Sunteți pe pagina 1din 12

Tema1: Metode clasice de contabilitate si de calculatia costurilor Metodele clasice se caracterizeaza prin aceea ca in procesul de determinare a costului se include

atit consumurile directe generate de fabricarea produselor si serviciilor cit si consumurile indirect aferente sectiilor de producer. In final se determina un cost complet adica consumurile directe + consumurile indirect. La metodele clasice se refera: - metoda globala(simpla); -metoda pe comenzi; -metoda pe faze. 1. metoda globala- aceasta metoda se practica de catre intreprinderile care fabrica un singur produs, maximum 2 la care de regula la finele lunii nu exista semifabricate sau productie nefinisata.consumurile de productie lunare se acumuleaza in contul 811 Activitati de baza. In cazul in care se fabrica doua produse, consumurile commune ale sectiei se evidentiaza la contul 813 Consumuri indirect de productie. Costul efectiv al unui produs=(consumurile directe de productie+ consumurile indirect de productie) / cantitatea fabricate. Exemplu 1: privind fabricarea unui singur produs unde nu exista productie nefinisata sau in curs de executie. Consumul de materiale 10000 lei, consumul de materie prima 50000 lei, salariu calculate 35000, uzura utilajelor de productie 2510, serviciile primate de la tert 13500 lei, cantitatea fabricate 450 bucati. Contabilitatea consumurilor si calcularea costului. Rezolvare: N Consumuri Suma lor Dt Ct 1. Materie prima 50000 811 211 2 Materiale 10000 811 211 3 Salariu 35000 811 531 4 CAS-23% 8050 811 533.1 5 CAM-3,5% 1225 811 533.3 6 Uzura mijloacelor 2510 811 124 fixe 7 Serviciile primite 13500 811 521/539 8 Costul efectiv 120285 216 811 toatal 9 Cantiatea fabricata 450b 10 Costul efectiv 267,3 unitar (8 / 9) Exemplu 2: privind fabricarea a doua produse in aceeasi sectie de producer, unde nu exista productie nefinisata si consumurile commune sectiei initial se acumuleaza la contul 813, dupa care integral se repartizeaza pe produsele A si B conform salariului calculate. Operatiunile privind fabricarea produselor pentru luna curenta: N Continutul operatiuni Suma Dt Ct lor Consumul de materiale 1 pentru: a)Fabricarea produsului A 50000 811/ 211 b)fabricarea produsului B 40000 A 211 c)necesitatile sectiei de 20000 811/B 211 producere 813 2 Salariile calculate muncitoriilor: a)Fabricarea produsului A 32000 811/ 531 b)fabricarea produsului B 21000 A 531 c)p/u intretinerea si 12000 811/B 531 functionarea utilajelor 813

5 6 7 8

CAS-contributii la asigurari sociale(23%) a)Fabricarea produsului A 7360 811/ b)fabricarea produsului B 4830 A c)p/u intretinerea si 2760 811/B functionarea utilajelor 813 CAM-contributii la asigurare medicala(3,5%) a)Fabricarea produsului A 1120 811/ b)fabricarea produsului B 735 A c)p/u intretinerea si 420 811/B functionarea utilajelor 813 Uzura mijloacelor fxe 7600 813 productive Serviciile primate de la tert 12100 813 Acumularea consumurilor 33135 811/ indirect de productie si 21745 A repartizarea pe produse 811/B Calcularea costului efectiv 123615 216/ total pe produse 88310 A 216/B

531.1 531.1 531.1

531.3 531.3 531.3 124 521/539 813 813 811/A 811/B

7. a) Acumularea cinsumurilor Dt 813 Ct 1c)20000 33135 2c)12000 21745 3c)2760 4c)420 5)7600 6)12100 Rdt 54880 Rct b) Repartizarea consumurilor indirect de productie Repartizarea CIB pe productie A,B N Produsele Baza de Coeficientul Suma CIP lei repartizare de repartizare 1 A 32000 54880 33135 (32000*1,03547) 2 B 21000 53000 21745 (21000*1,03547 . 3 Total 811/A 53000 1,03547 54880

Dt 811/ A 811/ B x

Ct 813 813

8. Dt 1a)50000 2a)32000 3a)7360 4a)1120 7a)33135 Rdt 123615

Ct (CE-costul efectiv) CE 123615 Dt 216/a Ct 811/A

Dt 811/B 1b)40000

Ct (CE-costul efectiv) CE 88310

2b)2100 3b)4830 4b)735 7b)21745 Rdt 88310

Dt 216/B Ct 811/B

2. Metoda pe comenzi- se aplica la intreprinderile cu: a)productie individuala si de serie mica. Obiectul comenzii poate fi productia individuala care de regula se organizeaza in variant fara semifabricate; b)productia de serie- se organizeaza atita in variant cu semifabricate cit si fara. Organizarea calculatiei dupa aceasta metoda presupune deschiderea conturilor analitice pe fiecare comanda in cadrul contul 811 si respective perfectarea consumurilor se face in documentul comanda. De asemenea pentru evident consumurilor pe sectii, ateliere se organizeaza la contul 813 care initial se repartizeaza intre sectii apoi pe comenziile executate. Costul efectiv al comenziilor se determina doar la sfirsitul executarii/finalizarii comentii. Daca la finele lunii unele comenzi sunt nefinisate consumurile inregistrate se constata ca productie in curs de executie. Exemplu: este necesar de contabilizat consumurile si de calculate costul efectiv total pe fiecare comanda si unitary stiind ca comenziile au fost lansate in luna precedent. Consumurile pe luna curenta: N Continutul operatiilor Suma lor Dt Ct 1 Productia in curs de executie la inceputul lunii: a)pu comanda 01 b)pu comanda 02 c) pu comanda 03 Consumul materialelor de baza: a)executarea comenzii 01 b)executarea comenzii 02 c)executarea comenzii 03 d)necesitatile sectiei Consumul materialelor auxiliare: a)pu comanda 01 b)pu comanda 02 c) pu comanda 03 Salariu calculate a muncitorilor care executa: a)pu comanda 01 b)pu comanda 02 c) pu comanda 03 d)deservesc utilajele CAS (23%) a)pu comanda 01 b)pu comanda 02 c) pu comanda 03 d)sectia CAM (3,5) a)pu comanda 01 b)pu comanda 02 c) pu comanda 03

21120 18370 22580

811/01 811/02 811/03

215 215 215

13240 11835 14750 7670 2550 1140 3050

811/01 811/02 811/03 813 811/01 811/02 811/03

211 211 211 211 211 211 211

8760 4750 7700 4750

811/01 811/02 811/03 813

531 531 531 531

2014,8 1092,5 1771 1092,5 306,6 166,25 269,5

811/01 811/02 811/03 813 811/01 811/02 811/03

531.1 531.1 531.1 531.1 531.3 531.3 531.3

d)sectia Consumul de lumina pentru functionarea utilajelor si iluminarea sectiei Calculul uzurii utilajelor de productie Consumul OMVSD pu executarea comenzilor

166,25 7430

813 813

531.3 521/539

8 9

3150 3550

813 813

124 213

In cadrul comenziilor sau fabricat comanda: 01 3 bucati; 02- 2 bucati, 03- 5 bucati Consumurile sectiei de productie se repartizeaza in raport cu consumul materialelor de baza. Acumularea consumurilor indirect. Dt 813 Ct 2d)7670 4d)4750 5d)1092,5 6d)166,25 7)7430 8)3150 9)3550 Rdt 27808,75 Repartizarea CIP pe comenzi N Comanda Baza de repartizare 1 01 13240 2 02 11835 3 03 14750

K de repartizare 27808,75 39825

CIP

Dt

Ct 813 813 813

Total

39825

0,698274

(0,698274*13240)=9245,15 811/0 (0,698274 *11835)=8264,07 1 (0,698274*147500=10299,5 811/0 3 2 811/0 3 27808,75 x

Comanda N01 N Consumurile 1 Productia in curs de executie la inceput de perioada(PCE la inceput): Materiale de baza Materiale auxiliare Salariu CAS CAM Consumurile indirect de productie Total CP

Q 3 buc

Costul total 21120

Costul unitar( 7040

2 3 4 5 6 7 8

13240 2550 8760 2014,8 306,6 9245,15 57236,55

4413,33 850 2920 671,6 102,2 3081,72 19078,85

Verificare: 57236,55 / 3 = 19078,85

N 1

Consumurile Productia in curs de executie la inceput de perioada(PCE la inceput) Materiale de baza Materiale auxiliare Salariu CAS CAM Consumurile indirect de productie Total CP Consumurile

Q 2buc

Costul total 18370

Costul unitar 9185

2 3 4 5 6 7 8 N 1

11835 1140 4750 1092,5 166,25 8264,07 45617,82 Q Costul total 22580

5917,5 570 2375 546,25 83,125 4132,o36 22808,91 Costul unitar 4516

Productia in curs de 5 buc executie la inceput de perioada(PCE la inceput) 2 Materiale de baza 3 Materiale auxiliare 4 Salariu 5 CAS 6 CAM 7 Consumurile indirect de productie 8 Total CP Comanda 01- Dt 216 Ct 811/01 Comanda 02- Dt 216 Ct 811/02 Comanda 03- Dt 216 Ct 811/03

14750 3050 7700 1771 269,5 10299,53 60420,03

2950 610 1540 354,2 53,9 2059,906 12084,006

3.Metoda pe faze- se aplica in cazul intreprinderiilor unde procesul tehnologic are un caracer relative omogen si nomenclatura produselor este stabile care se obtin prin prelucrarea in faze successive a materiei prime: Aceasta metoda are 2 variante de contabilizare: 1.Varianta cu semifabricate- se aplica in situatia in care rezultatele unei faze nu trec imediat si in totalitate spre prelucrare in faza urmatoare ci se constata ca semifabricate si se depoziteaza. Metoda prevede calcularea costului efectiv pentru fiecare semifabricat in parte, utilizind contul de evident 216.2; costul efectiv al produselor se determina doar in ultima faza de prelucrare, prin insumarea costului semifabricatelor din faza precedent + consumurile. 2.Varianat fara semifabricate- se aplica la intreprinderiile care obtin produse din semifabricate care trec de la o faza la alta fara depozitare. Evident consumurilor se tine pe fiecare faza iar costul produsului se determina in ultima faza prin insumarea tuturor consumurilor. Exemplu: pentru obtinerea unui produs x, material prima trece suucesiv prin 2 faze de prelucrare: faza 1 si faza 2., pentru care se cunosc urmatoarele date in luna curenta: -pierderile in rezultatul prelucrarii materiei prime in faza 1- 5% --pierderile in rezultatul prelucrarii materiei prime in faza 2- 10%

-materia prima lansata in prima faza constituie 3000kg in valoare de 135000 lei. -consumurile de productie pe parcursul fazeloe: Consumurile Faza 1 Faza2 1.materia prima 135000 2.materiale 200000 100000 3.salariile 70000 60000 4.CAS (23%) 16100 13800 5.CAM(3,5) 2450 2100 6.consumuri indirect de 35000 20000 productie dj repartizate Total 458550 195900 Situatia consumurilor si a costului semifabricatelor in faza 1 N Indicatorii Q Valoarea Dt Ct 1 materia prima 3000 kg 135000 811/F 211 2 material 200000 1 211 3 salariile 70000 811/F 531 4 CAS (23%) 16100 1 533.1 5 CAM(3,5) 2450 811/F 533.3 6 consumuri indirect de 35000 1 813 productie dj repartizate 811/F 1 811/F 1 811/F 1 7. Pierderile 5% 150 kg 8 Cantitatea fabricata 2850 (3000-150) 9 Costul efectiv 458550 216.2 811/F total(1+2+3+4+5+6) 1 1 Costul unitary al 9/8 160,89 0 semifabricatului (458550 / 2850) Situatia consumurilor si a costului semifabricatelor in faza 2 N Indicatorii Q Valoarea 1 Intrari din faza 1 2850 kg 458550 2 material 100000 3 salariile 60000 4 CAS (23%) 13800 5 CAM(3,5) 2100 6 consumuri indirect de 20000 productie dj repartizate 7. Pierderile 10% 285 kg 8 Cantitatea fabricata 2565 (2850-285) 9 Costul efectiv 654450 total(1+2+3+4+5+6) (458550+1959 00)

Dt

Ct

811/F1 211 811/F1 531 811/F1 533.1 811/F1 533.3 811/F1 813 216.1 811/F 2

1 0

Costul unitary al semifabricatului

9/8

255,15 (654450 / 2565)

In baza exemplului precedent contabilizam consumurile -varianta fara semifabricate Faza 1 Faza 2 Dt 811/F1 458550 Dt 811/F2 195900 Ct 211 135000 Ct 211 Ct531 20000 Ct 531 60000 Ct 533.1 70000 Ct 533.1 13800 Ct 533.3 2450 Ct 533.3 2100 Ct 813 35000 Ct 813 20000 Costul efectiv: Dt 216.1 654450 Ct 811/F1 458550 Ct 811/F2 195900 Problema complexa privind contabilitatea consumurilor activitati de baza si activitatiile auxiliare. Se cere: -de cintabilizat consumurile si de calculate costul efectiv al produselor fabricate si serviciilor auxiliare prestate; -de determinat rezultatul brut de vinzarea produselor. Informatii: Sectia de baza in care sa produs 2 produse: mese rotunde si dreptunghiulare. Consumurile commune ale sectiei se acumuleaza in comtul 813. Exista 2 sectii auxiliare de reparative si canzagerie care isi presteaza sercicii reciproce si servicii autoconsumatorii. Evident consumurilor se tine separate in fiecare sectie auxiliara. Jurnalul operatiunilor economice pu luna decembrie. Continutul operatiilor Suma (lei) Dt Ct Productia in curs de executie la inceputul perioadei: a)mese rotunde 15600 811/MR 215 b)mese dreptunghiulare 10100 811/MR 215 D Consumul de materie pentru: a)fabricarea meselor rotunde 60000 811/MR 211 b)fabricarea meselor dreptunghiulare 16000 811/MR 211 c)necesitatiile sectiei de producer 2600 D 211 d)efectuarea reparatiilor 10200 813 211 e)producerea energiei termice 4700 812/SR 211 812/caz Consumul pieselor de schimb la 13100 812/SR 211.5 efectuarea reparatiilor In rezultatul prelucrarii lemnului la (6000 * 3%)= 211.6 811/MR fabricarea meselor rotunde sau obtinut 1800 deseuri in marime de 3 % din valoarea consumata Consumul de combustibil la fabricarea 10800 812/caz 211.3 energiei termice Salariile calculate muncitorilor pentru: a)fabricarea meselor rotunde 42000 811/MR 531

N 1

3 4

5 6

b)fabricarea meselor dreptunghiulare c)administratiei sectiei de producer d)efectuarea reparatiilor e)producerea energiei termice 7 CAS 23% a)fabricarea meselor rotunde b)fabricarea meselor dreptunghiulare c)administratiei sectiei de producer d)efectuarea reparatiilor e)producerea energiei termice CAM 3,5% a)fabricarea meselor rotunde b)fabricarea meselor dreptunghiulare c)administratiei sectiei de producer d)efectuarea reparatiilor e)producerea energiei termice Consumul de energie electrica pentru iluminarea sectiei de producer si functionarea utilajului: a)iluminarea sectiei de producer si functionarea utilajului b)iluminarea sectiei de reparative si functionarea utilajului c)iluminarea cazangeriei si functionarea utilajului Uzura calculate pu mijloacele fixe: a)cu destinatie de productie b)sectiei de reparative c)cazangeriei Utilizarea OMVSD cu valoarea individuala pina la 1500 lei: a)necesitatile de productie b)necesitatiile sectiei de reparative Utilizarea obiectelor cu valoare individuala mai mare de 1599 lei pu: a)necesitatile de productie b)necesitatiile cazangeriei Costul normative al serviciilor prestate de catre sectia de reparatiei sectiei cazangeriei Costul normative al serviciilor prestate de catre sectia cazangeriei sectiei reparatie Costul efectiv al serviciilor prestate de catre sectia de reparative: a)75%- sectie de producer b)20%-oficiul intreprinderii

11340 4100 9800 3900

811/MR D 813 812/SR 812/caz 811/MR 811/MR D 813 812/SR 812/caz 811/MR 811/MR D 813 812/SR 812/caz

531 531 531 531

9660 2608,2 943 2254 897

531.1 531.1 531.1 531.1 531.1

1470 395,9 143,5 343 136,5

531.3 531.3 531.3 531.3 531.3

10200 6900 5100

813 812/SR 812/caz

521/539 521/539 521/539

1 0

2100 1300 870

813 812/SR 812/caz

124 124 124

1 1

5200 1200

813 812/SR

213 213

1 2

1 3 1 4 1 5

6300 3100 2097

813 812/caz 812/caz

214 214 812/SR

2503

812/SR

812/caz

34127,25 9100,6

813 713

812/SR 812/SR

1 6

1 7

c)5%-persoanelor terte Costul efectiv al serviciilor prestate de catre cazangerie: a)70%- sectie de producer b)30%-oficiul intreprinderii Repartizarea si includerea in cost a consumurilor indirect de productie in proportie de: a)80%- mese rotunde b)20%- mese dreptunghiulare Soldului productiei in curs de executie la sfirsitul lunii: a)mese rotunde b)mese dretunghiulare Determinarea costului efectiv total si pentru o unitate al produselor fabricate stiind ca sau fabricat: a) 100 mese rotunde b) 100 mese dretunghiulare Livrarea pe parcursul lunii a produselor fabricate: -50 mese rotunde la pretul de vinzare 2750 lei a)VV b)TVA c) cost vinzare -35 mese dreptunghiulare la pretul de vinzare 720 lei a)VV b)TVA c) cost vinzare

2275,15

711

812/SR

20368,25 8725,25

813 713

812/caz 812/caz

68865,6 17216,4

811/MR 811/MD R

813 813

1 8

16200 8400

215 215

811/MR 811/MD R

1 9

1795,96 492,615

216 216

811/MR 811/MD R

2 0

114583,33 22926,67 89798

221 221 711

611 534.2 216/MR

2100 4200 17241

221 221 711

611 534.2 216/MD R

15. Costul efectiv al serviciilor prestate de catre sectia de reparative: Dt 812/SR Ct 2d)10200 13)2097 3)13100 CE= 47600-2097=45503 6d)9800 a)45503 * 75%=34127,25 7d)2254 b)45503* 20%=9100,6 8d)343 c)45503* 5%=2275,15 9b)6900 10b)1300 11b)1200 14)2503 Rdt 47600 Rct 16. Costul efectiv al serviciilor prestate de catre cazangerie:

Dt 812/caz 2e)4700 5)10800 6e)3900 7e)897 8e)136,5 9c)5100 10c)870 12b)3100 13)2097 Rdt 31600,5

Ct 14)2503 CE=31600,5- 2503= 29097,5 a) 29097,5* 70%=20368,25 b) 29097,5* 30%=8725,25

Rct

17. Repartizarea si includerea in cost a consumurilor indirect de productie in proportie de: Dt 813 Ct 2c)2600 86082 6c)4100 a) 86082* 80%=68865,6 7c)943 b) 86082* 20%=17216,4 8c)143,4 9a)10200 10)2100 11a)5200 12a)6300 15a)34127,25 16a)20368,25 Rdt 86082 Rct 19.a)Calculatia costului de productie-mese rotunde N Consumurile Suma lei Productia in curs de executie la 15600 1 inceput de perioada Consumuri directe material 60000 2 a)deseuri 1800 Salariu 42000 3 CAS 9660 4 CAM 1470 5 Consumurile indirect de productie 68865,6 6 Productia in curs de executie la 16200 7 sfirsit de perioada 8 Costul Efectiv total 179595,6 (1+2-2a+3+4+5+6-7) 9 Q(cantitatea) 100 buc 1 Costul unitary 8 / 9 1795,96 0 . b).Calculatia costului de productie-mese dreptunghiulare N Consumurile Suma lei 1 Productia in curs de executie la 10100 inceput de perioada 2 Consumuri directe material 16000

3 4 5 6 7 8 9 1 0

Salariu CAS CAM Consumurile indirect de productie Productia in curs de executie la sfirsit de perioada Costul Efectiv total (1+2+3+4+5+6-7) Q(cantitatea) Costul unitary 8 / 9

11340 2608,2 396,9 17216,40 8400 49261,5 100 buc 492,615

Verificare-mese rotunde Dt 811/MR Ct 1a)15600 4) 1800 2a)60000 18a)16200 6a)42000 CE=197595,6-1800-16200=179595,6 7a)9660 8a)1470 17a)68865,60 Rdt 197595,6 Rct Verificarea- mese dreptunghiulare Dt 811/MDR Ct 1b)10100 18b)8400 2b)1600 CE=57661,5 8400=49261,5 6b)11340 7b)2608,2 8b)396,9 17b)17216,40 Rdt 57661,5 Rct 20. -mese rotunde 50* 2750=13750 a)VV= 137500 / 1,2= 114583,33 b)TVA=137500 / 6 = 22926,67 c) cost vinzare= 50 * 1795,96 = 89798 verificare: 114583,33 *20= 22926,67 -Mese dreptunghiulare 35*720=25200 a)VV=25200 / 1,2= 2100 b)TVA= 25200 / 6= 4200 c) cost vinzare= 35* 492,615=17241 verificare: 2100 *20%= 4200 Raportul de profit si pierdere(simplificat) N Indicatorii Suma buc 1 Vinzari nete(611) 135583,33 (114588,33+21 2 Costul vinzarilor(711) 00) 107039,00

(89798+17241) 3 Rezultatul brut(1-2) 28544,33 Concluzia: fabricind 2 produse in final am obtinut un profit brut de 28544,33