Sunteți pe pagina 1din 7

Piese de forma cutiilor rectangulare

Forma semifabricatului plan, pentru realizarea unei piese ambutisate de forma unei cutii
dreptunghiulare sau pătrate (fig.3.430), depinde de caracteristicile geometrice ale piesei
(lungimea A, lăţimea B, înălţimea H, raza de racordare la colţ rc şi raza de racordare la fund rf ).

Fig.3.430 Caracteristicile geometrice ale piesei rectangulare

Caracterul complex al solicitărilor şi, ca urmare, şi al deformaţiilor, pentru aceste tipuri


de piese, se pune în evidenţă prin raza relativă de racordare la colţ rc / B şi înălţimea relativă H /
B. Cu cât raza relativă este mai mică şi înălţimea relativă este mai mare, cu atât starea de
solicitare este mai intensă, iar determinarea geometriei semifabricatului plan mai dificilă.
Rezultatele experimentale au permis ca, în funcţie de aceşti parametri, să se stabilească
domenii dimensionale în care piesele se pot obţine în una sau mai multe operaţii şi pentru care
se stabilesc metodologii diferite de determinare a caracteristicilor geometrice ale
semifabricatelor plane (fig.3.431) [84,116,130].

Fig.3.431 Zone pentru diferite situaţii de ambutisare a pieselor rectangulare

Astfel, dacă caracteristicile geometrice ale piesei fac ca aceasta să se încadreze în zonele a, b
sau c, deci deasupra curbei limită 1, ambutisarea trebuie executată în mai multe operaţii, iar
dacă aceste caracteristici geometrice încadrează piesa în zonele d, e, f, deci sub curba limită
2, ambutisarea poate fi făcută într-o singură operaţie.
Având în vedere caracteristicile geometrice ale pieselor de forma cutiilor, acestea pot fi
clasificate [84,117]:
- după înălţime relativă (H / B), în:
o cutii scunde dacă, H / B < 0,5;
o cutii medii, dacă 0,5 < H / B < 0,7;
o cutii înalte, dacă H / B > 0,7.
- după lungimea relativă (A / B), în:
o cutii scurte, dacă A / B < 1,5;
o cutii medii, dacă 1,5 < A / B <3;
o cutii lungi, dacă A / B > 3.
- după raza de racordare la colţ rc, în:
o cutii cu raze de racordare mici, dacă rc / (B – H) < 0,17;
o cutii cu raze de racordare medii, dacă 0,17 < rc / (B – H) < 0,4;
o cutii cu raze de racordare mari, dacă rc / (B – H) > 0,4.
În funcţie de aceste grupe de caracteristici geometrice se stabilesc şi metodologiile de
determinarea a formei şi dimensiunilor semifabricatelor plane. Astfel, pentru cutiile
dreptunghiulare scunde (H / B < 0,5), dar cu raze mari de racordare la colţ (r c / (B – H) > 0,4),
forma semifabricatului plan se stabileşte considerând că pereţii laterali se obţin printr-o îndoire
simplă, iar colţurile se obţin prin ambutisarea unor sferturi de cilindru (fig.3.432).

Fig.3.432 Piesă ambutisată

Se pune problema determinării lungimilor As, respectiv Bs ale pereţilor desfăşuraţi ai


piesei consideraţi a fi obţinuţi prin îndoire (fig.3.432). Lungimea desfăşurată a peretelui vertical
al piesei, se determină cu relaţia (fig.3.433):

l  H  0,57  r f (3.349)

în care : H este înălţimea piesei; rf - raza de îndoire la fundul piesei.


Raza discului, din care se va ambutisa colţul cutiei, se determină cu relaţiile [20,21,84]:

R  2  rc  H , pentru rc = rf (3.350)

 
R  rc2  2  rc  H  0,86  rf  rc  1,6  rf , pentru rc  rf
(3.351)
Fig.3.433 Rază mare de racordare la colţ Fig.3.434 Rază mică de racordare la colţ

Zona de trecere, de la partea obţinută prin îndoire, la cea obţinută prin ambutisare, din
zona colţurilor, se racordează cu un arc de cerc de rază R. Din punctele c, aflate la jumătatea
segmentelor ab, se duc tangente la sferturile de cerc de rază R şi cu aceiaşi rază se racordează
aceste tangente cu porţiunile rectilinii ale conturului.
Pentru piesele scunde, cu rază mică (rc/(B – H)<0,17) de racordare la colţ, determinarea
formei semifabricatului se face în mod similar, cu deosebirea că cele două tangente duse la
sfertul de cerc se racordează între ele cu un arc de cerc de rază R ( fig.3.434).
Semifabricatele pentru piese dreptunghiulare, cu raze foarte mari de racordare la colţ
(H/rc<0,6), se determină având în vedere relaţiile (3.352 şi 3.353) şi schema din figura (3.436).
La colţurile cutiei se trasează sferturi de cerc cu raza:

R'  x  R (3.352)

în care x, este un coeficient care se calculează cu relaţia empirică [84]:

2
 R2 
x  0,074     0,982 (3.353)
 2  rc 

sau se ia din tabelul (3.85) [14,84].


Tabelul 3.85
Valoarea coeficientului x în funcţie de
înălţimea relativă a cutiei Număr de
Adaos de
Înălţimea relativă H / B operaţii de
Raportul tundere, Δt
ambutisare
0,3 0,4 0,5 0,6
rc / B
0,10 - 1,09 1,12 1,16 1 (0,03…0.05)H
0,15 1,05 1,07 1,10 1,12 2 (0,04…0.06)H
0,20 10,4 1,06 1,08 1,10 3 (0,05…0.08)H
0,25 1,035 1,05 1,06 1,08 4 (0,06…0.10)H
0,30 1,030 1,04 1,05 -

La aceste cutii, procesul de deformare se caracterizează printr-un pronunţat fenomen de


deplasare a materialului din zona colţurilor spre pereţii laterali (fig.3.435).
Fig.3.435 Deplasarea materialului spre colţuri

Din acest motiv este necesară îndepărtarea din


semifabricat a fâşiilor de lăţime ha şi hb,
determinate cu relaţiile [84, 117, 126]:
R2
ha  y 
A  2  rc (3.354)
2
R
hb  y  Fig.3.436 Cutii cu raze de racordare la
B  2  rc colţ foarte mari

în care: A şi B sunt lungimea, respectiv lăţimea cutiei, iar y este un coeficient care se determină
cu relaţia :
y  0,785   x  1 (3.355)

în care x are valoarea dată în tabelul (3.85).Valoarea lui y se poate lua direct din tabelul (3.86).

Tabelul 3.86
Valorile coeficientului y în funcţie de înălţimea relativă a cutiei
Raportul înălţimea relativă H / B
rc / B 0,3 0,4 0,5 0,6
0,10 - 0,15 0,20 0,27
0,15 0,08 0,11 0,17 0,20
0,20 0,06 0,10 0,12 0,17
0,25 0,95 0,08 0,10 0,12
0,30 0,04 0,06 0,08 -

Aceste forme ale semifabricatelor se stabilesc după metodologia menţionată în situaţiile în care,
după operaţia de ambutisare, nu mai urmează operaţia de tundere a marginilor şi când
înălţimea cutiei nu trebuie să fie foarte precisă.
În cazurile în care, după operaţia de ambutisare,
urmează tunderea marginilor, semifabricatul poate să aibă
o formă mai simplă (un dreptunghi cu colţurile tăiate, fig.
3.437). În această situaţie se consideră că pereţii laterali
se obţin prin îndoire, dimensiunea l calculându-se cu
relaţia (3.349), iar zona colţului se obţine din materialul
conţinut în triunghiul GFE, determinat de dreapta NC,
orientată în aşa fel încât aria acestui triunghi să fie egală
cu suma ariilor triunghiurilor DEC şi MNG.
În situaţiile în care raza la fund este aceiaşi pe toate
laturile cutiei, deci la = lb = l, pentru trasarea dreptei NC
trebuie ca:

2
DC  MN   (l  rf ) (3.356)
1 2 Fig.3.437 Tăierea colţurilor
semifabricatului plan
În toate cazurile prezentate, dimensiunile semifabricatului plan As respectiv Bs, se determină cu
relaţiile:
As  A  2  r fa  2  la
(3.357)
Bs  B  2  r fb  2  lb

Pentru piese de forma cutiilor dreptunghiulare înalte (0,6 < H / B < 2,5), semifabricatele
plane au forma unor elipse, ale căror semiaxe se determină cu relaţiilor [117]:

b0  1,27  Ap  0,5  C02


(3.358)
a0  b  C 2
0
2
0

în care: a0 şi b0 sunt semiaxele elipsei; Ap şi C0 - coeficienţi determinaţi cu relaţiile:


Ap  A  B  0,86  rc2  2   A  B  0,86  rc   H  0,43  r f  (3.359)
C0   A  B   A  B  0,76  rc 

Pentru simplificarea construcţiei, elipsa poate fi înlocuită cu un oval (fig.3.438), ale cărui raze se
determină cu relaţiile [21,117]:

0,71  b02 a02  b02  4  a0  b0


Rb0  , Ra0 
a02  b02 
4  b0  2  Rb0  (3.360)

Fig.3.438 Semifabricate pentru cutii dreptunghiulare înalte

Forma semifabricatelor plane, pentru acest tip de cutie (fig.3.439), mai poate fi aproximată cu
un dreptunghi completat cu două semicercuri (fig.3.440). Se consideră că piesa dreptunghiulară
este compusă din două jumătăţi de piese pătrate, între care se introduce o piesă îndoită în
formă de U.
Semifabricatele pentru cele două jumătăţi de piesă pătrată, de forma unor jumătăţi de
discuri, au diametrele D, determinate cu una din relaţiile (3.362). Lungimea semifabricatului din
care se va obţine piesa îndoită în U, se determină cu relaţia (3.349). Pentru a face trecerea de
la părţile frontale, ale semifabricatului, la partea de mijloc se trasează două semicercuri cu raza
R1 (fig.3.440), calculată cu relaţia:

K
R1 
2
 
(3.361)

D   B  2  rc   B  2  H  0,43  r f   A  B
K
A  2  rf
Fig. 3.439 Cutie dreptunghiulară înaltă Fig.3.440 Semifabricat plan

Cu o aproximaţie satisfăcătoare se pot determina dimensiunile semifabricatului plan


pentru ambutisarea unei cutii dreptunghiulare folosind nomograma din figura (3.441) [130].

Fig.3.441 Nomogramă pentru determinarea dimensiunilor semifabricatului plan


Pentru piese de forma cutiilor pătrate (fig.3.442), semifabricatul are forma unui disc cu
diametrul D care se determină, din condiţia de egalitate a ariei piesei cu a semifabricatului plan,
cu una din relaţiile [126]:

,  B 2  4  B   H  0,43  r   1,72  r   H  0,33  r 


D  113
(3.362)
  
,  B 2  4  B  H  0,43  r f  1,72  rc   H  0,5  rc   4  r f  0,11  r f  0,18  rc
D  113 
Prima relaţie se utilizează în cazul în
care rf = rc= r , iar cea de a doua în
cazul în care rf rc.

Fig.3.442 Semifabricat pentru


cutie pătrată înaltă

Geometria semifabricatelor plane,


pentru cutii de formă pătrată poate, fi
determinată rapid, dar cu o oarecare
aproximare, cu ajutorul nomogramei
din figura (3.443).

Fig.3.443 Nomogramă pentru determinarea


dimensiunilor semifabricatului plan