Sunteți pe pagina 1din 9

Curs I.M.O.

Instalatia de Gaz Inert

INSTALATIA DE GAZ INERT 1. LEGISLATIE Conventia SOLAS - Reg. 60 Protectia tancurilor de marfa la petrolierele de 20000 tdw sau mai mult trebuie asigurata protectia puntii principale si a tancurilor de marfa printr-o instalatie fixa de stins incendiu cu spuma si o instalatie de gaz inert conform regulilor 61 si 62; - pentru a fi considerate echivalente, o instalatie propusa in locul instalatiei de stingere cu spuma pe punte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii; sa permita stingerea incendiilor ce se pot produce datorita combustibilului raspandit spre punte si sa impiedice extinderea incendiului la combustibili scursi pe punte dar care nu au luat inca foc; sa permita combaterea incendiilor in tancurile avariate. - pentru a fi considerate echivalente , o instalatie propusa in locul instalatiei de gaz inert trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa previna acumularea amestecurilor de gaze explozive in tancurile de marfa pe toata durata transportului cat si pe timpul operatiunilor efectuate cu marfa. sa fie astfel concepute incat riscul de incendiu sau explozie datorat electricitatii statice sa fie redus la minim. -

a) b)

a) b)

Tancurile noi prevazute cu instalatii fixe de spalare, de curatare a tancurilor trebuie sa fie dotate in mod obligatoriu cu o instalatie de gaz inert care sa corespunda tuturor cerintelor impuse de regula 62. Toate petrolierele prevazute cu instalatie fixa de gaz inert trebuie sa fie prevazute cu un sistem inchis de masurare a ulajelor (UTI ullage temperature indicator). Conventia SOLAS - Reg. 61 Instalatii fixe de stins incendiul pe punte aceasta instalatie trebuie sa asigure debitarea spumei in toate zonei puntii principale si in orice tanc de marfa in situatia avarieirii puntii; instalatia trebuie sa asigure a functionare sigura simpla si rapida, punctul de comanda al acestei instalatii trebuie sa fie amplasat in afara zonei tancurilor de marfa sa fie usor accesibila, usor de operat in momentul declansarii unui incendiu; substanta spumogena trebuie sa fie asigurata in cantitate suficienta si sa se asigure producerea acesteia timp de 20 min, debitul amestecului spumogen trebuie sa aiba o valoare mai mica de:

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert

a) 0,6 l amestec spumogen / min m2 , puntea principala; b) 6 l amestec spumogen / min m2 , sectiune orizontala a unui tanc; c) 3 l amestec spumogen / min m2 , suprafata protejata de catre un tun de spuma. Conventia SOLAS - Reg. 62 Instalatii de gaz inert instalatia de gaz inert trebuie sa fie astfel conceputa, construita si testata incat sa mentina o atmosfera neinflamabila in toate tancurile navei cu exceptia cazurilor cand aceste tancuri trebuie sa fie degazate; - instalatia de gaz inert trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa asigure inertarea tancurilor de marfa goale prin reducerea concentratiei de O2 din tancuri pana la un nivel la care nu poate fi intretinuta arderea; sa mentina atmosfera sin orice zona a unui tanc de marfa o concentratie de sub 8% pe toata durata calatoriei si/sau pe toata durata operarii produselor petroliere in dana terminalului; instalatia sa nu necesite introducerea aerului in tanc in conditii normale de lucru decat atunci cand tancul trebuie degazat; instalatia de gaz inert trebuie sa asigure un debit de gaz inert de 125% din debitul maxim de descarcare al navei exprimat in volum; instalatia de gaz inert trebuie sa asigure un debit permanent de gaz inert cu o concentratie de gaz inert care sa nu depaseasca 5% la nivelul magistralei; pe magistrala de gaz inert vor fi prevazute valvule pentru izolarea gazelor de ardere intre cosul caldarii (colectorul de evacuare) si scrubber. Aceste valvule trebuia sa fie prevazute cu indicatoare care sa arate pozitia organului de inchidere. Se vor lua masuri pentru a mentine aceste valvule etanse la gaze si a mentine scaunele lor libere de depuneri. Vor fi luate masuri de blocare a functionarii suflatorilor de funingine ale caldarilor in momentul in care aceste valvule sunt deschise; pentru racirea efectiva a particulelor de gaz si eliminarea celor solide precum si (in mod obligatoriu) a compusilor rezultati din arderea sulfului se prevede un epurator de gaze (scrubber), scrubberul va fi alimentat cu apa necesara fara a stanjenii serviciile esentiale ale navei. Este necesara o alimentare cu apa de rezerva de racire a scruberului; vor fi prevazute filtre sau dispozitive echivalente pentru reducerea continutului de apa din fluxul de gaze inainte de intrarea acestora in ventilatoare; epuratorul de gaze (scrubberul) va fi amplasat intotdeauna in spatele tancurilor de marfa, a camerei pompelor si a coferdamului ce separa aceste compartimente de compartimentul masini; cele doua ventilatoare sa asigure impreuna un volum de gaze de 125 % din volumul maxim de descarcare al navei; generatorul de gaz inert trebuie sa fie autonom si sa fie prevazut cu doua pompe de combustibil. Administratia poate admite si solicitarea -

a) b) c) d) e) f)

g)

h) i) j) k)

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert

unei singure pompe cu conditia ca la bord sa existe sufuciente piese de schimb pentru aceasta; l) instalatia de gaz inert trebuie astfel conceputa si realizata incat presiunea maxima pe care o pot realiza ventilatoarele de gaz inert sa nu depaseasca valoarea presiunii de proba a oricarui tanc de marfa. Pentru tubulatura de aspiratie si de refulare vor fi prevazute dispozitive corespunzatoare de inchidere; m) ventilatoarele vor fi amplasate intotdeauna in pupa tancurilor de marfa, a camerei pompelor si a coferdamului ce separa acestea de compartimentul masini. Se arata necesitatea unei atentii deosebite ce trebuie acordate la amplasarea epuratorului si a ventilatoarelor impreuna cu armaturile si tubulaturile lor cu scopul evitarii scurgerilor de gaze, in primul rand in incaperile inchise. n) pe magistrala de gaz inert trebuie sa fie amplasata in mod obligatoriu o valvula de reglare a debitului de gaze, aceasta trebuie sa fie situata in prova peretelui spatiului protejat impotriva gazelor; o) pe magistrala de gaz inert vor fi prevazute cel putin doua dispozitive de inchidere din care unul va fi actionat hidraulic pentru a preveni intoarcerea gazelor sau a vaporilor de hidrocarburi in compartimentul masini sau orice alt spatiu protejat impotriva gazelor. Aceste dispozitive vor fi amplasate pe puntea principala. Pentru prevenirea inghetarii dispozitivului hidraulic de inchidere impotriva inghetului vor fi prevazute sifoane sau alte dispozitive la fiecare tubulatura de alimentare cu apa sau de drenaj precum si la fiecare tubulatura de detectare a presiunii care duce la spatiul protejat impotriva gazelor; p) dispozitivul hidraulic de inchidere de pe puntea trebuie sa previna intoarcerea gazelor la o presiune cel putin egala cu valoarea presiunii de proba a tancurilor de marfa; q) magistrala de gaz inert poate fi divizata in doua sau mai multe ramificatii dupa deck seal, valvulele de retinere ale magistralei de gaz inert vor fi prevazute cu ramificatii pentru fiecare tanc in parte, ramificatiile vor fi prevazute la randul lor cu valvule de inchidere sau dispozitive echivalente de comanda pentru izolarea fiecarui tanc. Atunci cand instalatia are valvule de inchidere de tip butterfly acestea vor fi prevazute cu dispozitive de incuiere; r) trebuie sa se asigure niste dispozitive care sa permita conectarea magistralei de gaz inert la o sursa exterioara de alimentare cu gaz inert.; s) la toate tancurile de marfa tubulatura de evacuare a gazelor trebuie sa fie amplasata cat mai departe de punctul de intrare a gazului inert; astfel aspiratia acestor tubulaturi va fi amplasata imediat sub punte la o distanta de 1 m deasupra fundului tancului; t) sectiunea transversala a tubulaturii de evacuare trebuie sa fie astfel aleasa incat sa se asigure o viteza de evacuare a gazelor de cel mult 20 m/s; u) vor fi prevazute una sau mai multe valvule PV (pressure vacum) in scopul prevenirii realizarii unor presiunii care sa depaseasca valoarea presiunii de proba, pentru a provenii o presiune negativa sub 700 mmH20 in cazul descarcarii;

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert v)

este obligatoriu sa existe aparate de masura si control pentru masurarea continua a temperaturii si presiunii gazului inert la nivelul iesirii din epurator si dincolo, dupa refularea ventilatoarelor din instalatia de gaz inert; x) este necesara existenta unor aparate de masura portabile pentru masurarea concentratiei de O2 si gaze inflamabile; y) asigurarea posibilitati de reglare si etalonare a valorii concentratiei de O2 si de limita maxima, pe scala aparatului, astfel, la analizoarele de O2 vor fi: 0 21 %, la explozimetre scala va fi etalonata intre: 0 100 % LFL . Aparatele fixe din instalatie, analizatorul de O2 va fi etalonat cu ajutorul unui gaz pur care nu contine oxigen, acesta este azotul; z) pentru navele petroliere construite dupa 01.02.1992 instalatia de gaz inert , indiferent de tipul ei (cu generator de gaz inert, cu gaze de evacuare sau combinatii ale acestora) vor fi prevazute cu urmatoarele alarme: optice, acustice; acestea trebuie sa indice: - presiunea minima a apei sau debitul minima catre scrubber; - nivelul maxim admis al apei in scrubber; - defectarea la nivelul ventilatoarelor; - alarma pentru concentratia de O2 mai mare de 8% in fluxul de gaze; - pentru temperatura maxima a gazului inert; - defectarea/caderea sursei de alimentare cu energie a instalatiei de comanda a valvulei regulatoare de gaz si a instalatiei indicatoare; - nivelul minim al apei in inchizatorul hidraulic; - alarma, optica/acustica pentru presiune prea mica a gazului inert sub 100 mmH2O; - presiune maxima a gazului inert in jurul valorii de 1200 mmH2O; Pentru instalatia de oxigen cu generator autonom mai apar urmatoarele alarme: - alarma pentru alimentarea insuficienta cu combustibil; - alarma la defectarea sursei de alimentare cu energie a generatorului autonom; - alarma pentru defectarea sursei de alimentare cu energie a instalatiei autonome de comanda; Toate alarmele vor fi amplasate atat in camera de incarcare cat si in compartimentul masini. La bordul fiecarei nave vor fi afisate si insusite de cate toti cei implicati in expluatarea si deservirea operatiunilor curente instructiuni referitoare la functionarea, siguranta, intretinerea si riscurile utilizarii instalatiei de gaz inert si respectarea acestor instructiuni pe toata durata operatiunilor de incarcaredescarcare a navei, aceste instructiuni trebuie sa includa procedee de urgenta ce vor fi folosite in cazul defectarii partiale sau nefunctionarii instalatiei de gaz inert . 2. CHIMIA GAZULUI INERT

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert

Def: atmosfera inerta atmosfera in care aprinderea, arderea nu pot avea loc datorita concentratiei scazute de O2. O astfel de atmosfera are in componenta gaze ca: N, Ar, Kr, He, CO2, CO. Pentru obtinerea gazului inert sunt folosite urmatoarele metode: - separarea hidrogenului din amoniac (NH3); - lichefierea ; - gaze rezultate din ardere: gazele de evacuare; gazele reziduale rezultate la arderea unei motorine sunt:: N 74,5 % CO2 12,5 % H20 12,5 % SO2 0,04 % Compozitia gazelor de ardere de la caldarile navale, generatoare de gaz inert in conditii normale de lucru si situatie tehnica buna a echipamentului de ardere si de control al arderii (altfel valorile sunt alterate): O2 4 % CO2 13,5 % N 77 % H20 5 % SO2 (0,3 0,5) % CO (1000 10000) ppm NO 4000 ppm Suspensii solide 150-200 mg /m3. Def: ardere buna pulverizarea cat mai buna a combustibilului catre catre camera de ardere (injectia). 3. CLASIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZ INERT a) Dupa modul de colectare: - de la caldari (principal , auxiliare); - de la generatoarele autonome; - combinatii intre primele doua. b) Dupa constructia aparatelor de racire-curatare: - instalatie de gaz inert cu epuratoare de gaze (scrubber); - epurator cu ajutaje de ceramica; - epurator cu separatie de tip ciclon. c) Dupa modul de uscare a gazului inert:: - igs cu separatoare de picaturi; - igs cu condensarea vaporilor de apa din gaze prin utilizarea unor agregate frigorifice; - igs cu absortia vaporilor de apa cu ajutorul absorbantilor lichizi. d) Dupa numarul ventilatoarelor: igs cu un ventilator; igs cu doua ventilatoare; igs cu doua suflante (presiuni si debite mari). e) Dupa valoarea presiunii in tancuri: - igs de joasa presiune, 0,1 bar peste presiunea atmosferica; - igs de joasa presiune, 0,5 bar peste presiunea atmosferica; - igs de joasa presiune, 1 bar peste presiunea atmosferica;

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert f) Dupa posibilitatea de recirculare: - instalatii cu tubulaturi pentru recircularea gazelor; - instalatii fara tubulaturi pentru recircularea gazelor. 3.1. CARACTERISTICILE UNUI GAZ INERT DE CALITATE -

concentratia de N si CO2 sa fie cat mai ridicata; concentratia de O2 sa fie cat mai scazuta; concentratia de vapori de apa sa fie redusa inainte de a ajunge gazele in instalatia de gaz inert; concentratia de CO sa fie cat mai redusa, acesta este un gaz care apare datorita arderii incomplete, teoretic se urmareste reducerea acestuia; suspensiile solide sa fie retinute la nivelul scrubberului.

4. SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIEI DE GAZ INERT

1 motor principal, cu ardere interna; 2 caldare; 3 racitor; 4 curatitor; 5 material filtrant; 6 separator picaturi; 7 ventilatoare; 8 valvula cu trei cai; 9 analizator O2; 10 inchizator hidraulic (deck seal); 11 magistrala de GI; 12 valvule de distributie gaz inert; 13 priza kingstone; 14 pompa apa de mare; 15 valvula dirijare apa de mare; 16 generator autonom de gaz inert. Nota: la racire si curatare oxigenul se dizolva in apa (atentie la intrarea intrun tanc de apa care a stat inchis mai mult timp, necesita ventilatie).

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert

Nota: gazul data de caldare are continut mult mai mic de O2 decat gazul dat de motorul principal datorita alimentarii cu aer (turbosuflante). 5. METODE DE INERTARE a) metoda dilutiei: gazul introdus la parametri ridicati de curgere (debit, presiune, viteza mare) pentru a ajunge la fundul tancului, se formeaza turbioane dintr-un amestec de gaz inert si gaze de hidrocarburi rezulta dilutia continua a gazelor de hidrocarburi. Amestecul ce contine gaze de hidrocarburi si gaz inert se purjeaza continuu, locul acestuia fiind luat de in final de gazul inert introdus.

b) metoda dislocarii: la parametri redusi de curgere gazul inert se va acumula sub forma unui strat la partea superioara a tancului, strat a carui grosime va creste continuu spre fundul tancului impingand afara, in atmosfera, gazele de hidrocarburi prin intermediul unei tubulaturi cu capatul deschis la fundul tancului.

6. REGULI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATEI DE GAZ INERT asigurarea unei cantitati de apa necesare racirii la nivelul scrubberului si la nivelul inchizatorului hidraulic (pompa apa de mare); verificarea existentei unei concentratii reduse de O2 cat mai reduse ( sub 8%) in gazele ce provin din procesul de ardere (caladari);

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert -

asigurarea energiei necesare pentru toate instalatiile si aparatele de comanda, functionarea alarmelor si a elementelor de protectie si oprire automata a instalatiei in caz de necesitate; verificarea supapelor, valvulelor de admisie a aerului proaspat (inchiderea perfecta a acestora); deschiderea aspiratiei de gaz inert de la cosul caldarii; deschiderea valvulei de aspiratie a ventilatorului de gaz inert si asigurarea ca este inchisa valvula celuilalt ventilator, altfel gazul by-paseaza ventilatorul sau merge si nu avem presiune pe linie; punerea in functiune a ventilatorului si testarea alarmei de defectiune a ventilatorului; deschiderea supapei de recirculare (stabilirea debitului); testarea nivelului de O2 in gazul inert in primele 2-3 ore de functionare.

7. SITUATII DE INERTARE A TANCURILOR inertarea initiala a tancurilor goale ce au fost gas free: se asigura gata de a fi pregatite echipamentele si instalatia PSI; se asigura pana in momentul sosirii navei in dana unui terminala. inertarea tancurilor la incarcarea/balastarea navei: 1. cand se executa incarcarea tancurilor de marfa si exista riscul aparitiei gazelor de hidrocarburi ce pot crea amestecuri inflamabile, pericolul aparitiei acestor amestecuri exista si in cazul balastarii tancurilor ce nu au fost gas free; pentru a reduce la minim existenta acestor gaze toate deschiderile practicate in tancurile de marfa trebuie sa fie inchise; 2. inainte de inceperea inertarii ecranele parascantei de pe coloanele tancurilor de marfa vor fi verificate, iar valvulele de distributie a gazului inert spre tanc vor fi deschise. - inertarea tancurilor la incarcarea si debalastarea simultana: viteza operatiunilor este mare ceea ce implica un timp redus de operare (5-6 % O2 p = min 200 mmH 2O). - inertarea tancurilor incarcate: se umplu pentru a fi inertate pe tot timpul transportului. - inertarea tancurilor pe timpul descarcarii navei: reducerea volumului gazului inert in tancuri pana la valori care sa permita efectuarea masuratorilor normale; nu se umbla la marfa decat dupa masuratori; se verifica concentratia de oxigen sa fie constanta, presiunea in tancuri sa fie normala, caracteristicile gazului inert sa fie inregistrate. - inertarea tancurilor la descarcarea si balastarea simultana: pentru reducerea stationarii navei in terminal gazul inert din tancurile de balast este transferat in tancurile de marfa. - inertarea la balastarea tancurilor: operatiunea de balastare poate avea loc atat in tancurile de balast segregat cat si in tancuri de marfa; 1. 2. -

1. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert

2. daca balastarea tancurilor de balast segregat se poate face si fara acordul terminalului, balastarea tancurilor de balast curat se face numai cu acordul terminalului dupa ce acesta a fost inertat. - inertarea pe timpul spalarii tancurilor: 1. trebuie sa se controleze atmosfera astfel incat aceasta sa se afle in afara limitelor de inflamabilitate; 2. inainte de inceperea operatiunilor de spalare se vor face doua masuratori ale concentratiei de oxigen pentru fiecare tanc in doua puncte diferite: a) la 1 m sub punte; b) la jumatatea inaltimii spatiului de ulaj.