Sunteți pe pagina 1din 6

Verificarea la strapungere a unui planseu de beton armat (EN1992-1):

1. Caracteristici planseu de beton armat:


beton: C25/30
C25/30 4
arm. long.: PC52PC52
2
fck =
250
(daN/cm2)
fywd =
3000
(daN/cm2)
2
fyk =
3450
(daN/cm )
Categorie elem.: categoria III
3
h=
25
(cm)
a0 =
2
(cm)
dy =
22,5
(cm)
dz =
21,5
(cm)

d =

(d

+ dz

rezistena la compresiune a betonului


rezistena de calcul a armaturii logitudinale
rezistena la curgere a armaturii logitudinale
grosime planseu de beton armat
acoperirea cu beton la partea sup. a planseului
grosime efectiva planseu (pe directia y)
grosime efectiva planseu (pe directia z)

d=

22

Tip stalp: rectangular 2


2
marginal
Dimensiuni stalp:
cy=
45
cz=
45
!!! Pentru stalpi circulari cy=cz
my=
15
mz=
10

(cm)

grosime efectiva planseu (medie)


2

(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

dimensiune stalp pe directia y, diametru stalp circular


dimensiune stalp pe directia z
< 44 cm
< 44 cm

distanta de la stalp/capitel la marg. planseu (pe dir y)


distanta de la stalp/capitel la marg. planseu (pe dir z)

Latura paralela cu marginea planseului (pentru stalpi marginali):


y

Tip planseu: fara capitel


1
Dimensiuni capitel:
lHy=
30
lHz=
30
hH=
10
lHy/hH=
3,00
lHz/hH=
3,00
lHy/(hH+d)=
lHz/(hH+d)=

0,94
0,94

(cm)
(cm)
(cm)
> 2
> 2
<
<

lungimea capitelului pe directia y / circular


lungimea capitelului pe directia z
inaltimea capitelului

2
2

!!! Lungimea conturului de verificare se calculeaza conform cazului 2a


2. Solicitarea la care se va face dimensionarea:
50.000 (daN)
VEd=

forta taietoare din planseu din calculul static

3. Verificarea la strapungere a planseului, dimesionarea armaturii la strapungere (daca este cazul)

Ed =
b=

V Ed
ui d
1,4

A - stalpi interiori
B - stalpi marginali
C - stalpi de colt
valori simplificate pt. b
conform cap. 6.4.3. (6) - Ec2

a. n lungul conturului stlpului sau al conturului ariei ncarcate , efortul unitar de strapungere NU
trebuie sa depaseasca valoarea maxima a rezistentei la strapungere :

Ed < Rd , max

Rd , max = 0 ,5 0 ,6 1
f cd =

( cc f ck )

acc=
gc=
nRd,max=

Ed =

f ck
250

f cd

(fck se introduce in Mpa)

1
1,5
45,00

(daN/cm2)

V Ed
u0 d 0

d0=
u0=

22,00
180,00

(cm)
(cm)

nEd=

17,68

(daN/cm2)

nEd

<

perimetrul stalpului

deci,
nRd,max
Sectiunea de beton este suficienta!

b. Nu sunt necesare armaturi de strapungere daca este indeplinita conditia urmatoare:

Ed =

V Ed
ui d

<

Ed
Rd , c
Calculul lungimii conturului de calcul pe care se va face verificarea:
caz 1: planseu fara capitel

caz1a: stalp central

caz1b: stalp marginal

caz1c: stalp colt

!!! Pentru cazurile in cara conturul de calcul este in apropierea unui gol, lungimea acestuia se va calcula
MANUAL cf. paragrafului 6.4.2. (3) din EC2.
!!! n cazul ariilor ncarcate situate n vecinatatea unei margini sau a unui colt, adica la o distanta mai mica
de d, se prevad armaturi speciale de margine (a se vedea 9.3.1.4. - EC2)
caz 2: planseu cu capitel

caz2a: capitel rigid

caz2b: capitel
insuficient rigid

!!! In cazul planseelor cu capiteluri se disting aceleasi situatii ca si in cazul planseelor fara capiteluri (functie de
pozitia stalpului, tipul stalpului). Daca rigiditatea capitelului este suficienta ) l H <2 x h H , atunci se face verificarea
doar in planseu. In caz contrar, exista o verificare si in capitel.
u1,0=
d1,0=
u1,1=
d1,1=

303,23
22,00
0,00
32,00

(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

perimetrul de verificare din planseu

nEd1,0=
nEd1,1=

10,493
0,000

(daN/cm2)
2
(daN/cm )

efortul unitar de strapungere in planseu


efortul unitar de strapungere in capitel - daca este cazul

perimetrul de verificare din capitel - daca este cazul

Rd ,c = CRd,c k 3 (100 l f ck ) + k1 cp (min + k1 cp )


k = 1+

200
2
d

l = ly lz 0,02

(d in mm)

(fck se introduce in Mpa)

k=
1,953
!!! ry, rz se refer la armaturile ntinse aderente n directiile y si z respectiv. ry si rz se calculeaza ca valori
medii pe o latime de placa egala cu latimea stlpului plus 3d de o parte si de alta.
Armaturile pe directia y (perpendiculare pe directia z)
n1=
3
(buc)
n2=
4
(buc)
14
(mm)
10
(mm)
F1=
F2=
A1y=
4,618
A2y=
3,142
(cm2)
(cm2)
2
Ay=
7,760
(cm )
0,0021
r ly=
Armaturile pe directia z (perpendiculare pe directia y)
n1=
4
(buc)
14
(mm)
F1=
A1z=
6,158
(cm2)
2
Az=
10,085
(cm )
0,0025
r lz=
0,0023
rl=

C Rd ,c = 0,18

c = 0,12

n2=
F2=
A2z=

5
10
3,927

(buc)
(mm)
(cm2)

c = 1,5

min = 0,035 k 3 / 2 f ck 1/ 2
k1 = 0,1

cp =

deci,

deci,

cy

+ cz )
2
scy=
scz=

0,55
0,75

(N/mm2=MPa)
(N/mm2=MPa)

scp=

0,650

(N/mm2=MPa)

nmin=

0,478

nRd,c=
nRd,c=

0,543
5,428

eforturile normale n beton, n directiile y


eforturile normale n beton, n directiile z

(N/mm2=MPa)
(daN/cm2)

nEd1,0=
nEd1,0

efortul unitar de strapungere in planseu


10,493 (daN/cm2)
nRd,c
>
SUNT necesare armaturi pentru preluarea fortei taietoare!

nEd1,1=
nEd1,1

efortul unitar de strapungere in capitel - daca este cazul


0,000
(daN/cm2)
nRd,c
<
NU SUNT necesare armaturi pentru preluarea fortei taietoare!

c. Calculul armaturilor de strapungere (in varianta barelor inclinate):

dispunerea armaturilor inclinate

!!! Barele ridicate care traverseaza suprafata ncarcata sau se gasesc la o distanta mai mica de 0,25d
de aceasta pot fi utilizate ca armaturi de strapungere (a se vedea figura de mai sus).

( 0,75 Rd ,c ) u1
Asw

= Ed
1,5 f ywd ,ef sin
s r nec
f ywd ,ef = 250 + 0, 25 d f ywd in MPa
fywd,ef=
a=
(Asw/sr)nec1,0=
1,1
(Asw/sr)nec =
(Asw/sr)necmax=

300
45
6,120
0,000
6,120

(N/mm =MPa)
=>
(mm2/mm)
(mm2/mm)
(mm2/mm)

sina= 0,707

cosa= 0,707

12

(mm)

150
300

(mm)
(mm)

distanta intre armaturi pe directie radiala


distanta intre armaturi pe directie tangentiala

2
2
2

(buc)
(buc)
(buc)

numarul armaturile inclinate pe directie tangentiala y


numarul armaturile inclinate pe directie tangentiala z

5861,87

(mm)

se aleg bare F=

s r 0 , 75 d
s t 1,5 d
sr=
st=
=

t
a

c
st

Naty=
Natz=
Natmin=

u out =

V Ed
Rd , c d
uout=

u out = u

ef
0

+ 2 nd

u out u 0
2

nd =

ef

uo =
nd=
1,5 x d=

r
a

1800,00
646,47
330,00

total

A sw

sr

distanta de la sectiunea A (vezi figura) la perimetrul uout

(buc)

numarul armaturile inclinate pe directie radiala

n d 1, 5 d
sr
Nar=

(mm)
(mm)
(mm)

= 2N

3
t min
a

N
=
ef

total

sr

r
a

Aa1

Ntotal=
Aa1=
(Asw/sr)ef=
max

(Asw/sr)nec

(Asw/sr)necmax

12
113,097
9,048

(buc)
2
(mm )
(mm2/mm)

6,120

(mm /mm)

<

numarul total al armaturilor inclinate


aria unei bucati de armatura diametru precizat

(Asw/sr)ef
Armarea propusa ESTE suficienta!

Armarea minima pentru strapungere ce urmeaza a fi folosita trebuie sa satisfaca relatia:

Asw 1,5 sin + cos 0,08

s
st
r ef
(Asw/sr)ef=
(1,5xsina+cosa)/st=
(0,08xsqrt(fck))/fyk=
0,05331

9,048
0,006
0,001
>

f ck

f yk

=> conditia de mai sus devine:

0,00116
Armarea propusa ESTE suficienta!