Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa P.

G-824/3
TEST FINAL

PROGRAM : HELM-MANAGERIAL NUME …..…….IROFTE…………….


EXPERT COORDONATOR : PRENUME…....IULIAN……………...
NEAGU CONSTANTIN FUNCŢIA……OFIŢER MECANIC…
DATA……… 17.07.2020…………….
SEMNĂTURA……IROFTE I. ……….

1. Liderii trebuie sa aibă o atitudine şi un comportament care să ducă la câştigarea încrederii


de către grup. Acest lucru poate fi realizat prin următoarele căi : (menţionaţi care sunt aceste căi )
Căile prin care poate câştiga încrederea sunt : - este cinstit şi spune adevărul
-este consecvent ,deschis şi transparent
-este corect
-îndeplineşte promisiunile şi este confident
-demonstrează încredere
-oferă direcţie
-reprezintă un exemplu
-înspira în orice
-motivează colaboratorii
-are putere de influenţă
-este un ‘ model ‘
2. Motivarea membrilor unei echipe se face prin mai multe modalităţi . Care sunt acestea ?
Există multe modalităţi de a motiva oameni . Acestea include :
-motivarea de sine
-tratarea individual a fiecărui membru a echpei
-stabilirea de obiective realiste şi provocatoare.
-amintindu-şi ca progresul este o sarcină care motivează.
-crearea unui mediu adecvat
-acordarea recunoaşterii
-dă prompt un feedback.

3. În managementul de grup întâlnim patru stiluri de conducere.Care sunt acestea ?


Acestea sunt :
-autoritar
-consultativ
-participativ-democratic
-delegativ- colaborativ

4. Un sistem integrat de management include câteva elemente esenţiale .Care sunt acestea ?
Elementele esenţiale sunt :
-Conducere şi Organizaţie
-Standarde de performanţă
-Recrutare şi pregătire
-Comunicaţii
-Managementul schimbărilor
-Investigarea şi analiza evinementelor prin care au rezultat pierderi
-Selectarea şi controlul contractorilor
-Controlul aprovizionării
-Monitorizare ,inspecţii şi audit
5. Liderii au pentru a efectua targetul o gamă largă de funcţii. Acestea include : ( precizaţi în
continuare care sunt aceste funcţii ).
- stabilirea unor obiective care trebuie să fie acceptate şi nu doar setate .
- planifica obiectivele ,ruta şi procesul de monitorizare a progresului .Obiectivele trebuie să
fie planificate cu grijă pentru a evita o ‘paralizie de analiză’ , în cazul în care gândirea şi
planificarea pot deveni un scop în sine. Obiectivele trebuie să fie SMARTT :
-specifice
-măsurabile
-accesibil
-realiste,realizabile
-legat de timp
-trackable-urmărite.