Sunteți pe pagina 1din 21

110 Metoda elementului finit în construcţii navale.

Aplicaţii

2.8. Model FEM-3D, placă izotropă, analiză dinamică modală

Pentru placa izotropă din fig.2.8.a să se determine modurile proprii de vibraţie,


printr-o analiză FEM dinamică.
• În fig.2.8.a,b se precizează geometria modelului, caracteristicile de material şi condiţiile
de margine. Se consideră masa distribuită uniform pe model.
• În fig.2.8.b,c se prezintă modelul 3D-FEM, având 100 elemente de placă şi membrană
SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 121 noduri.
• În fig.2.8.d,e,f,g,h se prezintă rezultatele analizei FEM, formele modale şi frecvenţele proprii.
• În tab.2.8 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza FEM modală cu Marc-Mentat.

Fig.2.8.a

Fig.2.8.b
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 111

Fig.2.8.c

Fig.2.8.d
112 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.8.e

Fig.2.8.f
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 113

Fig.2.8.g

Fig.2.8.h
114 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Tab.2.8
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\placa_vib.mud yes

*add_nodes
0
0
0
1000
0
0
1000
1000
0
0
1000
0

*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1
2
3
4

*sub_divisions
10,10,1
*subdivide_elements
1
2

*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
5

*geometry_name
s5
*add_geometry_elements
all_existing

*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*material_name
steel
*add_material_elements
all_existing

*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 115

*add_apply_nodes
1 2 14 25 36 47 58 69 80 91 102
3 113 114 115 116 117 118 119 120 121
4 24 35 46 57 68 79 90 101 112
5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
*apply_name
disp
*save_model
*show_view 4
*fill_view

*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:mass_density
7.7e-6
*add_material_elements
all_existing
*save_model

*loadcase_type dynamic_modal
*loadcase_value nmodes
5
*save_model

*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option modal:lanczos
*job_option modal_inc:on *job_option buckle_inc:off
*job_param layers
3
*job_param nmodes
5
*save_model

*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next

*quit yes
116 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

2.9. Model FEM-3D, grindă cu zăbrele, analiză dinamică modală

Pentru grinda 3D cu zăbrele, din fig.2.9.a, să se determine modurile proprii de vibraţie,


printr-o analiză FEM dinamică.
• În fig.2.9.a,b se precizează geometria modelului, caracteristicile de material şi condiţiile
de margine. Se consideră masa distribuită uniform pe model.
• În fig.2.9.b se prezintă modelul 3D-FEM, având 244 elemente de grindă 3D ELASTIC
BEAM LINE2 şi 84 noduri.
• În fig.2.9.c,d,e,f,g se prezintă rezultatele analizei FEM, formele modale şi frecvenţele proprii.
• În tab.2.9 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM modală cu
programul Marc-Mentat, a modelului FEM-3D grindă cu zăbrele.

Fig.2.9.a
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 117

Fig.2.9.b

Fig.2.9.c
118 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.9.d

Fig.2.9.e
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 119

Fig.2.9.f

Fig.2.9.g
120 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Tab.2.9
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\bridge_vib.mud yes

*add_nodes
0,0,0
2000,0,0
2000,2000,0
0,2000,0
*fill_view
*add_nodes
1000,1000,0
*set_element_class line2
*add_elements
1 2
4 3
1 4
2 3
1 5
5 3
2 5
5 4
*save_model
*show_view 4
*fill_view
*set_duplicate_point
0,1000,1000
*set_duplicate_repetitions
3
*set_duplicate_rotations
90,0,0
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*store_elements long1
*store_elements long_down
2 1
2
*store_elements long_up
10 9
2
*select_sets
*store_elements trav_down
4 3
2
*store_elements trav_up
15 12
2
*store_elements trav_side1
16 13
2
*store_elements trav_side2
14 11
2
*store_elements diag_down
6 5 7 8
2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 121

*store_elements diag_up
21 18 27 24
2
*store_elements diag_side1
25 19 22 28
2
*store_elements diag_side2
23 17 26 20
2
*select_sets
*set_duplicate_point
0,0,0
*set_duplicate_rotations
0,0,0
*set_duplicate_translations
2000,0,0
*set_duplicate_repetitions
9
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.097152,0.559735,0.303183,0.838496)
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*save_model
*new_geometry
*select_sets
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1963 306796 306796 0 1000 0 613592 1963 1963
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
long_down
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value orientx
100
*add_geometry_elements
*geometry_name
long_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1963 306796 306796 100 1000 2000 613592 1963 1963
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
long_up
*geometry_name
long_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
122 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

1256 125664 125664 100 1000 0 251327 1256 1256


*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_down
*geometry_name
trav_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 1000 2000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_up
*geometry_name
trav_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 0 1000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_side1
*geometry_name
trav_side1
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 2000 1000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_side2
*geometry_name
trav_side2
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 1000 0 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_down
*geometry_name
diag_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 1000 2000 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_up
*geometry_name
diag_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 0 1000 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_side1
*geometry_name
diag_side1
*new_geometry
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 123

*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 2000 1000 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_side2
*geometry_name
diag_side2
*save_model
material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:mass_density
7.7e-6
*add_material_elements
all_existing
*save_model
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*show_view 1
*fill_view
*add_apply_nodes
1 4 6 7 21 30 56 57
2
*show_view 4
*fill_view
*save_model
*loadcase_type dynamic_modal
*loadcase_value low
0.25
*loadcase_value nmodes
10
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option modal:lanczos
*job_option modal_inc:on *job_option buckle_inc:off
*job_param layers
3
*job_param nmodes
10
*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job
*monitor_job
*post_open_default
*set_deformed on *find_solid_outline
*set_automag on
*post_next
*post_next
*post_next
*post_next
*show_view 1
*show_view 2
*show_view 3
*fill_view
*quit yes
124 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

2.10. Model FEM-3D, grindă cheson, analiză dinamică modală

Pentru grinda cheson, din fig.2.10.a, să se determine modurile proprii de vibraţie,


printr-o analiză FEM dinamică.
• În fig.2.10.a,b se precizează geometria modelului, caracteristicile de material şi condiţiile
de margine. Se consideră masa distribuită uniform pe model.
• În fig.2.10.b se prezintă modelul 3D-FEM, având 2160 elemente de placă şi membrană
SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 2404 noduri.
• În fig.210.c,d,e,f,g se prezintă rezultatele analizei FEM, formele modale şi frecvenţele proprii.
• În tab.2.10 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM modală cu
programul Marc-Mentat, a modelului FEM-3D grindă cheson.

Fig.2.10.a
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 125

Fig.2.10.b

Fig.2.10.c
126 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.10.d

Fig.2.10.e
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 127

Fig.2.10.f

Fig.2.10.g
128 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Tab.2.10
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\cheson_vib.mud yes
*add_nodes
0,0,0
2000,0,0
2000,2000,0
0,2000,0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 3 4
*sub_divisions
2,2,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*renumber_all
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
1.000000000000e+003 1.000000000000e+003 0.000000000000e+000
500
*refine_node
7
1 3 4 2
2
*remove_elements
8 5 11 14
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
1 2 5 6 7 8 3 4
2
*sweep_all
*attach_nodes_curve
1
9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 30 31 34 35 46 47 50 51 62 63 66 67 78 79
2
*sub_divisions
3,1,1
*subdivide_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*show_view 4
*fill_view
*set_move_point
0,1000,1000
*set_move_rotations
-90,0,0
*move_elements
all_existing
*move_curves
all_existing
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 129

*fill_view
*set_duplicate_translations
0,2000,0
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*store_elements side1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2
*store_elements side2
73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136
137 138 139 140 141 143 144 81 85 88 135 142
2
*save_model
*set_element_class quad4
*add_elements
2 98 97 1
3 99 100 4
*store_elements up
145
2
*store_elements down
146
2
*sub_divisions
6,6,1
*subdivide_elements
up down
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*set_duplicate_translations
2000,0,0
*set_duplicate_repetitions
9
*duplicate_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*fill_view
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
7.7e-6
*add_material_elements
all_existing
*material_name
steel
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
10
*add_geometry_elements
side1 side2
*geometry_name
130 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

s10
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
12
*add_geometry_elements
up down
*edit_geometry
*geometry_name
s12
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*reset_view
*fill_view
*show_view 1
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(1,0.082077,0.362832,0.167504,0.610619)
*add_apply_nodes
1 4 5 19 20 29 30 97 100 101 115 116 125 126 199 206 213 220 227 234 241
248 255 262
2
*show_view 4
*show_view 1
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(1,0.807370,0.340708,0.896147,0.573009)
*add_apply_nodes
271 280 307 556 557 594 595 1072 1081 1108 1357 1358 1395 1396 1873 1927
1981 2035 2089 2143 2197 2251 2305 2359
2
*show_view 4
*fill_view
*save_model
*loadcase_type dynamic_modal
*loadcase_value low
0.25
*save_model
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option modal:lanczos
*job_option modal_inc:on *job_option buckle_inc:off
*job_param layers
3
*job_param nmodes
10
*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job
*post_open_default
*set_deformed on *find_solid_outline
*set_automag on
*post_next
*quit yes