Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATE DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR Obiectivele, functiile si rolul contabilitatii de gestiune si calcularea costuri lor.

Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calcularea costurilor. Obiectul contabilitatii de gestiune l constituie determinarea costurilor pre stabilite, nregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de productie, exec utarea de lucrari, prestari servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, analiza acestora ct si de terminarea rezultatelor analitice. n cadrul contabilitatii de gestiune si calculatie a costurilor sunt evident iate numai cheltuieli care au o anumita legatura (directe sau indirecte) cu acti vitatea desfasurata. Contabilitatii de gestiune si calcularea costurilor mai este denumita si co ntabilitate analitica, deoarece da posibilitatea determinarii rezultatelor n mod analitic pe fiecare purtator de cost sau sector de activitate. Obiectivele Rezulta din obiectul de studiu si sunt urmatoarele: determinarea costului prestabilit, standard antecalculat pe purtatori de cost si sectoare de activitate colectarea cheltuielilor de productie, administrarea si determinarea costului ef ectiv determinarea abaterilor dintre costul prestabilit si cel efectiv, analiza acesto ra ct si determinarea rezultatelor analitice determinarea costurilor ca baza a formarii preturilor de vnzare Functiile contabilitatii de gestiune Functia previzionala, presupune determinarea costurilor standard antecalculate, bugetare. Determinarea acestora se face pe baza normelor de consum si de munca s tiintific fundamentate ct si pe baza analizei cheltuielilor nregistrate n ultimele perioade de gestiune (5-10 ani), valorile fiind luate n date comparabile. Functia de nregistrare analitica curenta, presupune colectarea si nregistrarea tut uror cheltuielilor efectuate pe destinatii n mod analitic si n momentul efectuarii acestora. n acest fel orice cheltuiala efectuata, care priveste productia, va fi nregistrata n momentul efectuarii, pe baza documentelor justificative, care atest a efectuarea operatiunii. Functia de analiza si control, se realizeaza numai cu conditia ndeplinirii primel or doua functii. Presupune determinarea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv, recuperarea eventualelor pagube si luarea de masuri pentru a pren tmpina n viitor asemenea deficiente. Rolul contabilitatii de gestiune Consta n: determinarea costului unitar si total pe purtator si pe sector, utiliznd procedee si metode de calculatie specifice activitatii desfasurate rolul rezida n posibilitatea compararii n dinamica a costurilor unui anumit produs , ntruct structura de cost se mentine este instrumentul important n planificarea si prognoza activitatii, n ntocmirea bu getului cheltuielilor de productie, ca parte componenta a bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii cunoasterea costurilor da posibilitatea luarii de masuri n modificarea proceselor

tehnologice, n scopul reducerii cheltuielilor de productie cunoscnd structura antecalculata (standard) a costurilor pe purtator si pe sectoa re pot fi nlaturate n urmarirea curenta a cheltuielilor, acele feluri de cheltuiel i, care nu au legatura cu productia Clasificarea cheltuielilor care formeaza costul productiei Din punct de vedere al posibilitatii de identificare a cheltuielilor pe purtator si pe sectoare: cheltuieli directe cheltuieli indirecte Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli pentru care exista posibilitate a identificarii pe purtator de cost (produs, lucrare, serviciu) nca din momentul efectuarii lor. Se cuprind: cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (o parte din acestea), salariile personalului direct productiv si contributiile aferenta acestora. Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli imposibil de identificat n mom entul efectuarii numai pe sectoare de activitate sau locuri de cheltuieli. Se cu prind: cheltuieli cu ntretinerea si functionarea utilajelor cheltuieli generale ale sectiei cheltuieli generale ale ntreprinderii Dupa natura economica: cheltuieli cu munca vie cheltuieli cu munca materializata Cheltuieli cu munca vie (cu personalul) sunt: cheltuieli cu salarii brute , contributii, fond de somaj, etc. Cheltuielile materializate : cheltuieli cu materii prime si materiale, en ergie, combustibil, amortizare, cheltuieli de ntretinere, reparatii etc. Din punct de vedere al necesitatilor de planificare si postcalcul: elemente primare articole de calculatie Elemente primare de cheltuieli: cheltuieli cu materii prime si materiale cheltuieli cu materii recuperabile (se scad) cheltuieli cu energia, combustibil, apa cheltuieli cu amortizarea cheltuieli cu prestatiile tertilor alte cheltuieli materiale contributii si asigurari alte cheltuieli salariale Articole de calculatie: - materii prime si materiale directe - materiale recuperabile (care se scad) - alte cheltuieli cu materiale directe - salarii personal muncitor direct productiv - contributii si protectie sociala aferente salariilor directe TOTAL cheltuieli directe - cheltuieli cu ntretinerea si functionarea utilajelor - cheltuieli generale de ale sectiei II. (6+7) TOTAL cheltuieli indirecte de product ie

III. (I+II) cost de productie - cheltuieli generale ale ntreprinderii si administratie - cheltuieli de desfacere IV. (III+8+9) costul complet comercial Dupa raportul dintre evolutia nivelului cheltuielilor si evolutia productiei: cheltuieli variabile cheltuieli fixe Cheltuieli variabile sau acele cheltuieli care se modifica n acelasi sens cu modificarea nivelului productiei. Cheltuieli fixe se mai numesc si cheltuieli de structura, de capacita te sau nivelul productiei. Metodele si procedeele de contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor. Metode de contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor: concepte si clas ificari. Metoda de calculatie este calea de urmat prin utilizarea unor procedee specifice de calculatie n scopul realizarii obiectivului primordial al contabilitatii de g estiune, respectiv determinarea costului unitar pe purtator si pe sectoare de ac tivitate. Clasificarea metodelor de calculatie Dupa momentul la care se efectueaza calculatia comparativa procesului de produ ctie: metoda de calculatie de tip prestabilit (antecalculatie) metoda costurilor standard metoda de calculatie de tip efectiv metoda globala, pe faze, pe comenzi Dupa modul de cuprindere a cheltuielilor n determinarea costului unitar , metode de calculatie se mpart n: metoda de calculatie de tip absorbant, total sau filtoasting metoda globala, pe faze, pe comenzi, standard cost metoda de calculatie de tip partial metoda direct costing metoda costurilor directe Dupa evolutia metodelor ntlnite: metoda de tip clasic: - metode globala - metoda pe faze - metoda pe comenzi metoda evaluate: - metoda standard cost - metoda direct costing metoda THM (tarif, ora, masina) Procedee de calculatie costurilor. Se utilizeaza urmatoarele categorii de procedee: procedee de determinare si delimitare a cheltuielilor pe purtator si pe sectoar e procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte procedee de separare a cheltuielilor n variabile si fixe procedee de determinare a costului productiei de fabricatie interdependenta procedee de determinare a costului unitar 3.2.1 Procedee de determinare a costului unitar.

n aceasta categorie se cuprind: procedeul diviziunii simple procedeul cantitativ procedeul indicilor de echivalenta procedeul echivalarii produsului secundar cu produsul principal procedeul deducerii valorii produsului secundar sau procedeul valorii ramase sau procedeul restului 3.2.1.1 Procedeul echivalarii produsului secundar cu produsul principal. Se utilizeaza atunci cnd din procesul de fabricatie se obtine un produs principal si unul sau mai multe secundare. Transformarea produsului secundar n produs principal (teoretic) se face cu ajutor ul unor echivalenti stabiliti pe baza de analiza (cunoscuti n prealabil). Etapele n aplicarea acestui procedeu sunt: Etapa I. transformarea productiei secundare n productie principala, potrivit rel atiei: qs/p = Qs / E qs/p - cantitatea de produse secundare transformata (conventional) n produs pri ncipal Qs - cantitate de produs secundar E - echivalentul (care este dat) Etapa II. determinarea cantitatii totale teoretice de produs principal potri vit relatiei: Qt/p = Qp + qs/p Qt/p - cantitatea teoretica de produs principal Qp - cantitatea de produs principal Etapa III. determinarea costului pe unitate teoretic principala potrivit relat iei: n ctu/t = S chi / Qt/ i = 1 Etapa IV. - determinarea cheltuielilor totale aferente produsului principal, potrivit relatiei: Ch productiei secundare = ch totale ch productiei principala Etapa V. - determinarea costului unitar al produsului secundar, potrivit relat iei: ct u(s) = chelt. prod. secundar / Qs sau ct u(s) = ctu/t / E Problema: O sonda petroliera produce 20.000 tone titei si 900.000 m3 gaze sonda. Pro ductia de gaze de sonda, considerat produs secundar se echivaleaza cu productia de titei considerat produs principal, dupa relatia: 1000 m3 gaze = 1 tona titei. Cunoscnd costul pe unitate de produs principal de 400 lei / tona, sa se calculez e cheltuielile ocazionate de obtinerea ambelor produse si costul pe unitatea de produs secundar. Rezolvare: 1. Transformarea productiei secundara n productie teoretic principala:

qs/p = 900.000 m3 gaze / 1.000 = 900 t titei 2. Cantitatea totala teoretica de produs principal: 20.000 t titei + 900 t titei = 20.900 t titei 3. Cheltuielile aferente produsului principal: n S chi = ctu/p * Qp = 400 * 20.000 t = 8.000.000 lei i = 1 4. Cheltuieli aferent produsului principal = 8.000.000 lei = Total chelt. Chelt. aferent prod. secundar. Chelt. aferent prod. secundar =900 t * cost unitar teoretic prod. principal= = 9 00 t * Total chelt. / 20.900 t. Deci, 8.000.000 = Total chelt. - 900 t * Total chelt. / 20.900 t. De unde rezulta : Total chelt. = 8.360.000 lei Chelt. aferent prod. secundar = 8.360.000 lei - 8.000.000 lei = 360.000 lei Cost unitar aferent prod. secundar = 360.000 lei / 900.000 lei = 0,4 lei/m 3