Sunteți pe pagina 1din 21

SEMINAR 1

Prezentul proiect are ca scop proiectarea unei cladiri civile de locuit cu regim foarte mic de inaltime,
2 nivele (P+1E).
Sunt prezentate in etapele de proiectare:
1. Introducere

I. Conditii de amplasare:
1. Localitatea …………………………..
Conform reglementarilor tehnice in vigoare, zonele de calcul in care se incadreaza localitatea din
punctul de vedere:
 al actiunii zapezii (Cod CR 1-1-3-2012) …………………………

Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50ani


 al actiunii vantului (Cod CR 1-1-4-2012) …………...……………
Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vântului, qb în kPa, având IMR = 50 ani
 al actiunii seismice (Cod P100-1/2006) - ag = …………………

2. Natura terenului de fundare: ……………………… pconv. ………. Terenul pe care se va afla


constructia este orizontal. Panza de apa freatica se afla la mare adancime.

II. Conformarea de ansamblu a cladirii:


1. Partiul de arhitectura nr. ……..
2. Cladire tip: - duplex;
- bloc.
3. Inaltimea de nivel Hn = … m.
4. Cladirea va fi prevazuta cu pod necirculabil; invelitoarea acoperisului va fi din ………........
5. Cladirea nu va avea subsol.
6. Finisajele (pardoseli, tencuieli, placaje etc.) se vor alege din gama solutiilor eficiente, curent
utilizate in prezent.
7. Cladirea va fi prevazuta cu incalzire centrala. Alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu
energie electrica se realizeaza prin legarea la retelele edilitare respective.
III. Sistemul structural al cladirii:
1. Pereti structurali din zidarie de:
- caramizi ceramice pline CPP (Caramida Plina Presata);
- caramizi ceramice cu goluri verticale GVP;
2. Planseele din beton armat monolit.
3. Scara din beton armat monolit.
4. Sarpanta din lemn.
5. Fundatii de tip continuu din beton simplu sau armat.

CONTINUTUL PROIECTULUI
Se vor redacta piese desenate si piese scrise care se vor preda esalonat, sub forma a 4 lucrari,
astfel:

LUCRAREA NR. 1
 Tema lucrare:
Se va (re)proiecta partiul de arhitectura (primit in format electronic) astfel incat sa se respecte
prevederile reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la:
- conformarea structurala (cod de proiectare pentru structuri din zidarie CR 6-2006);
- conformarea termoenergetica (Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor C107/1…4-05);
- conformare vizual luminoasa (STAS 6621-89).

 Continut lucrare:
 Piese desenate:
- Partiul de arhitectura - partial pentru nivel parter + partial pentru etaj (Sc.1/50), in cazul cladirilor de
tip duplex;
- Partiul de arhitectura - pentru etaj + detaliu acces cladire la parter (Sc.1/50), in cazul cladirilor de
tip bloc.
 Piese scrise:
- datele de tema corespunzatoare lucrarii nr. 1;
- comentarii explicative si verificari referitoare la conformarea structurala, termoenergetica si vizual
luminoasa a cladirii.
LUCRAREA NR. 2
 Tema lucrare:
Se va proiecta planseul peste parter al cladirii.

 Continut lucrare:
 Piese desenate:
- plan de rezistenta al planseului de peste parter (Sc.1/50) + plan cofraj scara (Sc.1/50) + detalii
reprezentative (Sc.1/10);
- plan (partial) de realizare buiandrugi in peretii structurali, peste golurile de usi si ferestre de la
parter (Sc.1/50) + sectiune verticala prin perete exterior de la parter (Sc.1/10).
 Piese scrise:
- note de calcul referitoare la dimensionare / verificare buiandrugi.

LUCRAREA NR. 3
 Tema lucrare:
Se va proiecta acoperisul cladirii in solutia sarpanta de lemn pe scaune.

 Continut lucrare:
 Piese desenate:
- plan sarpanta + sectiune transversala (in dreptul unui scaun curent) (Sc.1/50);
 Piese scrise:
- note de calcul referitoare la dimensionare elementelor sarpantei.

LUCRAREA NR. 4
 Tema lucrare:
Se va proiecta sistemul de fundare al cladirii.

 Continut lucrare:
 Piese desenate:
- plan fundatii (Sc.1/50) + detalii reprezentative (Sc.1/20).
 Piese scrise:
- note de calcul referitoare la dimensionarea fundatiilor.
LUCRAREA NR. 1

Se va (re)proiecta partiul de arhitectura astfel incat sa se respecte prevederile reglementarilor


tehnice in vigoare.

Prin tema se primesc planuri de arhitectura pentru cladire de tip:


- Duplex:
Cuprinde o unitate de locuit, amplasata pe o parcela de teren in folosinta exclusiva. Regimul de
inaltime este parter si etaj (tip duplex). Asezarea incaperilor aceluiasi apartament la niveluri diferite prezinta
avantajul separarii functiunilor, asigurandu-se mai multa liniste dormitoarelor care se amplaseaza la etaj,
circulatia fiind insa ingreunata de prezenta scarii interioare.
- Bloc
Sunt locuinte colective (plurifamiliale) care cuprind un numar mare de apartamente, de obicei cu
toate incaperile la acelasi nivel, pe un teren in folosinta comuna.
Accesul in apartamente se realizeaza pe scara comuna a blocului.

CONFORMAREA STRUCTURALA (conform cod de proiectare pentru structuri din zidarie CR 6-


2006);
In functie de structura de rezistenta a cladirii avem:
- pereţi de rezistenţă sau portanţi – care au rolul de a prelua şi transmite, până la fundaţie,
încărcările gravitaţionale (verticale) şi orizontale (din vânt şi seism) care acţioneaza asupra clădirii.

- pereţi autoportanţi – care preiau încărcări orizontale (din vânt sau seism) şi verticale numai din
greutatea lor proprie (nu preiau încărcări de la planşee) şi prin intermediul fundaţiilor le transmit terenului. Ei
au rolul de realizare a rigidităţii de ansamblu a clădirii - se numesc şi pereţi de contravântuire.
- pereti purtaţi – nestructurali – aceşti pereţi nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii, ei
având rolul strict de compartimentare funcţională la interior sau de închidere către exterior. Aceşti pereţi
reazemă pe planşee sau grinzi, care preiau greutatea lor proprie şi o transmit elementelor verticale de
rezistenţă (pereţi portanţi sau stâlpi).

PERETI DE REZISTENTA SAU PORTANTI


PERETI AUTOPORTANTI
Cele doua tipuri principale de blocuri de zidarie utilizate sunt:
- caramizi pline P: 240×115×63 mm;
- caramizi cu goluri verticale GV:
240×115×88 mm; 240×115×88 mm;
290×115×138 mm; 290×115×138 mm.
Tipuri de zidarii:

Zidărie simplă/nearmată (ZNA) - zidărie care nu conţine suficientă armătură pentru a putea fi
considerată zidărie armată - cum sunt zidăria confinată, zidăria confinată şi armată în rosturile orizontale,
zidăria cu inimă armată
Zidărie confinată (ZC) - zidărie prevăzută cu elemente pentru confinare de beton armat pe direcţie
verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri).
Zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale (ZC+AR) - zidărie confinată la care, în rosturile
orizontale, sunt prevăzute armături în cantităţi suficiente, din oţel sau din alte materiale cu rezistenţă
semnificativă la întindere, în scopul creşterii rezistenţei la forţă tăietoare şi a ductilităţii peretelui.

Zidărie cu inimă armată (ZIA) - perete alcătuit din două ziduri paralele având spaţiul dintre ele
umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fără legături mecanice între straturi şi la
care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.

In proiect se va folosi zidărie confinată (ZC).

Prevederi specifice pentru construcţii cu pereţi structurali de zidărie confinată (ZC)


Secţiunea transversală a stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii:
• aria secţiunii transversale ≥ 625 cm2 - 25 x 25 cm;
• latura minimă ≥ 25cm
Armarea stalpisorilor va satisface următoarele condiţii, diferenţiate în funcţie de valoarea acceleraţiei
seismice de proiectare (ag):
• diametrul barelor longitudinale ≥ 12mm;
• pmin = 1.0% pt ag ≥ 0.20g si pmin = 0.8% - ag ≤ 0.16g
• diametrul etrierilor ≥ 6 mm; distanţa între etrieri ≤ 15cm în câmp curent şi ≤ 10 cm la baza
stalpisorilor (pe lungimea de 60d la parter si 50d, in rest).

Centurile vor fi continue pe toată lungimea peretelui şi vor alcătui contururi închise
Continuitatea centurilor poate fi întreruptă numai în următoarele situaţii:
- centura planşeului curent, în dreptul casei scării, cu condiţia să se prevadă ;
- stâlpişori din beton armat la ambele margini ale golului;
- o centură-buiandrug, la podestul intermediar, legată de cei doi stâlpişori

Întreruperea centurilor la casa scării

Secţiunea transversală a centurilor va satisface următoarele condiţii:


• aria secţiunii transversale ≥ 500 cm2 - 25 x 20 cm;
• lăţimea ≥ 25 cm dar ≥ ⅔ din grosimea peretelui;
• înălţimea ≥ 20 cm

Armarea centurilor va satisface următoarele condiţii, diferenţiate în funcţie de valoarea acceleraţiei


seismice de proiectare (ag):
• diametrul barelor longitudinale ≥ 10mm;
• pmin = 1% - ag ≥ 0.20g; pmin = 0.8% - ag ≤ 0.16g
• diametrul etrierilor ≥ 6 mm; distanţa între etrieri ≤ 15cm în câmp curent şi ≤ 10 cm pe lungimea de
înnădire a barelor longitudinale.

Pentru zonele cu acceleraţia seismică de proiectare ag ≥ 0.20g se recomandă alegerea


configuraţiilor de plan şi volumetrie care conduc la clădiri cu regularitate structurală în plan şi pe verticală:
- stâlpişori de beton armat turnaţi în ştrepii zidăriei;
- inglobarea /ancorarea armăturilor din stâlpişori în sistemul de centuri de la fiecare planşeu;
Se recomandă adoptarea unor partiuri compacte, cu simetrie geometrică (dată de forma în plan) şi
cu simetrie mecanică (rezultată din dispunerea în plan a pereţilor structurali) sau cu disimetrii limitate, care se
încadrează în limitele din figura de mai jos (forme obligatorii pt. clădirile fundate direct pe terenuri dificile).
Condiţii de regularitate structurală în plan

- rigiditatea structurii va fi aproximativ egală pe cele două direcţii principale ale clădirii; se
recomandă ca diferenţa între rigidităţile respective să nu depăşească 25%.
- la parter, pe fiecare din direcţiile principale ale clădirii, distanţa între centrul de greutate (CG) şi
centrul de rigiditate (CR) nu depăşeşte 0.1 L unde L este dimensiunea clădirii pe direcţia perpendiculară
direcţiei de calcul.

Pereţii structurali care intră în alcătuirea unei structuri din zidărie sunt de două categorii:
- pereţi izolaţi (montanţi), legaţi între ei, la fiecare nivel, numai cu placa planşeului;
- pereţi cuplaţi (cu goluri de uşi şi/sau ferestre), constituiţi din montanţi (spaleţi) legaţi între ei, la
nivelul fiecărui planşeu, prin grinzi de cuplare de beton armat.

Dispunerea în plan a pereţilor structurali se va face cât mai uniform în raport cu axele principale ale
clădirii, pentru a se evita efectele defavorabile ale răsucirii de ansamblu. Pentru asigurarea rezistenţei şi a
rigidităţii la torsiune se recomandă ca pereţii structurali cu rigiditate mare să fie dispuşi cât mai aproape de
conturul clădirii.
Se recomandă ca pereţii structurali transversali de la capetele tronsoanelor să fie cât mai puţin
slăbiţi prin goluri.
Se recomandă ca sumele ariilor nete de zidărie ale pereţilor de pe cele două direcţii principale ale
clădirii să fie aproximativ egale.
Se va urmări ca, în planul clădirii, pereţii cu forme complexe cu o singură axă de simetrie (L, T) să
aibă tălpile amplasate simetric faţă de axele principale ale clădirii.

Structuri cu pereţi deşi


- înălţimea de nivel ≤ 3,20 m;
- distanţele maxime între pereţi, pe cele două direcţii principale ≤ 5,00 m;
- aria celulei formată de pereţii de pe cele două direcţii principale ≤ 25,0 m2.
Structuri cu pereţi rari – sistem celular

Structuri cu pereţi rari


- înălţimea de nivel ≤ 4,00m;
- distanţele maxime între pereţi, pe cele două direcţii principale ≤ 9,00 m;
- aria celulei formată de pereţii de pe cele două direcţii principale ≤ 75,0 m2

Structuri cu pereţi rari – sistem celular

Structuri de tip “sala/ hala”


- distantele maxime intre pereti ≤ 18.0m;
- inaltimea de nivel ≤ 9.00m ;
- planseele intermediare partiale vor avea structura verticala proprie, independent de structura care
sustine acoperisul cladirii principale;
- eventual zona respectiva va fi separata prin rosturi verticale.
Dispunerea stâlpişorilor şi centurilor de beton armat la ZC

Pozitii stalpisori:
- la capetele libere ale fiecărui perete;
- de ambele părţi ale oricărui gol cu suprafaţa ≥ 2.5 m2 (orientativ un gol de uşă cu dimensiunile
1.20 x 2.10 m); golurile cu dimensiuni mai mici vor fi mărginite cu stâlpişori dacă necesitatea prevederii
acestora rezultă din calcule;
- la toate colţurile exterioare şi intrânde de pe conturul construcţiei;
- în lungul peretelui, astfel încât distanţa între axele stâlpişorilor să nu depăşească:
 4.0 m în cazul structurilor cu pereţi rari (sistem celular);
 5.0 m în cazul structurilor cu pereţi deşi (sistem fagure);
- la intersecţiile pereţilor, dacă cel mai apropiat stâlpişor amplasat conform regulilor de mai sus se
află la o distanţă mai mare de 1.5 m;
- în toţi spaleţii care nu au lungimea minimă (lmin) prevăzută

Lungimea minimă (lmin) a spaleţilor adiacenţi golurilor de uşi şi de ferestre :

- spaleţi marginali (de capăt) la pereţi de faţadă şi interiori: lmin = 0.5 hgol ≥ 1.00 m
- spaleţi intermediari la pereţi de faţadă şi interiori: lmin = 0.4 hgol ≥ 0.80 m

Grosimea minimă a pereţilor structurali, indiferent de tipul elementelor din care este executată
zidăria va fi 240 mm.
Raportul între înălţimea etajului (het) şi grosimea peretelui (t) trebuie să satisfacă următoarele
condiţii minime:
- zidărie confinată (ZC) - het / t ≤ 15.
Înălţimea efectivă a unui perete de zidărie (hef) se stabileşte în funcţie de dimensiunile panoului (h,
lw) şi de condiţiile de legătură ale acestuia cu elementele adiacente (planşee şi/sau pereţi perpendiculari).
- pentru pereţi din zidărie armată (ZC) - coeficientul de zvelteţe hef / t ≤ 20;

Valori minime ale ariilor nete ale peretilor structurali

Densitatea pereţilor structurali ai clădirilor din zidărie, pe fiecare din direcţiile principale ale clădirii, este
definită prin procentul ariei nete totale a pereţilor din zidărie (Az,net) de pe direcţia respectivă, raportată la
aria planşeului (Apl) de la nivelul respectiv.

S-ar putea să vă placă și