Sunteți pe pagina 1din 6

Verificarea la strapungere a unui planseu de beton armat (EN1992-1):

1. Caracteristici planseu de beton armat:


beton: C25/30
C25/30 4
arm. long.: PC52PC52 2
fck = 250 (daN/cm2) rezistenţa la compresiune a betonului
fywd = 3000 (daN/cm2) rezistenţa de calcul a armaturii logitudinale
fyk = 3450 2 rezistenţa la curgere a armaturii logitudinale
(daN/cm )
Categorie elem.: categoria III 3
h= 25 (cm) grosime planseu de beton armat
a0 = 2 (cm) acoperirea cu beton la partea sup. a planseului
dy = 22,5 (cm) grosime efectiva planseu (pe directia y)
dz = 21,5 (cm) grosime efectiva planseu (pe directia z)
(d + dz )
d =
y

2
d= 22 (cm) grosime efectiva planseu (medie)

Tip stalp: rectangular 2 2


marginal 2
Dimensiuni stalp:
cy= 45 (cm) dimensiune stalp pe directia y, diametru stalp circular
cz= 45 (cm) dimensiune stalp pe directia z
!!! Pentru stalpi circulari cy=cz
my= 15 (cm) < 44 cm distanta de la stalp/capitel la marg. planseu (pe dir y)
mz= 10 (cm) < 44 cm distanta de la stalp/capitel la marg. planseu (pe dir z)

Latura paralela cu marginea planseului (pentru stalpi marginali):

y z

Tip planseu: fara capitel


1
Dimensiuni capitel:
lHy= 30 (cm) lungimea capitelului pe directia y / circular
lHz= 30 (cm) lungimea capitelului pe directia z
hH= 10 (cm) inaltimea capitelului
lHy/hH= 3,00 > 2
lHz/hH= 3,00 > 2

lHy/(hH+d)= 0,94 < 2


lHz/(hH+d)= 0,94 < 2

!!! Lungimea conturului de verificare se calculeaza conform cazului 2a

2. Solicitarea la care se va face dimensionarea:


VEd= 50.000 (daN) forta taietoare din planseu din calculul static

3. Verificarea la strapungere a planseului, dimesionarea armaturii la strapungere (daca este cazul)


V Ed
υ Ed = β ⋅ A - stalpi interiori
ui ⋅ d B - stalpi marginali
b= 1,4 C - stalpi de colt

valori simplificate pt. b


conform cap. 6.4.3. (6) - Ec2
a. În lungul conturului stâlpului sau al conturului ariei încarcate , efortul unitar de strapungere NU
trebuie sa depaseasca valoarea maxima a rezistentei la strapungere :
υ Ed < υ Rd , max
  f ck  (fck se introduce in Mpa)
υ Rd , max = 0 ,5 ⋅  0 ,6 ⋅  1 −   ⋅ f cd
  250 
f cd =
(α cc ⋅ f ck )
γ c
acc= 1
gc= 1,5
nRd,max= 45,00 (daN/cm2)
V Ed
υ Ed = β ⋅
u0 ⋅ d 0
d0= 22,00 (cm)
u0= 180,00 (cm) perimetrul stalpului

nEd= 17,68 (daN/cm2)


deci,
nEd < nRd,max
Sectiunea de beton este suficienta!

b. Nu sunt necesare armaturi de strapungere daca este indeplinita conditia urmatoare:


V Ed
υ Ed = β ⋅
ui ⋅ d
υ Ed < υ Rd , c
Calculul lungimii conturului de calcul pe care se va face verificarea:
caz 1: planseu fara capitel

caz1a: stalp central

caz1b: stalp marginal caz1c: stalp colt


!!! Pentru cazurile in cara conturul de calcul este in apropierea unui gol, lungimea acestuia se va calcula
MANUAL cf. paragrafului 6.4.2. (3) din EC2.
!!! În cazul ariilor încarcate situate în vecinatatea unei margini sau a unui colt, adica la o distanta mai mica
de d, se prevad armaturi speciale de margine (a se vedea 9.3.1.4. - EC2)

caz 2: planseu cu capitel

caz2a: capitel rigid

caz2b: capitel
insuficient rigid

!!! In cazul planseelor cu capiteluri se disting aceleasi situatii ca si in cazul planseelor fara capiteluri (functie de
pozitia stalpului, tipul stalpului). Daca rigiditatea capitelului este suficienta ) l H <2 x h H , atunci se face verificarea
doar in planseu. In caz contrar, exista o verificare si in capitel.

u1,0= 303,23 (cm) perimetrul de verificare din planseu


d1,0= 22,00 (cm)
u1,1= 0,00 (cm) perimetrul de verificare din capitel - daca este cazul
d1,1= 32,00 (cm)

nEd1,0= 10,493 (daN/cm2) efortul unitar de strapungere in planseu


nEd1,1= 0,000 2 efortul unitar de strapungere in capitel - daca este cazul
(daN/cm )
υRd ,c = CRd,c ⋅ k ⋅ 3 (100⋅ ρl ⋅ f ck ) + k1 ⋅ σ cp ≥ (υmin + k1 ⋅ σ cp ) (fck se introduce in Mpa)

k = 1+
200
≤2 (d in mm)
d
ρl = ρly ⋅ ρlz ≤ 0,02
k= 1,953
!!! ry, rz se refer la armaturile întinse aderente în directiile y si z respectiv. ry si rz se calculeaza ca valori
medii pe o latime de placa egala cu latimea stâlpului plus 3d de o parte si de alta.
Armaturile pe directia y (perpendiculare pe directia z)
n1= 3 (buc) n2= 4 (buc)
F1= 14 (mm) F2= 10 (mm)
A1y= 4,618 (cm2) A2y= 3,142 (cm2)
Ay= 7,760 2
(cm )
r ly= 0,0021

Armaturile pe directia z (perpendiculare pe directia y)


n1= 4 (buc) n2= 5 (buc)
F1= 14 (mm) F2= 10 (mm)
A1z= 6,158 (cm2) A2z= 3,927 (cm2)
Az= 10,085 2
(cm )
r lz= 0,0025
rl= 0,0023

C Rd ,c = 0,18 γ c = 1,5
γ c = 0,12
υ min = 0,035 ⋅ k 3 / 2 ⋅ f ck 1/ 2
k1 = 0,1

σ cp =
(σ cy + σ cz )
2
scy= 0,55 (N/mm2=MPa) eforturile normale în beton, în directiile y
scz= 0,75 (N/mm2=MPa) eforturile normale în beton, în directiile z

scp= 0,650 (N/mm2=MPa)


nmin= 0,478

nRd,c= 0,543 (N/mm2=MPa)


nRd,c= 5,428 (daN/cm2)
deci,
nEd1,0= 10,493 (daN/cm2) efortul unitar de strapungere in planseu
nEd1,0 > nRd,c
SUNT necesare armaturi pentru preluarea fortei taietoare!

deci,
nEd1,1= 0,000 (daN/cm2) efortul unitar de strapungere in capitel - daca este cazul
nEd1,1 < nRd,c
NU SUNT necesare armaturi pentru preluarea fortei taietoare!
c. Calculul armaturilor de strapungere (in varianta barelor inclinate):

dispunerea armaturilor inclinate

!!! Barele ridicate care traverseaza suprafata încarcata sau se gasesc la o distanta mai mica de 0,25d
de aceasta pot fi utilizate ca armaturi de strapungere (a se vedea figura de mai sus).
 Asw 

(υ − 0,75 ⋅υ Rd ,c )⋅ u1
 = Ed
 s r  nec 1,5 ⋅ f ywd ,ef ⋅ sin α
f ywd ,ef = 250 + 0, 25 ⋅ d ≤ f ywd in MPa
fywd,ef= 300 2
(N/mm =MPa)
a= 45 => sina= 0,707 cosa= 0,707
(Asw/sr)nec1,0= 6,120 (mm2/mm)
1,1
(Asw/sr)nec = 0,000 (mm2/mm)
(Asw/sr)necmax= 6,120 (mm2/mm)

se aleg bare F= 12 (mm)


s r ≤ 0 , 75 ⋅ d
s t ≤ 1,5 ⋅ d
sr= 150 (mm) distanta intre armaturi pe directie radiala
st= 300 (mm) distanta intre armaturi pe directie tangentiala
c
N t
a =
st
Naty= 2 (buc) numarul armaturile inclinate pe directie tangentiala y
Natz= 2 (buc) numarul armaturile inclinate pe directie tangentiala z
Natmin= 2 (buc)
β ⋅ V Ed
u out =
υ Rd , c ⋅ d
uout= 5861,87 (mm)
u out = u ef
0 + 2 π ⋅ nd
u out − u 0
nd =

ef
uo = 1800,00 (mm)
nd= 646,47 (mm)
1,5 x d= 330,00 (mm) distanta de la sectiunea A (vezi figura) la perimetrul uout
n d − 1, 5 ⋅ d
N r
a =
sr
Nar= 3 (buc) numarul armaturile inclinate pe directie radiala
N total = 2⋅N t min
a ⋅N r
a

 A sw  N ⋅ Aa1
  = total

 sr  ef sr
Ntotal= 12 (buc) numarul total al armaturilor inclinate
Aa1= 113,097 2 aria unei bucati de armatura diametru precizat
(mm )
(Asw/sr)ef= 9,048 (mm2/mm)
max
(Asw/sr)nec = 6,120 2
(mm /mm)

(Asw/sr)necmax < (Asw/sr)ef


Armarea propusa ESTE suficienta!

Armarea minima pentru strapungere ce urmeaza a fi folosita trebuie sa satisfaca relatia:


 Asw  1,5 ⋅ sinα + cosα 0,08 ⋅
  ⋅ ≥
( f ck )
s st f yk
 r ef
(Asw/sr)ef= 9,048
(1,5xsina+cosa)/st= 0,006 => conditia de mai sus devine:
(0,08xsqrt(fck))/fyk= 0,001

0,05331 > 0,00116


Armarea propusa ESTE suficienta!