Sunteți pe pagina 1din 2

SR EN ISO :9001:2008

CERTIFICAT NR.868/1/1/1

P R O I E C T A R E G E N E R A L A I N C O N S T R U C T R U C T I I
F O C S A N I – R O M A N I A
B - D U L U N I R I I, N R. 4 9
T E L./F A X +4 0 237 232 777

MEMORIU DE REZISTENTA
DATE GENERALE

Prezenta documentatie se refera la construire a patru imobile D+P+2E+M cu


destinatia de LOCUINTE SOCILAE in str. Dimitrie Constantinescu, cartier M.
Sturza, oras Odobesti, jud. Vrancea.
Constructiile propuse au dimensiunea in plan 13,10x20.30m si structura de
rezistenta este alcatuita din cadre de beton armat pe fundatii continue sub ziduri
dispuse longitudinal si transversal pentru demisol, parter şi etaje.

INFRASTRUCTURA

Este alcatuita din fundatii continue tip grinzi pereti, cu partea inferioara
evazata ce formeaza baza fundatiei, iar pe partea superioara tip perete, cu grosimea
de 30cm, din beton armat monolit.
Latimea partii evazate, s-a dimensionat la gruparea fundamentala de
incarcari, presiunea conventionala de calcul a terenului fiind considerate egala cu
160kPa. Dispunerea peretilor pe fundatii s-a facut centric pentru o descarcare
uniforma pe terenul de fundare.
Betonul folosit la realizarea fundatiilor este clasa C4/5 (B75) pentru betonul de
egalizare si de clasa C12/15 (B200) in diafragme, fundarea realizandu-se la cota
-2,95m pentru partea cu demisol şi respectiv la cota -1.65m pentru partea fără
demisol, de la cota ±0.00 a cladirii.
Lucrarile aferente infrastructurii vor incepe dupa trasarea obiectivului, prin
realizarea de sapaturi generale mecanizate până la cota –2,95m (demisolul clădirii).
Sapatura se va realiza cu taluz vetical cu un unghi de 60º, evazat fata de fata
exterioara a talpii de fundare la 1,00m.
Prin peretii infrastructurii sunt prevazute goluri tehnologice pentru instalatiile
cladirii respective care vor fi etansate foarte bine.
Turnarea betonului in peretii infrastructurii urmeaza sa se faca in etape, astfel
incat sa fie eliminate efectele eforturilor din contractie, avandu-se in vedere ca
rosturile verticale, de turnare sa fie decalate si distribuite cat mai uniform pe tot
perimetrul fundatiilor. O atentie deosebita se va acorda sistemului de indepartare a
apelor de suprafata, precum si instalatiilor de alimentare cu apa si de canalizare.
Umpluturile din jurul fundatiilor se vor executa imediat ce conditiile tehnice
permit acest lucru.

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre de beton armat cu dimensiunea


stâlpilor de 30x30cm, 30x60cm, 30x90cm iar a grinzilor şi centurilor de 30x40cm, cu beton
de marca C20/25(B350). Pereti sunt realizaţi din caramida tip GVP, având grosimea, la
exterior si interior, de 30cm.
Solidarizarea dintre ziduri si stalpi se realizeaza prin montarea barelor din OB37 -
cu diametrul de 6mm, din trei in trei blocuri de cărămidă, care patrund 50-60cm in zidarie
sau pana la gol.
Planseele peste demisol, parter şi etaje se vor realiza din beton armat cu grosimea de
15 cm si vor fi armate cu otel beton de marca PC52.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, ancorata in structura de grinzi din beton a
mansardei. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga si trata conform normelor
specifice. Popi vor rezema pe talpi de lemn. Scaunele ce se vor realiza vor fi contravantuite
transversal prin clesti si longitudinal prin contrafise.
Armarea stalpilor, centurilor şi grinzilor se va face conform planselor din proiect cu
otel beton de marca PC52 cu diametrul de 14, 16, 20.

BREVIAR DE CALCUL
Amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin :
- zona seismica de calcul cu coeficientul : ag = 0.40g, Tc = 1.00sec, conform normativului
P100-1/2013;
- presiunea conventionala de calcul pe teren s-a considerat egala cu 160kN/mp;
- zona climatica pentru vant conform CR 1-1-4-2012;
- zona climtatica pentru zapada conform CR1-1-3-2012;
Constructia se incadreaza in clasa III de importanta, conf. normativului P100-1/2013
si in categoria "C" de importanta, conf. HG 766/1997
Structura de rezistenta s-a calculat, conform prevederilor normativului P100-1/2013,
in urmatoarele ipoteze de calcul:
1. actiunea incarcarilor gravitationale permanente si cvasipermanente de calcul;
2. actiunea incarcarilor permanente si cvasipermanente normate suprapusa cu actiunea
incarcarilor seismice de translatie si torsiune.

S-a prevazut utilizarea urmatoarelor materiale:


- beton C4/5 ( B75 ) in trepte de fundatie;
- beton C12/15 ( B200 ) in talpi fundatie, pereţii demisolului si fundatii armate;
- beton C20/25(B350) stalpi, grinzi, centuri si placi;
- otel beton PC52 pentru etrieri si armaturile de rezistenta;
- lemn ecarisat si tratat ignifug pentru structură mansardă şi sarpanta.

Intocmit,
Ing. Miron Florin