P
a21
P
a20

( )
12.23 = :=
kN
m
P''
ah20
P''
a20
cos
k2
( )
12.1 = :=
kN
m
P''
av20
P''
a20
sin
k2
( )
1.79 = :=
kN
m
b)
h
21
0.90 := m
deoarece
k1
< se considera impingerea pamantului P
'
a21
actionand orizontal


P'
a21
h
21
2
P'
a21
P
a22
+
( )
51.32 = :=
kN
m
P'
ah21
P'
a21
51.32 = :=
kN
m
P'
av21
0 :=
kN
m

b
24 :=
kN
m
3

d
19 :=
kN
m
3
Greutatea proprie a zidului
G
1
1
2
3.50 0.6 1.60 + ( )
b
92.4 = :=
kN
m
G
5
1
2
2.1 0.6 0.9 + ( )
b
37.8 = :=
kN
m
G
2
0.6 2.80
d
31.92 = :=
kN
m
G
3
0.6 0.7
b
10.08 = :=
kN
m
G
4
1
2
0.6 0.9
b
6.48 = :=
kN
m
G G
1
G
2
+ G
3
+ G
4
+ G
5
+ 178.68 = :=
kN
m
Calculu actiunii orizontale
H
d
P
ah1
P'
ah20
+ P''
ah20
+ P'
ah21
+ 99.04 = :=
kN
m
Calculu actiunii verticale
V
d

G
P
av1
P'
av20
+ P''
av20
+ P'
av21
+ G +
( )
249.25 = :=
kN
m
Verificare la lunecare
Evaluarea rezistentei la lunecare
tan
0.30
2.1
0.143 = :=
atan 0.143 ( ) 8.1 = :=
8.1 :=
V'
d
V
d
cos ( ) H
d
sin ( ) + 260.723 = :=
kN
m
H'
d
H
d
cos ( ) V
d
sin ( ) 62.94 = :=
kN
m
'
cvd
2
3
21.3 14.2 = :=
'
cvd
14.2 :=
Rh
1 :=
R'
d
V'
d
tan '
cvd
( )

Rh
65.97 = := H'
d
R'
d
s Verifica
Verificare la
rasturnare
Momentul destabilizator
M
dstd
P
ah1
2.38 P'
ah20
1.25 + P''
ah20
1.03 + P'
ah21
0.01 78.638 = := kN m
Momentul stabilizator
M'
1
G
1
1.51 G
2
2.40 + G
3
2.40 + G
4
2.30 + G
5
1.12 + 297.56 = := kN m
M
stbd
3.5 P
av1
P'
av20
+ P''
av20
+ P'
av21
+
( )
M'
1
+ 318.4 = := kN m
M
dstd
M
stbd
s Verifica
Verificare la capacitatea portanta
Momentul incovoietor
Mh
ed
P
ah1
2.53 P'
ah20
1.40 + P''
ah20
1.18 + P'
ah21
0.16 + 94.52 = := kN m
Mv
ed
P
av1
P'
av20
+ P''
av20
+ P'
av21
+
( )
1.65 9.82 = := kN m
MG
ed
G
1
0.46 G
2
1.35 + G
3
1.35 + G
4
1.25 + G
5
0.07 104.658 = := kN m
M
ed
Mh
ed
Mv
ed
MG
ed
19.96 = := kN m
Calculul capacitatii portante
' 21.3 :=
e
b
M
ed
V
d
0.08 = :=
c'
d
c'
k2

c'
15.15 = := kPa ( )
B' B 2 e
b
1.94 = := m L' 1 := m
' 18.5 :=
kN
m
3
q' h
f
' 27.75 = :=
kN
m
2
N
q
e
tan ' ( )
tan 45
'
2
+
|

\
|
|
.
|

\
|
|
.

(
(

2
7.287 = :=
N
c
N
q
1
( )
1
tan ' ( )
16.126 = :=
N

2 N
q
1
( )
tan ' ( ) 4.902 = :=
8.1

180
0.141 = :=
b
q
1 tan ' ( ) ( )
2
0.893 = :=
b

b
q
:=
b
c
b
q
1 b
q

N
c
tan ' ( )
0.876 = :=
s
q
1
B'
L'
|

\
|
|
.
sin ' ( ) + 1.705 = :=
s

1 0.3
B'
L'
|

\
|
|
.
0.418 = :=
s
c
s
q
N
q
1
N
q
1
1.817 = :=
H actioneaza pe directia B
'
m
2
B'
L'
+
1
B'
L'
+
1.34 = := A' B' L' 1.94 = := m
2
i
q
1
H
d
V
d
A' c'
d

1
tan ' ( )
+

\
|
|
|
.
m
0.614 = :=
i

1
H
d
V
d
A' c'
d

1
tan ' ( )
+

\
|
|
|
.
m 1 +
0.427 = :=
i
c
i
q
1 i
q

N
c
tan ' ( )
0.553 = :=
c'
d
N
c
b
c
s
c
i
c
q' N
q
b
q
s
q
i
q
+ 0.5 ' B' N

+ 418 =

R
d
A'
=
V
d
A'
128 =
V
d
A'
R
d
A'
s
Verificare in sectiuni periculoase
h'
20
0.60 := m
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a11

Q
q
k
k
a1

G

d1
h
1
k
a1
2 c'
d1
k
a1

( )
+ 27.35 = :=
P
a20

Q
q
k
k
a2

G

d1
h
1
k
a2
2 c'
d2
k
a2

( )
+ 12.45 = :=
kN
m
2
|

\
|
|
.
kN
m
2
|

\
|
|
.
P
a21

Q
q
k
k
a2

G

d1
h
1
k
a2

d2
h'
20
k
a2
+ 2 c'
d2
k
a2

( )
+ 21.13 = :=
Strat 2
a)

k2
8.4 :=
dreptunghi
P'
a2a
h'
20
P
a20
7.47 = :=
kN
m
P'
ah2a
P'
a2a
cos
k2
( )
7.39 = :=
kN
m
P'
av2a
P'
a2a
sin
k2
( )
1.09 = :=
kN
m
triunghi
P''
a2a
h'
20
2
P
a21
P
a20

( )
2.61 = :=
kN
m
P''
ah2a
P''
a2a
cos
k2
( )
= :=
kN
m
P''
av2a
P''
a2a
sin
k2
( )
0.38 = :=
kN
m
G
1a
1
2
2.80 1.40 0.60 + ( )
b
67.2 = :=
kN
m
G
2a
2.8 0.60
b
40.32 = :=
kN
m
G
a
G
1a
G
2a
+ 107.52 = :=
kN
m
V
da

G
G
a
145.15 = :=
kN
m
M
Edaa
P
ah1
1.08 P'
ah2a
0.30 + P''
ah2a
0.20 +
( )
G
1a
0.17 G
2a
1 +
( )
27.83 = := kN m
b
a
1.54 :=
e
b
M
Edaa
V
da
0.192 = :=
c
a
b
a
2
e
b
0.578 = :=

max
2 V
da

3 c
a
1
167 = :=
kN
m
2
f
cpd
20 :=
daN
cm
2

max
1.67 :=
daN
cm
2

max
f
cpd
s Verifica