Sunteți pe pagina 1din 1

SOFTMAGAZIN

Investitie exemplu
OBIECTIVUL:
OBIECTUL:

Consumuri si valori fictive

Pag.

2. Grupa 32404
2.2. Casa 1
2.2.2. Comaprtimentari si finisaje
interioare

STADIUL FIZIC

FORMULARUL C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor


de constructii
Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii
0

Ore de
functionare
2

1
1

7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

6702 Macara de fereastra 0,15tf

3 20000001 Utilaj de ridicat

TOTAL

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- Lei / ora 3

8,17

20,59

168,10

54,60

10,25

559,59

0,70

125,66

87,96

Lei

815,65

EURO

198,94

1 EURO = 4,10 Lei, curs la data de 03.05.2011

ELECTRO CONSTRUCT SA
Director General

ef Proiect

Valoarea
(exclusiv TVA)
-Lei4=2x3

Ofertant

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076