Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL 1 – Structura geometrică și tehnologică a reperului

1.1. Desenul de execuție (desen scara 1:1)

1.2. Schița axonometrică a reperului (3D)


1.3. Identificarea suprafețelor și codificarea lor
Se realizează porning de la desenul de execuțoe al reperului, din care se identifică
toate suprafețele care compun structura geometrică a solidului în forma sa finală.
Tabelul 1.1Tipul suprafețelor de prelucrat
Nr. Dimensiuni Toleranțe Rugozități
Tip suprafața Cod
Poziție [mm] [µm] [µm]
A1 Sup. plană orizontală SP-A1 67x106 1,6
A2 Sup. plană orizontală SP-A2 37x52
A3 Sup. plană orizontală SP-A3 13x67
A4 Sup. plană orizontală SP-A4 13x67
A5 Sup. plană orizontală SP-A5 6x67
A6 Sup. plană orizontală SP-A5 37x52
B1 Sup. cilindr. verticală SP-B1 R26X18
B2 Sup. plană verticală SP-B2 54x28
B3 Sup. cilindr. verticală SP-B3 R26X18
B4 Sup. plană verticală SP-B4 8x28
B5 Sup. plană verticală SP-B5 32x28
B6 Sup. plană verticală SP-B6 8x28
B7 Sup. plană verticală SP-B7 10X67 3,2
B8 Sup. plană verticală SP-B8 5X67
B9 Sup. plană verticală SB-B9 5X67
B10 Sup. plană verticală SB-B10 10X67 3,2
C1 Sup. cilindr. interioară SP-C1 Ø18,2x18 H8 0,8
C2 Sup. cilindr. interioară SP-C2 M6X28
C3 Sup. cilindr. interioară SP-C3 M6X28
C4 Sup. cilindr. interioară SP-C4 Ø18,2x18 H8 0,8
C5 Sup. cilindr. interioară SP-C5 M6X28
C6 Sup. cilindr. interioară SP-C6 M6X28
C7 Sup. cilindr. interioară SP-C7 M8x25
D1 Sup. conică interioară SP-D1 1x45o
D2 Sup. conică interioară SP-D2 1x45o
D3 Sup. conică interioară SP-D3 1x45o
D4 Sup. conică interioară SP-D4 1x45o
E1 Sup. Profilată SP-E1 R6x18
E2 Sup. Profilată SP-E2 R6x18

1.4. Planul de operații tehnologice


Lista operaţiilor şi fazelor de prelucrare, auxiliare este prezentat în următoarea variantă
de itinerar tehnologic:

Operaţia 1 – Frezare plană


Faza: 1.1 Frezare plană orizontală 67x106
1.2 Frezare plană verticală 28x106
1.3 Frezare plană verticală 28x67
Operaţia 2 – Frezare cilindrică
Faza: 2.1 Frezare cilindrică exterioară R27x18
2.2 Frezare cilindrică exterioară R7 x18
Operaţia 3 – Frezare cilindro frontală
Faza: 3.1 Frezare canal 5x6
Operaţia 4 – Găurire 1
Faza: 4.1 Burghiere 2 găuri Ø16,2x18
4.2 Burghiere 4 găuri Ø8x28
4.3 Filetare 4 găuri M8
4.4 Lărgire 2 găuri Ø18,2x18
Operaţia 5 – Găurire 2
Faza: 5.1 Burghiere Ø6x25
5.2 Filetare M6
Operaţia 6 – Teșiere
Faza: 6.1 Teşire 1 x45º

Nr. Operația Mașină Suprafață Instrumente de


Scule
Op. tehnologică. Faze tehnologică prelucrată măsură

1.1 Frezare plană Mașină de frezat


1 Freză frontală Șubler
orizontală orizontală

1.2 Frezare plană Freză cilindro-


Mașină de frezat Șubler
verticală frontală

1.3 Frezare plană Freză cilindro-


Mașină de frezat Șubler
verticală frontală

2.1 Frezare Freză cilindro-


2 Mașină de frezat Șubler
cilindrică exterioară frontală

2.2 Frezare Freză cilindro-


Mașină de frezat Șubler
cilindrică exterioară frontală

Freză cilindro-
3 3.1 Frezare canal Mașină de frezat Șubler
frontală

4.1 Burghiere 2 Mașină de găurit


4 Burghiu Șubler
găuri Ø16,2x18 și alezat
4.2 Burghiere 4 Mașină de găurit
Burghiu Șubler
găuri Ø8x28 și alezat

4.3 Filetare 4 găuri


Mașină de filetat M8 Șubler
M8

4.4 Lărgire 2 găuri


Ø18,2x16 Mașină de găurit
Largitor Șubler
și alezat

Mașină de găurit
5 5.1 Burghiere Burghiu Șubler
și alezat

5.2 Filetare M6
Mașină de filetat M6 Șubler

Mașină de găurit
6 6.1 Teşire 1 x45º Tarod Șubler
și alezat
CAPITOLUL 2 – Calculul operației de prelucrare

2.1 Schița operației de GĂURIRE:


Suprafețe de prelucrat :dimensiuni, condiții geometrice și tehnologice
Suprafețe de prelucrat
SP-C1
SP-C2Â4
Dimensiuni
- Db= 18 [mm]
- H= 28 [mm]

Scule folosit
- Burghiu elocoidal

Condiții geometrice :
- Toleranță = H8(0±110)
- Rugozițății: Ra=0,8[µm]
- Cota poziție față de axa S1=27 mm
- Simetric față de axa S1
- Paralelismul față de axa K

2.2 Calculul regimului tehnologic


Parametri de aschiere
Burghiere– Ø16,2 mm
𝐷
-𝑡 = = 8,1𝑚𝑚
2

-𝑠 = 𝐾𝑠 ⋅ 𝐶𝑠 ⋅ 𝐷0,6  [𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡]= 0,25mm/rot


Ks=1 ; L/D < 3; Tab.16.8
Cs=0,047 ; precizie medie, oțel 160÷240=HB Tab.16.9
𝐶𝑣 ⋅𝐷 𝑧𝑣
-𝑣𝑏 = ⋅ 𝐾𝑣𝑝  [𝑚/𝑚𝑖𝑛]=27,861 m/min
𝑇 𝑚 ⋅𝑠 𝑦𝑣

Cv=5; z = 0,4; m = 0,2; y = 0,7; Tab.16.22


𝐾𝑣𝑝 = 𝐾𝑀𝑣 ⋅ 𝐾𝑇𝑣 ⋅ 𝐾𝑙𝑣 ⋅ 𝐾𝑠𝑣 = 0,94 ⋅ 1,32 ⋅ 1 ⋅ 0,8 = 0,99
1000⋅𝑣𝑝 1000⋅27,861
-𝑛 = = = 547,44 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛
𝜋⋅𝐷 3,14⋅16,2

Largire – Ø18,2 mm
𝐷𝑙−𝐷𝑏
-𝑡 = = 1𝑚𝑚
2
-𝑠 = 𝐶𝑠 ⋅ 𝐷0,6  [𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡]= 0,399mm/rot
Cs=0,07 ; precizie medie, oțel 160÷240=HB Tab.16.48
𝐶 ⋅𝐷 𝑧
-𝑣 = 𝑇 𝑚𝑣⋅𝑠𝑦 ∙𝑡 𝑥 ⋅ 𝐾𝑣𝑝  [𝑚/𝑚𝑖𝑛]=22,207 m/min

Cv=16,3; z = 0,3; m = 0,3; y = 0,5; x=0,2; Tab.16.49


1000⋅𝑣𝑝 1000⋅22,207
-𝑛 = = = 388,401 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛
𝜋⋅𝐷 3,14⋅18,2

Solicitări de așchiere
Burghiere Ø16,2 mm
-𝐹 = 𝐶𝑓 ⋅ 𝐷 𝑥𝑓 ∙ 𝑠 𝑦𝑓 ∙ 𝐾𝑓 =5369,762 N

xf=1,16; yf=0,66; Cf=570 Tab.16.38


Kf =0,93 , burghiu normal
-𝑀 = 𝐶𝑀 ⋅ 𝐷 𝑥𝑚 ∙ 𝑠 𝑦𝑚 ∙ 𝐾𝑀 ∙ 10−2 =29,015 N*n
xm=1,58; ym=0,7; Cm=94 Tab.16.38
Km=1 , burghiu normal
Lărgire Ø18,2 mm
-𝐹 = 𝐶𝐹2 ∙ 𝑡 𝑧𝑓 ∙ 𝑠 𝑦𝑓 ∙ 𝐻𝐵 𝑛 =157,762 N
xf=1,3; yf=0,7; n=0,75 Tab.16.40
CF2=5,6
-𝑀 = 𝐶𝑀2 ⋅ 𝐷 𝑥𝑚 ∙ 𝑡 𝑧𝑚 ∙ 𝑠 𝑦𝑚 ∙ 𝐻𝐵 𝑛 ∙ 10−2 =0,592 N*n
xm=1; zm=0,9 ;ym=0,8; n=0,75 Tab.16.40
CM2=0,165

𝑀𝑡𝑏 ⋅ 𝑛
𝑁= = 1,629 𝑘𝑊
9750
CAPITOLUL 3. Mecanismul de orientare

3.1 Proiectarea mecanismului de orientare

 Suprafață de prelucrat
 Sistem de axa OXYZ
 Caracterizare
 Suprafață cilindrică interioară – D=18.2 mm
- Proces de prelucrare – burghiere
- Operația tehnologică – găurire

Baze de cotare – BC, tip suprafață ,dimensiuni ,condiții


BC1= Suprafață plană orizontală (SP-A1)
Lungimea -106[mm] ,Lățimea -67[mm]

BC2 = Suprafață cilindrică verticală (SP-B1)


BC3 = Suprafață cilindrică verticală (SP-B3)
Baze de orientare – BO, tip de bază
BC1= Suprafață plană orizontală (SP-A1)
Bază de așezare

BC2 = Suprafață cilindrică verticală (SP-B1)


Bază de ghidare
BC3 = Suprafață cilindrică verticală (SP-B3)
Bază de orientare

3.2 Calculul/ Alegerea elementelor de orientare


Bucsa cu guler, pentru dispozitive de gaurit

l
d d1 d2 bucsa l1 l2 r r1 TBf TPc
F7 n6 scurta
16 26 32 16 4 1,5 3 1,0 0,03 0,02

Șurub de fixare pentru bucșe schimbabile


d5 filet D h13 l6 H13 l7 h2 d6 H13 n t
M8 17 3,3 12 5 11 2 3

Placa de baza

h 30
180
B 200
250
300

Suport de centrare
H B L I R D d d1 D2 b l1 r r1
19 80 120 45 9,5 22 10 8 M8 30 21 5 7,5
Suport de prindere
H L B l b1 h t R d d1 d2 l1
10 40 50 15 20 29 5 9,5 8 10 M6 7

Șurub cu cap cilindric


d d1 d2 d3 t1 t2 l
8 9 15 6 9 30

Suport tip A
H B L L1 B1 h
75 50 60 40 90 15
CAPITOLUL 4 – Mecanismul de fixare

4.1. Proiectarea mecanismului de fixare:


4.1.1 Schema de aplicare a forțelor de așchiere – fixare – acționare
Schema de fixare a forțelor este reprezentat in figura 4.1 de mai jos

4.1.2 Calculul forțelor de fixare și acționare, verificare


Forța de fixare necesară dezvoltata în axa prismei este :
𝐾𝑠 + 𝑀𝑡
𝐹𝑠𝑛𝑒𝑐 = 𝜇
(𝐿𝑠 + 𝑅1 ) ∙
𝑠𝑖𝑛𝛼/2
Fsnec=2158,46 [N*mm]
În care Ls=72,38 mm
𝛼
𝐿𝑠 = 𝐿2 + 𝑅2 ∙ sin
2
Ks= K1 *K2 *K3 *K4=2,07
K1- coeficient prin care se ține cond de neunifomitatea adaosului de prelucrare
K2- coeficient de influență a mărimii
K3- coeficient prin care se ține cont de continuitatea procesului de așchiere
K4- coeficient prin care se ține cind de creșterea datorită uzurii sculelor de așchiere
µ = 0,1 ÷ 0,2, pentru piese în contact cu suprafețe finisate (Ra = 2µm)

Forța de acționare pe care trebuie sa o realizeze mecanismul cu șurub


Q=Fsnec
2𝐹𝑚 + 𝐿𝑚
𝑄=
𝑡𝑔(𝛼 + 𝜑) ∙ 𝑑𝑓
Coeficientul de frecare din filet - µf = 0,15 ÷ 0,35, pentru piese din otel cu
contact uscat. Unghiurile filetului: α – unghiul de inclinare al spirei, α = 1,89o
Se adopta o acționare foarte comoda a șurubului, considerand Fm = 100N; se
determină dimensiunea elementului de acționare a șurubului
𝑄 ∗ 𝑑𝑓 ∗ 𝑡𝑔(𝛼 + 𝜑)
𝐿𝑚 ≥
𝐹𝑚 ∗ 2
Inlocuind Q = FSnec, se obtine Lm = 30,78mm. Pornind de la aceasta valoare se adopta
ca element de actionare Piuliță striată cu stift de fixare M12 si D = 42mm > Lm.

4.1.3 Alegerea/ dimensionarea elementelor componente

În continuare, pornind de la dimensiunole adoptate pentru filet, se vor adopta celelalte


elemente din structura mecanismului :
Prisma de reazem cu fixare laterala tabel 4.6
N B H L C C1 C2 d d1 d2 h k m
54 65 20 80 15 28 35 13 19 10 13 28 8

Prisma mobila Tabel 4.7


N B H L b b1 l c d h n
54 65 20 80 12 13 42 11 17 28 8
Șurub de acționare cu cep sferic Tabel 4.61
d D l d1 l
M12 14 80 9 18

Piuliță striată cu stift de fixare Tabel 4.21


d D m d1 d2 d3 m1 m2 t c r
M12 42 25 30 34 4 16 5 10 1 2
CAPITOLUL 5 – Structura geometrică și funcțională a dispozitivului

5.1. Schița dispozitivului – dimensionare:

1. Bucșă schimbătoare
2. Șurub de ghidare
3. Suport de centrare
4. Suport de ghidare
5. Suport tip A
6. Prismă de reazem cu fixare laterala
7. Placa de sprijin
8. Culisă
9. Placa de bază
10. Prismă mobilă

5.2. Desenul de ansamblu al dispozitivului (desen la scara 1:1)


Dispozitivul proiectat este un dispozitiv special de găurit pentru piesa „Culisă” , piesă fiind
compusa din oțel laminat.
Prisma reglabila se adopta in cazul orientarii in acelasi dispozitiv a unei familii de piese cu
dimensiuni cuprinse intr-un domeniu de valori, care poate fi reglat, iar prisma mobila dezvolta
forta de fixare in axa longitudinala.
Placile de presiune si prismele trebuie ghidate longitudinal, pentru a realiza orientarea
corecta si precisa a semifabricatului in planul de simetriem PSx.