Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL 7

AFUNDAREA NAVEI

7.1 METODĂ DE CALCUL ŞI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE


“Squat”-ul este un efect combinat de creştere a afundării şi asietei navei, datorat
navigaţiei la adâncime limitată [2]. Fenomenul se accentuează atunci când este înde-
plinită relaţia h / T  1,2...1,5 . S-a notat cu h adâncimea apei şi cu T pescajul mediu
al navei.
Se defineşte numărul Froude care depinde de adâncimea apei, cu relaţia
v
Fnh  (7.1)
g h
în care, v este viteza navei, iar g este acceleraţia gravitaţională. În apropierea valorii
critice Fnh  1 , nava îşi modifică asieta, pupa coboară şi există posibilitatea atingerii
fundului limitat. În fig. 7.1 sunt evidenţiate modificările importante ale asietei şi afun-
dării navei, în zona valorii critice a numărului Fn h ([1], [2]). În practica proiectării cu-
rente, se utilizează diverse formule empirice ([1], [4] pentru determinarea afundării
medii ( s m ), afundării pupei ( s AP ), afundării provei ( s FP ) şi asietei navei ( t ).
90 Manevrabilitatea navei. Îndrumar de laborator numeric

Fig. 7.1 Afundarea navei şi modificarea asietei, la viteza critică Fn  1


h

Astfel, afundarea maximă la prova poate fi calculată cu relaţiile [1]


 Millward
 B  Fn2h L
z Fmax 
 15  CB  
 0.55    WL (7.2)
 LWL  1  0.9  Fnh 100
 Barras
2
v  (7.3)
z Fmax  CB   
 10 
în care, L WL este lungimea la plutire a navei, B este lăţimea navei, CB este coeficientul
bloc, iar v este viteza navei, măsurată în noduri.
Afundarea maximă a provei navei la adâncime relativă minimă ( h / T  1.1 ) şi
număr Froude minim ( Fnh  0.1 ) se poate estima cu relaţia [1]
2
 B L   v 
z Fmax   CB     (7.4)
 2.6  T 70  T   10 
Calculul afundării navei (squat-ului) se poate efectua cu ajutorul programul “PHP
Squat” [3], prezentat în paragraful 7.2, realizat în cadrul Centrului de Cercetare de la
Facultatea de Arhitectură Navală.
Capitolul 7. Afundarea navei 91

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

[1] Brix, J., Manoeuvring Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1993.
[2] Obreja, D., Crudu, L., Păcuraru, S., Manevrabilitatea navei, Galati University
Press, Galaţi, 2008.
[3] Obreja, D., Jagîte, G., Programul de calcul “PHP Squat”, Centrul de Cercetare al
Facultăţii de Arhitectură Navală, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 2013.
[4] * * * Proceedings of the 23rd ITTC- The Manoeuvring Committee (Vol.1), 2002.