Sunteți pe pagina 1din 29

Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 81

2.6. Model FEM-3D, varangă cu făşiile de tablă adiţionale, analiză statică

Pentru varanga din fig.2.6.a să se determine deformaţiile şi starea de tensiuni, printr-o


analiză FEM statică.
• În fig.2.6.a,d,e se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile
de margine şi încărcarea dată de presiunea hidrostatică pe învelişul fundului.
• În fig.2.6.b,c se prezintă modelul 3D-FEM, având 1012 elemente de placă şi membrană
SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 1053 noduri.
• În fig.2.6.f,g se prezintă rezultatele analizei FEM, deformaţii şi starea de tensiuni în grinda
varangei.
• În tab.2.6 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului varangei.

Fig.2.6.a
82 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.6.b

Fig.2.6.c
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 83

Fig.2.6.d

Fig.2.6.e
84 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.6.f

Fig.2.6.g
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 85

Tab.2.6
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\dbframe.mud yes
*add_nodes
0,0,0
3000,0,0
3000,1800,0
0,1800,0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 3 4
*sub_divisions
5,3,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*sub_divisions
2,2,1
*subdivide_elements
all_existing
*sweep_all
*renumber_all
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
1.200000000000e+003 9.000000000000e+002 0.000000000000e+000
300
1.800000000000e+003 9.000000000000e+002 0.000000000000e+000
300
*subdivide_curves
*sub_divisions
4,1,1
*subdivide_curves
1 2
2
*remove_curves
3 8 11 13
2
*remove_elements
30 29 31 32 20 19 41 42
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*renumber_all
*save_model
*sub_divisions
1,2,1
*subdivide_elements
14 16 24 26 32 34 19 21 27 29 37 39 18 17 36 35
2
*sweep_all
*sub_divisions
2,1,1
*subdivide_elements
60 59 58 57 80 79 78 77 62 61 54 13
*subdivide_elements
62 61 60 59 58 57 54 53 64 63 56 15
*subdivide_elements
86 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

62 61 59 60 57 58 54 53 84 83 80 78 79 77 76 75 56
55 74 73 63 64 70 69 72 71 82
*subdivide_elements
22
*subdivide_elements
53 54 57 58 59 60 61 62 63 64 55 56 81 82
73 74 75 76 77 78 79 80 83 84
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*attach_nodes_curve
1
42 81 43 109 13
2
2
12 102 40 79 42
2
4
59 91 57 114 16
2
3
17 122 60 93 59
2
*save_model
*refine_node
44
15 16
2
62
23 24
2
39
13 14
2
56
21 22
2
52
19 20
2
48
17 18
2
*subdivide_elements
*sub_divisions
2,1,1
*subdivide_elements
41 42 43 44 38 37 40 39
2
*sweep_all
*refine_node
9
11 8
2
78
7 4
2
8
7 4
2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 87

21
33 30
2
20
29 26
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*store_elements frame1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140
2
*save_model
*show_view 4
*fill_view
*add_nodes
0,0,900
0,0,-900
3000,0,900
3000,0,-900
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 171 169
*show_view 2
*fill_view
*add_elements
170 172 2 1
*show_view 4
*fill_view
*store_elements frame1
*select_sets
*set_duplicate_translations
0,1800,0
*duplicate_elements
141 142
2
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*store_elements bottom1
141 142
2
*store_elements dbottom1
143 144
2
*sub_divisions
10,3,1
*subdivide_elements
bottom1 dbottom1
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*renumber_all
88 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*set_duplicate_translations
3000,0,0
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*show_view 1
*fill_view
*select_sets
frame1
*visible_selected
*fill_view
*save_model
*add_nodes
7200,0,0
7200,1800,0
9000,1800,0
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(1,0.599665,0.294248,0.901173,0.679204)
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
7.200000000000e+003 1.800000000000e+003 0.000000000000e+000
1800
*sub_divisions
4,1,1
*subdivide_curves
5
2
*remove_curves
10 8 6
2
*remove_unused_points
*renumber_all
*set_element_class quad4
*add_elements
301 582 583 302
*add_elements
582 584 583 583
*sub_divisions
9,1,1
*subdivide_elements
522
2
*sweep_all
*attach_nodes_curve
5
582 587 589 591 593 595 597 599 601 584
2
*save_model
*store_elements frame2
521 523 524 525 526 527 528 529 530 531
2
*sub_divisions
4,6,1
*subdivide_elements
521
2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 89

*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*select_sets
frame2
*visible_selected
*fill_view
*save_model
*sub_divisions
1,6,1
*subdivide_elements
521 522 523 524 525 526 527 528 529
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*renumber_all
*set_duplicate_translations
0,0,900
*duplicate_nodes
301 593 600 607 582 585 586 587 588
589 590 591 592 584
2
*show_view 4
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
301 593 675 664
593 600 676 675
600 607 677 676
607 582 665 677
582 585 667 665
585 586 668 667
586 587 669 668
587 588 670 669
588 589 671 670
589 590 672 671
590 591 673 672
591 592 674 673
592 584 666 674
*reset_view
*show_view 4
*fill_view
*save_model
*show_view 2
*fill_view
*show_view 3
*fill_view
*show_view 4
*store_elements bottom2
599 600 601 602 603 604 605 606 608 609 610 611
2
*select_sets
bottom2
*select_clear
*store_elements bottom2
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 576
*store_elements bottom2
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
2
*select_sets
90 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

bottom2
*visible_selected
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*duplicate_elements
bottom2
*fill_view
*sweep_all
*subdivide_elements
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
bottom2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*invisible_selected
*fill_view
*sweep_all
*renumber_all
*save_model
*select_sets
frame2
*visible_selected
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,0,900
*duplicate_nodes
302 599 606 613 583 663 662 661 660 659 584
2
*rot_model_cspace_x_for
*rot_model_cspace_y_for
*set_element_class quad4
*add_elements
302 599 745 742
599 606 746 745
606 613 747 746
613 583 743 747
583 663 752 743
663 662 751 752
662 661 750 751
661 660 749 750
660 659 748 749
659 584 744 748
*store_elements dbottom2
677 678 679 680 681 682 683 684 685 686
2
*reset_view
*fill_view
*sweep_all
*renumber_all
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*duplicate_elements
dbottom2
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*sub_divisions
1,3,1
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 91

*subdivide_elements
dbottom2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*renumber_all
*invisible_selected
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*select_sets
frame1
*visible_selected
*fill_view
*add_nodes
0,0,900
0,1800,900
*set_element_class quad4
*add_elements
1 4 797 796
*store_elements lgirder1
737
2
*set_duplicate_translations
3000,0,0
*set_duplicate_repetitions
2
*duplicate_elements
737
*duplicate_elements
lgirder1
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*set_duplicate_repetitions
1
*duplicate_elements
lgirder1
*sweep_all
*sub_divisions
6,3,1
*subdivide_elements
lgirder1
*invisible_selected
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*select_sets
lgirder1 frame1 frame2
*visible_selected
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.227806,0.460177,0.512563,0.946903)
*fill_view
*select_sets
frame1 frame2
*visible_selected
*fill_view
*zoom_box
92 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*zoom_box(4,0.584590,0.148230,0.881072,0.484513)
*save_model
*add_nodes
*set_duplicate_translations
0,0,900
*duplicate_nodes
7 29 37 10
2
*set_element_class quad4
*add_elements
7 29 888 886 37 10 887 889
*store_elements lgirder2
845
2
*store_elements lgirder3
846
2
*save_model
*set_duplicate_translations
600,0,0
*set_duplicate_repetitions
*set_duplicate_repetitions
3
*duplicate_elements
lgirder2 lgirder3
*fill_view
*sweep_all
*set_duplicate_translations
3000,0,0
*set_duplicate_repetitions
1
*duplicate_elements
lgirder2 lgirder3
*zoom_box
*zoom_box(4,0.403685,0.329646,0.658291,0.652655)
*rot_model_cspace_x_rev
*rot_model_cspace_y_for
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.279732,0.402655,0.519263,0.681416)
*fill_view
*sweep_all
*renumber_all
*save_model
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*duplicate_elements
lgirder2 lgirder3
*sweep_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
lgirder2 lgirder3
*invisible_selected
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*renumber_all
*save_model
*select_sets
frame2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 93

*visible_selected
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,0,900
*duplicate_nodes
593 594
*duplicate_nodes
600 601 582 614 586 624 588 634 590 644
2
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
600 601 987 986
582 614 988 982
586 624 989 983
588 634 990 984
590 644 991 985
*store_elements lgirder4
941 942 943 944 945
2
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*duplicate_elements
lgirder4
*fill_view
*sweep_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
lgirder4
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*select_sets
frame2
*visible_selected
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,0,900
*duplicate_nodes
606 605 606 618 583 647 652 657 662 650 655 660
2
*rot_model_cspace_y_for
*set_element_class quad4
*add_elements
605 606 1014 1013
618 583 1012 1015
647 652 1018 1016
652 657 1020 101
657 662 1022 1020
650 655 1019 1017
655 660 1021 1019
*store_elements lgirder5
971 972 973 974 975 976 977
2
*sweep_all
*set_duplicate_translations
0,0,-900
*duplicate_elements
lgirder5
*fill_view
94 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*sweep_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
lgirder5
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*set_sweep_tolerance
0.1
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*invisible_selected
*fill_view
*reset_view
*fill_view
*save_model
*sweep_all
*renumber_all
*save_model
*fill_view
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
12
*add_geometry_elements
frame1 frame2
*identify_geometries *regen
*geometry_name
s12
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
11
*add_geometry_elements
bottom1 bottom2
*geometry_name
s11
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
13
*add_geometry_elements
dbottom1 dbottom2
*geometry_name
s13
*draw
*fill_view
*identify_none *regen
*identify_geometries *regen
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
11
*add_geometry_elements
lgirder1
*geometry_name
s11L
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
7
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 95

*add_geometry_elements
lgirder2 lgirder3 lgirder4 lgirder5
*geometry_name
s7L
*identify_none *regen
*identify_geometries *regen
*save_model
*edit_geometry
*previous_geometry
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*identify_materials *regen
*material_name
steel
*save_model

Notă: Instrucţiunile de mai sus sunt valabile şi pentru aplicaţia (2.7).

*select_sets
dbottom1
bottom1
*visible_selected
*fill_view
*rot_model_cspace_z_for
*rot_model_cspace_z_rev
*rot_model_cspace_y_for
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof rz
*add_apply_nodes
169 178 177 1 209 208 170 173 240 239 4 271 270 174
2
*apply_name
PD_1
*new_apply
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof z
*add_apply_nodes
1 4
2
*select_sets
frame1
*visible_selected
*zoom_box
*zoom_box(4,0.611390,0.108407,0.896147,0.517699)
*add_apply_nodes
25 5 30 6 34
2
*fill_view
*apply_name
PD_2
*save_model
*select_sets
dbottom2
*visible_selected
*fill_view
96 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*new_apply
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof z
*clear_apply_dof z
*apply_dof y
*add_apply_nodes
665 715 714 584 741 740 678
2
*save_model
*apply_name
Side1
*new_apply
*apply_name
Side2
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof z
*add_apply_nodes
584
2
*previous_apply
*next_apply
*save_model
*new_apply
*select_sets
bottom1
bottom2
*visible_selected
*fill_view
*show_view 1
*show_view 2
*fill_view
*apply_name
b_pressure
*apply_type face_load
*apply_value p
80e-3
*add_apply_faces
141:0 142:0 143:0 144:0 145:0 146:0 147:0 148:0 149:0 150:0 151:0 152:0
153:0 154:0 155:0 156:0 157:0 158:0 159:0 160:0 161:0 162:0 163:0 164:0
165:0 166:0 167:0 168:0 169:0 170:0 171:0 172:0 173:0 174:0 175:0 176:0
177:0 178:0 179:0 180:0 181:0 182:0 183:0 184:0 185:0 186:0 187:0 188:0
189:0 190:0 191:0 192:0 193:0 194:0 195:0 196:0 197:0 198:0 199:0 200:0
401:0 402:0 403:0 404:0 405:0 406:0 407:0 408:0 409:0 410:0 411:0 412:0
413:0 414:0 415:0 416:0 417:0 418:0 419:0 420:0 421:0 422:0 423:0 424:0
425:0 426:0 427:0 428:0 429:0 430:0 431:0 432:0 433:0 434:0 435:0 436:0
437:0 438:0 439:0 440:0 441:0 442:0 443:0 444:0 445:0 446:0 447:0 448:0
449:0 450:0 451:0 452:0 453:0 454:0 455:0 456:0 457:0 458:0 459:0 460:0
599:0 600:0 601:0 602:0 603:0 604:0 605:0 606:0 607:0 608:0 609:0 610:0
611:0 612:0 613:0 614:0 615:0 616:0 617:0 618:0 619:0 620:0 621:0 622:0
623:0 624:0 625:0 626:0 627:0 628:0 629:0 630:0 631:0 632:0 633:0 634:0
635:0 636:0 637:0 638:0 639:0 640:0 641:0 642:0 643:0 644:0 645:0 646:0
647:0 648:0 649:0 650:0 651:0 652:0 653:0 654:0 655:0 656:0 657:0 658:0
659:0 660:0 661:0 662:0 663:0 664:0 665:0 666:0 667:0 668:0 669:0 670:0
671:0 672:0 673:0 674:0 675:0 676:0
2
*show_view 4
*fill_view
*show_view 2
*show_view 1
*fill_view
*save_model
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 97

*invisible_selected
*fill_view
*save_model
*identify_none *regen
*fill_view
*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*save_model
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*remove_job_applys PD_1
*remove_job_applys PD_2
*remove_job_applys Side1
*remove_job_applys Side2
*remove_job_applys b_pressure
*job_option elastic:on
*add_post_tensor stress
*post_eq_all_layers stress
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job
*monitor_job
*post_open_default
*post_next
*post_skip_to
1
*set_deformed on *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*fill_view
*show_view 4
*fill_view
*select_sets
bottom1 bottom2 lgirder1 lgirder2 lgirder4
*visible_selected
*fill_view
*show_view 1
*fill_view
*show_view 2
*show_view 3
*fill_view
*show_view 4
*select_sets
dbottom1 dbottom2 lgirder1 lgirder3 lgirder5
*visible_selected
*fill_view
*select_sets
frame1 frame2
*visible_selected
*fill_view
*show_view 1
*fill_view
*quit yes
98 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

2.7. Model FEM-3D, panoul de dublu fund, analiză statică

Pentru structura dublului fund din fig.2.7.a,b să se determine deformaţiile şi starea de


tensiuni, printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.7.a,c,d se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile
de margine şi încărcarea dată de presiunea hidrostatică pe învelişul fundului.
• În fig.2.7.b,e,f se prezintă modelul 3D-FEM, având 10120 elemente de placă şi membrană
SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 9567 noduri.
• În fig.2.7.g,h se prezintă rezultatele analizei FEM: deformaţii şi starea de tensiuni în structura
dublului fund.
• În tab.2.7 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a panoului de dublu fund.

Fig.2.7.b
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 99

Fig.2.7.a
100 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.7.c

Fig.2.7.d
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 101

Fig.2.7.e

Fig.2.7.f
102 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.7.g

Fig.7.h
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 103

Tab.2.7
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\dbfem.mud yes

Notă: Generarea modelului varangei cu fâşia adiţională de lăţime 1800 mm


este indentică aplicaţiei anterioare (2.6) tab.2.6 , până la introducerea
condiţiilor de margine.

*select_sets
dbottom1
bottom1
*visible_selected
*rot_model_cspace_y_rev
*rot_model_cspace_y_for
*rot_model_cspace_y_for
*store_nodes PD_nodes
169 178 177 1 209 208 211
*store_nodes PD_nodes
169 178 177 1 209 208 170 173 240 239 4 271 270 174
2
*select_sets
bottom2
dbottom2
*visible_selected
*fill_view
*store_nodes Side_nodes
665 715 714 584 741 740 678
2
*invisible_selected
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,0,1800
*set_duplicate_repetitions
9
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*select_sets
frame1
*visible_selected
*fill_view
*show_view 4
*zoom_box
*zoom_box(4,0.529313,0.387168,0.639866,0.517699)
*rot_model_cspace_z_rev
*rot_model_cspace_z_for
*rot_model_cspace_y_rev
*show_nodes
1057
*fill_view
*select_sets
lgirder1
*visible_selected
*fill_view
104 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*zoom_box
*zoom_box(4,0.440536,0.444690,0.569514,0.652655)
*show_nodes
3082 3362 3083 1085
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.532663,0.287611,0.681742,0.632743)
3082 3092 3083 1085
*zoom_box
*zoom_box(4,0.341709,0.084071,0.616415,0.539823)
*show_nodes
1085
*store_nodes PD_nd
1085 1355 1103 1319 1094 1274 1058
2
*show_nodes
1085
*fill_view
*save_model
*select_sets
dbottom1 dbottom2
*visible_selected
*fill_view
*show_view 2
*fill_view
*store_nodes PT_nodes
2592 2601 3123 3150 3177 3204 3231 3258 3285 3312 3339 5022 5490 5517 5544
5571 5598 5625 5652 5679 5706 6660 7236 7245 7254 7263 7272 7281 7290 7299
7308 174 176 272 275 278 281 284 287 290 293 296 465 553 556 559 562 565
568 571 574 577 678 751 752 753 754 755 756 757 758 759
2
*new_apply
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof rz
*select_sets
bottom1 dbottom1
*visible_selected
*show_view 4
*fill_view
*add_apply_nodes
PD_nodes
*apply_name
PD_sym
*save_model
*new_apply
*select_sets
lgirder1
*visible_selected
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof z
*add_apply_nodes
PD_nd
*zoom_box
*zoom_box(4,0.536013,0.358407,0.636516,0.524336)
*fill_view
*zoom_box
*show_nodes
2592 2592
*zoom_box
*zoom_box(4,0.525963,0.019912,0.646566,0.119469)
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 105

*show_nodes
2592
*invisible_selected
*show_nodes
2592 2592 3096 2592
*fill_view
*select_sets
frame1
*select_clear
*select_sets
frame2
*visible_selected
*fill_view
*show_view 2
*fill_view
*show_nodes
3563 3564 301 3564
*select_sets
lgirder1
*visible_selected
*fill_view
*show_view 4
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.520938,0.300885,0.656616,0.539823)
*show_nodes
1084 3082 3091 2587
*store_nodes PD_ndsup
2587 7762 7735 7708 7681 7654 2569
2
*remove_sets
PD_nd
*remove_apply_nodes
all_existing
*add_apply_nodes
PD_ndsup
*show_nodes
2587
*fill_view
*save_model
*apply_name
PD_supl
*new_apply
*select_sets
dbottom1
dbottom2
*visible_selected
*select_sets
*fill_view
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof y
*add_apply_nodes
*select_sets
*add_apply_nodes
Side_nodes
PT_nodes
*rot_model_cspace_x_rev
*reset_view
*fill_view
*save_model
*invisible_selected
106 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*fill_view
*save_model
*apply_name
Side_PT
*new_apply
*apply_type face_load
*apply_value p
80e-3
*select_sets
bottom1 bottom2
*visible_selected
*show_view 2
*fill_view
*add_apply_faces
141:0 142:0 143:0 144:0 145:0 146:0 147:0 148:0 149:0 150:0 151:0 152:0
153:0 154:0 155:0 156:0 157:0 158:0 159:0 160:0 161:0 162:0 163:0 164:0
165:0 166:0 167:0 168:0 169:0 170:0 171:0 172:0 173:0 174:0 175:0 176:0
177:0 178:0 179:0 180:0 181:0 182:0 183:0 184:0 185:0 186:0 187:0 188:0
189:0 190:0 191:0 192:0 193:0 194:0 195:0 196:0 197:0 198:0 199:0 200:0
401:0 402:0 403:0 404:0 405:0 406:0 407:0 408:0 409:0 410:0 411:0 412:0
413:0 414:0 415:0 416:0 417:0 418:0 419:0 420:0 421:0 422:0 423:0 424:0
425:0 426:0 427:0 428:0 429:0 430:0 431:0 432:0 433:0 434:0 435:0 436:0
437:0 438:0 439:0 440:0 441:0 442:0 443:0 444:0 445:0 446:0 447:0 448:0
449:0 450:0 451:0 452:0 453:0 454:0 455:0 456:0 457:0 458:0 459:0 460:0
599:0 600:0 601:0 602:0 603:0 604:0 605:0 606:0 607:0 608:0 609:0 610:0
611:0 612:0 613:0 614:0 615:0 616:0 617:0 618:0 619:0 620:0 621:0 622:0
623:0 624:0 625:0 626:0 627:0 628:0 629:0 630:0 631:0 632:0 633:0 634:0
635:0 636:0 637:0 638:0 639:0 640:0 641:0 642:0 643:0 644:0 645:0 646:0
647:0 648:0 649:0 650:0 651:0 652:0 653:0 654:0 655:0 656:0 657:0 658:0
659:0 660:0 661:0 662:0 663:0 664:0 665:0 666:0 667:0 668:0 669:0 670:0
671:0 672:0 673:0 674:0 675:0 676:0 2273:0 2274:0 2275:0 2276:0 2277:0
2278:0 2279:0 2280:0 2281:0 2282:0 2283:0 2284:0 2285:0 2286:0 2287:0
2288:0 2289:0 2290:0 2291:0 2292:0 2293:0 2294:0 2295:0 2296:0 2297:0
2298:0 2299:0 2300:0 2301:0 2302:0 2303:0 2304:0 2305:0 2306:0 2307:0
2308:0 2309:0 2310:0 2311:0 2312:0 2313:0 2314:0 2315:0 2316:0 2317:0
2318:0 2319:0 2320:0 2321:0 2322:0 2323:0 2324:0 2325:0 2326:0 2327:0
2328:0 2329:0 2330:0 2331:0 2332:0 2333:0 2334:0 2335:0 2336:0 2337:0
2338:0 2339:0 2340:0 2341:0 2342:0 2343:0 2344:0 2345:0 2346:0 2347:0
2348:0 2349:0 2350:0 2351:0 2352:0 2353:0 2354:0 2355:0 2356:0 2357:0
2358:0 2359:0 2360:0 2361:0 2362:0 2363:0 2364:0 2365:0 2366:0 2367:0
2368:0 2369:0 2370:0 2371:0 2372:0 2373:0 2374:0 2375:0 2376:0 2377:0
2378:0 2379:0 2380:0 2381:0 2382:0 2383:0 2384:0 2385:0 2386:0 2387:0
2388:0 2389:0 2390:0 2391:0 2392:0 2393:0 2394:0 2395:0 2396:0 2397:0
2398:0 2399:0 2400:0 2401:0 2402:0 2403:0 2404:0 2405:0 2406:0 2407:0
2408:0 2409:0 2410:0 2411:0 2412:0 2413:0 2414:0 2415:0 2416:0 2417:0
2418:0 2419:0 2420:0 2421:0 2422:0 2423:0 2424:0 2425:0 2426:0 2427:0
2428:0 2429:0 2430:0 2431:0 2432:0 2433:0 2434:0 2435:0 2436:0 2437:0
2438:0 2439:0 2440:0 2441:0 2442:0 2443:0 2444:0 2445:0 2446:0 2447:0
2448:0 2449:0 2450:0 2451:0 2452:0 2453:0 2454:0 2455:0 2456:0 2457:0
2458:0 2459:0 2460:0 2461:0 2462:0 2463:0 2464:0 2465:0 2466:0 2467:0
2468:0 2469:0 2470:0 2471:0 2472:0 2473:0 2474:0 2475:0 2476:0 2477:0
2478:0 2479:0 2480:0 2481:0 2482:0 2483:0 2484:0 2485:0 2486:0 2487:0
2488:0 2489:0 2490:0 2491:0 2492:0 2493:0 2494:0 2495:0 2496:0 2497:0
2498:0 2499:0 2500:0 2501:0 2502:0 2503:0 2504:0 2505:0 2506:0 2507:0
2508:0 2509:0 2510:0 2511:0 2512:0 2513:0 2514:0 2515:0 2516:0 2517:0
2518:0 2519:0 2520:0 2521:0 2522:0 2523:0 2524:0 2525:0 2526:0 2527:0
2528:0 2529:0 2530:0 2531:0 2532:0 2533:0 2534:0 2535:0 2536:0 2537:0
2538:0 2539:0 2540:0 2541:0 2542:0 2543:0 2544:0 2545:0 2546:0 2547:0
2548:0 2549:0 2550:0 2551:0 2552:0 2553:0 2554:0 2555:0 2556:0 2557:0
2558:0 2559:0 2560:0 2561:0 2562:0 2563:0 2564:0 2565:0 2566:0 2567:0
2568:0 2569:0 2570:0 2571:0 2572:0 2573:0 2574:0 2575:0 2576:0 2577:0
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 107

2578:0 2579:0 2580:0 2581:0 2582:0 2583:0 2584:0 2585:0 2586:0 2587:0
2588:0 2589:0 2590:0 2591:0 2592:0 2593:0 2594:0 2595:0 2596:0 2597:0
2598:0 2599:0 2600:0 2601:0 2602:0 2603:0 2604:0 2605:0 2606:0 2607:0
2608:0 2609:0 2610:0 2611:0 2612:0 2613:0 2614:0 2615:0 2616:0 2617:0
2618:0 2619:0 2620:0 2621:0 2622:0 2623:0 2624:0 2625:0 2626:0 2627:0
2628:0 2629:0 2630:0 2631:0 2632:0 2633:0 2634:0 2635:0 2636:0 2637:0
2638:0 2639:0 2640:0 2641:0 2642:0 2643:0 2644:0 2645:0 2646:0 2647:0
2648:0 2649:0 2650:0 2651:0 2652:0 2653:0 2654:0 2655:0 2656:0 2657:0
2658:0 2659:0 2660:0 2661:0 2662:0 2663:0 2664:0 2665:0 2666:0 2667:0
2668:0 2669:0 2670:0 2671:0 2672:0 2673:0 2674:0 2675:0 2676:0 2677:0
2678:0 2679:0 2680:0 2681:0 2682:0 2683:0 2684:0 2685:0 2686:0 2687:0
2688:0 2689:0 2690:0 2691:0 2692:0 2693:0 2694:0 2695:0 2696:0 2697:0
2698:0 2699:0 2700:0 2701:0 2702:0 2703:0 2704:0 2705:0 2706:0 2707:0
2708:0 2709:0 2710:0 2711:0 2712:0 2713:0 2714:0 2715:0 2716:0 2717:0
2718:0 2719:0 2720:0 2721:0 2722:0 2723:0 2724:0 2725:0 2726:0 2727:0
2728:0 2729:0 2730:0 2731:0 2732:0 2733:0 2734:0 2735:0 2736:0 2737:0
2738:0 2739:0 2740:0 2741:0 2742:0 2743:0 2744:0 2745:0 2746:0 2747:0
2748:0 2749:0 2750:0 2751:0 2752:0 2753:0 2754:0 2755:0 2756:0 2757:0
2758:0 2759:0 2760:0 2761:0 2762:0 2763:0 2764:0 2765:0 2766:0 2767:0
2768:0 2769:0 2770:0 2771:0 2772:0 2773:0 2774:0 2775:0 2776:0 2777:0
2778:0 2779:0 2780:0 2781:0 2782:0 2783:0 2784:0 2785:0 2786:0 2787:0
2788:0 2789:0 2790:0 2791:0 2792:0 2793:0 2794:0 2795:0 2796:0 2797:0
2798:0 2799:0 2800:0 2801:0 2802:0 2803:0 2804:0 2805:0 2806:0 2807:0
2808:0 2809:0 2810:0 2811:0 2812:0 4613:0 4614:0 4615:0 4616:0 4617:0
4618:0 4619:0 4620:0 4621:0 4622:0 4623:0 4624:0 4625:0 4626:0 4627:0
4628:0 4629:0 4630:0 4631:0 4632:0 4633:0 4634:0 4635:0 4636:0 4637:0
4638:0 4639:0 4640:0 4641:0 4642:0 4643:0 4644:0 4645:0 4646:0 4647:0
4648:0 4649:0 4650:0 4651:0 4652:0 4653:0 4654:0 4655:0 4656:0 4657:0
4658:0 4659:0 4660:0 4661:0 4662:0 4663:0 4664:0 4665:0 4666:0 4667:0
4668:0 4669:0 4670:0 4671:0 4672:0 4673:0 4674:0 4675:0 4676:0 4677:0
4678:0 4679:0 4680:0 4681:0 4682:0 4683:0 4684:0 4685:0 4686:0 4687:0
4688:0 4689:0 4690:0 4691:0 4692:0 4693:0 4694:0 4695:0 4696:0 4697:0
4698:0 4699:0 4700:0 4701:0 4702:0 4703:0 4704:0 4705:0 4706:0 4707:0
4708:0 4709:0 4710:0 4711:0 4712:0 4713:0 4714:0 4715:0 4716:0 4717:0
4718:0 4719:0 4720:0 4721:0 4722:0 4723:0 4724:0 4725:0 4726:0 4727:0
4728:0 4729:0 4730:0 4731:0 4732:0 4733:0 4734:0 4735:0 4736:0 4737:0
4738:0 4739:0 4740:0 4741:0 4742:0 4743:0 4744:0 4745:0 4746:0 4747:0
4748:0 4749:0 4750:0 4751:0 4752:0 4753:0 4754:0 4755:0 4756:0 4757:0
4758:0 4759:0 4760:0 4761:0 4762:0 4763:0 4764:0 4765:0 4766:0 4767:0
4768:0 4769:0 4770:0 4771:0 4772:0 4773:0 4774:0 4775:0 4776:0 4777:0
4778:0 4779:0 4780:0 4781:0 4782:0 4783:0 4784:0 4785:0 4786:0 4787:0
4788:0 4789:0 4790:0 4791:0 4792:0 4793:0 4794:0 4795:0 4796:0 4797:0
4798:0 4799:0 4800:0 4801:0 4802:0 4803:0 4804:0 4805:0 4806:0 4807:0
4808:0 4809:0 4810:0 4811:0 4812:0 4813:0 4814:0 4815:0 4816:0 4817:0
4818:0 4819:0 4820:0 4821:0 4822:0 4823:0 4824:0 4825:0 4826:0 4827:0
4828:0 4829:0 4830:0 4831:0 4832:0 4833:0 4834:0 4835:0 4836:0 4837:0
4838:0 4839:0 4840:0 4841:0 4842:0 4843:0 4844:0 4845:0 4846:0 4847:0
4848:0 4849:0 4850:0 4851:0 4852:0 4853:0 4854:0 4855:0 4856:0 4857:0
4858:0 4859:0 4860:0 4861:0 4862:0 4863:0 4864:0 4865:0 4866:0 4867:0
4868:0 4869:0 4870:0 4871:0 4872:0 4873:0 4874:0 4875:0 4876:0 4877:0
4878:0 4879:0 4880:0 4881:0 4882:0 4883:0 4884:0 4885:0 4886:0 4887:0
4888:0 4889:0 4890:0 4891:0 4892:0 4893:0 4894:0 4895:0 4896:0 4897:0
4898:0 4899:0 4900:0 4901:0 4902:0 4903:0 4904:0 4905:0 4906:0 4907:0
4908:0 4909:0 4910:0 4911:0 4912:0 4913:0 4914:0 4915:0 4916:0 4917:0
4918:0 4919:0 4920:0 4921:0 4922:0 4923:0 4924:0 4925:0 4926:0 4927:0
4928:0 4929:0 4930:0 4931:0 4932:0 4933:0 4934:0 4935:0 4936:0 4937:0
4938:0 4939:0 4940:0 4941:0 4942:0 4943:0 4944:0 4945:0 4946:0 4947:0
4948:0 4949:0 4950:0 4951:0 4952:0 4953:0 4954:0 4955:0 4956:0 4957:0
4958:0 4959:0 4960:0 4961:0 4962:0 4963:0 4964:0 4965:0 4966:0 4967:0
4968:0 4969:0 4970:0 4971:0 4972:0 4973:0 4974:0 4975:0 4976:0 4977:0
4978:0 4979:0 4980:0 4981:0 4982:0 4983:0 4984:0 4985:0 4986:0 4987:0
108 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

4988:0 4989:0 4990:0 4991:0 4992:0 4993:0 4994:0 4995:0 4996:0 4997:0
4998:0 4999:0 5000:0 5001:0 5002:0 5003:0 5004:0 5005:0 5006:0 5007:0
5008:0 5009:0 5010:0 5011:0 5012:0 5013:0 5014:0 5015:0 5016:0 5017:0
5018:0 5019:0 5020:0 5021:0 5022:0 5023:0 5024:0 5025:0 5026:0 5027:0
5028:0 5029:0 5030:0 5031:0 5032:0 5033:0 5034:0 5035:0 5036:0 5037:0
5038:0 5039:0 5040:0 5041:0 5042:0 5043:0 5044:0 5045:0 5046:0 5047:0
5048:0 5049:0 5050:0 5051:0 5052:0 5053:0 5054:0 5055:0 5056:0 5057:0
5058:0 5059:0 5060:0 5061:0 5062:0 5063:0 5064:0 5065:0 5066:0 5067:0
5068:0 5069:0 5070:0 5071:0 5072:0 5073:0 5074:0 5075:0 5076:0 5077:0
5078:0 5079:0 5080:0 5081:0 5082:0 5083:0 5084:0 5085:0 5086:0 5087:0
5088:0 5089:0 5090:0 5091:0 5092:0 5093:0 5094:0 5095:0 5096:0 5097:0
5098:0 5099:0 5100:0 5101:0 5102:0 5103:0 5104:0 5105:0 5106:0 5107:0
5108:0 5109:0 5110:0 5111:0 5112:0 5113:0 5114:0 5115:0 5116:0 5117:0
5118:0 5119:0 5120:0 5121:0 5122:0 5123:0 5124:0 5125:0 5126:0 5127:0
5128:0 5129:0 5130:0 5131:0 5132:0 5133:0 5134:0 5135:0 5136:0 5137:0
5138:0 5139:0 5140:0 5141:0 5142:0 5143:0 5144:0 5145:0 5146:0 5147:0
5148:0 5149:0 5150:0 5151:0 5152:0 6395:0 6396:0 6397:0 6398:0 6399:0
6400:0 6401:0 6402:0 6403:0 6404:0 6405:0 6406:0 6407:0 6408:0 6409:0
6410:0 6411:0 6412:0 6413:0 6414:0 6415:0 6416:0 6417:0 6418:0 6419:0
6420:0 6421:0 6422:0 6423:0 6424:0 6425:0 6426:0 6427:0 6428:0 6429:0
6430:0 6431:0 6432:0 6433:0 6434:0 6435:0 6436:0 6437:0 6438:0 6439:0
6440:0 6441:0 6442:0 6443:0 6444:0 6445:0 6446:0 6447:0 6448:0 6449:0
6450:0 6451:0 6452:0 6453:0 6454:0 6455:0 6456:0 6457:0 6458:0 6459:0
6460:0 6461:0 6462:0 6463:0 6464:0 6465:0 6466:0 6467:0 6468:0 6469:0
6470:0 6471:0 6472:0 6473:0 6474:0 6475:0 6476:0 6477:0 6478:0 6479:0
6480:0 6481:0 6482:0 6483:0 6484:0 6485:0 6486:0 6487:0 6488:0 6489:0
6490:0 6491:0 6492:0 6493:0 6494:0 6495:0 6496:0 6497:0 6498:0 6499:0
6500:0 6501:0 6502:0 6503:0 6504:0 6505:0 6506:0 6507:0 6508:0 6509:0
6510:0 6511:0 6512:0 6513:0 6514:0 6515:0 6516:0 6517:0 6518:0 6519:0
6520:0 6521:0 6522:0 6523:0 6524:0 6525:0 6526:0 6527:0 6528:0 6529:0
6530:0 6531:0 6532:0 6533:0 6534:0 6535:0 6536:0 6537:0 6538:0 6539:0
6540:0 6541:0 6542:0 6543:0 6544:0 6545:0 6546:0 6547:0 6548:0 6549:0
6550:0 6551:0 6552:0 6553:0 6554:0 6555:0 6556:0 6557:0 6558:0 6559:0
6560:0 6561:0 6562:0 6563:0 6564:0 6565:0 6566:0 6567:0 6568:0 6569:0
6570:0 6571:0 6572:0 6573:0 6574:0 6575:0 6576:0 6577:0 6578:0 6579:0
6580:0 6581:0 6582:0 6583:0 6584:0 6585:0 6586:0 6587:0 6588:0 6589:0
6590:0 6591:0 6592:0 6593:0 6594:0 6595:0 6596:0 6597:0 6598:0 6599:0
6600:0 6601:0 6602:0 6603:0 6604:0 6605:0 6606:0 6607:0 6608:0 6609:0
6610:0 6611:0 6612:0 6613:0 6614:0 6615:0 6616:0 6617:0 6618:0 6619:0
6620:0 6621:0 6622:0 6623:0 6624:0 6625:0 6626:0 6627:0 6628:0 6629:0
6630:0 6631:0 6632:0 6633:0 6634:0 6635:0 6636:0 6637:0 6638:0 6639:0
6640:0 6641:0 6642:0 6643:0 6644:0 6645:0 6646:0 6647:0 6648:0 6649:0
6650:0 6651:0 6652:0 6653:0 6654:0 6655:0 6656:0 6657:0 6658:0 6659:0
6660:0 6661:0 6662:0 6663:0 6664:0 6665:0 6666:0 6667:0 6668:0 6669:0
6670:0 6671:0 6672:0 6673:0 6674:0 6675:0 6676:0 6677:0 6678:0 6679:0
6680:0 6681:0 6682:0 6683:0 6684:0 6685:0 6686:0 6687:0 6688:0 6689:0
6690:0 6691:0 6692:0 6693:0 6694:0 6695:0 6696:0 6697:0 6698:0 6699:0
6700:0 6701:0 6702:0 6703:0 6704:0 6705:0 6706:0 6707:0 6708:0 6709:0
6710:0 6711:0 6712:0 6713:0 6714:0 6715:0 6716:0 6717:0 6718:0 6719:0
6720:0 6721:0 6722:0 6723:0 6724:0 6725:0 6726:0 6727:0 6728:0 6729:0
6730:0 6731:0 6732:0 6733:0 6734:0 6735:0 6736:0 6737:0 6738:0 6739:0
6740:0 6741:0 6742:0 6743:0 6744:0 6745:0 6746:0 6747:0 6748:0 6749:0
6750:0 6751:0 6752:0 6753:0 6754:0 6755:0 6756:0 6757:0 6758:0 6759:0
6760:0 6761:0 6762:0 6763:0 6764:0 6765:0 6766:0 6767:0 6768:0 6769:0
6770:0 6771:0 6772:0 6773:0 6774:0 6775:0 6776:0 6777:0 6778:0 6779:0
6780:0 6781:0 6782:0 6783:0 6784:0 6785:0 6786:0 6787:0 6788:0 6789:0
6790:0 6791:0 6792:0 6793:0 6794:0 6795:0 6796:0 6797:0 6798:0 6799:0
6800:0 6801:0 6802:0 6803:0 6804:0 6805:0 6806:0 6807:0 6808:0 6809:0
6810:0 6811:0 6812:0 6813:0 6814:0 6815:0 6816:0 6817:0 6818:0 6819:0
6820:0 6821:0 6822:0 6823:0 6824:0 6825:0 6826:0 6827:0 6828:0 6829:0
6830:0 6831:0 6832:0 6833:0 6834:0 6835:0 6836:0 6837:0 6838:0 6839:0
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 109

6840:0 6841:0 6842:0 6843:0 6844:0 6845:0 6846:0 6847:0 6848:0 6849:0
6850:0 6851:0 6852:0 6853:0 6854:0 6855:0 6856:0 6857:0 6858:0 6859:0
6860:0 6861:0 6862:0 6863:0 6864:0 6865:0 6866:0 6867:0 6868:0 6869:0
6870:0 6871:0 6872:0 6873:0 6874:0 6875:0 6876:0 6877:0 6878:0 6879:0
6880:0 6881:0 6882:0 6883:0 6884:0 6885:0 6886:0 6887:0 6888:0 6889:0
6890:0 6891:0 6892:0 6893:0 6894:0 6895:0 6896:0 6897:0 6898:0 6899:0
6900:0 6901:0 6902:0 6903:0 6904:0 6905:0 6906:0 6907:0 6908:0 6909:0
6910:0 6911:0 6912:0 6913:0 6914:0 6915:0 6916:0 6917:0 6918:0 6919:0
6920:0 6921:0 6922:0 6923:0 6924:0 6925:0 6926:0 6927:0 6928:0 6929:0
6930:0 6931:0 6932:0 6933:0 6934:0 6935:0 6936:0 6937:0 6938:0 6939:0
6940:0 6941:0 6942:0 6943:0 6944:0 6945:0 6946:0 6947:0 6948:0 6949:0
6950:0 6951:0 6952:0 6953:0 6954:0 6955:0 6956:0 6957:0 6958:0 6959:0
6960:0 6961:0 6962:0 6963:0 6964:0 6965:0 6966:0 6967:0 6968:0 6969:0
6970:0 6971:0 6972:0 6973:0 6974:0 6975:0 6976:0 6977:0 6978:0 6979:0
6980:0 6981:0 6982:0 6983:0 6984:0 6985:0 6986:0 6987:0 6988:0 6989:0
6990:0 6991:0 6992:0 6993:0 6994:0 6995:0 6996:0 6997:0 6998:0 6999:0
7000:0 7001:0 7002:0 7003:0 7004:0 7005:0 7006:0 7007:0 7008:0 7009:0
7010:0 7011:0 7012:0 7013:0 7014:0 7015:0 7016:0 7017:0 7018:0 7019:0
7020:0 7021:0 7022:0 7023:0 7024:0 7025:0 7026:0 7027:0 7028:0 7029:0
7030:0 7031:0 7032:0 7033:0 7034:0 7035:0 7036:0 7037:0 7038:0 7039:0
7040:0 7041:0 7042:0 7043:0 7044:0 7045:0 7046:0 7047:0 7048:0 7049:0
7050:0 7051:0 7052:0 7053:0 7054:0 7055:0 7056:0 7057:0 7058:0 7059:0
7060:0 7061:0 7062:0 7063:0 7064:0 7065:0 7066:0 7067:0 7068:0 7069:0
7070:0 7071:0 7072:0 7073:0 7074:0 7075:0 7076:0 7077:0 7078:0 7079:0
7080:0 7081:0 7082:0 7083:0 7084:0 7085:0 7086:0 7087:0 7088:0 7089:0
7090:0 7091:0 7092:0 7093:0 7094:0 7095:0 7096:0
2
*show_view 4
*fill_view
*apply_name
B_pressure
*save_model
*visible_selected
*fill_view
*invisible_selecte
*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option elastic:on
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job
*post_open_default
*post_next
*set_deformed on *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*show_view 1
*fill_view
*show_view 4
*fill_view
*quit yes