Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT: LOCUINTA P+1E

ADRESA: CERNICA - ILFOV


BENEFICIAR: PENA VIRGIL ADRIAN & PENA AURICA

ANTEMASURATOARE CANTITATI DE MATERIALE FUNDATII


(+15% PIERDERI SI CHELTUIELI NEPREVAZUTE )
nr.crt. denumire
A. INFRASTRUCTURA
1
decapare strat sol vegetal _(H=30 cm)
2
sapatura in santuri si gropi locale
3
pamant compactat in straturi sucesive(grad 95% Proctor normal)
4
umpluturi pietris compactat sort 16 - 31mm
5
polistiren extrudat gr. 10cm sub placa de pardoseala
6
folie polietilena gr. 1mm ( 2 straturi+suprapuneri)
7
cofraje talpa fundatii pe inaltimea statului vegetal decapat
8
cofraje laterale soclu fundatii
9
beton simplu in talpi si egalizare fundatii C8/10
10 beton simplu talpi fundatii terase C8/10
11 beton armat in soclu fundatii C16/20
12 beton armat C16/20 placa pardoseala cota -0.10
13 plase sudate SPPB 6mm/100x100 in pl. de pardoseala
14 plase sudate SPPB 8mm/100x100 la intrados bet. simplu talpi
15 carcase mustati stalpi din fundatii OB37/B500ST(ductilitate clasa C)
16 armaturi soclu fundatii OB37/B500ST(ductilitate clasa C)

u.m.

cantitate

mc
mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc
buc 2x5m
buc 2x5m
kg
kg

173
70
70
24
186
683
101
179
98
26
25
63
14
1546
2152

CENTRALIZATOR CANTITATI PRINCIPALE DE LUCRARI SI MATERIALE


TOTAL ARMATURA B500ST (CLASA DUCTILITATE C)
KG
TOTAL PLASE SUDATE SPPB 6mm/100x100
buc 2x5m
TOTAL PLASE SUDATE SPPB 8mm/100x100
buc 2x5m
TOTAL BETON C8/10
MC
TOTAL BETON C16/20
MC

3697
63
14
98
52

INTOCMIT,
ing. Bogdan Carstea
NOTA : Prezenta lista se va citi impreuna cu Proiectul Tehnic de Executie Complet.
Cantitatile din prezenta lista sunt estimative si vor fi definitivate la faza PT+DE a proiectului
Ofertantul va studia Proiectul in totalitatea lui si isi va insusi listele de cantitati prin masuratori
de verificare, prin aceasta acceptandu-le.