Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

INTRODUCERE

Prezenta lucrare se încadrează în domeniile vibraţiilor mecanice şi a dinamici


structurilor, având la bază o experienţă de 20 ani în domeniu. Se adresează studenţilor de la
domeniul „Inginerie Navală şi Navigaţie”, în conformitate cu programa analitică în vigoare a
cursului de „Vibraţii locale şi generale ale navei”, precum şi specialiştilor din domeniul
proiectării şi construcţiei navale.

Lucrarea este structurată pe 9 capitole, primele 6 teoretice şi ultimele 3 aplicative,


după cum urmează:

1. Vibraţii locale în sisteme cu un grad de libertate


2. Vibraţii locale în sisteme cu număr finit de grade de libertate
3. Vibraţii locale în sisteme continue
4. Vibraţii locale libere în sisteme continue calculate prin metoda elementului finit
5. Vibraţii generale libere ale corpului navei
6. Efectele vibraţiilor. Limite admisibile
7. Aplicaţii la analiza vibraţiilor locale prin metode analitice
8. Aplicaţii la analiza dinamică a structurilor prin metoda elementului finit
9. Aplicaţii la metodele Rayleigh şi metoda elementului finit pentru analiza vibraţiilor
libere ale corpului navei în plan vertical

Doresc pe această cale să aduc mulţumiri domnilor Prof.Dr.Ing.Stoicescu Liviu Dan,


Prof.Dr.Ing.Dragomir Dumitru şi Prof.Dr.Ing.Ioan Alexandru, de la Universitatea “Dunărea
de Jos” Galaţi, Facultatea de Nave, pentru sprijinul acordat la realizarea acestui demers
ştiinţific.
De asemenea, mulţumesc Editurii Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi,
reprezentată prin domnul director Prof.dr.fiz.Cosma Tudose, pentru solicitudinea şi interesul
acordat acestei lucrări.

Mai, 2007 AUTORUL