Sunteți pe pagina 1din 4

elemente

prefabricate
pentru poduri şi podeţe

elemente prefabricate din beton


pentru poduri
Domeniu de utilizare
Grinzile prefabricate din beton, folosite la alcătuirea
suprastructurilor (poduri şi pasaje) permit circulaţia convoaielor rutiere
corespunzătoare clasei “E” de incărcare. Suprastructura se aplică la
poduri normale, oblice 80 - 70 grade, precum şi la cele în curbă plină cu
R=250m.

Nivelul calitativ asigurat este conform proiectelor de execuţie şi STAS


6657/1-89.
Oferta cuprinde gama de grinzi între 6,00 m şi 24,00 m realizate
pe bază de proiecte tip, indicate la fiecare sortiment.

Gamă sortimentală:

Grinzi de pod din beton precomprimat cu corzi aderente şi


secţiunea I
Grinzi de pod din beton precomprimat cu corzi aderente şi
secţiunea

1
Elevaţie-L

Beton fundaţie

ELEVAŢII LO-L3

elemente prefabricate din beton


pentru podeţe de şosea
Domeniu de utilizare
Se utilizează la alcătuirea podeţelor de şosea corespunzătoare clasei “E”,
în variante de podeţ înecat în rambleu sau cu cale aşezată direct pe
prefabricat.

Gamă sortimentală:
Aripă tip “A” A0, A1, A2, A3
Dală tip “D” curentă D3, D4, D5
Dală tip “D” marginală D3, D4, D5
Timpan tip “T” T2
Cadru tip “C” C2
Cadru tip “P” P2
Element capăt CP2

2
Podeţe de şosea din cadre Înălţime Lăţime

prefabricate tip π de 1,00 şi 2,00 m


lumina
Produse tipizate, aceste elemente se utilizează la realizarea podeţelor
Înălţime Lăţime
amplasate pe drumuri publice.

Ax drum

Beton de pantă
Cadru din pefabr. Tip. P1, P2 Element de capăt Cp1, CP 2
Dren din piatră brută
Hidroizolatie
Rigola dren

Mortarde ciment
M 100 Pereu din piatră brută
De 20 cm grosime

Podeţ cu calea direct pe prefabricat

Ax drum

Cota cale

Element de capăt CP1, CP 2


Cadru din pefabr. tip P1, P2
Dren din piatră brută

Înălţime Lăţime
Hidroizolatie
Rigola dren

Mortarde ciment
M 100 Pereu din piatră brută
De 20 cm grosime

Podeţ inecat in rambleu

3
Elemente prefabricate din beton Podeţe de şosea din cadre
armat şi beton precomprimat închise dreptunghiulare
pentru podeţe de şosea dalate. Elementele prefabricate din beton armat necesare realizării
podeţului sunt:
Domenii de utilizare: - cadru prefabricat (casetă) din beton armat tip C
- timpan prefabricat din beton armat tip T
Podeţele din elemente prefabricate din beton se utilizează pentru - aripă prefabricată din beton armat tip A
subtraversarea de şosele în varianta de podeţ înecat în rambleu
sau cu cale aşezată direct pe prefabricat. Podeţele au o dispoziţie Livrare şi garanţii
normală pe axa drumului şi cu panta transversală de i = 0,5….4%.
Utilizarea elementelor permit şi solutii cu dispoziţia oblică şi pante Elementele prefabricate din beton pentru poduri şi podeţe de
mai mari. şosea sunt produse tipizate, realizate pe bază de proiecte
IPTANA adaptate la teren. MACON deţine “Certificatul de
Elementele prefabricate din beton necesare realizării podeţului conformitate” pentru toate produsele tip şi elementele derivate din
sunt: acestea, eliberat de SRAC CERTSERV nr. 149 si 150/2004.
-elevaţie din beton armat tip L La livrare se emite “Declaraţia de conformitate”. MACON
-dală din beton precomprimat tip D garantează produsele pentru toată durata de viaţă a construcţiei
-dală marginală din beton precomprimat tip Dm în care sunt înglobate, în condiţiile respectării normelor de
-aripă prefabricată tip A proiectare, transport, manipulare, punere în operă a elementelor,
exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare pentru condiţii
normale de mediu.

Dală curentă D

Dală marginala DM
Umplutură pământ
Elevaţie

Aripă Prefabricată A

Pereu din piatră brută


Pereu din piatră brută

Beton fundaţie Beton fundaţie

S-ar putea să vă placă și