Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT ………………………………….

DIMENSIONARE FUNDATIE PAHAR


MARCA FUNDATIE PAHAR F1

DIMENSIUNILE STALPULUI PREFABRICAT

a= 50 cm 0.5 m
b= 30 cm 0.3 m bp N
M
Hst= 500 cm 5 m
Ǿ armaturi din stalp 1.8 cm

p
H
H
EFORTURI DE CALCUL

1
>0m
c
h
f
beton de egalizare

m
bp lb bp

c
0
N= 600 KN

ly
M= 100 KNm

p
a

B
la

b
p
a

ly
ADANCIMEA DE FUNDARE
lx a lx

Df= 1.6 m

MATERIALE FOLOSITE

Beton C8/10 6 daN/cm2


Otel beton OB 37 2100 daN/cm2

DIMENSIONAREA SUPRAFETEI BAZEI FUNDATIEI

Se prevede o fundatie tip pahar turnata monolit

Pt. talpa fundatiei se impun urmatoarele dimensiuni in plan:

L= 2.5 m 250 cm
B= 1.5 m 150 cm

Presiunea conventionala de calcul:

Pconv= 225 Kpa

Greutatea fundatiei inclusiv a umpluturi rezulta:

n= 1.2
γmed= 20 KN

Gf =n∗L∗B∗D∗γ med
Gf= 144 KN

Forta axiala totala la nivelul talpi fundatiei rezulta

Nt=N+Gf

Nt= 744 KN
Excentricitatea incarcari este:

M
e=
Nt
e= 0.134409 m

Presiunile efective pe teren la talpa fundatiei

Nt 6e
Pef 1,2= ∗(1± )
L∗B L
Pef1= Pef max= 262.4 KPa ≤1,2* Pconv 270 KPa OK

Pef2= Pef min= 134.4 Kpa ≥ 0 OK

Pef med= 198.4 KPa ≤ Pconv= 225 KPa OK

STABILIREA DIMENSIUNILOR PAHARULUI

Hp≥ 77 cm
Hp≥ 60 cm
Hp≥ 62.5 cm

Se alege inaltimea paharului H= 80 cm 0.8 m

Se mai aleg:

Grosimea paharului bp= 25 cm 0.25 m


Inaltimea talpi fundatiei la marginea paharului Hl= 45 cm
Grosimea fundului paharului Hf= 25 cm 0.25 m

Inaltimea totala a fundatiei

H= 105 cm

CALCULUL ARMATURII DIN TALPA FUNDATIEI

Presiunea de calcul la nivelul talpi fundatiei fara considerarea greutatii fundatiei si umpluturi

N 6e
P ' 1,2 = ∗(1± ) y

L∗B L 1
p'
med
ly

B
b

P'1= 224 KN/m2


ly

x
lx a lx
1

P'2=
L

96 KN/m2 p' 2

p'
1

p' 0
p'
3

e= 0.166667 m

L−l x
Po '=P ' 2 + ∗(P ' 1 −P2 ' )
L
p' 2

p'
1

p' 0
p'
3

L−l x
Po '=P ' 2 + ∗(P ' 1 −P2 ' )
L
cazul lx > ly atentie!
lx= 1 m 100 cm
ly= 0.6 m 60 cm
Po'= 172.8 KN/m2

L−l x +l y
P ' 3 =P ' 2 + ∗( P ' 1 −P ' 2 )
L
P'3= 203.52 KN/m2

Pmed'= 160 KN/m2

Bl 3
y
x2 l
M 1= ∗( 2 P ' 1 + P' o )− ∗( P ' 3 + P ' o )
6 6

P ' med∗l
y2
M 2= ∗( 3 a+4 l y )
6
M1= 141.6525 KNm

M2= 22.464 KNm

Inaltimile utile ale sectiuni din beton sunt:

hox= 100.9 cm
hoy= 99.7 cm

Armatura pe directia x:

Aax= 7.640217

Procentul de armare pe directia x rezulta

px%= 0.05048 % ≥pmin %=0,025%

Numarul de bare pe directia x sunt

nx= 10 aproximativ

Se aleg 7 bare Ǿ12 cu

Aea= 7.92 cm2 dispuse la 24 de cm

Armatura calculata pe directia y corespunzatoare lungimii


L1= 170 cm

Aay= 1.226209

Procentul de armare are valoarea


A ay
p y %= ∗100
hoy∗L1
py%= 0.007235

Cantitatea de armatura pe directia y se stabileste in conditiile de procent minim de armare

p min %* L∗H oy
A ay =
100
Aay=
N

6.23125 cm2
M

Hp
N2
N1 N1

hf/2
hf
Numarul de bare in directia y rezulta:
hc a hc
2 2

p med
a+hp

ny= 16.66667

Constructiv se dispun 11 bare Ǿ 12 la 24cm

VERIFICAREA GROSIMII FUNDULUI PAHARULUI

Incarcarea capabila ce se transmite prin pereti


paharului are relatia:

N 1cap =mt∗A s∗R t


mt= 0.3

mt este coeficientul conditiilor de lucru avand valorile:


* 0,3 pentru stalpii halelor parter fara poduri rulante sau cu poduri rulante cu regim usor
de lucru si pentru stalpii cadrelor etajate
* 0,1 pentru stalpii halelor cu poduri rulante avand regim mediu si greu de lucru

A s=2(a+b )H p
As= 1.28 m2

Rt= 6 daN/cm2 → 600 KN/m2 C8/10 beton de monolitizare


rezistenta la intindere
N1cap= 230.4 KN

Incarcarea N2 care se transmite direct fundului paharului este:

N 2 =N−N 1 cap
N2= 369.6 KN

La cazul cand peretii paharului se dimensioneaza ca elemente din beton simplu(fara armatura
verticala incastrata in talpa fundatiei)
N 2 cap =U∗H f ∗R t +Pefmed ∗A f
U= 2.6 m

Rt= 600 KN/m2

Af= 0.4125 m2

N2cap= 471.84 KN

Rezulta:
N2= 369.6 KN < N2cap= 471.84 KN Hf SUFICIENT

VERIFICAREA PERETILOR PAHARULUI IN PLAN ORIZONTAL LA PRESIUNI LATERALE

Conform relatiei rezulta:

a
M 1 =0 . 8∗( M−N∗ ) M
bp

2
T
P P

p
0.8Hp
H
P P

M1= -40 < 0 Np Mr


0.3lb

P Mc
0.4lb
lb
0.3lb

Np Mr

In consecinta pentru calcul se considera

M1=0,4*M

M1= 40 KNm

Rezultanta presiunilor generate de momentul M1

P= 62.5 KN

Considerand schema statica si de incarcare din urmatoarea schema lb=b+2*0,1

lb= 0.5 m

M r =0 . 045∗Pl b
M c =0 . 020 Pl b
Mr = 1.40625 KNm
Mc= 0.625 KNm
Np= 31.25 KN

In cazul cand pereti paharului se considera ca lucreaza ca elemente din beton simplu, sectiunea
transversala de calcul si modulul de rezistenta au valorile:
Hp
S= ∗b p
3
S= 0.066667 m2 .= 666.6667 cm2

Hp
∗b 2
3 p
W=
6
W= 0.002778 m3 .= 2777.778 cm3

Valoarea efortului unitar maxim, dat de momentul Mr, este:

Mr
σ=
W
σ= 5.0625 daN/cm2 < Rt= 6 daN/cm2 OK

iar din forta axiala Np rezulta:

Np
σ=
S
σ= 4.6875 daN/cm2 < Rt= 6 daN/cm2 OK

Rezulta bp=25 cm pereti paharului rezista ca elemente din beton simplu.


Armarea se va realiza constructiv astfel
Diametrul minim al armaturilor orizontale rezultate sunt minim Ǿ 10 si Ǿ8 la bare verticale

Armarea din calcul rezulta

ho= 75.9 cm

Aa= 0.100831 cm2

Px%= 0.000886 % > pmin%=0,025 %


CARACTERISTICI MATERIALE

BETON

Rc Rt
Rc Rt
Nr. Crt. Denumire beton (daN/cm2 (daN/cm2
(N/mm2) (N/mm2)
) )
1 C6/7,5 Bc 7,5 B100 4.7 47 0.5 5
2 C8/10 Bc 10 B150 6.5 65 0.6 6
3 C12/15 Bc 15 B200 9.5 95 0.8 8
4 C16/20 Bc 20 B250 12.5 125 0.95 9.5
5 C18/22,5 Bc22,5 B300 14 140 1 10
6 C20/25 Bc 25 B350 15 150 1.1 11
7 C25/30 Bc 30 B400 18 180 1.25 12.5
8 C28/35 Bc 35 B450 20.5 205 1.35 13.5
9 C32/40 Bc 40 B500 22.5 225 1.45 14.5
10 C40/50 Bc 50 B600 26.5 265 1.65 16.5
11 C50/60 Bc 60 B700 31.5 315 1.83 18.3

OŢEL-BETON

Ra
Marca de Ra
Nr. Crt. (daN/cm2
otel (N/mm2)
)
1 PC60 350 3500
2 PC52 300 3000
3 OB37 210 2100

S-ar putea să vă placă și