Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL 6

PROPULSORUL TRANSVERSAL

6.1 METODĂ DE CALCUL ŞI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE


Propulsoarele cu jet sunt instalaţii cu pompe axiale utilizate la bordul navelor pen-
tru producerea forţei de împingere după o direcţie controlată [2]. Pompele axiale sunt
amplasate în tunele transversale, iar forţa de reacţiune T p a jetului este folosită în sco-
pul manevrării navei şi se poate determina cu relaţia [1]
T p  Qv 'j  AT v 'j2 (6.1)
în care  este densitatea apei, v 'j este viteza nominală a jetului, AT este aria secţiunii
transversale a tunelului, iar Q  AT  v 'j este debitul volumic. Dacă Y0 este forţa late-
rală a jetului, atunci viteza efectivă a jetului v j este dată de expresia [1]
Y0
vj  . (6.2)
 Q
În practică, propulsoarele transversale cu jet (fig. 6.1) sunt utilizate pentru efectuarea
unor manevre de navigaţie ([1], [2]).
Capitolul 6. Propulsorul transversal 79

Fig. 6.1 Propulsor transversal prova

Se defineşte factorul de proiectare F , exprimat în [ kN / m 2 ], prin raportul


Y0
F (6.3)
L pp  T
în care, Lpp reprezintă lungimea între perpendiculare, iar T este pescajul navei.
În fig. 6.2 ([1], [2]) este prezentată o diagramă care poate fi utilizată pentru de-
terminarea factorului de proiectare F în funcţie de tipul navei, de lungimea între per-
pendiculare L pp şi de valorile specifice ale vitezei unghiulare de rotaţie a navei în
plan orizontal  (ca parametru).
Cunoscând factorul de proiectare F se poate estima forţa laterală generată de pro-
pulsorul transversal
Y0  F  L pp  T . (6.3)
În continuare, se determină puterea propulsorului transversal, utilizând relaţia
P0  Y0  v0 (6.4)
80 Manevrabilitatea navei. Îndrumar de laborator numeric

Fig. 6.2 Diagramă de proiectare a propulsorului transversal cu jet, folosind factorul F

S-a notat cu v0 viteza jetului de fluid. Zona haşurată din fig. 6.3 permite identificarea
valorilor uzuale ale vitezei jetului (cuprinse între 5.5 m/s şi 6.5 m/s).
Performanţele hidrodinamice ale propulsorului transversal cu jet sunt influenţate
de fenomenul de aerare ([1], [2]). Valoarea minimă a imersiunii tunelului propulsoru-
lui transversal, notată cu e se determină cu expresia [1]
e 0,7 Y0
   (6.5)
 D  min D gD
în care D este diametrul tunelului.
În fig. 6.3 este prezentată o diagramă de proiectare, utilă pentru adoptarea imersi-
unii minime a tunelului propulsorului transversal, în scopul evitării fenomenului de
aerare. Imersiunea relativă e / D se determină în funcţie de mărimea forţei laterale
Y0 , de viteza jetului v0 şi de diametrul tunelului.
Calculul caracteristicilor hidrodinamice ale propulsorului transversal se poate
efectua cu ajutorul programul “PHP Bowthruster” [3], prezentat în paragraful 6.2, rea-
lizat în cadrul Centrului de Cercetare de la Facultatea de Arhitectură Navală.
Capitolul 6. Propulsorul transversal 81

Fig. 6.3 Imersiunea relativă minimă a tunelului propulsorului transversal, în scopul evitării
fenomenului de aerare

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

[1] Brix, J., Manoeuvring Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1993.
[2] Obreja, D., Crudu, L., Păcuraru, S., Manevrabilitatea navei, Galati University
Press, Galaţi, 2008.
[3] Obreja, D., Jagîte, G., Programul de calcul “PHP Bowthruster”, Centrul de Cer-
cetare al Facultăţii de Arhitectură Navală, Universitatea “Dunărea de Jos” din Ga-
laţi, 2013.