Sunteți pe pagina 1din 13

FUNDATII IZOLATE SUB STALPI METALICI

0.00

Nf
Mf

Conditii constructive

VERIFICARE

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

bc/B=(0.50.0.65

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ac/A=(0.50.0.65

hc/bc>0.25
hc>=0.3m
l>=0.15m
tg>1.05
tg>1

hc/ac>0.25
hc>=0.3m
la>=0.15m
tg>1.05
tg>1

0.64
0.57377
0.7
0.35
1.71429
2.00
0.64
0.56452
0.7
0.35
1.71429
2.00

2)
2)

Caracteristici pamant
Caracteristici fundatie

0.00

pconv=

250
b= 0.52

lB= 0.35
lB1= 0.35
bc= 1.22
B=
a=
la=
l1a=
ac=
A=
hc=

1.92
0.54
0.35
0.35
1.24
1.94
0.7

H= 0.6
D= 1.3
Af 3.6864
Wf 1.1796
Valori eforturi

M= 130
N= 91
T= 39
Gt= 71.172
Mf= 180.7
Nf= 162.17

-109.1894

SE
SE
SE
SE
SE
SE

VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA

SE
SE
SE
SE
SE
SE

VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA

FALS

ZONA ACTIVA VERIFICA

154.1942

ADEVARAT

43.99186

ADEVARAT

kN/m2
m
m

Combinatii pt verificari
M1 =
100

N1=

70

T1=

30

m
m
m
m
m
m

M2 =

76

N2=

140

m
m

T2=

18

m2
m3
kN*m
kN
kN
kN
kN*m
kN

CALCUL ZONA ACTIVA

Mf
Nf

Nf

pmax

B= 1.92 m
A= 1.94 m
Mf= 180.7 kN*m
Nf= 162.172 kN
e= 1.11425 m
e'= -0.1543 m
c= -0.4628 m
pmax= -361.29 <=1.2*pconv

300 SE VERIFICA

CALCUL ARMATURA
M=
T=
Mcalcul=

130
39

KN*m
KN

157.3

KN*m

h0=

0.65

Ra=

435

N/mm2

Aanec= 654.4963 mm2


Aaef= 791.28 mm2
p= 0.099783 %

>= 0.05%

fi

12

FUNDATII IZOLATE SUB STALPI METALICI


M
T

0.00

N
R

Mr

Conditii constructive

VERIFICARE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)

bc/B=(0.50.0.65
hc/bc>0.25
hc>=0.3m
l>=0.15m
tg>1.05
tg>1

0.64
0.57377
0.7
0.35
1.71429
2.00

Caracteristici pamant
Caracteristici fundatie

00

pconv=

250
b= 0.52

l= 0.35
l1= 0.35
bc= 1.22
A=B= 1.92
hc= 0.7
H=

0.6

D=
D1=

1.3
1.3

d= 0.15
Af 3.6864
Wf 1.1796
Valori eforturi

M=
N=
T=
Gt=

113.76
29.93
2.17

95.846
Mf= 116.58
Nf= 125.78
F= 37.733
R= 39.903
SE
SE
SE
SE
SE
SE

VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA
VERIFICA

-23.26836

FALS

91.50642

ADEVARAT

Mr= 67.697

kN/m2
m
m
m
m

Combinatii pt verificari
M1= 38.218
N1= 103.85
T1= 19.61

M2= 57.859
N2= 54.85

T2=

16.28

M3 =

57.64

N3=

61.81

T3=

16.07

m2

M4= 38.218

m3

N4= 103.85
T4= 19.61

kN*m
kN
kN
kN
kN*m
kN
kN
kN
kN*m

S-ar putea să vă placă și