Sunteți pe pagina 1din 9

CAIET DE SARCINI

GEOCELULE

PENTRU PROTECTIE TALUZE

CUPRINS:

GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare


Art. 2. Prevederi generale

CAP. 1. MATERIALE FOLOSITE

Art. 3. Materiale folosite

CAP. 2. PUNEREA IN OPERA

Art. 4. Instalarea geocelulelor

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 1
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la instalarea geocelulelor cu rol de protectie a taluzurilor


de drumuri.
1.1.Geocelulele sunt realizate din polietilena de inalta densitate (HDPE) si nu sunt
biodegradabile. Geocelulele sunt realizate din benzi de HDPE sudate în condiţii de siguranţă
pentru a forma o membrană gen fagure, cu celule deschise. Se furnizează sub formă de panouri
rectangulare, presate în benzi relativ de mici dimensiuni, care sunt desfasurate la locaţia de lucru.
Inaltimea geocelulelor poate sa fie de 50, 75, 100, 150, 200 mm. Alegerea tipului de geocelule este
determinata de caracteristicile geotehnice ale terenului.

Art.2. Prevederi generale


2.1. La executarea lucrarilor se respecta prevederile din proiectul de executie, din
standardele si normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin
prevederilor acestui caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu unitati
specializate, efectuarea incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat sa asigure luarea masurilor organizatorice si tehnologice
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor acestui caiet de sarcini.
B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 2
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
2.4. Nu se executa lucrari pe timp de ploaie si de ninsoare. Se interzice executarea
lucrarilor prevazute in acest caiet de sarcini, pe timp friguros (sub -50C)

CAP. 1 MATERIALE UTILIZATE

Art.3. Materiale
Art. 3.1. Geocelule, cu rol de protectie a taluzurilor, vor avea urmatoarele caracterisitici :
- înãlţime geocelule variabila functie de panta
- numãr geocelule variabila functie de panta
- rezistenţa la rupere şi tracţiune min 10 KN/m

Art 3.2. Ancore


Ancorele pentru fixarea geocelulelor sunt confecţionate din PC sau OB cu 8-12 mm, de
preferat protejate anticoroziv. Numarul de ancore metalice recomandat este de 1-5 buc./mp, in
functie de natura si inclinatia terenului. Materialul din care se confectioneaza ancorele precum si
numarul acestora vor respecta mentiunile din instructiunile de lucru, date de proiectant.

CAP. 2 PUNEREA IN OPERA

Art. 4. Instalarea geocelulelor


4.1. Executia lucrarilor se face de catre unitati specializate, potrivit proiectului de executie
(desenelor), a recomandarilor producatorului de materiale geosintetice si a acestui caiet de
sarcini.
4.2. Pregatirea suprafetelor suport:
 Gropile trebuie umplute inainte de instalarea geocelulelor;
 Se recomanda utilizarea unui geotextil de separare pe stratul suport, sub geocelule;
 Pietrele mari, crengile sau alte resturi se vor indeparta inainte de instalarea geotextilului;
 îndepãrtarea vegetaţiei şi a stratului de pãmânt de suprafaţã pe o grosime de cca. 10-15
cm.;
 astuparea ravenelor cu pãmânt local şi compactare localã cu maiul;
 asigurarea unei suprafeţe plane.

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 3
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
4.3. Pe zonele unde este posibila pierderea stabilitatii taluzului, refacerea acestuia cuprinde
urmãtoarele etape:
 executarea treptelor de înfrãţire de sus în jos cu asigurarea unei banchete de min 1,50 m ;
 execuţia umpluturilor pentru aducerea corpului rampei la profilul iniţial, asigurându-se un
grad de compactare Proctor de min 97%;
 La baza umpluturilor se aşterne un strat de balast în grosime de 30 cm cu rol drenare şi de
evacuare a apelor din baza rampei;
 Prin îndepãrtarea apelor meteorice de la piciorul taluzului, pe întreaga lungime a rampei se
executã o umpluturã de pãmânt local compactat cu lãţimea de cca 1,50 m şi grosimea de
20-30 cm peste stratul de balast;
 Montarea geocelulelor se va face de sus în jos şi cuprinde urmãtoarele etape:
- pregãtirea zonei de ancorare la creasta taluzului
- ancorarea panoului de geocelule

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 4
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
- desfasurarea geocelulelor pe taluz

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 5
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
- ancorarea panoului de geocelule (baterea ancorelor metalice se va face conform
proiectului tehnic)

- prinderea panourilor de geocelule între ele se relizeaza cu bride din plastic autoreglabile
pe ambele directii, cu lungime cel putin de doua ori inaltimea peretelui geocelulei.

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 6
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
Numarul de bride de plastic recomandate este de 15-20 buc./panou, dispuse in ambele
directii.

4.4. Umplerea geocelulelor cu pãmânt vegetal


Pãmântul vegetal se aşterne de sus în jos astfel incat dupã tasare, cu mijloace manuale,
sã se asigure un strat de 5 cm deasupra geocelulelor.

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 7
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
4.5 Însãmânţarea cu iarbã
Însãmânţarea cu iarbã se executã înainte de execuţia tasãrii pãmântului vegetal.
Însãmânţarea suprafeţei cuprinde urmãto arele faze:
 însãmânţarea pamantului vegetal cu seminţe de iarbã specifice fiecãrei zone, recomandate
de specialistul agronom al zonei respective;
 aşternerea unui strat de îngrãşãmânt (de preferinţã natural) manual ;
 stropirea cu apã în mai multe reprize;

 supraînsãmânţarea suprafeţelor dacã este cazul.

B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 8
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro
B2B CONSPROD S.R.L. B-dul Ferdinand I, nr. 83, et.5, ap.7, Sector 2 Bucuresti 9
Tel: +4031 425 6747 / 48 Fax: +4031 425 6745
office@b2bconsulting.ro www.b2bconsulting.ro

S-ar putea să vă placă și