Sunteți pe pagina 1din 46

Hidrodinamic Al Carmei Unui Mineralier De 55000 Tdw (Prin Metod

a) Date De Intrare:

1 Carma Suspendata, Profilata Cu Profil Naca 0021:


Lwl 211.3 (m)
B 32.2 (m) (Nava Tip Panamax)
T 12.4 (m)
Cb 0.792 (m)
V 15 (m) V 7.717 (m/s)
D 6.6 (m)
Tp 1310 (KN)
np 122 (rot/min) np 2.033 (rot/s)
η0 0.5
Cx 1.017 214.8921
hi 0.8 (m) hi' 0.787 (m)
H b+0.25m+hi (m) H 10.869 (m)
b bi+bs (m) b 9.833 (m)
1Nd 1852 (m)
2hi 1.573 (m)
Derivarea Geometriei Carmei

x=Cx*x0
x0 4 (m) x1 4.068 (m)
x1 2.775 (m) x2 2.822 (m)
x2 5.2 (m) x3 5.288 (m)
x3 2.35 (m) x4 2.390 (m)
x4 3 (m) x5 3.051 (m)
x5 3.1 (m) x6 3.153 (m)
x6 0.5 (m) x7 0.509 (m)
x7 3.7 (m) x8 3.763 (m)
x8 0.6 (m) x9 0.610 (m)
x9 4.7 (m) x10 4.780 (m)
x10 1.2 (m) x11 1.220 (m)
x11 0.6 (m) x12 0.610 (m)
x12 4.2 (m) x13 4.271 (m)

z0
z 
Cx

z0 0.8 (m) z1=hi 0.787 (m)


z0 3.3 (m) z2 3.300 (m)
z0 5 (m) z3 4.916 (m) z3=bi
z0 0.7 (m) z4 0.688 (m) z4+z5=bs 4.916
z0 4.3 (m) z5 4.228 (m) z1+z3=hs 5.703
z0 0.7 (m) z6 0.688 (m)
Calcului Influentei Corpului Navei Asupra Hidrodinamicii Car

Coeficient De Siaj:

1) w  1  {[ S ps (1  wi )  S pi (1  ws ) ]/ S pcj }


2 2 1/ 2

1') wi  [0.68CB  0.43   w  0.18(2hi  bi )/ H ]Cd


1") ws  [0.68CB  0.43  W  0.18(2hs  bs )/ H ]Cd
SAria
pcj Carmei Aflata In Curentul Elicei;
δw 0
Cd 1(Carma Suspendata In Pd)
Spi 20.060 (m) Spcj 26.396 (m)
Sps 21.485 (m) zpcj 0.995 (m)
Atrapez mic 2.135 (m) Atrapez mic 4.201 (m)
Atrapez 19.35 (m)

1) w 0.109
1') wi 0.216
1") ws 0.379

c) Unghiul De Deviere Al Curentului:

αdc 0
vR  vA [1  (S pcj / AR )CT ]
1/2
Vr 9.733

AR  S ps  S pi Ar
AR
41.545
Aria Carmei

vA  v(1  w);[m / s] vA 6.874 (m/s)2

CT  Tp /(0.5 v A ) 2
A 0
Ct 1.582

 D2
A0  A0 34.205 (m2)
4 A0 Aria Discului Elicei

π 3.141
ρ 1.025 (m/s)

Tp
kT  Kt 0.163
 n 2p D 4

j K
kQ   T kQ 0.027
2 0

vA
j  j 0.512
np D
vA
j 
np D

d) Calculul Unghiului Real De Atac Al Carmei:

1) Determinarea Unghiului Maxim De Deviere Al Curentului De Fluid, Datorita Rotir

 
 ro  686kQ  1  CT  1 / kT  1  CT  αro 42.243

Kt Coeficientul Impingerii Elicei;


kQ
Coeficientul Momentului Rezistent La Rotatia Elicei.

 ro  0, pentru carma din spatele elicei care se roteste spre stanga;


 ro  0, pentru carma din spatele elicei care se roteste spre dreapta

Se Calculeaza Unghiul De Deviere Al Curentului Pentru Partea De Carma Scaldata De Jetu

 em  0.2 r0 (c1  c2 )/ c αem -0.668

c1  coarda medie a partii de carma aflata in partea superioara a jetului elice


c2  coarda medie a partii de carma aflata in partea inferioara a jetului elicei

c1 4.322 (m)
c2 4.678 (m)
cpcj 4.500 (m)

● Se Calculeaza Unghiul Mediu De Deviere Al Curentului Elicei Pentru Intreaga C

 re  1  em S pcj / AR
 re  1  em S pcj / AR αre -0.425

ε1 1
yc 0

● Se Calculeaza Unghiul De Deviere (αcm) Datorat Efortului De Margine Al Elic

 cm    
 
2 n0 n1 1 1  CT  1    1  em  αcm 0.057
(1  2 n0 )  1  ( S pcj / AR )CT

n0 0.9
d/R 1 n1 0.4
d/R 1
d=R 3.3 b/2R 1.490

 [0,36 ]  pas 4
o o δ 0

p    b / c λ 2.327

AR
c  c 4.225
b

b1
1  λ 1.448
c pcj
1

d=R=>d/R=1
<<Unghiul De Alungire A Partii De Carma Situat In Jetul Elicei.>>
b1 6.516

Unghiul Real De Atac Al Carmei:

     α -0.368

   dc   re  cm ∆α -0.368

αdc 0

δo αore αocm ∆αo αo


0o -0.425 0.057 0 -0.368
4o -0.425 -0.283 -0.707 3.293
8o -0.425 -0.623 -1.047 6.953
12o -0.425 -0.962 -1.387 10.613
16o -0.425 -1.302 -1.726 14.274
20o -0.425 -1.641 -2.066 17.934
24o -0.425 -1.981 -2.406 21.594
28o -0.425 -2.321 -2.745 25.255
32o -0.425 -2.66 -3.085 28.915
36o -0.425 -3 -3.424 32.576
Hidrodinamicii Carmei:

2 1/2
ws ) ]/ S pcj }

i  bi )/ H ]Cd

s  bs )/ H ]Cd

tului:
Al Carmei:

De Fluid, Datorita Rotirii Jetului:

(grade)

e roteste spre stanga;


e roteste spre dreapta.

Carma Scaldata De Jetul Din Discul Elicei:

uperioara a jetului elicei.


nferioara a jetului elicei.

Elicei Pentru Intreaga Carma:


rtului De Margine Al Elicei:
mei:
Calculul Coeficintul Hidrodina

Cx=f(α,λ)
λp = λ 2.327
λadoptat 2
α (0….36)

Corecti Ale Coeficientului Cx

1 2  1 1
C xcor  C x   Cy      adoptat
  p  
,
  
p = alungirea reala pentru unghiul 

1  1 1
 cor    57.3   Cy     C y , Cm  nu se corecteaza
  
 p 

Cxcor 0.015 αcor 0.000


0.019 3.101
0.034 6.543
0.057 9.998
0.093 13.415
0.136 16.863
0.212 20.325
0.287 24.133
0.368 28.184
0.439 31.896

 dCy  ' 2 c
Cm   f m      C p  Apc / AR     re  tgcor Apc  aria partii compensate a carmei(aflata in prova axului ca
d 
 cor  R
 re  se introduce in radieni
C'p  tine cont de curentul aditiona

∆Cm

∆Cm 0.00000

Apc 8.903

Atrapez mare 6.287


Atrapez mare 2.616

C'p 0.63
fm=(c/R) 1.280 fm 1
1 rad 180/π 1 rad 57.307

dC y C y (4o )  C y (0o )

d cor  cor (4o )   cor (0o ) dCy/dαcor 2.772
2.830
57.3 2.654
3.186
2.742
C y  C  0
' '
m
C y  C  0
' '
m
2.566
-1.730
-4.314
-0.617
180 .......................................... rad
o
0.952
αre -0.00741 (radiani)

 ..........................................x rad
o
re

tgαcor 0.000
-0.041
0.265
0.645
1.135
2.267
10.406
-1.556
-0.090
0.521

λ=2
α (gr) Cx Cy Cm αcor (gr) Cxcor
0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.015
4 0.020 0.150 0.030 3.101 0.019
8 0.036 0.320 0.062 6.543 0.034
12 0.063 0.480 0.095 9.998 0.057
16 0.103 0.670 0.136 13.415 0.093
20 0.152 0.835 0.176 16.863 0.136
24 0.234 0.990 0.229 20.325 0.212
28 0.304 0.875 0.276 24.133 0.287
32 0.375 0.570 0.250 28.184 0.368
36 0.445 0.530 0.273 31.896 0.439

C*y = Cy+∆C'y = Cy
C*x = Cxcor
C*m = Cm+∆Cm+∆C'm
C*n = C*y+cosαcor+C*x*sinαcor

cosαcor 1.0000 sinαcor 0.0000


0.9985 0.0541
0.9935 0.1139
0.9848 0.1736
0.9727 0.2320
0.9570 0.2901
0.9377 0.3473
0.9126 0.4089
0.8814 0.4723
0.8490 0.5284

Pn  0.5  C n*    vR2  AR d1 0.63377


d2 0.84503
M  0.5  Cm*    vR2  AR  c
d3 1.05628
M r  M  Pn  d i d4 1.26754
e  C c / C
*
m
*
n d5 1.4788

Vr 9.732789
Ar 41.54512
cpcj 4.500 i=1…5

Mr (K
α (gr) C*n C*m Pn (kN) M (kN)
d1
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.151 0.030 304.266 271.902 79.067
8 0.322 0.062 649.507 561.523 149.885
12 0.484 0.096 975.340 869.290 251.149
16 0.676 0.137 1362.568 1245.041 381.485
20 0.843 0.178 1700.642 1617.341 539.524
24 1.010 0.222 2036.362 2017.061 726.474
28 0.923 0.279 1861.246 2528.067 ###
32 0.680 0.250 1370.562 2269.338 ###
36 0.685 0.273 1381.799 2479.604 ###

Se Determina Lucrul Me

 cor
Lr  0
M r  d  cor  f (d i ), pentru i=1...

 cor

r  0
M r  d cor 
2
 ( M r0  M r1 )  ( M r1  M r2 )  ...  ( M r i  M

∆α 0.069808

d1 d2
a Da (rad)
Mr (kN*m) ∑|Mr| Lr Mr (kN*m)
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.070 79.067 79.067 2.760 14.789
8 0.070 149.885 308.019 10.751 12.672
12 0.070 251.149 709.052 24.749 45.101
16 0.070 381.485 1341.686 46.830 93.633
20 0.070 539.524 2262.694 78.977 180.251
24 0.070 726.474 3528.692 123.166 296.279
28 0.070 1348.463 5603.629 195.589 955.262
32 0.070 1400.716 8352.809 291.547 ###
36 0.070 1603.860 11357.384 396.418 ###

Moment Hid

M cor
r optim  M r optim  k1  k2
k1  k 2  1.2
M cor
r optim  M r optim  k1  k2
k1  k 2  1.2
k1=k2 1.2

Lrmax Mrmax Mrmin


d1 0.634 396.418 1603.860 0
d2 0.845 234.913 1311.945 0
d3 1.056 190.984 1020.030 194.219
d4 1.268 236.789 728.115 564.113
d5 1.479 313.916 436.201 994.308

a Pn (kN) M (kN*m)Mroptim (kN*m)


Mrcoroptim (kN*m) doptim
0 0 0 0 0 1.056
4 304.266 271.9019 -49.48958 -71.2649914 1.056
8 649.507 561.5234 -124.5409 -179.338921 1.056
12 975.3398 869.2905 -160.9461 -231.762325 1.056
16 1362.568 1245.041 -194.2193 -279.675811 1.056
20 1700.642 1617.341 -179.0212 -257.790575 1.056
24 2036.362 2017.061 -133.917 -192.84052 1.056
28 1861.246 2528.067 562.06112 809.3680161 1.056
32 1370.562 2269.338 821.63438 1183.153509 1.056
36 1381.799 2479.604 1020.0302 1468.843436 1.056
cintul Hidrodinamici Al Profilului Carmei Proiectate

Cx
λ 0.25 0.5 0.75 1 1.5
α 0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52

Cy
λ 0.25 0.5 0.75 1 1.5
α 0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

a carmei(aflata in prova axului carmei)

itiona

0.00000
###
0.00027
0.00077
0.00117
0.00219
###
0.00253
0.00002
0.00019
(radiani)

λp 2.32722
∆Cm C*x C*y C*m C*n
0.000 0.015 0.000 0.000 0.000
0.000 0.020 0.150 0.030 0.151
0.000 0.036 0.320 0.062 0.322
0.001 0.063 0.480 0.096 0.484
0.001 0.103 0.670 0.137 0.676
0.002 0.152 0.835 0.178 0.843
-0.007 0.234 0.990 0.222 1.010
0.003 0.304 0.875 0.279 0.923
0.000 0.375 0.570 0.250 0.680
0.000 0.445 0.530 0.273 0.685
Mr (Kn*m)
d2 d3 d4 d5
0.000 0.000 0.000 0.000
14.789 -49.490 -113.768 ###
12.672 ### -261.754 ###
45.101 ### -366.993 ###
93.633 ### -482.071 ###
180.251 ### -538.294 ###
296.279 ### -564.113 ###
955.262 562.061 168.860 ###
### 821.634 532.094 242.553
### ### 728.115 436.201

Determina Lucrul Mecanic Pentru Bandarea Carmei:

pentru i=1...4

M r2 )  ...  ( M r i  M r 

d2 d3 d4
∑|Mr| Lr Mr (kN*m) ∑|Mr| Lr Mr (kN*m) ∑|Mr| Lr
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14.789 0.516 49.490 49.490 1.727 113.768 113.768 3.971
42.249 1.475 124.541 223.520 7.802 261.754 489.290 17.078
100.023 3.491 160.946 509.007 17.766 366.993 ### 39.024
238.757 8.334 194.219 864.172 30.163 482.071 ### 68.660
512.641 17.893 179.021 ### 43.191 538.294 ### 104.275
989.170 34.526 133.917 ### 54.113 564.113 ### 142.753
### 78.210 562.061 ### 78.406 168.860 ### 168.337
### 150.337 821.634 ### 126.702 532.094 ### 192.803
### 234.913 ### ### 190.984 728.115 ### 236.789

Moment Hidrodinamic Corectat:


2
0.0148
0.0199
0.0361
0.0626
0.1028
0.152
0.234
0.304
0.375
0.445

2
0.000
0.150
0.320
0.480
0.670
0.835
0.990
0.875
0.570
0.530
d5
Mr (kN*m) ∑|Mr| Lr
0.000 0.000 0.000
178.046 178.046 6.215
398.967 755.059 26.355
573.041 ### 60.282
769.923 ### 107.156
897.566 ### 165.358
994.308 ### 231.392
224.341 ### 273.928
242.553 ### 290.225
436.201 ### 313.916
450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0.000
0.4 0.6 0.8
Diagrama

0.8 1 1.2 1.4 1.6


Calcului Hidrodinamic Al Carmei La Mars Inapoi

1. Caracteristici Cinematice La Mars Inapoi

wbCoeficientul De Siaj La Mars Inapoi

wb  0.5  w wb
w
0.054615
0.10923

2. Viteza Curentului La Pana Carmei

vpb
Viteza Curentului De Fluid Care Se Scurge Pe Pana Carmei La Mars Inapoi.

v pb  vb  (1  wb ) vpb 5.471 (m/s)

vb  0.75  v vb
V
5.7875
7.716667
(m/s)
(m/s)

3. Viteza Axiala La Mars Inapoi


Se Determina Viteza Axiala A Fluidului Inainte De A Intra In Discul Elicei:

vab  0.35  vpb  (1  kb )  ( 1  CTb 1)


vab  0.35  vpb  (1  kb )  ( 1  CTb 1) vab 0.787733 (m/s)

C
Coeficientul
Tb
CTb≈
De Incarcare Al Elicei La Mars Inapoi CT

( x / R)
kb  1/ 2 kb 0.32202
 0.6  ( x / R) 2 
x/R 0.724227
x 2.390
R 3.300

4. Viteza Curentului De Fluid Care Se Scurge Pe Pana Carmei

v pb1  v pb  vab vpb1 6.259 (m/s)

5. αb=δ

6. Calculul Coeficientilor Hidrodinamici La Mars Inapoi

Cyb ( ), Cxb ( ), Cmb ( ) se extrag din tabelele 5.13  5.14


αb 0 (o)

4 (o)

8 (o)

12 (o)

16 (o)

20 (o)
24 (o)

28 (o)

32 (o)

36 (o)

Cxb Cyb Cmb


λ λ
α α α
2.00 2.00
0 0.033 0 0.000 0
4 0.038 4 0.110 4
8 0.058 8 0.283 8
12 0.105 12 0.433 12
16 0.168 16 0.508 16
20 0.248 20 0.414 20
24 0.302 24 0.388 24
28 0.343 28 0.377 28
32 0.388 32 0.370 32
36 36 0.400 36

λ 2
λp≈2.327

7. Coeficientii Cxb Si αb Se Corecteaza Cu Relatiile:

1 2  1 1
Cxbcor  Cxb   C y    
 0   p  

1  1 1
 bcor   b  57.3   C yb    
  
 p 
8 Cnb  C yb cos  bcor  Cxb  sin  bcor
λ 2 λp 2.327
αb (o) Cxb Cyb Cmb αb cor Cxbcor Cnb
0 0.033 0.000 0.000 0.000 0.033 0
4 0.038 0.110 -0.112 3.859 0.038 0.11231
8 0.058 0.283 -0.251 7.637 0.058 0.2882
12 0.105 0.433 -0.380 11.445 0.105 0.44522
16 0.168 0.508 -0.430 15.349 0.168 0.53435
20 0.248 0.414 -0.438 19.469 0.248 0.47299
24 0.302 0.388 -0.386 23.502 0.302 0.47625
28 0.343 0.377 -0.398 27.517 0.343 0.49282
32 0.388 0.370 -0.470 31.526 0.388 0.51827
36 0.433 0.400 -0.500 35.487 0.433 0.57706

Pnb  0.5  Cnb    v  AR 2


Rb
Pnb

vrb=vpb1 6.259 (m/s)

Cnb  Cyb  coscor  Cxbcor  sin cor Cnb

Mb  0.5 Cmb    vRb  AR  c


2
Mb
M rb  M b  Pnb  d f Mrb
df -3.169

M rbcor  M rb  K1  K 2 Mcorrb
K1=K2 1.2

K1  K 2  1.2 K1*K2 1.44

αb (gr) Cnb Cmb Pnb (kn) Mb (kN/m)Mrb (kN/m) Mcorrb


0 0 0.000 0 0.000 0 0
4 0.112308 -0.112 93.6818 -394.733 -97.869 -140.93
8 0.288198 -0.251 240.4 -884.625 -122.83 -176.88
12 0.445225 -0.380 371.385 -1339.273 -162.41 -233.87
16 0.534349 -0.430 445.728 -1515.493 -103.05 -148.39
20 0.472986 -0.438 394.542 -1543.689 -293.44 -422.56
24 0.476247 -0.386 397.262 -1360.420 -101.56 -146.24
28 0.492821 -0.398 411.087 -1402.713 -100.04 -144.06
32 0.518268 -0.470 432.313 -1656.470 -286.53 -412.61
36 0.577063 -0.500 481.358 -1762.202 -236.85 -341.06

│Mcorrb│max<=>│Mcorr│max= MAX=>Mr

│Mcorrb│max 422.558
→MAX→Mr1468.843
│Mcorr│max 1468.84

Mf (0.10…0.15)Mr
Mf 146.8843
Mrt 1615.728
Mrt Mr+Mf
Mrt 1615.728
ars Inapoi

oi

a In Discul Elicei:
1.582

ana Carmei

s Inapoi
Cmb
λ
2.00
0.000
-0.112
-0.251
-0.380
-0.430
-0.438
-0.386
-0.398
-0.470
-0.500

atiile:
sin  bcor
Verificarea Carmei La Caviatatie

Date De Intrare:
h2 5.45 (m)
c 4.25 (m)
Tp 1000 (Kn)
N 100 (rot/min) 1.667 (rot/sec)
Pd 14000 (Kw)
ρ 1.025 (t/m3)
t 0.15
w 0.3
U 24 (Nd) 12.347 (m/s) 1Nd 1852 (m)
D 6 (m) → D 5.900 (m)
r0 3 (m) → r0 2.950 (m)
x 4.5 (m)
Cx 1.017 (m)

z0
z 
Cx

1 w
 1.75
1  wlocal

δ 3 (grade)
0

h0 5 (m)
Pozitia Pct De Calcul:
80%rx= 0.8*rx=

Se Calculeaza:

va U*(1-w) 8.643 (m/s)

1
q    vA
2
q 76.563 (kPa)
2

 D2
AD 
4 AD 27.337 (m2)
x/D 0.763

Tp
CTh  CTh 0.478
A0  q

Fig 5.14 → vcor/Va f(x/D, CTh) 1.2


→ (r+Dr)/r0 f() 0.98

vcorr
vcorr   vA vcorr 10.371 (m/s)
vA

r  r
r  r   r0 r*∆r 2.891
r0

vx  (v  tU )/ vcorr
2
corr
2
vx  (v  tU )/ vcorr
2
corr
2 vx 10.550

vcor
rx  (r  r )  rx 2.866
vx

vmax  vx  0.12  (vcorr  vA ) vmax 10.7572

PD
Q  Q 1336.9 (kV*m)
2 n
n→ (rot/s)

Q
KQ 
  n2  D5 KQ 0.066

Se Determina Unghiul De Atac Al Curentului De Fluid Fata De Carma Aplicand Teorema 5.1

vA
J  J 0.879
nD
KQ/J 0.085
vmax/Va 1.245

KQ
J 2 
vmax 0.068
vA
1 w
 1.75 1.75
1  wlocal

α 20.04

Se et Coef Max De Portanta CL1

   23.04

Ra 2.27 h0/rx 1.744

(   )  rx
CL1max =R a  CL1 max= 0.616
c

    [radiani]
mina Depresiunea Dinamica (Pres Negativa) Pe Fata De Suctiune Utilizand Tipul De Carma H

 vmax
2
pdyn  Ra1  [kN/m 2 ]
2
pdyn -93.109
Ra1 -1.57 pdyn< 0
p0 101 *10^3
pstatica  p0   gH pstatic 132.744

H=h2-0.8rx
H 3.157

pstatica  pdyn  0 39.635

D 2.995
Estimarea Afundarii Navei La Adancime Limitata "Squat"

Date De Intrare:
Lpp 172.89 (m)
B 27 (m)
T 11 (m)
Cb 0.81
h 13 (m)
h/T 1.182
v 5 6 7 8 9
h 12 (m)
v 2 (Nd)
1 Nod 1852 (m/s)

Caz 1
h/T 1.182

Millard

 B  Fnh2 L
zmax  15  CB   0.55   
 2  1  0.9  Fnh 100

v
Fnh 
g h

Barass
2
 v 
z max  C B  
 10 

h/T 1.091

 B L 
 T T   v 2
z max   CB    
 2.6 70   10 
 

v (Nd) 2 5 6 7 8
v (m/s) 1.029 2.572 3.087 3.601 4.116
Fnh 0.095 0.237 0.284 0.332 0.379
Fnh2/(1-0.9Fnh) 0.071 0.109 0.157 0.218
15*CB*(B/L)-0.55 1.347 1.347 1.347 1.347
CB*((B/T)/2.6-(L/T)/70) 0.691
Millard 0.166 0.253 0.366 0.509
zmax
Barass 0.028 0.173 0.249 0.338
h/T= 0.028
Fnh<0.1
mitata "Squat"

(Nd)
9
4.630
0.427
0.296
1.347

0.689

0.442

214.892