Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

TEHNOLOGIA FABRICĂRII
CORPULUI NAVEI
-PROIECT-

Prof. Coord.: Liviu Moise


Student: Hem Roxana
Grupa 2142
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

INTRODUCERE

Proiectarea navelor de tip tanc petrolier este dominată de reguli stricte privind compartimentarea,
protecţie, bordul liber, încărcarea şi descărcarea mărfurilor lichide în vrac.

Tancurile petroliere sunt concepute, pentru prevenirea incendiilor şi poluării apelor de mare, cu un
sistem ADH (Advanced Double Hull), având în general o structură longitudinală specifică navelor din
această categorie. Aceasta reprezintă o soluţie eficientă în cazul unui risc ridicat de coliziune şi eşuare, în
special în zonele din apropierea porturilor, când navigă în ape aglomerate şi cu multe restricţii.

Principalul scop în procesul de proiectare al petrolierelor este obţinerea unei structuri care să
îndeplinească cerinţele armatorului, să respecte regulile Societăţilor de Clasificaţie şi să satisfacă cerinţele
Administraţiei Porturilor.

Constructiv, corpul navei este un sistem tehnic complex, elastic, supus acțiunii unor sarcini
statice sau dinamice. În studiul teoretic al comportării sale la diversele solicitări, corpul navei este
considerat o grindă complexă, cu secțiune variabilă, liberă la capete, aflată pe mediu elastic (mediu
elastic îl constituie apa în care pluteşte nava).
Corpul navei este compus din osatură şi înveliş. Osatura corpului navei trebuie să asigure
rezistența şi menținerea formei, iar învelişul asigură etanşeitatea corpului navei. Osatura este o rețea spațială
de bare drepte şi curbe, îmbinate între ele, care determină şi menţine formele geometrice ale corpului navei.
Barele drepte sau curbe ale caror lungimi se măsoară în planuri paralele cu PD, formează elementele de
osatura longitudinală.
Barele drepte sau curbe ale căror lungimi se măsoară în planuri paralele cu planul cuplului maestru
formează elementele de osatură transversale.

 DIMENSIUNILOR PRINCIPALE ALE NAVEI


Analizând dimensiunile principale ale navelor putem determina compartimentarea, secţiunea
maestră, calculul de mase dar si aranjarea blocsecţiilor în funcţie de curba de greutăţi.

Nava proiectată are următoarele dimensiuni principale:

Dw = 100.000 tdw
Lpp = 230,4 m
Lwl = 240 m
B = 42 m
H = 21,3 m
T = 14,85 m
ρm = 0,82 t/m3
LT = 246,12 m
V = 122.487 m3
D = 125.672 t
CB = 0,818
v = 16 Kts
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

 SCOPUL PROIECTULUI
Apelând la datele existente în literatura de specialitate putem estima masele elementelor prefabricate în
faza de proiect tehnologic pe anumite baze statistice.
O metodă pentru realizarea acestui proiect, dar care reprezintă şi o variantă des utilizată în faza de
proiect tehnologic este aceea de a calcula masa diferitelor tipuri de planşee (fund, bordaje, punţi, pereţi
transversali şi longitudinali) pentru un tronson de 10 m din zona centrală a navei. Calculul s-a realizat
plecând de la eşantionajul navei şi desenul general de construcţie în care sunt precizate dimensional toate
elementele constructive ale corpului (înveliş, osatură, elemente de rigidizare, etc.). În final se determină aşa
numita masă unitară exprimată în [t/m2] pentru fiecare tip de planşeu sau zonă din corp. Pe baza acestor
valori ale maselor unitare se face apoi calculul masei fiecărei secţii în procesul de împărţire a corpului în
elemente prefabricate şi se verifică dacă sunt respectate condiţiile precizate anterior.

În final, elementele prefabricate ce compun corpul navei au fost numerotate, fiecare blocsecţie având un
simbol prin care să poată fi identificată şi ridicată de o macara cu o capacitate de 600 t.
FUND SI DUBLU FUND
Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla Fund 2.7 10 27 16.5 2 3.497175 6.99435 7.85
2.7 10 27 16 3 3.3912 10.1736 7.85
2.7 10 27 18 1 3.8151 3.8151 7.85
2 Tabla DF 2.7 10 27 14.5 4 3.073275 12.2931 7.85
2.7 10 27 15 2 3.17925 6.3585 7.85
1.8 10 18 15 1 2.1195 2.1195 7.85
3 Tabla Chilei 0.9 10 9 18 1 1.2717 1.2717 7.85
4 Suport Lateral 3 10 30 15.5 2 3.65025 7.3005 7.85
3 10 30 15 4 3.5325 14.13 7.85
5 Longitudinale 7.85
HP400x14 0.4 10 4 14 22 0.4396 9.6712 7.85
HP370x16 0.37 10 3.7 16 13 0.46472 6.04136 7.85
HP400x16 0.4 10 4 16 3 0.5024 1.5072 7.85
FB200x14 0.2 10 2 14 12 0.2198 2.6376 7.85
6 Varanga 3 3 9 12.5 4 0.883125 3.5325 7.85
84.31371

GURNA
Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla Gurna 3 10 30 15.5 10 3.65025 36.5025 7.85
2.7 10 27 17 1 3.60315 3.60315 7.85
2 Longitudinale 10 7.85
HP370x14 0.37 10 3.7 14 6 0.40663 2.43978 7.85
HP430x15 0.43 10 4.3 15 2 0.506325 1.01265 7.85
3 Varanga 3 3 9 31.2 4 2.20428 8.81712 7.85
43.55808

PUNTE
Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla Punte 1.8 10 18 13.5 1 1.90755 1.90755 7.85
2.7 10 27 16 3 3.3912 10.1736 7.85
2.7 10 27 17 2 3.60315 7.2063 7.85
2.7 10 27 18 2 3.8151 7.6302 7.85
2 Longitudinale 10 7.85
HP200x9 0.2 10 2 9 3 0.1413 0.4239 7.85
HP240x11 0.24 10 2.4 11 19 0.20724 3.93756 7.85
31.27911
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

BORD SI DUBLU BORD


Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla Bord 2.7 10 27 15.5 2 3.285225 6.57045 7.85
2.7 10 27 15 3 3.17925 9.53775 7.85
1.8 10 18 13 1 1.8369 1.8369 7.85
3 10 30 13 1 3.0615 3.0615 7.85
2 Tabla DB 2.7 10 27 11.5 2 2.437425 4.87485 7.85
2.7 10 27 12 1 2.5434 2.5434 7.85
2.7 10 27 12.5 1 2.649375 2.649375 7.85
2.7 10 27 14 1 2.9673 2.9673 7.85
2.7 10 27 15 2 3.17925 6.3585 7.85
3 Stringher 2.4 10 24 6.5 1 1.2246 1.2246 7.85
2.4 10 24 8.5 1 1.6014 1.6014 7.85
2.4 10 24 9.5 1 1.7898 1.7898 7.85
2.4 10 24 13.5 1 2.5434 2.5434 7.85
2.4 10 24 16.5 1 3.1086 3.1086 7.85
2.4 10 24 19.5 1 3.6738 3.6738 7.85
4 Longitudinale 7.85
HP340x14 0.34 10 3.4 14 2 0.37366 0.74732 7.85
HP120x6 0.12 10 1.2 6 2 0.05652 0.11304 7.85
HP100x6 0.1 10 1 6 2 0.0471 0.0942 7.85
HP140x6 0.14 10 1.4 6 2 0.06594 0.13188 7.85
HP180x8 0.18 10 1.8 8 2 0.11304 0.22608 7.85
HP240x10 0.24 10 2.4 10 2 0.1884 0.3768 7.85
HP320x12 0.32 10 3.2 12 3 0.30144 0.90432 7.85
HP340x12 0.34 10 3.4 12 12 0.32028 3.84336 7.85
HP200x11.5 0.2 10 2 11.5 3 0.18055 0.54165 7.85
HP370x16 0.37 10 3.7 16 3 0.46472 1.39416 7.85
HP370x13 0.37 10 3.7 13 6 0.377585 2.26551 7.85
HP320x13 0.32 10 3.2 13 6 0.32656 1.95936 7.85
HP240x11 0.24 10 2.4 11 3 0.20724 0.62172 7.85
5 Coasta cadru 3 3 9 20 4 1.413 5.652 7.85
67.56103

PERETE LONGITUDINAL
Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla Perete 2.7 10 27 14 1 2.9673 2.9673 7.85
2.7 10 27 15 1 3.17925 3.17925 7.85
2.7 10 27 15.5 2 3.285225 6.57045 7.85
2.7 10 27 16 1 3.3912 3.3912 7.85
2.7 10 27 17 1 3.60315 3.60315 7.85
2.2 10 22 17 1 2.9359 2.9359 7.85
2 Longitudinale 10 7.85
HP260x11 0.26 10 2.6 11 2 0.22451 0.44902 7.85
HP320x13 0.32 10 3.2 13 4 0.32656 1.30624 7.85
HP320x12 0.32 10 3.2 12 2 0.30144 0.60288 7.85
HP340x13 0.34 10 3.4 13 2 0.34697 0.69394 7.85
HP370x13 0.37 10 3.7 13 4 0.377585 1.51034 7.85
HP400x14 0.4 10 4 14 4 0.4396 1.7584 7.85
28.96807

TRAVERSA
Nr. Crt. Denumire Latime [m] Lungime [m] Suprafata [mp] Grosime [mm] Nr. Buc. Masa unitara [t] Masa totala [t] Densitate [t/m3] Total
1 Tabla 2.2 18 6.6 12 4 3.73032 14.92128 7.85
14.92128

TOTAL: 541.20255 t – calcul efectuat pe 10m.


Blocsecţiile au lungimea de 12m.
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI – FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ