Sunteți pe pagina 1din 20

Procedura de calcul a stabilităţii

la unghiuri mari de înclinare


(b)
Una din metodele utilizate este aşanumita
metodă a lui Cebîşev.
Metoda se bazează pe metoda de integrare
şi construcţia transversalului Cebîşev,
realizat în urma intersecţiei corpului navei cu
un număr de plane paralele cu planul
cuplului maestru.
Pentru exemplificare, principiul este
prezentat în figura de mai jos pentru 5 cuple.
În mod uzual, pentru a reduce volumul de calcul, se
utilizează 7 cuple Cebîşev. Acest lucru este prezentat în
figura de mai jos.
Distanţele de la cuplul maestru (considerat ca referinţă)
sunt definite prin coeficienţii Cebîşev.

L L
x 0  i0  0  0
2 2
L L
x 1 ,1 '   i 1   0 . 3239
2 2
L L
x 2,2'   i2   0 . 5297
2 2
L L
x 3,3 '   i3   0 . 8839
2 2
Pentru realizarea calculului, prin centrul de
plutire al plutirii iniţiale drepte, F0 , se duce
plutirea înclinată cu unghiul Φ10 (cu linie
întreruptă) care se mai numeşte şi plutire
ajutătoare.
Calculele se realizează pâna la o înclinare de
90o cu un pas de 10o.
Pe această primă plutire se citesc valorile a şi
respectiv b pentru cele 7 cuple Cebîşev.
Se calculează:

- suprafaţa de plutire, unde lc reprezintă lungimea de


calcul:

A WL  l C   a  b 

- distanţa dintre centrul iniţial de plutire (centrul plutirii


anterioare) considerată ca plutire ajutătoare şi poziţia
reală pentru noua plutire:

1  a b
 
 2 2

2 a  b 
- momentul de inerţie al plutirii ajutătoare şi momentul
corectat al plutirii reale:

I '
x
1
3

 lC   a 3  b 3 
I x  I x'    2 AWL

- razele metacentrice:

I x
r 

Aplicaţia este realizată pentru o navă de tip
cargou de marfuri generale având următoarele
caracteristci:
Lpp = 137 m;
B = 20 m;
d = 8.2 m;
D = 11.3 m;
Δ = 15743.95 t;
Δw = 10000 tdw
zG = 6.32 m;
a = zG – zB0 = 1.93 m;
h0 = 2.0 m.
Φ = 0o; lC = 19.57 m; = 15360 m3
Cupla a b a2 b2 a3 b3

3 2.08 2.08 4.32 4.32 8.99 8.99

2 8.94 8.94 79.92 79.92 714.51 714.51

1 10.00 10.00 100.00 100.00 1000.00 1000.00
0 10.00 10.00 100.00 100.00 1000.00 1000.00
1 10.00 10.00 100.00 100.00 1000.00 1000.00
2 9.82 9.82 96.43 96.43 946.96 946.96
3 4.08 4.08 16.64 16.64 67.91 67.91
Suma,  54.93 54.93 497.33 497.33 4738.4 4738.4
I a  b  [m] 109.86
II  a 2  b 2  [m ]
2
0.00
III 
 a3  b3  [m ]
3
9476.8
IV AWL  l C  a  b   l C  I [m ]
2
2149.96

V  

1  a2  b2  1 II
  [m] 0.00
2 a  b  2 I

I x'   l C   a 3  b 3   l C  III
1 1 4
VI [m ] 61820.3
3 3
VII I x  I x'    2 AWL  VI  V 2  IV [m ]
4
61820.3
I x VII
VIII r   [m] 4.02
 
Pentru exemplificare sunt prezentate calculele pentru câteva unghiuri.
Φ = 10o
Cupla a b a2 b2 a3 b3

3 2.22 2.03 4.93 4.12 10.94 8.36

2 9.23 8.95 85.19 80.10 786.33 716.91
1’ 10.16 10.16 103.22 103.22 1048.77 1048.77
0 10.16 10.16 103.22 103.22 1048.77 1048.77
1 10.16 10.16 103.22 103.22 1048.77 1048.77
2 10.16 9.40 103.22 88.36 1048.77 830.58
3 5.18 3.43 26.83 11.76 138.99 40.35
Suma,  57.27 54.29 529.83 494.00 4936.26 4742.51
I a  b  [m] 111.56
II 
 a2  b2  [m ]
2
35.83
III a 3
b  3
[m ]
3
13062.9
IV AWL  lC  a  b   lC  I [m ]
2
2183.22

V  

1  a2  b2
 

1 II
[m] 0.16
2 a  b  2 I

I x'   lC  a 3  b 3   lC  III


1 1 4
VI [m ] 85213.8
3 3
VII I x  I x'    2 AWL  VI  V 2  IV [m ]
4
85157.5
I x VII
VIII r   [m] 5.54
 
Φ = 50o
Cupla a b a2 b2 a3 b3
3’ 8.35 0.16 69.72 0.025 582.18 0.004
2’ 6.71 7.706 45.02 59.38 302.11 457.60

1 6.08 9.10 36.96 82.81 224.75 753.57
0 5.80 9.40 33.64 88.36 195.11 830.58
1 6.03 8.85 36.36 78.32 219.25 693.15
2 6.26 7.05 39.18 49.70 245.31 350.40
3 7.05 0.61 49.70 0.37 350.40 0.22
Suma,  46.30 42.88 310.60 358.97 2119.13 3085.54
I  a  b  [m] 89.18
II  a 2  b 2  [m2] - 48.37
III 
 a3  b3  [m ]
3
5204.67
IV AWL  l C   a  b   l C  I [m ]
2
1745.25

V  

1  a2  b2 
 
1 II
[m] - 0.27
2  a  b  2 I
I x'   l C   a 3  b 3   l C  III
1 1
VI [m4] 33951.8
3 3
VII I x  I x   AWL  VI  V 2  IV
' 2
[m ]
4
33824.6
I x VII
VIII r   [m] 2.2
 
Φ= 90o

Cupla a b a2 b2 a3 b3

3 6.19 1.69 48.16 2.85 334.25 4.83

2 5.62 6.66 31.58 44.44 177.50 296.29
’ 6.66 44.44 296.29
1 5.12 26.21 132.22
0 4.92 6.66 24.21 44.44 119.09 296.29
1 5.10 6.66 26.01 44.44 132.65 296.29
2 5.27 6.66 27.77 44.44 146.36 296.29
-4 -5
3 5.89 0.03 34.69 9x10 204.34 2.7x10
Suma,  38.86 35.05 218.63 225.07 1248.41 1486.28
I a  b  [m] 73.91
II 
 a2  b2  [m ]
2
- 6.44
III  a 3
 b3  [m ]
3
2734.69
IV AWL  l C  a  b   l C  I [m ]
2
1446.42

V  
1  a2  b2  

1 II
[m] - 0.044
2 a  b  2 I

I x'   l C   a 3  b 3   l C  III
1 1 4
VI [m ] 17839.3
3 3
VII I x  I x   AWL  VI  V 2  IV
' 2
[m ]
4
17836.6
I x VII
VIII r   [m] 1.16
 
Odată calculate razele metacentrice, este acum posibil
calculul coordonatelor centrului de carenă, ale
metacentrului şi calculul braţului stabilităţii de formă,
după modelul prezentat în tabelui următor, utilizând
următoarele relaţii de calcul:
- Coordonatele centrului de carenă
 
y B   r cos  d ; z B  z B 0   r sin  d
0 0

- Coordonatele metacentrului

y m  y B  r  sin  ; z m  z B  r  cos 

- Braţul stabilităţii de formă

l sf  y B  cos   z B  z B 0   sin 


Φ [grd] I 0o 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o 90o
sin Φ II 0.00 0.173 0.342 0.500 0.642 0.766 0.866 0.939 0.984 1.000

cos Φ III 1.00 0.980 0.930 0.860 0.760 0.640 0.500 0.340 0.170 0.000

rΦ IV 4.02 5.540 4.070 3.410 2.690 2.200 1.690 1.370 1.220 1.160

rΦ sin Φ V 0.00 0.958 1.392 1.705 1.726 1.680 1.453 1.286 1.200 1.160

int (V) VI 0.00 0.960 3.310 6.400 9.820 13.220 16.350 19.090 21.570 23.940

rΦ cos Φ VII 4.02 5.430 3.780 2.930 2.040 1.410 0.840 0.460 0.210 0.000

 int (VII) VIII 0.00 9.450 18.660 25.370 30.340 33.790 36.040 37.340 38.010 38.220

yBΦ = δΦ/2 x (VIII) IX 0.00 0.820 1.630 2.210 2.650 2.950 3.140 3.260 3.320 3.330

zBΦ – zB0 =δΦ/2x(VI) X 0.00 0.080 0.290 0.550 0.850 1.150 1.420 1.660 1.870 2.080

yBΦ cos Φ XI 0.00 0.800 1.510 1.900 2.010 1.890 1.570 1.110 0.560 0.000

(zBΦ – zB0) sin Φ XII 0.00 0.014 0.098 0.280 0.550 0.880 1.230 1.560 1.850 2.080

lsfΦ = (XI + XII) XIII 0.00 0.814 1.610 2.180 2.560 2.770 2.800 2.670 2.400 2.080

ymΦ = yBΦ - rΦ sin Φ =


XIV 0.00 - 0.130 0.240 0.500 0.920 1.270 1.690 1.970 2.120 2.170
(IX – V)
zmΦ = zBΦ + rΦ cosΦ XV 4.02 5.510 4.060 3.480 2.890 2.560 2.260 2.120 2.080 2.080
Următorul pas constă în calculul momentului de redresare şi
al lucrului mecanic al forţelor de redresare la unghiuri mari de
înclinare.
Se calculează:

- Braţul stabilităţii statice l s  l sf  a  sin - Braţul stabilităţii dinamice ld   ls d
0

- Momentul de redresare M r    l s

- Lucrul mecanic al forţelor de redresare L r     l d


Φ sin Φ a x sinΦ lsfΦ lsΦ=(IV–III) Mr=Δ x lsΦ  int (V) ldΦ=δΦ/2x(VII) Lr
[grd] [-] [m] [m] [m] [t x m] [m/grd] [m] [tf x m]

I II III IV V VI VII VIII IX

0o 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00

10o 0.173 0.339 0.814 0.475 7478.38 0.475 0.041 651.80

20o 0.342 0.660 1.610 0.950 14956.75 1.900 0.166 2608.77

30o 0.500 0.965 2.180 1.215 19128.90 4.065 0.355 5582.80

40o 0.652 1.258 2.560 1.302 20498.62 6.582 0.574 9038.60

50o 0.766 1.478 2.770 1.292 20341.18 9.176 0.800 12601.46

60o 0.860 1.660 2.800 1.140 17948.10 11.608 1.125 17708.79

70o 0.930 1.795 2.670 0.875 13775.96 13.623 1.188 18706.96

80o 0.980 1.891 2.400 0.509 8013.67 15.007 1.309 20607.26

90o 1.000 1.930 2.080 0.150 2361.59 15.666 1.366 21512.53


Modul de calcul al sumelor integrale este prezentat mai jos.

Reprezentarea grafică a mărimilor calculate anterior


constituie diagrama curbelor stabilităţii la unghiuri mari de
înclinare, fiind cunoscută şi sub denumirea de diagramă
polară a stbilităţii.