Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL 8

CALCULUL HIDRODINAMIC AL CÂRMEI

8.1 METODĂ DE CALCUL ŞI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

8.1.1 DATE DE INTRARE, NOTAŢII ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Se utilizează următoarele date de intrare sau notaţii privind caracteristicile


navei:
- lungimea la plutire a navei, LWL [m];
- lăţimea navei, B [m];
- pescajul navei, T [m];
- coeficientul bloc, CB;
- viteza navei, v [m/s];
- coeficientul de siaj, w;
- diametrul elicei, Dp [m];
- împingerea elicei, Tp [kN];
- densitatea apei,  [t/m3].
Capitolul 8. Calculul hidrodinamic al cârmei 107

Se utilizează următoarele date de intrare sau notaţii privind caracteristicile


cârmei:
- profilul cârmei (NACA);
- tipul cârmei;
- aria cârmei, AR [m2];
- coarda cârmei, bR [m];
- alungirea relativă a cârmei,  = hR/b R;
- grosimea relativă a cârmei, t ;
- aria părţii de cârmă aflată în jetul elicei, ARDp [m2];
- înălţimea părţii de cârmă aflată în jetul elicei, hB [m];
- distanţa de la axul elicei la planul inferior al cârmei (negativă dacă pla-
nul inferior al cârmei este situat deasupra axului elicei), a1 [m];
- aria părţii compensate a cârmei (situată în prova axului cârmei), AC
[m2];
- unghiul bandării cârmei,  R [rad].

8.1.2 CARACTERISTICILE HIDRODINAMICE ALE CÂRMEI


IZOLATE

Se calculează caracteristicile hidrodinamice ale cârmei izolate ([1], [2]).


 Derivata coeficientului forţei normale se determină cu relaţia

a
C NR a
 CYR (8.1)

a
în care, CYR este derivata coeficientului forţei portante în raport cu unghiul de
bandare  R , calculată pentru cârma izolată cu expresia

a
CYR  K 0  2 /(1  2 /  ) (8.2)

Coeficientul K0 are următoarele valori:


 K0 = 0,88 pentru cârme suspendate;
 K0 = 0,64 pentru cârme semisuspendate.
 Coeficientul centrului de presiune se calculează cu expresia

C PR  K t  C P (8.3)
108 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

în care, coeficientul C P depinde de alungirea relativă a cârmei  (fig. 8.1),


iar coeficientul Kt reprezintă o corecţie care ţine seama de valoarea grosimii
relative a cârmei t (fig. 8.2).
CP
R =4
0
35

30

0.3
25

20

15

10
0.2
5

1.0 1.5

Fig. 8.1 Dependenţa coeficientului CP faţă de alungirea relativă a cârmei 

Fig. 8.2 Dependenţa coeficientului Kt faţă de grosimea relativă a cârmei t

8.1.3 CARACTERISTICILE HIDRODINAMICE ALE CÂRMEI CU


INFLUENŢA CORPULUI NAVEI

Se calculează caracteristicile hidrodinamice ale cârmei în prezenţa corpului


navei ([1], [2]).
 Derivata coeficientului forţei normale, cu influenţa corpului se calcu-
lează cu expresia

a
C NRH a
 K H  C NR (8.4)
Capitolul 8. Calculul hidrodinamic al cârmei 109

în care, coeficientul influenţei corpului KH se estimează pe baza diagramei din


fig. 8.3.

KH CPH
CPH
1.25 0.050

1.20

1.15
0.025
1.10
1.05

0.4 0.5 0.6 0.7 CB

Fig. 8.3 Dependenţa coeficienţilor de influenţă datoraţi corpului, KH şi CPH ,


faţă de coeficientul bloc CB

 Coeficientul centrului de presiune, cu influenţa corpului se determină


cu relaţia

CPRH  C PR  C PH (8.5)

în care, coeficientul de corecţie pentru influenţa corpului CPH se obţine din


fig. 8.3.

8.1.4 CARACTERISTICILE HIDRODINAMICE ALE CÂRMEI CU


INFLUENŢA ELICEI ŞI CORPULUI NAVEI

Se calculează caracteristicile hidrodinamice ale cârmei în prezenţa corpului


navei şi elicei ([1], [2]).

 Derivata coeficientului forţei normale, cu influenţa elice-corp se calcu-


lează cu relaţia

a
C NRH p
a
 C NRH  1  K i  (8.6)

unde, Ki este coeficientul de inducţie datorat funcţionării elicei, care se calcu-


lează cu expresia
110 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

Ki 
6  n1

1  CTp  1
1/ 2 (8.7)
B  6 1  ARDp  CTp / AR 1/ 2

În relaţia de mai sus se utilizează următoarele mărimi:


 alungirea relativă a părţii de cârmă aflată în jetul elicei λB, calculată
cu expresia

B  hB2 / ARDp (8.8)

unde, hB şi ARDp reprezintă înălţimea şi respectiv aria părţii de cârmă aflată în


jetul elicei;
 coeficientul încărcării elicei CTp , determinat cu relaţia

8 Tp (8.9)
CTp  
   v 2p  D 2p

în care, Tp este împingerea elicei, iar Dp este diametrul propulsorului;


 viteza de avans (viteza fluidului la intrarea în discul elicei), definită
prin expresia

v p  v (1  w) (8.10)

în care, v este viteza navei, iar w este coeficientul de siaj;


 coeficientul n1 ţine cont de poziţia cârmei în raport cu elicea (pe
înălţime) şi se determină cu ajutorul diagramei din fig. 8.4, în func-
ţie de raza elicei Rp, de înălţimea cârmei hR şi de distanţa de la axul
elicei la planul inferior al cârmei a1 (negativă dacă planul inferior al
cârmei este situat deasupra axului elicei);

a
 Derivata coeficientului forţei portante cu influenţa elicei CYR p
se calcu-
lează cu relaţia

a
CYR p
a
 CYR  1  K i  (8.11)
Capitolul 8. Calculul hidrodinamic al cârmei 111

Fig. 8.4 Dependenţa coeficientului n1 faţă de amplasarea cârmei


în raport cu elicea (pe înălţime)

 Coeficientul centrului de presiune, cu influenţa elice-corp se determină


cu relaţia

CPRH p  CPRH  C PR (8.12)

în care, CPR este o corecţie dată de influenţa elicei, obţinută prin diferenţa

C PR  C PRop  CPR0 (8.13)

Valorile CPR0 şi CPR0 p se extrag din fig. 8.5 pentru alungirea relativă a cârmei
0 şi respectiv pentru alungirea relativă corectată, obţinută cu formula

a
0 p  2  CYR p
 a
/ 1,76    CYR p
 (8.14)
112 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

Fig. 8.5 Dependenţa coeficientului CPR0 faţă de alungirea relativă a cârmei

 Coeficienţii forţei normale şi momentului la axul cârmei (cu influenţa


elice-corp) se calculează cu relaţiile

a
C NRH p  C NRH R (8.15)
p


CmRHp  C NRH p  C PRH p  K R 
în care, K R este factorul de compensare, iar  R este unghiul bandării cârmei
măsurat în [rad]. Factorul de compensare este raportul dintre aria părţii com-
pensate a cârmei AC şi aria cârmei AR

AC (8.16)
K R 
AR

8.1.5 FORŢELE ŞI MOMENTELE HIDRODINAMICE CARE


ACŢIONEAZĂ ASUPRA CÂRMEI

În continuare, se calculează forţele şi momentele hidrodinamice generate


asupra cârmei bandate ([1], [2]) utilizându-se relaţiile

  vcp2
N  C NRH p   AR
2 (8.17)
  vcp2
M  CmRHp   AR  bR
2
Capitolul 8. Calculul hidrodinamic al cârmei 113

în care, vcp este viteza medie de spălare a cârmei, determinată pe baza expresii-
lor

vcp  v  vcp (8.18)

vcp  1  w   1  ARDp  CTp / AR  (8.19)


1/ 2

unde, AR este aria cârmei, iar v este viteza navei.


Rezultatele calculului forţelor normale N şi momentelor hidrodinamice M
care acţionează asupra cârmei bandate se prezintă sub formă tabelară (Tabelul
8.1).
Reprezentarea grafică a coeficientului momentului hidrodinamic C mRHp în
funcţie de unghiul bandării cârmei  R [grade] este prezentată în fig. 8.6. Curba
1 caracterizează o cârmă supracompensată, curba 2 o cârmă insuficient com-
pensată, iar curba 3 este tipică pentru o cârmă satisfăcător compensată.

Tabelul 8.1 Forţele normale şi momentele hidrodinamice


care acţionează asupra cârmei
R C PR C PRH C PRHp C NRHp C mRHp N M
[grade] [N] [Nm]
0
5
10
15

40
114 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

CmRHp 2

Fig. 8.6 Dependenţa coeficientului CmRHp faţă de unghiul bandării cârmei  R

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

[1] Mordvinov, B.G., Spravocinic po malotonnajnomu sudostroeniu, Ed.


Sudostroenie, Sankt Petersburg, 1988.
[2] Obreja, D., Particularităţile hidrodinamice ale proiectării navelor mici, Editura
Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi, 2004.