Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET DE SARCINI

privind executarea retelelor exterioare de apa si canalizare

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea retelelor


exterioare de canalizare pluviala executate cu teava corugata SN8 xecutate pentru
scurgerea apelor pluviale de pe rampele si strazile adicente pasajului din Municipiul
Oradea si etapele ce trebuiesc urmarite pentru realizarea acestora.

Materiale:
- Teavã riflatã este o teava cu pereti dubli din polietilenã de înaltã densitate
având la exterior un perete riflat de culoare neagrã stabil UV si un perete intern, neted,
de culoare deschisã pentru a facilita inspectia cu telecamere. Sunt disponibile în douã
clase de rigiditate : SN4 si SN8.
Pentru prezentul proiect se va utiliza teava de clasa de rigiditate SN8 avand
urmatoarele dimensiuni orientative (dimensiunile pot varia usor in functie de producator)
Teava corugata:
Diametru Diametru
exterior interior
DE mm DI
mm DI mm
160 136
200 176
250 215
315 271
360 300
400 341
410 350
465 400
500 427
580 500
630 535
700 600
800 690
930 800
1000 835
1200 1025
Se livreazã în bare cu lungimea de 6 metri cu manson de racord si garniturã. la cerere
se pot livra si la dimensiunea de 12.m

Avantaje utilizarii tevilor corugate :


- Greutate micã facilitând pozarea si asamblarea
- Rezistentã bunã la solicitãrile externe în diverse condiþii de utilizare
- Preformante hidraulice optime
- Rezistentã la agresiuni chimice, electrochimice si mecanice
- Rezistentã la abraziune
- Aderentã redusã a depunerilor datoritã peretilor interiori lini. Curãtare usoarã
- Etansare hidraulicã care asigura exfiltrarea cât si infiltrarea.

Cap.1pag. 1/7
Materialele din TEAVA CORUGATA obligatoriu se vor depozita in magazii bine
aerisite interzicandu-se ca in interiorul magaziilor sa se amenajeze spatii pentru birouri,
depozitarea si distribuirea lichidelor combustibile.
La depozitarea materialelor, se va tine seama de caracteristicile acestora, pentru a
se stabili modul cum trebuie compartimentata incaperea, cum trebuie asezate diverse
materiale unul fata de celalalt, cantitatile depozitate in fiecare stiva, spatiile de siguranta
intre acestea, precum si orice elemente care sa asigure reducerea la minim a riscului de
propagare a unui eventual incendiu si producerea de accidente.

Faza premergatoare

Descrierea lucrarilor ce necesita a se executa:


1. Faza premergatoare , trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea terenului
In faza premergatoare se executa urmatoarele operatiuni:
- pregatirea traseului unde se va executa reteaua de canalizare prin eliberarea
terenului de eventuale deseuri si amenajarea acestuia pentru aprovizionarea si
manipularea materialelor.
- fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei lucrarilor la cotele
din proiect.
- receptia, sortarea si transportul tuburilor de canalizare din TEAVA CORUGATA cu
mufa si garnitura din cauciuc si a celorlalte materiale legate de executie.
Trasarea canalelor consta in materializarea pe teren a axului acestora si a
limitelor sapaturii pamantului.
La trasarea lucrarilor pe teren se va tine cont de urmatoarele :
- nivelmentul de-a lungul traseului sa fie efectuat cu precizia stabilita prin proiect.
- sa se prevada repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele definitive.
- sa se marcheze pe teren intersectiile traseului canalului cu traseele constructiilor
existente subterane, prin semne speciale.
- sa se preia de executant sau beneficiar reperele lucrarii materializate pe teren.
Trasarea aliniamentelor se face prin alinierea cu teodolitul sau alte aparate mai
simple.
Operatia se face prin detaliere de la puncte determinate si principale, urmate de
puncte intermediare. Traseul trebuie fixat in raport cu punctele topografice verificate.
Executantul poate completa trasarea fixand punctele intermediare pe carel e
considera necesare pentru executarea corespunzatoare a lucrarii si verificand in
permanenta pozitia corecta a reperelor si exactitatea aplicarii pe teren a cotelor din
proiect.
Pe fiecare tronson de retea se planteaza minim doua borne de nivelment.
Inainte de inceperea sapaturilor, executantul fixeaza tarusi in punctele principale ale
traseului, de o parte si de alta a axei; tarusii nu vor fi deplasati pana la terminarea
lucrarilor, astfel ca in orice stadiu al executiei sa se poata determina si verifica axele
traseelor sau ale amplasamentelor altor lucrari.
In ansamblul unei retele de canalizari se traseaza mai intai canalele colectoare
principale si apoi canalele secundare.
Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine :
- se picheteaza axul canalului
- se executa apoi un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice
permanente (existente sau plantate odata cu inceperea lucrarilor de canalizare)
- se traseaza apoi marginile transeelor pentru executarea sapaturii

Cap.1pag. 2/7
- se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra centrului fiecarui
camin.
Trebuie observat ca lucrarile pregatitoare sa cuprinda si curatirea traseului de tot ce ar
putea impiedica buna desfasurare a lucrarilor (arbori, constructii, pamant depozitat, etc.)

2. Sapatura
Executia sapaturii va incepe dupa completa organizare a santierului , a aprovizionarii
cu tuburi de canalizare pentru exterior din TEAVA CORUGATA cu mufa si garnitura din
cauciuc si cu celelalte materiale necesare, astfel ca santul sa ramana deschis numai
timpul strict necesar. Saparea santurilor se va incepe conform unui grafic detaliat al
executiei conductei, intocmit de constructor pe baza posibilitatilor de lucru ale
santierului.
Sapatura se va executa mecanizat sau manual dupa caz. Saparea ultimului strat
de 20-30cm. De deasupra cotei de pozare va fi executat numai manual (chiar in cazul
sapaturii mecanizate) imediat inainte de pozarea tuburilor, pentru a realiza o
uniformitate a patului conductei.
Amenajarea patului conductei se va realiza astfel incat sa se evite prezenta in patul de
asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.). In terenuri tari, transeea
se va sapa cel putin cu 0,15m. mai adanc decat normal, pentru a putea asterne un strat
de nisip sau material fin cu o granulatie de maxim 20mm. La instalarea in terenuri
imbibate cu apa este necesar sa se realizeze o incarcare substantiala cu material de
umplutura imediat dupa pozare. Adancimea de pozare a conductei va fi cea prevazuta
in proiect. Distanta de montare a conductelor de canalizare fata de conducta de apa
trebuie sa fie de 3m pe orizontala, iar pe verticala de cel putin 0,40m sub aceasta.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeii, opusa partii
pe care se lucreaza la asamblarea conductei. Distanta dintre piciorul taluzului
depozitului de pamant si marginea transeii trebuie sa fie cel putin 1,00m.
3. Sprijinirea malurilor santurilor
Executarea sapaturilor la santuri cu pereti verticali si mai adanci de 0,80 - 1,20m se
face cu sprijinirea peretilor corespunzator naturii pamantului, potrivit normelor pentru
protectia muncii. Din aceasta cauza este necesara executarea unor constructii care sa
impiedice alunecarea terenului si surparea malurilor.
Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor de brad sau a sprijinirilor
metalice de inventar, astfel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o executare
usoara a lucrarilor in interiorul santului. Cantitatea de materiale si felul sprijinirilor
depind de natura pamantului.
In functie de natura terenului, dulapii se aseaza alaturati sau distantati.
In terenurile coezive, sprijinirea se executa orizontal. In terenurile mai putin coezive
sprijinirea se executa cu dulapi orizontali alaturati.
Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de fiecare
parte, pamantul batandu-se in straturi de cate 20cm.
Dulapii verticali se aseaza la distante de 1,00 - 1,50m, iar spraiturile la distante de
0,70 - 0,80m. Dupa adancirea transeei la 0,70 - 0,80m se aseaza un nou rand de dulapi
pe muchie, apoi iar dulapi verticali si iar spraituri, etc.
Dulapii din lemn de fag pot fi inlocuiti cu dulapi si spraituri extensibili cu surub,
metalici de inventar . In terenurile necoezive sau slab acvifere sprijinirea se face cu
dulapi batuti vertical peste care se monteaza dulapi orizontali cu interspatii de 0,50m,
intre care se monteaza spraituri metalice.
4. Aprovizionarea si transportul tuburilor

Cap.1pag. 3/7
Tuburile de canalizare exterioara din TEAVA CORUGATA cu mufa si garnitura din
cauciuc se transporta cu multa atentie pentru a nu fi deteriorate. Fiecare lot livrat va fi
insotit de certificat de calitate. Se vor aproviziona cu tuburi numai de la firmele care
prezinta certificat de atestare din partea MLPAT si MS. La transport, tuburile se
aseaza pe generatoare, in lungul vehiculelor. Manipularea se va face cu grija, pentru
prevenirea deteriorarilor.
Tuburile din TEAVA CORUGATA pentru canalizare se vor depozita in locuri ferite de
soare, asezate in stive bine sprijinite . Stivele nu vor avea o inaltime mai mare de 1,50
m.
5. Montarea tuburilor din TEAVA CORUGATA cu mufa si garnitura de
cauciuc pentru canalizare exterioara
Prima operatie in vederea montarii tuburilor din TEAVA CORUGATA cu mufa
si garnitura din cauciuc este verificarea fizica a fiecarui tub pentru a se vedea daca nu
este degradat sau ii lipseste garnitura de cauciuc.
In cazul ca se descopera astfel de tuburi acestea nu vor fi folosite la montaj .
Dupa aceasta operatie tuburile se aseaza de-a lungul santului, pe partea de mal unde
nu este depozitat pamantul rezultat din sapatura.
Tuburile se aseaza la o distanta de cel putin 1,00 m de buza santului prevenindu-se
caderea accidentala in sant a acestora evitindu-se astfel producerea de accidente.
Tuburile se coboara in sant unul cate unul, pe masura ce se imbina intre ele.
Coborarea tuburilor in sant se va face manual, cu multa atentie pentru a nu produce
accidentarea muncitorilor aflati in sant la operatiunea de montaj. Asezarea tuburilor in
sant trebuie sa fie executata cu multa gija, pentru ca acestea sa capete stabilitate
suficienta si sa respecte strict panta prevazuta in proiect. Inainte de coborarea
tuburilor in sant, se executa pe fundul santului un pat de nisip de circa 10 cm
grosime. Montarea tuburilor se face din aval catre amonte.Tuburile cu mufa se vor
aseza cu mufa contra sensului de scurgere a apei. Respectarea pantei prevazute in
proiect se poate realiza folosind un vizor mobil si rigle de trasare. Pentru trasee mai
scurte, panta se poate realiza usor folosind scandura cu cui si nivela cu bula de aer.
Scandura trebuie sa fie dreapta si data la rindea iar cuiul care se bate la unul din
capetele scandurii trebuie sa ramana in afara atat cat este necesar pentru ca atunci
cand scandura se va aseza pe tubul montat cu panta corecta, sa se afle in pozitie
orizontala. Scandura se aseaza pe tub astfel ca in amonte sa se sprijine direct pe tub,
iar in aval sa se sprijine cu cuiul pe tub. Deasupra scandurii se aseaza o nivela cu bula
de aer (boloboc), tubul se ridica sau se coboara de la unul din capete pana cand
nivela indica pozitia orizontala.
Tubul se aseaza in aceasta pozitie introducand sau scotand nisip de sub el. Cum
tuburile se monteaza din aval catre amonte, pentru asezarea lor se ridica sau se
coboara capatul dinspre amonte, intrucat pozitia capatului din spre aval este
conditionata de tubul montat anterior. Metoda cu scandura cu cui da foarte bune
rezultate pe santiere.
Imbinarea tuburilor din TEAVA CORUGATA cu mufa si garnitura de cauciuc pentru
canalizare exterioara se executa astfel:
- se aseaza primul tub in pozitia de montaj
- se curata interiorul mufei de pamant sau nisip
- se verifica daca garnitura din cauciuc este asezata corespunzator
- se curata capatul fara mufa a tubului urmator
- cu un distantier aflam cat trebuie introdus capatul tubului urmator in mufa, din
distanta scazand 1 cm, si marcam distanta pe tub
- se unge interiorul mufei cu vaselina siliconica. Nu se va folosi grasimi sau ulei.

Cap.1pag. 4/7
- se introduce capatul fara mufa a tubului urmator pina la semnul stabilit cu distantierul
In situatia ca trebuie sa taiem tubul, operatia se face in felul urmator:
- se taie cu un fierasrau de mana, tubul perpendicular pe axa
- se sanfreneaza extremitatea taiata, la un unghi de 15o
- se debavureaza extremitatea respectiva
- inspectati mansonul si indepartati orice materiale straine
- mufarea se face pastrând aliniamentul axial al tevilor

6. Executarea umpluturii
Umplerea santurilor se face cu pamantul rezultat din sapatura, dupa un control de ni-
velment, verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea primei probe de
etanseitate. Se incepe cu asezarea pe tub a unui strat de 10- 15 cm de nisip fin care sa
nu contina pitre.
Apoi se umple santul cu pamant fara bolovani, pietre, sau pamant inghetat; acesta se
aseaza in straturi de 10 - 15 cm si se compacteaza separat cu o deosebita ingrijire.
In acelasi timp se va avea grija sa se scoata sprijinirile. Restul umpluturii se poate
face mecanizat in straturi de 20 - 30 cm grosime, de asemenea bine compactate cu
placa vibratoare grea sau cu maiul mecanic. In pamanturile cu ape subterane,
transeea trebuie epuizata de apa inainte de executarea umpluturilor. Se interzice
ingroparea lemnului provenit din cofraje si sprijiniri in umplutura. La terminarea
lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructii ramase, precum si surplusul
de pamant care se transporta intr-un depozit stabilit.
Lucrarea se incheie cu indreptarea terenului si curatirea completa a traseului
lucrarilor.
Pamantul de umplutura din transee se compacteaza manual sau mecanic.
Manual se foloseste maiul de mana, cu ajutorul caruia se compacteaza ingrijit pe
inaltimea de 30 - 40 cm deasupra generatoarei tubului. Pentru compactarea
mecanica se folosesc diferite utilaje : maiuri mecanice, maiuri vibrante, cilindri
compresori.
7. Lucrari anexe pe retelele de canalizare
Pentru buna functionare si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor trebuie executate
o serie de lucrari anexe pe reteaua de canalizare cum sunt:
- Racordul dintre reteaua de canalizare exterioara si reteaua stradala
- Camine de vizitare pentru controlul functionarii retelei si posibilitatea exploatarii
acesteia; caminele de vizitare se amplaseaza conform STAS 3051/68 la toate sistemele
de canalizare, in urmatoarele puncte caracteristice:
- la schimbarea diametrelor
- la schimbarea directiei canalelor nevizitabile
- la racordarea canalizarii din incinta cu cea de pe caile sau spatiile publice.
8. Executarea caminelor de canalizare
La caminele de vizitare, la tuburile cu diametrul sub Dn 1000, executia se incepe prin
turnarea fundatiei inainte de asezarea tuburior. Dupa turnarea fundatiei se excuta
rigola caminului al carui diametru va fi egal cu diametrul tubului; in peretii caminului se
prevad golurile necesare introducerii tuburilor. Caminele se excuta in conformitate cu
STAS 2448-73.
In cazul caminelor de vizitare care se amplaseaza la o schimbare de directie a
canalului, unghiul dintre cele doua directii trebuie sa fie de maximum 900 in cazul
canalului cu dimensiunea orizontala a sectiunii transversale pana la 50 cm inclusiv

Cap.1pag. 5/7
si 450 in cazul canalului cu dimensiunea orizontala de 60 - 100 cm ; daca nu se pot
respecta aceste conditii se vor proiecta camine speciale.
Peretii interiori ai caminelor de vizitare vor fi protejati impotriva coroziunii prin
tencuire pe 2 cm grosime cu tencuiala sclivisita.
Rigola se scliviseste la interior cu mortar de ciment pe toata inaltimea, pana
la bancheta camerei de lucru.
Montarea ramei capacului se va executa cu mortar de ciment M100. Prima treapta
a scarii de acces in caminele de vizitare va fi fixata la maximum 50 cm distanta de la
capac, iar ultima va fi fixata la maximum 30 cm deasupra banchetei ; treptele se
executa din otel - beton ∅ 20, protejat impotriva coroziunii prin vopsire; Verificarea
calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face concomitent cu
verificarea si proba canalelor, tinand seama de conditiile de exploatare ale acestora.
9. Proba de etanseitate la retelele de canalizare
Proba de etanseitate se efectueaza intre doua camine consecutive, inainte de
executia umpluturilor.
Lucrarile pregatitoare comporta umpluturi de pamant peste canal ( lasand
imbinarile libere pentru a preveni plutirea canalului sau deplasarile laterale ale
acestuia ), inchiderea etansa a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul
probelor.
Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval, aerul evacuandu-se pe
la capatul amonte.
Durata probei va fi de 15 min. In timpul probei se completeaza permanent apa
pierduta, masurandu-se cantitatile adaugate.
In cazul in care rezultatele probelor nu sant corespunzatoare se vor
reface defectiunile pe tronsonul respectiv.
10. Receptia retelelor de canalizare

Recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare se va efectua în conformitate cu prescripţiile


privind verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor şi anume:
- normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
(indicativ C 56)
- instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice şi pneumatice în recipiente
(indicativ I25)
- instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice
Verificarea calitatii lucrarilor se face cu ajutorul unei surse de lumina
plasata incanalul din aval si doua oglinzi asezate la 45de grade, una din caminul din
aval - in dreptul sursei luminoase - si alta in caminul din amonte. Privind prin canalul
din amonte se poate verifica executia canalului si daca a fost bine curatit.
Verificarea pantelor se face printr-un nivelment de precizie, nivelele fiind asezate in
camine.
Abaterile admise la dimensiunile interioare sunt de ± 2.0% . La pante se
admit tolerante de + 0.1%. fata de panta din proiect. La cote se admit tolerante de ±
5 cm, fata de cotele din proiect, fara a se depasi toleranta admisa pentru panta care
este in cast caz mai restrictiva..
11. Prescriptii de tehnica securitatii muncii si masuri de prevenire si stingere a
incendiilor
O deosebita atentie se va acorda respectarii normelor de protectie a muncii si
normelor P.S.I. respectiv:
- Normele generale de protectia muncii

Cap.1pag. 6/7
- Ordinul 117/1996 al M.M.P.S. privind normele specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de instalatii tehnico- sanitare si de incalzire.
- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor (M.I. nr. 381/1994 si
M.L.P.A.T. nr. 1219/NC/1994.
- Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor (Decret 290/1997).
- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora (M.L.P.A.T. – C300/1994).
- Normativele: I9-1994; I 003- 1996

12. Urmărirea în timp a investiţiei


Urmărirea comportării investiţiei în timp se va face conform Normativului P 133 – 80 de
către beneficiar prin exploatarea tehnică a lucrării.
În cadrul activităţii de urmărire curentă se va da atenţie deosebită:
- scurgerii apelor spre canalizarea pluviala
- etanşeităţii conductelor
- înfundării scurgerilor
- apariţiei de fisuri , crăpături ale conductelor
- distorsionări ale traseului conductelor
- neterminarea unor lucrări afectează siguranţa în exploatare
- vicii în construcţie a căror remediere este de durată
Comisia de recepţie poate respinge recepţia dacă se constată vicii ce nu pot fi
înlăturate.
Recepţia finală va fi convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei
de garanţie.

intocmit: Ing Silviu Tegezsiu

Cap.1pag. 7/7