Sunteți pe pagina 1din 5

Indicarea unei poziţii

Comanda Point

Se pot crea puncte ca obiecte. Aceste puncte pot fi utilizate pentru a poziţiona intesecţia
obiectelor, linia centrală a structurii grinzilor, poziţia contactului părţilor mecanice şi centrele de
rotaţie.
Stilul punctului şi mărimea punctului se stabilesc cu ajutorul căsuţei de dialog Point style .

Divizarea unui obiect

Comanda Divide

Se calculează punctele de diviziune cu aceeaşi precizie ca şi pentru celelalte obiecte.

Comenzile pentru divizarea unei linii sunt:

_divide
Select object to divide:
Enter the number of segments or [Block]: 5

Măsurarea unui obiect

Comanda Measure

Comanda Measure calibrează lungimi egale care se pot preciza.

Comenzile pentru măsurarea unei linii sunt:

_measure
Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: 30

Desenarea inelelor şi cercurilor pline

Comanda Donut

Se utilizează la trasarea discurilor sau coroanelor circulare. Ele pot avea orice diametru interior şi
exterior sau pot fi complet pline ( discuri ).

Comenzile pentru desenarea inelelor şi cercurilor pline sunt:

_donut
Specify inside diameter of donut <0.5000>: 5
Specify outside diameter of donut <1.0000>: 20
Specify center of donut or <exit>:
Specify center of donut or <exit>:
Specify center of donut or <exit>:
Specify center of donut or <exit>:
Specify center of donut or <exit>: e
Prin acestă serie de comenzi se trasează o serie de 4 cercuri pline, cu diaametrul interior de 5,0
mm şi diametrul exetrior de 20,o mm.
Cercurile pline sunt nişte polilinii circulare.

Desenarea elipselor

Comanda Elipse

Elementele unei elipse sunt centrul său, axa mare şi axa mică. Comanda Elipse furnizează mai
multe metode de desenare a elipselor, bazate pe aceste trei elemente. De asemeni cu comanda
Elipse se pot desena cercuri izometrice.

Comenzile pentru desenarea unei elipse cunoscând centrul şi capetele axelor sunt:

_ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _c
Specify center of ellipse:
Specify endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:
Command:

Se desenează elipsa prin centrul de intersecţie a axelor şi a câte unui capăt al celor două axe.

Comenzile pentru desenarea unei elipse cunoscând capetele axelor şi rotaţia sunt:

_ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:30

Comenzile permit desenarea elipsei prin definirea diamerului unui cerc şi rotaţia acestuia cu un
număr de grade în jurul axei sale.

Comenzile pentru desenarea unei elipse cunoscând capetele axelor şi distanţele sunt:

_ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:

Prin aceste comenzi se selectează cele două puncte ale unei axe şi capătul celei de a doua exe.

Desenarea unui arc de elipsă

Comanda permite desenarea unui arc de elipsă. Pentru aceasta prin alegerea opţiunii Arc se va
desena, în prima fază o elipsă după care se va desena arcul de elipsă prin precizarea punctelor de
început şi de sfârşit ale arcului.

Comenzile pentru desenarea unui arc de elipsă sunt:


_ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _a
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:
Specify start angle or [Parameter]:
Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

Desenarea unei linii ajutătoare ( desenarea unei linii infinite )

Comanda Xline

Se creează o linie infinită şi care poate fi utilă în construcţiile geomatrice.

În cazul în care nu se specifică alt mod se creează o linie infinită care trece prin două puncte
(selectate atât prin coordonate cât şi prin alegerea punctelor prin alte moduri).

Comenzile pentru desenarea unei desenarea unei linii infinite sunt:

_xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

Opţiunile acestei comenzi constau în diverse metode de desenare a liniilor infinite şi acestea sunt
:

Hor : se creează o linie orizontală care trece printr-un singur punct;


Ver : se creează o linie verticală care trece printr-un singur punct;
Ang : se creează o linie înclinată sub un anumit unghi. Există două variante:
- se specifică unghiul de înclinare şi un punct;
- se specifică unghiul faţă de o anumită linie de referinţă.
Bisect : se creează o linie infinită care trece prin vârful unui unghi determinat de alte două puncte
precizate, pentru a-l împărţii în două unghiuri egale.
Offset : se creează o linie infinită paralelă cu un alt obiect.

Desenarea unei linii ajutătoare semiinfinite

Comanda Ray

Se creează linii de construcţie semiinfinite. Semidreapta are un punct de pornire precizat şi se


întinde la infinit.

Comenzile pentru desenarea unei desenarea unei linii semi-infinite sunt:

_ray Specify start point:


Specify through point:
Haşurarea

Haşurarea este o modalitate de aplicare a unor modele unor zone din desen.Aceste modele de
desen pot fi simple linii sau modele complexe.

Comenzile de haşurare sunt Hatch şi Bhatch

Diferenţa dintre cele două comenzi constă în faptul că prin comanda Bhatch se poate haşura
orice zonă atât cât se poate găsi un obiect de frontieră. Prin comanda Bhatch se lansează căsuţa
de dialog Boundary Hatch

Modele de haşuri

Există trei tipuri de modele:


- predefinite;
- definite de utilizator;
- peronalizate.

Pentru modelele predefinite, modelul apare afişat în fereastra din partea de sus a casetei de
dialog. Numele modelului de haşură este, de asemenea, afişat în caseta cu lista derulantă Pattern,
din zona Pattern Properties .

Modelul de haşurare

Se găseşte în căsuţa cu lista derulantă şi se alege prin utilizarea săgeţii care acţionează bara de
derulare.

Proprietăţile modelelor

Modele au anumite proprietăţi care influenţează modul în care sunt desenate.

Grosimea de peniţă ISO

Pentru un model predefinit de haşură ISO, se activează opţiunea ISO Pen Width. Această opţiune
configurează mărimea haşurilor pentru reprezentarea ISO.

Mărimea ( opţiunea Scale )

După alegerea modelului, se poate stabili o mărime a modelului respectiv. Valoarea prestabilită
este 1 şi reprezintă mărimea cu care a fost definit iniţial modelul respectiv.

Unghiul ( opţiunea Angle )


Comanda Angle se aplică la cele trei tipuri de modele. Scopul este de a stabili unghiul de
înclinare a haşurilor faţă de axa x a vederii UCS curente.

Spaţierea

Se aplică doar la modelele definite de utilizator. Spaţierea este distanţa dintre liniile unui model
de haşură definit de utilizator.
Dublarea ( opţiunea Double )

Este utilizată doar pentru modelele definite de utilizator. Dublarea reţine caracteristicile liniilor şi
le utilizează ca să deseneze linii perpendiculare ( la 90o ) faţă de primul grup de linii.

Descompunerea în elemente componente ( opţiunea Explode )

Modele de haşuri sunt obiecte. Un model explodat conduce la apariţia unor obiecte individuale
(linii şi/sau puncte). Deoarece haşurile explodate nu mai constituie un obiect creşte foarte mult
mărimea fişierului.

Opţiunea Pick Points

Se selectează automat conturul zonei de haşurare, prin simpla selectare a unui punct în interiorul
său. În cazul în care programul nu poate identifica un contur închis apare eroarea Boundary
Definition Error.

Selectarea obiectelor ( Select Objects )

Se poate utiliza la haşurarea unui obiect închis ( polilinie sau cerc ). Dacă obiectele se
intersectează sau se prelungesc unele peste celelalte se pot obţine rezultate nedorite.

Opţiunea Inherit Properties

Opţiunea Inherit Properties utilizează avantajul modelelor de haşurare existente, configurând


opţiunile pe baza unui model din desen. Nu se poate folosi această opţiune la modele explodate.

Asociativitatea ( opţiunea Associative )

Se spune că un model de haşură este asociativ dacă obiectele sale sunt legate de conturul pe care
îl definesc. Această legătură permite ca zona haşurată să se adapteze oricăror modificări.

S-ar putea să vă placă și