Sunteți pe pagina 1din 8

Comenzi de desenare in AutoCAD

I. Obiecte simple
1. Linii. Comenzile LINE, XLINE, RAY
Comanda LINE - solicita punctul de inceput si punctul de sfarsit al segmentului.
Comanda dispune de optiunea Close pt. inchiderea automata a conturului.
Sintaxa de baza a comenzii este:
Command: line
Specify first point:
Specify next point or [Undo]: sau Undo
Specify next point or [Close/Undo]: , sau Close sau Undo, sau <>
Comanda XLINE - pt. trasarea unor linii infinite (construction lines) de tip dreapta
geometrica. Metode:

Prin 2 puncte,

Inclinata cu un anumit unghi fata de semiaxa OX pozitiva (Ang),

Ca paralela la o dreapta anterioara (Offset) sau la o axa de coordonate


(Hor sau Ver),

Ca bisectoare la un anumit unghi (Bisect).

Comanda RAY - pt. trasarea unor linii infinite de tip semidreapta. AutoCAD solicita
originea si inca un punct (ray-raza).
2. Cercuri. Comanda CIRCLE
Metode:

Centru si raza (metoda implicita),

Centru si diametru,

3 puncte,

2 puncte diametral opuse, care devin automat capetele unui diametru al


cercului ce se deseneaza,

TTR - tangent la doua obiecte geometrice plane (linii, arce, cercuri, polilinii, etc.) si de raza
specificata,

TTT - tangent la 3 obiecte geometrice plane specificate.


3. Arce de cerc. Comanda ARC
Metode.
Daca nu se cere explicit unghiul, AutoCAD
considera sensul pozitiv de desenare al arcului de
cerc, ex. Start, End, Radius, (specificarea punctului
de inceput, a celui de sfarsit si a razei).

Daca se cere explicit unghiul, respectiv sensul de desenare al arcului atunci se specifica valoarea
acestuia, ex.Start, End, Angle, (specificarea punctului de inceput, a celui de sfarsit si a
unghiului).
4. Elipse. Comanda ELLIPSE
In constructia elipselor, AutoCAD foloseste:
Fie extremitatile axelor,
Fie centrul si valorile semiaxelor;
Comanda ELLIPSE admite prin optiunea Arc si trasarea arcelor de elipsa. Initial se
construieste elipsa apoi se indica unghiul arcului de elipsa.
Exemplu:
Ellipse / Arc / Center /Specify endpoint of axis: / Specify distance to other axis or
[Rotation]: / Specify start angle or [Parameter]: / Specify end angle or
[Parameter/Included angle]:

Metoda cu indicarea celor 2 extremitati ale unei axe (P1, P2) si a celei de

Metoda cu indicarea centrului (C) si a celor 2 sem

5. Obiecte de tip punct. Comenzile POINT si DDPTYPE


Marcarea punctelor in desen poate fi mai evidenta sau mai
discreta. Tipul si marimea marcajului sunt stabilite prin
caseta Point Style, deschisa prin:
Comanda DDPTYPE sau
Din meniul Format / Point Style.
Punctele pot fi repere de referinta in alte constructii plane,
sau repere de divizare in aplicarea
comenzilor DIVIDE si MEASURE..
6. Crearea textelor de tip linie (Single line text). Comenzile TEXT siSTYLE
Se precizeaza modul si punctul de aliniere, eventual inaltimea si unghiul de rotatie al
liniei de baza, iar in final, continutul sirului de caractere.
Un text poate fi aliniat in raport cu un punct; la stanga, la dreapta, sau centrat fata de
punct. Elementul de aliniere poate fi:

linia de baza,

muchia superioara a dreptunghiului imaginar de incadrare a textului

linia mediana a acestui dreptunghi

muchia sa inferioara

Alinierea intre 2 puncte a unui text single line are 2 variante:


Fit
- se pastreaza inaltimea si se deformeaza caracterele pe orizontala pentru
a fi potrivite intre punctele specificate

Align
- caracterele sunt scalate proportional, astfel incat textul respectiv
sa incapa intre cele 2 puncte
Textele single line sunt create prin comanda TEXT care permite scrierea mai multor linii
de text in cursul aceleiasi comenzi, fiecare linie constituind insa alt obiect. O linie de text
este delimitata in cursul comenzii prin <Enter>. Comanda TEXT se incheie dupa doua
raspunsuri nule consecutive <Enter>, <Enter>.

Figura 4.7 Moduri de aliniere pentru un text single line in raport cu un singur punct

Directia de scriere poate fi:


pe orizontala

- caracterele sunt dispuse unul dupa celalalt pe linia de baza

pe verticala

- caracterele sunt dispuse unul sub celalalt.

Definirea si modificarea diferitelor


stiluri de scriere se realizeaza prin
caseta Text Style din
meniulFormat / Text Style, sau prin
comanda STYLE.
Se recomanda ca la crearea unor
sabloane proprii, sa fie definite si
stilurile de scriere necesare.
Caseta pentru definirea si modificarea
stilurilor de scriere in AutoCAD
7. Crearea textelor de tip paragraf (Multiline text). Comanda MTEXT
Textele de tip paragraf sunt incadrate intr-un dreptunghi specificat de utilizator prin
doua colturi diagonal opuse. Conturul dreptunghiului nu este vizibil.
Operatii care se pot executa: selectarea fontului, a inaltimii caracterelor, scrierea italica,
bold, sublinieri, includerea unor simboluri sau a unor caractere netiparibile, alinierea
randurilor, alinierea de tip Top left,Middle left, etc., stilul de scriere, rotatia liniei de baza.
Textele de tip paragraf se pot
crea :
Cu comanda MTEXT
Din meniul Draw / Text
/ Multiline text
Clic pe butonul Mtext de pa bara Draw
Editorul intern de texte din AutoCAD
2000
8. Editarea si corectarea textelor. Comenzile DDEDIT, CHANGE si SPELL
Comanda DDEDIT se aplica pe:
Textele single line si activeaza caseta de
editare a continutului textului
Texte multiline si activeaza editorul de
texte
Comanda CHANGE pt. modificarea textelor
de tip single line si permite modificarea stilului
de scriere folosit, a inaltimii, a rotatiei liniei de
baza, a punctului/punctelor de aliniere si a continutului textului.

Comanda SPELL - verificarea ortografica a textelor, apelabila si din


meniul Tools / Spelling.
Caseta de dialog destinata verificarii ortografice a unui text
Important
In cazul oglindirii textelor, variabila de sistem MIRRTEXT poate avea:

Valoarea 0 pastreaza dispunerea initiala

Valoarea 1 oglindeste textele

a)
MIRRTEXT=0
b) MIRRTEXT
=1

II. Obiecte complexe. Polilinii

Obiectele geometrice si negeometrice simple:


-

linie,

arc,

cerc,

punct etc.,

Obiectele complexe (sunt alcatuite din mai multe obiecte geometrice simple):
-

poliliniile,

multiliniile,

blocurile-utilizator,

cotele,

hasurile,

suprafetele 3D,

solidele 3D.

Obiectele complexe pot fi descompuse prin comanda EXPLODE in componentele lor. Unele
proprietati ale acestora se pierd dupa explodare.

Polilinia. Comenzile PLINE, DONUT, POLYGON,


ELLIPSE, PEDIT
Polilinia este un obiect complex format dintr-un lant
de linii si/sau arce de cerc, puse cap la cap, astfel
incat ultimul capat al unei verigi sa devina primul capat al verigii urmatoare.
9.

Poliliniile pot fi:

Plane (2D) - se deseneaza cu


comanda PLINE
AutoCAD

Exemple de polilinii 2D in

Spatiale (3D) - se deseneaza cu comanda 3DPOLY

Poliliniile plane pot avea latime diferita de zero. Latimea este reglabila prin
optiunile Width sau Halfwidth ale comenzii PLINE. Latimea poate varia de-a lungul unei verigi,
dar si de la o veriga la alta.
Poliliniile plane pot fi inchise sau deschise. O polilinie este inchisa cand se inchide automat cu
optiunea Close.
Comanda PLINE dispune de 2 siruri de cuvinte-cheie:

Pentru desenarea liniilor: Specify next point or


[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Pentru desenarea arcelor: Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second
pt/Undo/Width]:

Exista o serie de polilinii de forma particulara, cu


frecventa mare in desene: inele circulare, poligoane regulate etc., pentru care s-au creat comenzi
speciale de desenare. Obiectele create de aceste comenzi sunt tot polilinii.
10.

Comanda DONUT creaza inele circulare (Dinterior0) sau discuri (Dinterior=0):


Comanda solicita diametrul interior, diametrul exterior si pozitia centrului.

11.

ComandaP
OLYGON genereaza poligoane regulate cu 31024 laturi. Rezultatul aplicarii comenzii
este tot o polilinie plana, inchisa, avand latimea nula.

Comanda POLYGON solicita numarul de laturi si modul de constructIe:

Prin definirea lungimii laturii (Edge), sau

Prin circumscriere / inscriere fata de un cerc de raza precizata.

Poliliniile pot fi modificate cu ajutorul comenzii PEDIT. Modificarile se refera la:

proprietatile globale (latime, inchidere, deschidere, curbare, decurbare etc.)

proprietatile individuale ale fiecarei verigi (latime, mutarea varfului etc.)


a)

b)

c)

d)

Modificarea succesiva a unei polilinii prin comanda PEDIT:


a) polilinia initiala; b) PEDIT / Spline; c) PEDIT / W / 0.2; d) PEDIT / Edit vertex / Next / Move,
PEDIT nu este o comanda de desenare, ci una de editare. Comanda a fost prezentata insa in acest
capitol, datorita stransei ei apropieri de polilinii.