Sunteți pe pagina 1din 23

Capitolul

8
Cotarea desenelor

Prep. Ing. Năstase Gabriel


Universitatea Transilvania din Braşov
Cotarea desenelor 86

CONCEPT

Se utilizează cote în desene pentru a exprima dimensiuni şi pentru a arăta specificaţii.


Majoritatea desenelor din proiectare sunt cotate. În acest capitol se explică modul în care se pot
crea, edita şi utiliza cotele.

PROCEDURA

Plasarea cotelor pe un desen este o operaţie simplă în AutoCAD şi putem apela următoarele
variante:

• Alegând din meniul derulant Dimension opţiunea dorită


• Alegând de pe bara Dimension opţiunea dorită:

• De la linia de comandă:
Command: dim
Determină înlocuirea promptului Command cu promptul Dim şi se deschide astfel o sesiune de
cotare, din care se poate ieşi apăsând tasta Esc. În timpul unei sesiuni de cotare (promptul Dim este
activ) trebuiesc introduse comenzile specifice de cotare, funcţie de necesităţile desenului.

Command: dim1
Permite trasarea unei singure cote, după care se revine la promptul Command.

Command: qdim
Permite cotarea rapidă a unor entităţi, prin selectarea lor împreună.

EFECT

AutoCAD operează cu trei categorii de cote, controlate prin variabila de sistem Dimassoc:

• cote asociative (dimassoc = 2) – există o legătură dinamică între obiectul cotat şi cotă, ceea ce
înseamnă că modificarea obiectului conduce automat la modificarea corespunzătoare a cotei;
• cote nonasociative (dimassoc = 1) – grupează elementele componente ale cotei într-o singură
entitate;
• cote explodate (dimassoc = 0) – sunt alcătuite din entităţi individuale: linia de cotă, textul cotei,
linii ajutătoare, săgeata etc.

Fiecare obiect de tip cotă conţine o serie de caracteristici, cum ar fi liniile de cotă, săgeţile,
toleranţe, liniile de extensie, text, culori etc. Pentru a controla aspectul cotelor, AutoCAD foloseşte
Cotarea desenelor 87
stiluri de cotare. Definirea sau modificarea unui stil de cotare se poate realiza prin comanda
Dimstyle sau prin comanda Ddim, care afişează fereastra de dialog Dimension Style Manager
(fig. 8.1), care cuprinde şi o casetă de previzualizare a stilului curent de cotare.

Fig. 8.1. Fereastra de dialog Dimension Style Manager

Un anumit stil poate fi activat apăsând butonul Set Current. Butoanele Modify şi Override
permit modificarea unui stil existent, respectiv modificarea unor parametri pentru stilul curent.
Butonul Compare permite compararea variabilelor de cotare pentru două stiluri.

Butonul New al ferestrei


permite crearea unui nou stil de cotare,
prin intermediul unei alte ferestre de
dialog, fig. X, prin care se stabilesc:
numele stilului nou de cotare, numele
stilului pe baza căruia se construieşte
noul stil şi căror cote să li se aplice
noul stil. În versiunea AutoCAD 2008
stilul de cotare poate avea proprietatea
de „adnotativitate”, permiţând scalarea
cotelor. Prin apăsarea butonului
Continue, se trece la crearea efectivă
a noului stil de cotare, ceea ce însemnă
că se deschide fereastra New
Dimension Style (fig. 8.2).
Fig. 8.2. Fereastra de dialog Create New Dimension Style
Cotarea desenelor 88

Fig. 8.3. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Lines

Panourile ferestrei de definire a noului stil de cotare, fig. 8.3 sunt: Lines, Symbols and
Arrows, Text, Fit, Primary Units, Alternate Units şi Tolerances.

Panoul Lines (Fig. 8.3) permite definirea proprietăţilor liniei de cotă şi a liniilor ajutătoare:
tip linie, grosime linie, culoare, distanţa dintre liniile de cotă etc.

Secţiunea Dimension Lines

Color – afişează şi stabileşte culoarea pentru liniile de cotare. Dacă faceţi click pe Select Color (în
partea de jos a listei Color) se afişează caseta de dialog Select Color unde există posibilitatea
introducerii unui nume de culoare (în limba engleză) sau a unui număr. Variabila de sistem este
DIMCLRD.

Linetype – stabileşte tipul de linie utilizat pentru liniile de cotare (variabila de sistem
DIMLTYPE).
Cotarea desenelor 89
Lineweight – stabileşte grosimea liniilor de cotare (variabila de sistem DIMLWD).

Extend Beyond Ticks – stabileşte distanţa cu care linia de cotă depăşeşte liniile de extensie, atunci
când extremităţile liniei de cotă sunt de tipul: oblique, architectural tick, integral sau no marks
(variabila de sistem DIMDLE).

extensia liniei
de cotare
20 20

Baseline Sapcing – stabileşte distanţa dintre liniile de cotă la cotarea faţă de aceeaşi bază de cotare
(variabila de sistem DIMDLI).

25
20
10

spatiul

Supress dim line 1/2 – suprimă linia de cotă în întregime sau pe jumătate (variabile de sistem
DIMSD1 şi DIMSD2).
20 20 20
prima jumatate a doua jumatate complet
suprimata suprimata suprimata

Secţiunea Extension Lines

Color, Linetype, Lineweight – afişează şi stabileşte culoarea, tipul şi grosimea liniilor de extensie
(variabile de sistem DIMCLRE pentru Color, DIMLTEX1 pentru Linetype Ext 1, DIMLTEX2
pentru Linetype Ext 2 şi DIMLWE pentru Lineweight).

Supress Ext line 1/2 – suprimă liniile de extensie, una sau ambele (variabile de sistem DIMSE1 şi
DIMSE2).
20 20
Cotarea desenelor 90
Extend Beyond Dim Lines – stabileşte distanţa cu care liniile de extensie depăşesc liniile de cotă
(variabila de sistem DIMEXE).

distanta

20 20

Offset From Origin – stabileşte distanţa dintre capătul liniei de extensie şi conturul cotat (variabila
de sistem DIMEXO).
26 26
distanta

Length – stabileşte lungimea totală a liniilor de extensie, de la linia de cotă până la originea cotei
(variabila de sistem DIMFXL).

distanta 10 10 5
Cotarea desenelor 91
Panoul Symbols and Arrows (Fig. 8.4) permite definirea aspectului şi a poziţiei pentru:
frângerea liniilor de cotă pentru raze, săgeţile de la extremităţile liniilor de cotă, marcajele pentru
centrele cercurilor, simbolurile pentru arce etc.

Fig. 8.4. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Symbols and Arrows

Secţiunea Arrowheads, listele derulante - First, Second, Leader – permit modificarea aspectului
fiecăreia dintre extremităţile liniei de cotă şi pentru linia de indicaţie (variabilele de sistem sunt:
DIMBLK1 pentru First, DIMBLK2 pentru Second şi DIMLDRBLK pentru Leader).

Arrow size – stabileşte mărimea extremităţilor liniei de cotă (variabila de sistem DIMASZ).
26 26

Secţiunea Center Marks, opţiunea Mark – marchează centrul unui arc de cerc sau a unui cerc
(variabila de sistem DIMCEN).
Cotarea desenelor 92
Secţiunea Center Marks, opţiunea Line – plasează axe unui arc de cerc sau unui cerc (variabila de
sistem DIMCEN).

Dimension Break – stabileşte mărimea întreruperii liniei de cotă.

30
26

Secţiunea Arc Length Symbol – stabileşte plasarea simbolului arc pentru cotarea lungimii arcelor,
deasupra, sau înaintea textului cotei (variabila de sistem DIMARCSYM).

22,97 22,97 22,97

Preceding Above None


dimension text dimension text

Secţiunea Radius Jog Dimension – stabileşte unghiul dintre segmentele componente ale liniei de
cotă, la cotarea razelor prin cote frânte (variabila de sistem DIMJOGANG).

Secţiunea Linear Jog Dimension – stabileşte înălţimea simbolului la frângerea liniei de cotă pentru
dimensiuni liniare. Valoarea este proporţională cu înălţimea textului cotei.
Cotarea desenelor 93
Panoul Text (Fig. 8.5) permite definirea parametrilor legaţi de textul cotei: culoarea,
înălţimea, stilul de scriere, poziţia faţă de linia de cotă etc.

Fig. 8.5. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Text

Listele derulante Text Style, Text Color, Fill Color – stabilesc stilul şi culoarea textului cotei
(variabilele de sistem sunt: DIMTXSTY pentru Text Style, DIMCLRT pentru Text Color şi
DIMTFILL pentru Fill Color).

Text Height – stabileşte înălţimea textului (variabila de sistem DIMTXT).

Fraction Height Scale – stabileşte mărimea fracţiilor în funcţie de înălţimea textului cotei.
Opţiunea este activă dacă pe panoul Primary Units, la secţiunea Unit Format este selectată
varianta Fracţional (variabila de sistem DIMTFAC).

1
1
23 2 232
Cotarea desenelor 94
Draw Frame Around Text – înscrie textul cotei într-un cadru rectangular, pentru marcarea cotelor
teoretice exacte (DIMGAP).

22

Secţiunea Text Placement – Vertical – se poate specifica plasamentul pe verticală al textului cotei
faţă de linia de cotă (variabila de sistem DIMTAD).

Centred – textul este centrat pe linia de cotare

22
Outside – textul este plasat în afara liniei de cotare

12

12

12
12
Above – textul este plasat deasupra liniei de cotare

12
12

12
12

JIS – textul este plasat conform normelor japoneze JIS (Japanese Industrial Standard)

45°
°
76
90°
90
°

59°
Cotarea desenelor 95
Secţiunea Text Placement – Horizontal – se poate specifica plasamentul pe orizontală al textului
cotei (variabila de sistem DIMJUST).

Centred – textul este centrat între cele două linii de extensie

30
15 15

At Ext Line 1 – textul cotei este plasat la marginea primei linii de extensie

30
At Ext Line 2 – textul cotei este plasat la marginea celei de-a doua linii de extensie

30
Over Ext Line 1 – textul cotei este plasat de-a lungul primei linii de extensie
30

Over Ext Line 2 – textul cotei este plasat de-a lungul celei de-a doua linii de extensie
30

Offset from Dim Line – stabileşte distanţa dintre linia de cotă şi textul cotei

30 30

Secţiunea Text Alignment (variabilele de sistem DIMTIH şi DIMTOH)

9,84 11,82
13,72

6,04
7,03 14,49
Cotarea desenelor 96
Horizontal - textul este orizontal, indiferent de orientarea liniei de cotă
Aligned with Dimension Line – textul este aliniat cu linia de cotă
11,82

13
,7
9,84

2
7,03 14,49

6,04
ISO Standard – dacă textul este între liniile de extensie este aliniat cu linia de cotă, dacă este afară
este plasat pe orizontală
11,82

13
,7
9,84

7,03 14,49 6,04

Panoul Fit (Fig. 8.6) controlează opţiunile de plasare a textului cotei, în cazul când acesta nu
încape între liniile ajutătoare: scoaterea în exterior a textului, a săgeţilor, suprimarea săgeţilor etc.

Fig. 8.6. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Fit


Cotarea desenelor 97
Secţiunea Fit Options

Either Text or Arrows (Best Fit) – dacă doar textul încape între liniile de extensie, săgeţile sunt
plasate înafară, dacă doar săgeţile încap între liniile de extensie, textul este plasat în afară, iar dacă
nici textul nici săgeţile nu încap între liniile de extensie sunt scoase ambele în afară (variabila de
sistem DIMATFIT).

Arrows – dacă doar săgeţile încap între liniile extensie, textul este plasat în afară, iar dacă săgeţile
nu încap între liniile de extensie, textul şi săgeţile sunt plasate în afară (variabila de sistem
DIMATFIT).

Text – dacă doar textul încape între liniile de extensie, săgeţile sunt plasate în afară, iar dacă textul
nu încape între liniile de extensie, textul şi săgeţile sunt plasate în afară (variabila de sistem
DIMATFIT).

Both Text and Arrows - dacă nu încap şi textul şi săgeţile între liniile de extensie, toate sunt
plasate în afară (variabila de sistem DIMATFIT).

Always Keep Text Between Ext Lines – textul este plasat întotdeauna între liniile de extensie
(variabila de sistem DIMTIX).

Suppress Arrows If They Don’t Fit Inside Extension Lines – se suprimă săgeţile dacă nu este
spaţiu suficient între liniile de extensie (variabila de sistem DIMOXD).

Secţiunea Text Placement

Beside the Dimension Line – linia de cotă se mută odată cu deplasarea textului (variabila de sistem
DIMTMOVE).
17
17

Over the Dimension Line, with Leader – linia de cotă nu se mută, textul fiind plasat pe o linie de
indicaţie (variabila de sistem DIMTMOVE).
17
17
Cotarea desenelor 98
Over the Dimension Line, Without Leader – linia de cotă nu se mută, doar textul fiind deplasat
(variabila de sistem DIMTMOVE).

17
17

Secţiunea Fine Tuning

Place Text Manually – textul cotei este plasat în poziţia indicată de utilizator (variabila de sistem
DIMUPT).

Draw Dim Line Between Ext Lines – linia de cotă este sau nu vizibilă între liniile de extensie,
atunci când textul şi săgeţile sunt înafară (variabila de sistem DIMTOFL).

Secţiunea Scale for Dimension Features

Annotative – cotele au proprietatea de „adnotativitate”, putând fi scalate.

Scale Dimensions to Layout – factorul de scalare între reprezentarea în spaţiul model şi spaţiul
hârtie.

Use Overall Scale Of – scalează toate componentele stilului de cotare curent (textul cotei, săgeţile
etc.).

Panoul Primary Units (Fig.8.7) – stabileşte unităţile de măsură în care vor fi exprimate
cotele: tipul, precizia de afişare, afişarea cifrelor zero de la extremităţile textului cotei, introducerea
unor prefixe sau sufixe.
Cotarea desenelor 99

Fig. 8.7. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Primary Units

Secţiunea Linear Dimension

Unit Format – stabileşte formatul de afişare a textului cotelor pentru cotele liniare (variabila de
sistem DIMLUNIT).

Precision – stabileşte precizia de afişare a textului cotelor pentru cotele liniare (variabila de sistem
DIMDEC).

Fraction Format – stabileşte aspectul fracţiilor pentru afişarea în format fracţionar (variabila de
sistem DIMFRAC).

Decimal separator – stabileşte separatorul zecimal: virgula, punctul sau spaţiul (variabila de sistem
DIMDSEP).

Round of – stabileşte incrementul de rotunjire a valorii cotei


Cotarea desenelor 100
Prefix – permite introducerea unor prefixe în textul cotei, spre exemplu dacă trecem %%C ne va
afişa simbolul diametrului Ø la fiecare cotă (variabila de sistem DIMPOST).

Ø17
Suffix – permite introducerea unor sufixe în textul cotei, spre exemplu putem trece [unitatea de
măsură] (variabila de sistem DIMPOST).

17[mm]

Secţiunea Mesurement Scale

Scale Factor – stabileşte factorul de scalare pentru cote liniare. Este de recomandat a nu se schimba
valoarea implicită 1.00. De exemplu dacă avem o linie a cărei dimensiune reală este 1 unitate şi
Scale Factor este setat pe valoarea 2.00, cotând acea linie valoarea cotei va fi 2 unități. Scalarea nu
se aplică şi la cotele unghiulare.

Apply to Layout Dimensions Only – stabileşte aplicarea factorului de scalare doar cotelor
realizate în structuri „viewport”.

Secţiunile Zero Suppression – permit suprimarea zerourilor, de după sau dinaintea virgulei
(variabila de sistem DIMZIN).

Secţiunea Angular Dimension

Unit Format – stabileşte formatul de afişare a textului cotelor pentru cotele unghiulare (variabila de
sistem DIMLUNIT).

Precision – stabileşte precizia de afişare a textului cotelor pentru cotele unghiulare (variabila de
sistem DIMDEC).
Cotarea desenelor 101
Panoul Alternate Units (fig. 8.8) permite folosirea unui al doilea sistem de unităţi de
măsură pentru cote iar opţiunile de format şi precizie sunt similare celor din panoul Primary Units.

Fig. 8.8. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Alternate Units

17 mm [0,669"]
Cotarea desenelor 102
Panoul Tolerances (fig. 8.9) stabileşte modul de afişare a toleranţelor dimensionale.

Fig. 8.9. Fereastra de definire a parametrilor stilului de cotare, panoul Tolerances

Secţiunea Tolerance Format

Method – stabileşte metoda prin care se calculează toleranţele dimensionale (variabila de sistem
DIMTOL).
• None : nu se aplică toleranţe cotelor;
• Symmetrical : ataşează semnul plus/minus (±) după valoarea cotei şi este aplicată o
singură valoare de variaţie pentru toleranţe. Valoarea toleranţelor trebuie introduse în
căsuţa Upper value (valoarea superioară);

17±2
Cotarea desenelor 103
• Deviation : ataşează semnul plus (+) valorilor de toleranţă scrise în căsuţa Upper Value
şi semnul minus (-) valorilor de toleranţă scrise în căsuţa Lower value;

17+2
-1,5

• Limits : realizează o cotă prin indicarea dimensiunilor limită;

19
15,5

• Basic : realizează o cotare de bază, prin încadrarea cotelor teoretic exacte.

17

Precision – stabileşte precizia de afişare a textului toleranţelor (variabila de sistem DIMTDEC).

Upper value – stabileşte limita superioară sau valoarea pozitivă a toleranţei (variabila de sistem
DIMTP).

Lower value – stabileşte limita inferioară sau valoarea negativă a toleranţei (variabila de sistem
DIMTM).

Scaling for height – stabileşte înălţimea textului toleranţelor.

Vertical position – stabileşte alinierea pe verticală a textului toleranţelor de tip Symmetrical şi


Deviation. Alinierea pe verticală poate fi de trei tipuri : Top, Middle şi Bottom.

7 +2
-2
7 +2
-2 7 +2
-2

Top Middle Bottom


Cotarea desenelor 104
Secţiunea Tolerance Alignment

Align decimal separators – valorile toleranţelor suprapuse, de tip Symmetrical şi Deviation sunt
aliniate după separatorul zecimal.

Align operational symbols – valorile toleranţelor suprapuse, de tip Symmetrical şi Deviation sunt
aliniate după simbolul operațional plus şi minus.

Secţiunea Alternate Unit Tolerance

Precision - stabileşte precizia de afişare a textului toleranţelor pentru unităţile alternative, dacă
acestea sunt active (variabila de sistem DIMALTDT).

Secţiunile Zero Suppression – permit suprimarea zerourilor, de după sau dinaintea virgulei
(variabila de sistem DIMALTTZ).

CREAREA ŞI MODIFICAREA COTELOR

După realizarea stilului nou de cotare se poate trece la cotarea efectivă a desenelor.
AutoCAD-ul ne pune la dispoziţie câteva tipuri de cotare şi câteva comenzi pentru desenarea
acestora, care sunt sintetizate în tabelul T8.1.

După desenarea cotelor, se poate edita poziţia anumitor părţi componente ale acestora, sau
se poate schimba textul cotei.

Cea mai simplă metodă de editare a cotelor din punct de vedere geometric este prin folosirea
grip-urilor. Cu click stânga pe cota ce o vrem modificată facem posibilă apariţia grip-urilor, iar
după acest pas prin click pe unul dintre ele se poate varia poziţia liniei de cotă, liniile de extensie,
poziţia textului etc.

În cele mai multe cazuri nu este necesar să înlocuim textul unei cote, dar dacă se iveşte acest
caz modificarea se poate face utilizând comanda ED sau DDEDIT, sau apăsând butonul Edit... de
pe bara Text. AutoCAD-ul realizează textul cotelor în modul multiline text (Mtext), astfel că textul
cotei are aceleaşi opţiuni de editare ca un text obişnuit. O altă metodă de înlocuire a textului cotelor
este prin click dreapta pe aceasta şi alegerea opţiunii Properties, unde, în câmpul Text Override se
poate trece textul înlocuitor. O consecinţă a modificării textului unei cote este faptul că dacă
modificăm poziţia de cotă textul rămâne acelaşi, de exemplu dacă am cotat o linie de lungime 3,05
unităţi şi am înlocuit textul cu valoarea 3,0 şi apoi am mărit linia la 4,0 unităţi textul cotei care
măsoară acea linie rămâne 3,0. De aici putem trage concluzia că este foarte important să desenăm
cât mai precis, pentru a evita astfel de cazuri.

Din fereastra Properties, care poate fi accesată şi prin dublu click pe cote, se pot modifica şi
alte caracteristici ale cotelor, cum ar fi dimensiunea săgeţilor, grosimi de linii, culori etc.
Cotarea desenelor 105
Tabelul T8.1. Comenzi specifice unei sesiuni de cotare

Linear dimlinear, dimlin Cote liniare

Aligned dimaligned Cote aliniate

Arc Length dimarc Cotează lungimi de arc

Ordinate dimordinate, Cotează în coordonate


dimord

Radius dimradius, Cotează raze


dimrad, dra

Jogged dimjogged Cotează raze prin frângerea


liniei de cotă

Diameter dimdiameter, Cotează diametre


dimdia

Angular dimangular, Cotează unghiuri


dimang

Quick Dimension qdim Cotează rapid obiecte


Baseline dimbaseline, Cotează faţă de o bază comună
dimbase

Continue dimcontinue, Cotează în serie


dimcont

Leader leader Cote tip linie de indicaţie


Cotarea desenelor 106
EXERCIŢII

1. Să se deseneze următoarele figuri şi cotele aferente:

45 122,5 122,5

47°

47°
R1
5
25
15

60

122,5
95

0
R2

50,53
R30,69
112,5

,69
1 25
R

244,78
6,75

127,5
13,5

135
5
R2,2
31,5
R2

,25

14,25
,25

R2

120

9,75
127,5

120
135

117

64,6 10
67,94

76
°
6,75 31,5 9 200,25 6
13,5
Cotarea desenelor 107

260
25 110 25

50
8,4 8,4
50

50
65
R5

0
R5
R5
0

R5

15
R5
R5

R65
2,5
30

4° 4°
50

1
80

,7
70
,7

80
11,22
1

35
5

R10
0
R1

30

35
25

10 15
25

25 60 15 10
110

235
150
134
122
110
100
22 186 22

12 56,02 100,98 17
8
0,3
8,47

6 155°
8 R1 R3
Ø1
R3

R6 6
,1

DN 100
PN 40
113,82
235

105

135
93
166
160