Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

GENERALITATI

Denumirea obiectivului : C0NSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ PARTER


Beneficiar :
Amplasament obiectiv :
Proiectant general :
Proiectant specialitate :
Faza de proiectare : D.T.A.C.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Seismicitatea zonei. Acceleraţia seismică de proiectare : ag = 0,20 g (P100-1-2013).


Condiţii de climă (încadrarea în zonele din hărţile climaterice) :
─ valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol : s k = 2,50 kN/m2
─ viteza caracteristică a presiunii dinamice a vântului : q b = 0,5 kPa
Condiţiile geotehnice de pe amplasament
─ presiunea convenţională : pH=1,5m = 150 kN/m2;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m - sub cota terenului natural
─ pământ sensibil la umezire, loess argilos, grupa B;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m sub cota terenului natural

CONSTRUCTIA (P+E) PROPUSĂ PENTRU CONSTRUIRE

Constructia parter, avand urmatoarele caracteristici geometrice in plan :


– lungime totală clădire : 15,00 m
– lăţime clădire : 5,00 m
– înălţime cornişă (streaşină) = 3,215 m
– înălţime maximă la coamă = 4,975 m
– înălţimea spaţiilor interioare la parter : 2,70 m

DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL

Infrastructura se va realiza sub forma unei reţele plane, dispusă în lungul axelor
clădirii. Fundaţia, continuă sub ziduri, este din bloc de beton simplu şi cuzinet de beton
armat, din beton C12/15.
Calculul de dimensionare a fundaţiei a constat în determinarea lăţimii tălpii din
condiţia ca presiunea transmisă la teren de fundaţie să nu depăşească valoarea presiunii
convenționale a terenului. Celelalte dimensiuni ale fundaţiei, inclusiv armarea, s-au stabilit
conform regulilor constructive la fundarea pe pămânuri sensibile la umezire. S-a avut în
vedere ca lățimea minimă a fundației să fie 60 cm și adâncimea de fundare, minim 1,00 m
la exterior și 0,60 m la interior. Armarea se va realiza cu otel PC52 si OB37 (etrierii).
Ca măsuri constructive pentru preluarea solicitărilor suplimentare din tasări
neuniforme se va arma fundaţia cu centuri la partea inferioară şi superioară. Armăturile
longitudinale de la partea inferioară se distribuie pe toată talpa inferioară în mod egal iar la
partea superioară sunt grupate în cuzinetul de beton armat.
Armare fundaţie :
– talpa fundaţiei : armatura longitudinală la partea inferioară cu 8Ø12; armătura
transversală cu etrieri Ø8/20
– cuzinetul : armătura longitudinală cu 6Ø14 + 2Ø12 mm; armarea transversală cu
etrieri Ø8/20
1
Elevaţia se protejează la exterior cu o tencuială hidrofugă verticală cu mortar de
ciment. Sub ziduri, se execută o hidroizolație orizontală cu un strat de carton bitumat..

Clădirea este realizată cu pereți structurali din zidărie cărămidă cu goluri verticale;
sunt prevăzute elemente de confinare din beton armat dispuse în plan vertical (stâlpișori)
şi în plan orizontal (centuri). Dimensionarea pereţilor şi a elementelor liniare (centuri,
stâlpişori, buiandrugi) s-a făcut constructiv, respectiv :
– Peretii portanți au grosimea de 25 cm la exterior şi la interior
– Stalpișorii au secţiunile 25 × 25 cm la exterior şi la interior.
– Centurile au sectiunea de 25 × 25 cm la exterior şi 25 × 20 cm la interior.
Conlucrarea dintre stâlpişorii şi zidărie se face prin prevederea de mustăţi (2Ø8
OB37/40 cm) din stâlpi care intră în rosturile orizontale ale zidăriei.
Armarea elementelor liniare de beton armat – centuri și stâlpi - se face cu bare
longitudinale oțel 4Ø14 (PC52) şi etrieri Ø8/10÷15 cm (OB37). Armătura este rezultată din
procentul minim de armare. Se utilizează beton C12/15.
Golurile pentru usi si ferestre vor fi mărginite la partea superioara cu buiandrugi din
beton armat turnaţi monolit C12/15.

Planşeele sunt din beton armat monolit cu placi simple fără grinzi, de 15 cm
grosime; plăcile reazemă pe peretii structurali prin intermediul centurilor din beton. Calculul
eforturilor secţionale de dimensionare (momente încovoietoare) se face la starea limită de
rezistenţă, printr-un calcul simplificat în domeniul plastic.
Armarea planşeelor se face pe fiecare ochi de placă în parte. Armarea planşeului se
face astfel :
– în câmp, la partea inferioară, armarea se face cu plase legate din PC52, Ø10 cu
ochiurile 15 × 15 cm.
– armătura de la partea superioară, călăreţii Ø10/10 – PC52, se montează perpendicular
pe reazeme;
– armătură de repartiţie la parta superioară, în zona reazemelor, cu Ø8/20 cm - OB37.
Placa suport a pardoselii de la parter, din beton armat, reazemă continuu pe un
strat de pietriş compactat şi se leagă monolit cu cuzinetul fundaţiei.
Sub pardoseală va exista următoarea stratificaţie :
– folie PVC care să asigure hidroizolarea plăcii de beton armat (ea va împiedica şi
scurgerea laptelui de ciment)
– strat de pietriş pentru ruperea capilarităţii, cu grosimea de 10 cm, compactat mecanic,
realizat din sort 7-16 (fără nisip)
Obligatoriu pe lângă construcţie se va turna ulterior un trotuar de beton armat.
Dimensiunea minimă a acestuia va fi de 0,50 m şi va avea pantă către exterior.
Placa peste sol din beton armat, are o grosime de 10 cm şi se armează constructiv
cu o reţea de bare din OB37 de Ø6 mm, dispuse la 20 cm pe 2 direcţii perpendiculare (sau
cu plasă sudată de 4 mm cu ochiuri 100 × 100 mm). Armarea este una constructivă şi
continuă deoarece placa descărcarcă direct pe stratul de pietriş compactat (armarea se
face pentru fisurile din contracţia betonului). Plasa se aşează la partea inferioară cu o
acoperire de 4 cm de beton.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn pe scaune, în două ape. Șarpanta se
realizează din lemn ecarisat de rasinoase, ignifugat cu învelitoare din tablă plană zincată
sau tigla metalica profilata, fără termoizolatie; substructura din șipci și folie anticondens.
Înclinarea generală a acoperişului este de 20 0.
Acoperișul este realizat cu patru ferme care se construiesc în lungul acoperișului;
Şarpanta se ancorează în structură, perimetral la nivelul cosoroabelor și în zona
centrală la nivelul tălpii popilor. Cosoroabele se prind prin mustăți din Ø6/OB37 lăsate din
centurile aticului, la intervale de 1,00 m; talpa longitudinală continuă se ancorează de
2
placa de planșeu prin mustăți Ø6/OB37; rigidizarea transversală cu cleşti; îmbinarile se vor
face prin chertare si prin prindere cu scoabe si cuie
Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate si evacuate prin jgheaburi de 100
mm si burlane de 75 mm, din tablă.
Calcularea elementelor şarpantei se face la încărcări gravitaţionale (greutatea
proprie a şarpantei + greutatea zăpezii).

MATERIALE UTILIZATE

Betonul armat utilizat pentru realizarea structurii este C12/15, C8/10.


Armatura utilizata este:
─ PC52 pentru armatura de rezistenţă de la placă, stâlpişori, centuri şi fundaţii;
─ OB37 pentru armatura de montaj si de repartitie;
Caramida utilizata este de tipul:
─ caramida cu goluri verticale, clasa : C75;
─ mortar utilizat la zidarie : M50Z.
Alte materiale:
─ la sarpanta se va folosi lemn de rasinoase calitatea a II-a, umiditate maxima 18%
care se va trata si ignifuga prin pensulare in 2 straturi;
─ mortarul folosit la tencuieli va fi M25T(cu var si ciment);
Acoperirea cu beton a armaturilor trebuie se fie de 3,5 cm la fundaţie, 2,5 cm la
stalpi, grinzi, centuri, placa de pardoseală şi 1,5 cm la plăcile de planşee..

PREVEDERI PRIVIND CALCULUL STRUCTURAL AL IMOBILULUI

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte


normative :
─ NP112 – 2014. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
─ SR EN 1992 -1-1- 2004. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton
armat.
─ CR6 – 2013. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
─ NP 005 2013. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn
─ P100-1 – 2013. Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri

Întocmit,
Ing. Aurelian Văduva
mun. Turnu Măgurele / jud. Teleorman

S-ar putea să vă placă și