Sunteți pe pagina 1din 30

Universitatea Dunarea De Jos Galati

Facultatea de Mecanica

Proiect Mecanisme

Student:
Hariton Vladimir
Inginerie Industriala
Grupa: 38022
Indrumator de proiect :
Veresiu Silvia

Cuprins

Pentru mecanismul din figura, se cer:


Cap.I Analiza configuratiei si a cinematicii
I.1. Rezolvarea configuratiei prin metoda grafica si metoda
analitica la o rotatie completa a manivelei.
I.2. Rezolvarea cinematicii mecanismului prin metoda analitica
pentru o rotatie completa a manivelei.
Cap.II Analiza dinamica
II.1. Calculul momentului de inertie redus, a momentului motor
redus si determinarea variatiei energiei cinetice.
II.2. Alegerea motorului electric si a reductorului de viteza.
II.3. Calculul momentului de inertie a volantului pe baza diagramei
E(J1*).
II.4. Analiza miscarii in faza de pornire.

Se cunosc:

-l3=0.8m=160mm
-l4=0.3m=60mm
-distanta intre axa pe care se deplaseaza culisa D si elementul fix B
a=0.9m=180mm
-distanta intre axa pe care se deplaseaza culisa D si elementul fix 0
b=0.4m=80mm
-m1=1.5kg

-m5=15kg

-m2=2.1kg

-l1=0.22m=44mm

-m3=6.4kg

-n1=70

-m4=3.1kg

- =1/8

-F5n=13000N
-Scara de desenare=0.005

Cap.I Analiza configuratiei si a cinematicii


I.1.Rezolvarea configuratiei prin metoda grafica si metoda analitica la o
rotatie completa a manivelei.

I.1.1. Gradul de mobilitate si clasificarea mecanismului.


M=3n-2C5-C4
M=35-27-0=15-14=1
-mecanism plan; cu bare; de actionare ; din familia a 3-a ; clasa a 2-a ; de ordinul
2.
Vx
Vy
Vz
1
2
x
x
3
4
x
x
5
x
mecanismul face parte din familia 3.

x
-

y
-

z
x
x
x
-

I.1.2. Rezolvarea prin metoda grafica.

Pentru a reprezenta mecanismul in 12 pozitii se procedeaza astfel:


- se alege scara de reprezentare pentru lungimi.(S=marimea reala/marimea
pe desen)[mm] S=0.005
- se reprezinta axele x si y
- cu varful compasului in 0 si cu raza r1 se traseaza cercul ce reprezinta
traiectoria punctului A.

- se imparte cercul in 12 pozitii succesive notandu-se pozitiile a cu


Ai(A1,A2,...).
- se reprezinta articulatia fixa din B
- se reprezinta traiectoria punctului D(paralela cu axa X, la distanta b)
- se traseaza semidreptele BAi si se prelungesc pana la intersectia cu arcul de
cerc avand centrul in B si raza l3, rezultant punctele Ci.
- din punctele Ci se construiesc arce de cerc cu centrul in Ci si raza l4 care se
intersecteaza traiectoria lui D in punctele Di.

I.1.3.Rezolvarea configuratiei prin metoda analitica.

Se determina coordonatele punctelor caracteristice si proiectiile pe axe ale


elementelor, pe baza urmatoarelor relatii:
OA x l 1 cos 1

OA x x A x 0 x A

OA y l 1 sin 1

OA y y A y 0 y A

LBA= BAx 2 BAy 2


BC y
OAx
BC y
BAy

BA x x A x B x A
BA y y A y B y A 0.5

; LBA=lungimea variabila a elementului BA.

l3
OA
BC x l 3 x
L BA
L BA

BAy
l3
BC y l 3
L BA
L BA

BC x x A x B x C

BC y y C y B y C BC y y B BC y 0.5

CD y y D y C 0.4 y C

CD 2x CD 2y l 24 CD x l 24 CD 2y
BD x CD x BC x

Exemplu de calcul.(pentru pozitia 10 0 )


OA x l 1 cos 1 0.22 cos 0 0.19 1 0.22
OA y l 1 sin 1 0.19 sin 0 0.22 0 0

BA x x A 0.22

BA y y A 0.5 0.5

L BA BA2x BA 2y 0.22 2 0.5 2 0.54626


BC x l 3

OA x
0.22
0.8
0.32219
L BA
0.54626

BC y l 3

BAy
L BA

0.8

0.5
0.73225
0.54626

CD y 0.4 y C 0.4 (0.73225 0.5) 0.16775

Field Code Changed

CD x l 24 CD 2y 0.32 0.167752 0.24872


BD x CD x BC x 0.24872 0.73225 0.07347

Calculele se sistematizeaza tabelar:


fi1
0
30
60
90
12
0
15
0
18
0
21
0
24
0
27
0
30
0
33
0
36
0

OAx OAy Bax


Bay
Lba
BCx
Bcy
CDx
Cdy
BDx
0.2
0.32219 0.73225
0.07347
2
0
0.22
0.5
0.54626
1
2 -0.24872 0.167748
3
0.1
0.23790 0.76380
9 0.11
0.19 0.61 0.638905
7
6
-0.2673 0.136194
-0.0294
0.1
0.12594 0.79002
1 0.19
0.11 0.69 0.698713
6
4 -0.27912 0.109976 -0.15317
0 0.22
0 0.72
0.72
0
0.8 -0.28284
0.1 -0.28284
0.1
0.79002
1 0.19 -0.11 0.69 0.698713 -0.12595
4 -0.27912 0.109976 -0.40506
0.1
0.76380
9 0.11 -0.19 0.61 0.638905 -0.23791
6
-0.2673 0.136194 -0.50521
0.2
0.73225
2
0 -0.22
0.5
0.54626 -0.32219
2 -0.24872 0.167748 -0.57091
0.1
0.71919
9 -0.11 -0.19 0.39
0.43382 -0.35038
2 -0.23939 0.180808 -0.58977
0.1
0.75394
1 -0.19 -0.11 0.31 0.328938 -0.26753
2 -0.26204 0.146058 -0.52957
0 -0.22
0.1
1 -0.19
0.1
9 -0.11
0.2
2
0

0.28

0.28

0.11

0.31

0.328938

0.19

0.39

0.43382

0.22

0.5

0.54626

0
0.26752
8
0.35037
6
0.32219
1

0.8
0.75394
2
0.71919
2
0.73225
2

-0.28284

0.1

-0.26204

0.146058

-0.23939

0.180808

-0.24872

0.167748

-0.28284
0.00548
4
0.11098
4
0.07347
3

I.2. Rezolvarea cinematicii prin metoda analitica pentru o rotatie


completa a manivelei.

I.2.1. Calculul vitezelor.

Se scriu ecuatii Euler de conexiune pentru vitezele punctelor importante ale


mecanismului. Se proiecteaza pe axe si se obtin sisteme de ecuatii din care vor
rezulta marimile cinematice necunoscute.

j
0

1OA 0
OA x

1OA 1

OA y

i OA y j OA x
0

OA x
OA y

n
30

V AV 0V A0 1OA V Ax 1OA y

3.14 70
7.32
30

V Ay 1OA x

V AV A3V

3BA V AA3

AA3

BA
BA
V Ax 3 BA y V AA3 x
L BA
L BA

V Ay 3 BAx V AA3

BAy
L BA

1
( BA x V Ay BA y V Ax)
L BA2

V AA3

1
( BA x V Ax BA y V Ay)
L BA2

V CV BV CB 3 BC V Cx 3 BC y

V Cy 3 BC x
V DV CV

V C 4 CD V DxV Cx 4 CD y V 5

DC

V DyV Cy 4 CD x 0

= > 4

V Cy
CD x

V 5V CxV Cy

CD y
CD x

Exemplu de calcul. (pentru pozitia 10 0 ).


V Ax 1OA y 7.32 0 0

V AA3

V Ay 1OA x 7.32 0.22 1.6104

1
1
( BA x V Ax BA y V Ay)
(0.22 0 0.5 1.6104) 1.47402
2
L BA
0.546262

1
1
( BA x V Ay BA y V Ax)
(0.22 1.6104 0.5 0) 1.18729
L BA2
0.546262

V Cx 3 BC y 1.18729 0.73225 0.8694


V Cy 3 BC x 1.18729 0.32219 0.38253

V Cy
CD x

V 5V CxV Cy

0.38253
1.53803
0.24872

CD y
CD x

0.8694 0.38253

0.16775
1.1274
0.24872

Calculele se sistematizeaza tabelar:


fi1

Vax
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

0
-0.8052
-1.3908
-1.6104
-1.3908
-0.8052
0
0.8052
1.3908
1.6104
1.3908
0.8052
0

Vay
1.6104
1.3908
0.8052
0
-0.8052
-1.3908
-1.6104
-1.3908
-0.8052
0
0.8052
1.3908
1.6104

Vaa3
1.474023
1.088424
0.576202
0
-0.5762
-1.08842
-1.47402
-1.60297
-1.22394
0
1.22394
1.602968
1.474023

omg3
1.187292
1.850622
2.14712
2.236667
2.14712
1.850622
1.187292
-0.26448
-3.16614
-5.75143
-3.16614
-0.26448
1.187292

Vcx
-0.8694
-1.41352
-1.69628
-1.78933
-1.69628
-1.41352
-0.8694
0.190215
2.387084
4.601143
2.387084
0.190215
-0.8694

Vcy
0.382535
0.440276
0.270421
0
-0.27042
-0.44028
-0.38253
0.092669
0.84703
0
-0.84703
-0.09267
0.382535

omg4
1.538026
1.647099
0.968851
0
-0.96885
-1.6471
-1.53803
0.387102
3.232394
0
-3.23239
-0.3871
1.538026

Se reprezinta grafic dependentele : 3 ( 1);V AA3( 1);V 5( 1);V 5( x D )

3 ( 1)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

10

11

12

13

V5
-1.1274
-1.63784
-1.80283
-1.78933
-1.58973
-1.18919
-0.6114
0.120224
1.914968
4.601143
2.859201
0.260206
-1.1274

V AA3( 1)
2
1.5
1
0.5
0
1

-0.5

10

11

12

13

10

11

12

13

-1
-1.5
-2

V 5( 1)
5
4
3
2
1
0
-1

-2
-3

V 5( x D )
5
4
3
2
1
0
-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-1
-2
-3

0.1

0.2

I.2.2 Calculul acceleratiilor

Se scriu ecuatii Euler de conexiune pentru acceleratii si se proiecteaza pe axe.

a A 21 OA 1 OA a Ax 21 OA x

a Ay 21OAy
a A a A3 a AA3 A AA3 23 BA 3 BA a AA3

BA
2 3 V AA3
L BA

a A 3 =componenta de transport
a AA3 =componenta relative
A AA3 =componenta corolis
a Ax 23 BA x

a Ay 23 BAy

=> a AA3

3 BAy a AA3 BAx

2 3 V AA3

BA y

BA y

2 3 V AA3

BAx
L BA

L BA

3 BAx a AA3

L BA

L BA

=>

BAy
BAy
BAx
1 BAx
a Ax
a Ay L BA 23 ; 3
(
a Ay
a Ax 2 3 V AA3)
L BA
L BA
L BA L BA
L BA

a C 23 BC

3 BC

a Cx 23 BC x

a Cy 23 BC y

3 BC y
3 BC x

a D a C 24 CD

4 CD a Dx a Cx 24 CD x 4 CD y a 5
a Dy a Cy 24 CD y

4=

4 CD x 0

24 CD y a Cy
CD x

Exemple de calcul :

a Ax 21 OA x 7.322 0.22 11.7881

a Ay 21OAy 7.32 2 0 0

BAy
BAx
a Ax
a Ay L BA 23
L BA
L BA
0.22
0.5

(11.7881)
0 0.54626 1.187292 3.97749
0.54626
0.54626
a AA3

BAy
1 BAx
(
a Ay
a Ax 2 3 V AA3)
L BA L BA
L BA

1
0.22
0.5
(
0
(11.7881) 2 1.18729 (3.97749) 13.3447
0.54626 0.54626
0.54626

a Cx 23 BC x

3 BC y 1.187292 0.32219 13.3447 0.73225 10.2258

a Cy 23 BC y

3 BC x 1.187292 0.73225 13.2447 0.32219 5.33176

4=

24 CD y a Cy
CD x

a Dx a Cx 24 CD x

1.53803 2 0.16775 (5.33176 )


23 .0324
0.24872

4 CD y a 5

10 .2258 1.53803 2 (0.24872 ) (23 .0324 ) 0.16775 5.77385

Calculele se sistematizeaza tabelar:


fi1

aAx

aAy

aAA3

eps3=eps2

aCx

-11.7881

-3.97749

13.34467

-10.2258

30

-10.1807

-5.89406

-6.46684

6.164827

-5.52352

60

-5.89406

-10.1807

-7.76046

2.495229

-2.55192

90

-11.7881

-8.1862

120

5.894064

-10.1807

-7.76046

-2.49523

2.551917

150

10.18066

-5.89406

-6.46684

-6.16483

5.523519

180

11.78813

-3.97749

-13.3447

10.22584

210

10.18066

5.894064

0.870234

-29.002

20.8825

240

5.894064

10.18066

10.92091

-50.7986

40.981

270

11.78813

21.05023

300

-5.89406

10.18066

10.92091

50.79857

-40.981

330

-10.1807

5.894064

0.870234

29.00198

-20.8825

360

-11.7881

-3.97749

13.34467

-10.2258

aCy

eps4

5.33176
4.08254
3.95637
4.00214
3.95637
4.08254
5.33176
10.2119
21.1479
26.4631
21.1479
10.2119
5.33176

23.0324
16.6553
14.5445
14.1497
14.5445
16.6553
23.0324
42.7708
86.5272
93.5613
86.5272
42.7708
23.0324

a5=aDx
-5.77385
-2.53
-0.69037
1.414971
4.413468
8.517042
14.67783
28.65169
56.3569
9.356134
-25.6051
-13.1133
-5.77385

Se reprezinta grafic dependentele : aAA3(1) ; 3(1) ; a5(1).

aAA3(1)
25
20
15
10
5
0
-5

50

100

150

200

250

300

350

400

250

300

350

400

-10

3(1)
60
40
20
0
0

50

100

150

200

-20
-40
-60

3(1)
60
40
20
0
-20
-40
-60

50

100

150

200

250

300

350

400

Cap.II Analiza dinamica


II.1.Calculul momentului de inertie redus, a momentului rezistent redus
si determinarea variatiei energiei cinetice

II.1.1. Calculul momentului de inertie redus

J *1[kg m 2 ]

Momentul de inertie redus este o marime fictiva care produce pe


elementul de reducere(manivela 1) o energie cinetica egala cu energia cinetica
produsa pe toate elementele cinematice mobile ale mecanismului.
5

Relatia de calcul este: J *1 m k (


k 1

V Ck

) 2 J Ck (
k 1

k 2
) unde:
1

-mk=masa elementului k
-VCk=viteza centrului de greutate a elementului k
-JCk=momentul de inertie axial al elementului k fata de o axa perpendiculara
pe planul miscarii si care trece prin centrul de greutate al elementului k
-k=viteza unghiulara a elementului k
J *1 m 1 (

C1

V C1

) 2 m 2 (

1
VA ;V
2

V A V

2
Ax

2
Ay

C2

V C2

) 2 m 3 (

V C3

) 2 m (

V C4

) 2 m 5 (

4
1
1
V V
1
; V C3 V C ; V C4 C
2
2

; V C V Cx2 V Cy2

V C5

;V

) 2 J C1 J C 3 (
C5

3 2

) J C4( 4 ) 2
1
1

V A V 5 ;

II.1.2.Calculul momentului rezistent redus la elementul conducator


M *1[ N m ]

Momentul redus al fortelor aplicate este o marime fictiva care produce pe


elementul de reducere (manivela 1) o putere egala cu puterea produsa de fortele
aplicate pe toate elementele mobile ale mecanismului.
5

Relatia de calcul generala este : M *1 F k


k 1

a) cursa activa(VD<0): M *1 F 5n
V

C1 y

1
V Ay ; V
2

C2y

Ay

VD

V Ck

M k
k 1

( m 1 V C1 y m 2 V C 2 y m 3 V C 3 y m 4 V C 4 y )

1 1
1
; V C 3 y V Cy ; V
2

C4y

1
V Cy
2

b) cursa pasiva(VD>0):
M *1

*
1med

( m 1 V C1 y m 2 V C 2 y m 3 V C 3 y m 4 V C 4 y )

1 12
M *1 j ;
12 j 1

g=9.81

II.1.3. Determinarea variatiei energiei cinetice E*J+

E ( M 1med * M *1 )d

;
E E j 1 [ M 1med* ( M 1 j *1 M 1 *j )]
2
6

E=0

k
iar pentru:
1

Exemple de calcul:

V A V Ax2 V

0 2 1.6104 2 1.6104 ; V C V Cx2 V Cy2 0.8694 2 0.38253 2 0.94983

2
Ay

1
1
V A = 1.6104 0.8052 ; V
2
2

C1

C4

V C V
2

J *1 m 1 (

1.5 (

V C1

C2

V A 1.6104 ; V

0.94983 1.6104
1.2801 ; V
2

) 2 m 2 (

V C2

) 2 m 3 (

V C3

) 2 m 4 (

V C4

C5

C3

1
1
V C 0.94983 0.4749 ;
2
2

V A V 5 1.6104

) 2 m 5 (

V C5

) 2 J C1 J C 3 (

3 2

) J C4( 4 ) 2
1
1

0.0.8052 2
1.6104 2
0.4749 2
1.2801 2
1.6104 2
) 2.1 (
) 6.4 (
) 3.1 (
) 15 (
)
7.32
7.32
7.32
7.32
7.32

1.18729 2
1.53803 2
0.0045 0.3413 (
) 0.02325 (
) 0.98206
7.32
7.32

1
V
2
1
V C3y V
2
V

C1 y

1
1.6104 0.8052 ; V C 2 y V Ay 1.6104 ;
2
1
1
1
0.38253 0.191265 ; V C 4 y V Cy 0.38253 0.191265
Cy
2
2
2

Ay

-pentru cursa activa(VD<0):


M *1 F 5 n

13000

VD

( m 1 V C1 y m 2 V C 2 y m 3 V C 3 y m 4 V C 4 y ) =

1.1274 9.81

(1.5 0.8052 2.1 1.6104 6.4 0.191265 3.1 0. 191265) 2010.8


7.32
7.32

-pentru cursa pasiva(VD>0):


M *1

( m 1 V C1 y m 2 V C 2 y m 3 V C 3 y m 4 V C 4 y ) =

9.81
(1.5 0.8052 2.1 1.6104 6.4 0.191265 3.1 0.191265) 4.72221
7.32

*
1med

1 12
M *1 j 1442.63
12 j 1

E 1 0

E E j 1 [ M 1med* ( M 1 j *1 M 1*j )] =
2
6
1
3.14
0 [1442.63 (2010.8 (2916.63))]
54.2034
2
6

Rezultatele calculelor se sistematizeaza tabelar:

fi1

J1*
0 0.982056

M1*

deltaE

-2010.8

30 1.073136 -2916.85 54.20343


60 1.124569 -3206.54
90

140.141

1.14495 -3177.78 233.0034

120 1.124569 -2818.49 315.5672


150 1.073136 -2103.84 369.6295
180 0.982056 -1077.23

377.48

210 0.896494 4.722205 329.3708


240 1.354673 -2.31657 252.7342
270 2.251244
300 1.354673

176.223

2.31657 99.58876

330 0.896494 -4.72221 23.07989


360 0.982056

-2010.8 -0.00245

Se reprezinta grafic dependentele: J1*(1) ; M1*(1) ; E(1):

J1*(1)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

300

350

400

300

350

400

M1*(1)
500
0
-500 0

50

100

150

200

250

-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-3500

E(1):
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50 0

50

100

150

200

250

II.2. Alegerea motorului electric si a reductorului de viteze

Se calculeaza puterea necesara la axul manivelei:


P 1 M 1med* 1 1442.36 7.32 P 1 10560.05W 10.5KW

Din catalogul de motoare se adopta un motor electric cu puterea nominala


superioara puterii necesare.
- motorul ales: 180L-6 -> Pn=15>P1
Se calculeaza raportul de transmitere a miscarii:
i

n n 920

13.14
n1
70

Se alege un reductor de turatie cu 2 trepte avand randamentul 0.931


Se calculeaza puterea necesara la axul motorului :
P 0

P1

10.5
11.278 [KW]
0.931

Se calculeaza viteza unghiulara de sincronism:


S

nS
30

3.14 1000
104.66
30

Se calculeaza viteza unghiulara nominala:


n

nn
30

3.14 920
96.293
30

Se calculeaza alunecarea specifica nominala:


S n

S n 104.66 96.29

0.079
S
104.66

Se calculeaza momentul nominal al motorului:


M n

Pn

15000
155.774 [N*m]
96.293

Se calculeaza coeficientul de suprasarcina:

M max
510

3.273
Mn
155.774

Se calculeaza alunecarea specifica critica:


S k S n ( 2 1) 2.511

II.4. Calculul momentului de inertie a volantului pe baza


diagramei

E ( J *1 )

Volantul este o masa suplimentara atasata elementului conducator cu scopul


uniformizarii miscarii prin acumularea de energie cinetica in cursa pasiva si
redarea ei in cursa activa. Volantul permite actionarea mecanismului cu un motor
electric avand momentul nominal inferior valorii maxime a momentului rezistent
redus si mentine vitezxa unghiulara a elementului conducator intre doua limite
impuse de gradul de neuniformitate a miscarii:

1max 1min
1med

Pentru calculul de inertie al volantului se traseaza diagrama E ( J *1 ) astfel: se


adopta scarile de reprezentare pentru energia cinetica si pentru momentul de
inertie redus: S E

E real
J
5[ J / mm] ; S J real 0.03[ Kg m 2 / mm]
E desen
J desen

deltaE(J1*)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

10

20

30

40

50

60

70

80

Se construiesc tangentele la grafic inclinate cu unghiurile min si max si se


determina punctele A si B in care acestea intersecteaza axa energiei.

min

arctg

SJ
21 (1 ) 1.14 ;
2S E

min

arctg

SJ
21 (1 ) 10.245
2S E

deltaE(J1*)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

10

20

30

40

50

60

70

80

Se citeste din grafic marimea segmentului AB =80[mm], si se calculeaza


momentul de de inertie necesar al volantului cu relatia:
J

Vnec

S J AB
0.03 80
2.4
2.4

14.906
tg ( max ) tg ( min ) tg10.245 tg1.14 1.180 0.019 0.161

Tinand cont de faptul ca si alte mase aflate in rotatie(cuplajul, rotorul motorului,


rotile si arborii reductoului) produc la axul manivelei momente de inertie
constante, se calculeaza momentul de inertie al volantului cu relatia:
J V J Vnec J 1*r

unde J 1*r

GD 2 n n

8 g n1

0.16 13.14 0.931 2.026

deci : J V J Vnec J 1*r 14.906 2.026 12.88

Volantul se adopta constructiv de forma unui disc:

-se adopta de=1m si di=0.6m iar b se calculeaza cu


relatia:
b

32 Jv
412.16
412.16

0.019
4
(d d i ) 0.871 3.14 7870 21499.266
4
e

II.4.Analiza miscarii in faza de pornire

Pornirea agregatelor se face in mod obisnuit in gol adica fara actiunea sarcinii
rezistente utile. Cu agregatul in miscare se cupleaza apoi si dispozitivul ce solicita
util mecanismul. Astfel se disting 2 faze ale miscarii tranzitorii:
-faza de pornire in gol
-faza de cuplare a sistemului ce solicita util mecanismul
Sa presupunem ca agregatul porneste in plina sarcina
a) Momentul de inertie redus total este:
J tj* J V J 1 j

b) Momentul motor redus la axul manivelei, in functie de alunecare la


motoarele asincrone cu rotorul in scurt-circuit este dat:
M

*
mj

2 M max i
S j SK

Sk S j

c)Viteza unghiulara la arborele comun este:


-pentru j=1 => 1

M m*1
;
J t*1 6

j 1

M mj* 3J tj* J t ( j 1)*

j
j J tj* 6
2 J tj*

Rezultatele calculelor se sistematizeaza tabelar pe 60 de pozitii:


fi1

Jt*j
0 13.86206

omg j
12.725

Sj

M*mj
1 4289.084

30 13.95314 25.40819 -2.18998 -14308.2


60 14.00457 4.240138 0.467653 67004.32
90 14.02495 594.7528 -73.6709 -425.335
120 14.00457 595.1583 -73.7218 -425.041
150 13.95314 596.2245 -73.8556 -424.271
180 13.86206 598.1437 -74.0966 -422.891
210 13.77649

599.963

-74.325 -421.592

240 14.23467 589.9595 -73.0691 -428.838


270 15.13124 571.3535 -70.7331

-443

300 14.23467 588.2539 -72.8549 -430.098


330 13.77649 597.6942 -74.0401 -423.213
360 13.86206 595.8113 -73.8037 -424.569
390 13.86206 595.7844 -73.8004 -424.588
420 13.95314 593.8002 -73.5513 -426.027
450 14.00457 592.6789 -73.4105 -426.844
480 14.02495 592.2207 -73.3529 -427.178
510 14.00457 592.6241 -73.4036 -426.884
540 13.95314 593.6854 -73.5368

-426.11

570 13.86206 595.5961 -73.7767 -424.724


600 13.77649 597.4073 -74.0041 -423.419
630 14.23467 587.4461 -72.7535 -430.698

660 15.13124

568.919 -70.4274 -444.923

690 14.23467

585.747 -72.5402 -431.965

720 13.77649 595.1468 -73.7203

-425.05

750 13.86206 593.2715 -73.4849 -426.411


780 13.95314 591.2953 -73.2368 -427.856
810 14.00457 590.1784 -73.0965 -428.677
840 14.02495 589.7218 -73.0392 -429.013
870 14.00457 590.1232 -73.0896 -428.717
900 13.95314 591.1796 -73.2222 -427.941
930 13.86206

593.082 -73.4611 -426.549

960 13.77649 594.8852 -73.6875 -425.239


990 14.23467 584.9657 -72.4421 -432.549
1020 15.13124 566.5165 -70.1258 -446.837
1050 14.23467 583.2731 -72.2296 -433.822
1080 13.77649 592.6328 -73.4047 -426.877
1110 13.86206 590.7651 -73.1702 -428.245
1140 13.95314 588.7969 -72.9231 -429.696
1170 14.00457 587.6844 -72.7834 -430.521
1200 14.02495 587.2293 -72.7263 -430.859
1230 14.00457 587.6287 -72.7764 -430.562
1260 13.95314 588.6803 -72.9085 -429.783
1290 13.86206 590.5743 -73.1462 -428.385
1320 13.77649 592.3695 -73.3716 -427.069
1350 14.23467 582.4916 -72.1315 -434.412

1380 15.13124 564.1201 -69.8249 -448.762


1410 14.23467 580.8054 -71.9198 -435.691
1440 13.77649 590.1252 -73.0899 -428.716
1470 13.86206 588.2651 -72.8563

-430.09

1500 13.95314 586.3049 -72.6102 -431.548


1530 14.00457 585.1967 -72.4711 -432.376
1560 14.02495 584.7432 -72.4142 -432.716
1590 14.00457 585.1405

-72.464 -432.418

1620 13.95314 586.1874 -72.5955 -431.636


1650 13.86206

588.073 -72.8322 -430.233

1680 13.77649 589.8602 -73.0566 -428.911


1710 14.23467 580.0238 -71.8216 -436.286
1740 15.13124 561.7298 -69.5248 -450.699

Se reprezinta grafic variatia vitezei ungiulare a arborelui comun in functie de

1: j(1):

j(1):
700
600
500
400
300
200
100
0
-100

500

1000

1500

2000