Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN nr.

792 din 6 octombrie 2010


pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului
de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina
si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta
rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de
siguranta rutiera
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010
Data intrarii in vigoare:
16 Octombrie 2010

n temeiul prevederilor art. 6 , art. 7 alin. (3) i art. 21


alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea
siguranei circulaiei pe infrastructura rutier , cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (4) din
Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite prezentul
ordin.
ART. 1
Se aprob Regulamentul de organizare i func ionare a comisiei de
atestare, disciplin i solu ionare a contestaiilor privind
auditul de siguran rutier, prevzut n anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob Metodologia de atestare a auditorilor de siguran
rutier, prevzut n anexa nr. 2.
ART. 3
Modelul atestatului de auditor de siguran rutier este prevzut
n anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, i intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii.
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Bucureti, 6 octombrie 2010.
Nr. 792.

ANEXA 1
REGULAMENT

de organizare i funcionare a comisiei de


atestare, disciplin i solu ionare a contestaiilor
privind auditul de siguran rutier
CAP. I
Reguli generale privind organizarea i funcionarea comisiei de
atestare, disciplin i solu ionare a contestaiilor privind
auditul de siguran rutier
ART. 1
Comisia de atestare, disciplin i solu ionare a contestaiilor
privind auditul de siguran rutier, nfiin at prin Legea nr.
265/2008 privind gestionarea siguranei circulaiei pe
infrastructura rutier, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Comisia, i desfoar
activitatea n subordinea secretarului de stat coordonator al
domeniului de transport rutier din cadrul Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii (MTI).
ART. 2
(1) Comisia are n componen 9 membri, dup cum urmeaz:
a) secretarul de stat coordonator al domeniului de transport
rutier din cadrul MTI, n calitate de preedinte al Comisiei;
b) directorul general al Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R., n
calitate de vicepreedinte al Comisiei;
c) un reprezentant al Direciei transport rutier - MTI;
d) 2 reprezentani ai Direciei generale infrastructur rutier
i concesiuni - MTI;
e) 2 reprezentani ai Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R.;
f) 2 auditori de siguran rutier.
(2) n cazul n care unul sau mai muli membri nu pot participa
din motive ntemeiate la edinele Comisiei, acetia sunt
nlocuii de membri supleani.
(3) Membrii i membrii supleani prev zui la alin. (1) lit. c)f) sunt numii prin decizie de secretarul de stat coordonator al
domeniului de transport rutier din cadrul MTI, la propunerea
directorului general al Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R.
ART. 3
Comisia se organizeaz i func ioneaz potrivit prezentului
regulament.
ART. 4
(1) Comisia ndeplinete urmtoarele atribu ii:
a) examinarea i evaluarea candidailor n vederea atest rii ca
auditori de siguran rutier;
b) verificarea ndeplinirii condiiilor legale i atestarea
calitii de auditor de siguran rutier, n conformitate cu
prevederile art. 24 din Legea nr. 265/2008 , cu modificrile i
completrile ulterioare;
c) comunicarea ctre conducerea Autoritii Rutiere Romne A.R.R. a numelor i datelor de identificare ale persoanelor care
au obinut atestatul de auditor de siguran rutier, n vederea
nscrierii acestora n Registrul auditorilor de siguran
rutier;

d) recunoaterea automat a documentului emis de autoritatea


competent din statul de origine, n cazul cet eanului unui stat
membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparinnd Spaiului
Economic European, care a dobndit calitatea de auditor de
siguran rutier n unul dintre aceste state, i n baza cruia
ceteanul exercit legal profesia;
e) dispunerea ncetrii calit ii de auditor, n condiiile
legii;
f) analizarea i soluionarea, n condiiile legii, a
contestaiilor privind raportul de audit de siguran rutier;
g) analiza abaterilor auditorilor de siguran rutier i
naintarea ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., dup caz, a
propunerilor de sancionare a acestora;
h) naintarea ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R. a
propunerilor de mbunt ire a procedurilor i metodologiilor de
lucru n vederea creterii calit ii activitii auditorilor de
siguran rutier.
(2) Pentru exercitarea acestor atribuii, Comisia emite decizii
i rezoluii.
(3) Deciziile i rezoluiile care se supun la vot se adopt cu
majoritate simpl.
ART. 5
Prima edin a Comisiei are loc n termen de cel mult 30 de zile
de la data publicrii prezentului ordin.
ART. 6
Preedintele Comisiei ndeplinete urmtoarele atribu ii
principale:
a) prezideaz i conduce edin ele Comisiei;
b) convoac, prin intermediul secretariatului Comisiei (denumit
n continuare secretariat), edinele acesteia;
c) stabilete sarcinile ce revin fiecrui membru;
d) n scopul realizrii atribu iilor Comisiei, dispune efectuarea
anumitor activit i de ctre membrii specialiti din Comisie i
stabilete programul pentru respectivele activit i;
e) reprezint Comisia n rela iile cu persoanele fizice i
juridice.
ART. 7
Comisia se ntrunete ori de cte ori este necesar, n edine
ordinare, la convocarea preedintelui. Convocarea se va efectua
prin secretariat i va fi nsoit de ordinea de zi.
ART. 8
(1) Membrii Comisiei i pstreaz calitatea pe care o au n
cadrul autorit ilor/instituiilor de la care provin, precum i
toate drepturile ce decurg din aceast calitate.
(2) Membrii Comisiei care dein i calitatea de auditori de
siguran rutier nu pot desfura activit i de evaluare de
impact asupra siguranei rutiere, audit de siguran rutier i
inspecie de siguran , n perioada pentru care sunt nominalizai
ca membri n Comisie.
ART. 9
(1) Membrii i/sau membrii supleani participani la activit ile
Comisiei sunt remunerai cu o indemnizaie lunar n cuantum de

10% din salariul brut al directorului general al Autorit ii


Rutiere Romne - A.R.R.
(2) Plata indemnizaiei lunare este condiionat de participarea
la cel puin o activitate a Comisiei n luna de referin ,
respectiv la cel puin o edin sau la cel pu in o activitate de
atestare profesional a auditorilor de siguran rutier
prevzut la art. 3 alin. (3), (8) sau (9) din anexa nr. 2 la
ordin.
(3) Plata indemnizaiei va fi suportat din bugetul Autorit ii
Rutiere Romne - A.R.R.
ART. 10
(1) n desfurarea activit ii Comisia este asistat de
secretariat, care va fi asigurat de Autoritatea Rutier Romn
A.R.R.
(2) Secretariatul are urmtoarele atribu ii principale:
a) pregtete i distribuie materialele necesare bunei
desfurri a edin elor Comisiei;
b) primete i nregistreaz orice documente destinate Comisiei;
c) ofer asisten tehnic n vederea bunei desfurri a
edinelor Comisiei;
d) ndeplinete procedurile de citare a pr ilor n cazul
cercetrilor abaterilor disciplinare i solu ionrii
contestaiilor la raportul de audit de siguran rutier;
e) comunic membrilor Comisiei orice informaie sau document
relevant pentru activitatea acestora;
f) redacteaz minuta edin elor Comisiei, precum i deciziile i
rezoluiile Comisiei, care vor fi semnate de c tre preedinte;
g) nregistreaz, gestioneaz i arhiveaz coresponden a,
documentele emise de Comisie, cele legate de activitatea
Comisiei, minutele edinelor, deciziile i rezoluiile Comisiei;
h) ntocmete i pstreaz registrul unic de nregistrare a
minutelor ntocmite n urma edinelor Comisiei i registrul unic
de sanciuni aplicate auditorilor de siguran rutier.
(3) Secretariatul are activitate permanent, membrii acestuia
desfurndu-i activitatea n plus fa de atribu iile de baz ,
fr remunerare suplimentar.
CAP. II
Reguli de soluionare a contestaiilor privind raportul de audit
de siguran rutier i de analiz disciplinar a activit ii
auditorilor
ART. 11
Comisia soluioneaz contestaiile depuse potrivit art. 14 alin.
(3) din Legea nr. 265/2008 , cu modificrile i completrile
ulterioare, i analizeaz disciplinar activitatea auditorilor de
siguran rutier din perspectiva respectrii prevederilor legii
i ale regulilor i metodologiilor de lucru, n baza sesizrilor
depuse la secretariat.
ART. 12
(1) Preedintele desemneaz 2 membri n scopul ntocmirii unui
referat asupra contestaiei sau situaiei investigate.

(2) n vederea clarificrii aspectelor contestate sau


investigate, membrii desemnai s elaboreze referatul prevzut la
alin. (1) vor analiza toate materialele referitoare la cauz,
putnd solicita contestatarului, auditorului i/sau terilor, al
cror punct de vedere poate fi relevant pentru solu ionarea
contestaiei, s furnizeze n scris anumite precizri.
(3) Referatul trebuie finalizat i prezentat n plenul Comisiei
n maximum 30 de zile de la data contestaiei sau sesiz rii. Pe
baza referatului, la ncheierea edinei Comisia va adopta o
decizie final.
(4) n cazul contestaiilor la rapoartele de audit de siguran
rutier, un exemplar original al deciziei va fi anexat la
raportul de audit de siguran rutier contestat. Prevederile
privind eliminarea riscurilor coninute n decizia Comisiei au
caracter obligatoriu pentru investitor.
(5) Termenul prevzut la alin. (3) nu poate fi depit. n cazul
n care precizrile solicitate conform alin. (2) nu sunt primite
n termen, Comisia va decide n lipsa acestora.
(6) n cazul n care aspecte din contestaie se admit, Comisia
nainteaz ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R. propuneri de
sancionare a auditorilor de siguran rutier i/sau, dup caz,
de mbuntire a procedurilor i metodologiilor de lucru n
vederea creterii calit ii activit ii auditorilor de siguran
rutier.
(7) Msurile disciplinare pe care le poate propune Comisia sunt:
a) cele prevzute de Legea nr. 265/2008 , cu modificrile i
completrile ulterioare, n cazurile prevzute de aceasta; sau
b) restricionarea pn la 6 luni a nominalizrii auditorului de
siguran rutier la prestarea activit ilor de evaluare de
impact asupra siguranei rutiere, audit de siguran rutier i
inspecie de siguran , n cazul nerespectrii procedurilor i
metodologiilor de lucru stabilite de Autoritatea Rutier Romn A.R.R.
ART. 13
Secretariatul comunic decizia Comisiei celor interesai n
vederea ducerii la ndeplinire a msurilor dispuse.

ANEXA 2
METODOLOGIE
de atestare a auditorilor de siguran rutier
ART. 1
(1) n vederea atestrii calit ii de auditor de siguran
rutier, candida ii trebuie s ndeplineasc condi i
ile prevzute
la art. 4 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranei
circulaiei pe infrastructura rutier , cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Documentele prevzute la art. 2, mpreun cu dosarele depuse
de cursani la Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., n vederea
nscrierii la cursurile pentru formarea auditorilor de siguran
rutier, care con in copii ale documentelor doveditoare privind

ndeplinirea de ctre candida i a condiiilor prev zute la art. 4


din Legea nr. 265/2008 , cu modificrile i completrile
ulterioare, vor fi prezentate de Autoritatea Rutier Romn A.R.R. comisiei de atestare, disciplin i solu ionare a
contestaiilor privind auditul de siguran rutier (Comisia) n
vederea verificrii acestora.
ART. 2
n vederea participrii la examen, cursan ii trebuie s depun la
sediul Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R., cu cel puin 5 zile
nainte de data stabilit pentru examen:
a) adeverina de frecventare a cursurilor de formare a
auditorilor de siguran rutier, eliberat de institu ia care a
organizat cursurile; i
b) dovada pl ii taxei pentru susinerea examenului, n valoare
de 400 lei.
ART. 3
(1) Autoritatea Rutier Romn - A.R.R. va stabili data i locul
de desfurare a examenului de atestare a calit ii de auditor de
siguran rutier i le va afia pe pagina electronic a
Autoritii Rutiere Romne - A.R.R. cu cel puin 10 zile nainte
de data stabilit.
(2) Tematica examenului va fi elaborat de Comisie i va fi
afiat pe pagina electronic a Autorit ii Rutiere Romne A.R.R. cu cel puin 10 zile nainte de data stabilit pentru
susinerea examenului.
(3) Examenul n faa Comisiei este compus din dou probe
eliminatorii, astfel:
a) o prob scris format dintr-un chestionar cu 100 de ntrebri
deschise;
b) un studiu de caz la care candidaii vor r spunde n scris i
care va fi susinut i oral.
(4) Subiectele i durata examenului se stabilesc de ctre
Comisie.
(5) Sunt declarai admii la examen candidaii care:
a) rspund corect la minimum 90 dintre ntrebrile cuprinse n
chestionar;
b) realizeaz un punctaj de minimum 90% din punctajul maxim
posibil la studiul de caz.
(6) Rezultatele examenului se comunic n aceeai zi, prin
afiare la locul desfurrii examenului.
(7) Contestaiile adresate Comisiei se formuleaz i se depun n
termen de maximum 3 zile lucrtoare la sediul Autorit ii Rutiere
Romne - A.R.R.
(8) Contestaiile vor fi soluionate n maximum dou zile
lucrtoare de la data expirrii perioadei de depunere a
contestaiilor de c tre o comisie alctuit din 3 membri sau
membri supleani din Comisie, care nu au participat la prima
examinare, numii de secretarul de stat coordonator al domeniului
de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii.
(9) Candidaii respini la examen vor putea susine o reexaminare
n faa Comisiei la data i locul indicate de Autoritatea Rutier

Romn - A.R.R., dar nu mai trziu de 20 de zile lucrtoare de la


data examenului, n contul taxei de participare pltite cu ocazia
primei examinri.
(10) Candidaii respini la reexaminare pot susine un nou examen
numai dup ce frecventeaz un nou curs pentru formarea
auditorilor de siguran rutier.
ART. 4
Autoritatea Rutier Romn - A.R.R. va elibera candidailor
admii atestatul de auditor de siguran rutier, conform
modelului prezentat n anexa nr. 3 la ordin, dup ce va fi fcut
dovada plii taxei pentru eliberarea atestatului, n valoare de
100 lei.
ART. 5
Taxele ncasate n conformitate cu art. 2 lit. b) i art. 4 se
fac venit la bugetul Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R.
ART. 6
n vederea nscrierii n Registrul auditorilor de siguran
rutier i eliberrii atestatului de auditor de siguran
rutier, Comisia comunic Autorit ii Rutiere Romne - A.R.R.
tabelul cu numele i datele de identificare ale candidailor
admii la examenul prevzut la art. 3, n termen de maximum 10
zile lucrtoare de la data desfurrii acestuia.
ART. 7
n situaiile prev zute la art. 8 din Legea nr. 265/2008 , cu
modificrile i completrile ulterioare, Comisia dispune
ncetarea calit ii de auditor de siguran rutier i comunic
situaia ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., n vederea
radierii numelui din Registrul auditorilor de siguran rutier.
ANEXA 3
_________
NOT (CTCE)
Modelul Atestatului de Auditor de siguran rutier se gsete n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie
2010, la paginile 9-10 (a se vedea imaginea asociat).
----