Sunteți pe pagina 1din 7

MEMORIU TEHNIC

-specialitatea rezistenta-

1. DATE GENERALE CLADIRE

Constructia are regimul de inaltime Demisol+Parter+Etaj+Mansarda si are o forma neregulata cu dimensiunile aproximative de ............................... . S-a ales ca sistem constructiv de rezistenta un sistem mixt de tip cadru cu fundatii izolate in zona demisolului si zidarie portanta cu funtatii continuu in afara demisolului. Fundatiile sunt de tipul fundatii izolate de beton armat sub stalpii de cadru in zona demisolului si fundatii continuu in zona din afara demisolului. De mentionat ca sub peretii de inchidere sunt prevazute grinzi de fundare care reazema pe blocurile fundare ale stalpilor de cadru. In zona demisolului peretii perimetrali si cei despartitori sunt din beton armat de 30 sau 25 de cm grosime si au ca fundatie grinzile de fundare ce reazama pe blocurile de fundare ale stalpilor de cadru. Planseu peste demisol are grosime de 15 cm iar pardoseala de la cota 0.00 are o grosime de 15 cm. In zona demisolului s-a mers cu adancimea de fundare a stalpilor pana la -4.80m fata de cota 0.00 a cladirii iar in zona fara demisol s-a mers cu cota de fundare la -2.70 m fata de cota 0.00 a cladirii. Suprastructura este realizata din cadre de beton armat pe cele 2 directii capabile sa preia incarcarile gravitationale si pe cele seismice. Stalpii au sectiunea de 40x40cm fiind armati cu cate 3 bare de diametru 16 mm pe latura, iar grinzile de cadru au sectiunea de 30x50 cm ,30x40 cm si 30x35 cm conform panselor anexate.Planseul peste parter are grosime de 15 cm fiin armat cu

bare independente pe cele 2 directii de diametru 8 mm.Planseul peste etaj are grosime de 15 cm fiin armat cu bare independente pe cele 2 directii de diametru 8 mm. La nivelul podului structura este integral realizata din lemn, adica srapanta de lemn sustinuta de popi de lemn. Conform Normativului P100/92 zona seismica de calcul in care se incadreaza casa este zona "C" (Ks=0.20,Tc=1.5 s). Fundarea s-a facut in stratul de argila prafoasa-nisipoasa Pconv=300KPa. cu o valoare a presiunii conventionale de calcul

2. NCADRAREA CONSTRUCIEI N CLASE SI CATEGORII DE REZISTEN, ZONE SEISMICE, DE VNT SI ZPAD

n conformitate cu " Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social - culturale, agrozootehnice si industriale"P100/92 clasa de importanta a prezentei constructii este III . n conformitate cu H.G.R. nr. 766/97 si n "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor ", aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31 /N/02.10.95,constructia se ncadreaza n categoria de importanta C ( normala ) si modelul de asigurare 3. Conform STAS NP-082-04 de calcul la vnt, amplasamentul se afla n zona C de calcul, presiunea dinamica de baza stabilizata fiind de 0,50 KN/m2. Conform STAS CR1-1-3-2005 de calcul la zapada, amplasamentul se afla n zona C de calcul, corespunzndu-i o greutate de referinta de 2.0 KN/m2 pentru o perioada de revenire de 10 ani.

3. ASIGURAREA CALITII CONSTRUCIILOR

La ntocmirea proiectului s-au respectat toate standardele, normativele si normele de calculul si alcatuire al constructiilor de acest tip. n vederea asigurarii calitatii n constructii criteriile de verificare a cerintelor esentiale pentru lucrarile cuprinse n proiect sunt A1 conform Regulamentului si Legii privind calitatea n constructii nr. 10/1995. Din punct de vedere al categoriei de importanta conform HGR/261/94 constructia se ncadreaza n categoria "C "si modelul de asigurare a calitatii nr.3 . Clasa de importanta este III.

4. Masuri de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor

La elaborarea prezentului proiect s-au avut n vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii : . Norme republicane de protectia muncii, ed 1975, aprobate cu Ordinul Ministrului sanatatii nr. 34/20.02.1997. . Norme departamentale de protectia muncii n constructii, aprobate de MCInd cu Ordinul 941/19.10.1969. La executia lucrarilor ct si n activitatea de exploatare si ntretinere a instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care vizeaza activitatea pe santier. . Tehnica securitatii muncii In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute n vedere la executia lucrarilor: Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostintele privind

acordarea primului ajutor n caz de accident. Este necesar sa se faca instructajul tuturor oamenilor care iau parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificarile cunostintelor referitoare la N.T.S. Instructajul este obligatoriu pentru ntreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vin pe santier n interes de serviciu sau interes personal. Pentru evitarea accidentelor sau a mbolnavirilor, personalul va purta echipament de protectie corespunzator n timpul lucrului sau de circulatie pe santier. Aparatele de sudura (grupuri de sudura ) precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate nainte de ceperea executiei si n timpul ei de serviciul de catre " Mecanic sef " al ntreprinderii sau al santierului respectiv. Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. In timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale sau transversale. Operatiile de ncarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan nclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate nainte de nceperea lucrarilor. In cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisa a acestora. Efectuarea operatiilor de ncarcare - descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor n raport cu greutatea materialelor de constructii si cu capacitatea acestora, precum si de ntreaga manevra de coborre. La lansarea prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespuzatoare sarcinii, cu crlige asigurate iar operatia de lansare se va executa numai n prezenta sefului de echipa.

Se INTERZICE prezenta personalului muncitor n santuri, puturi, sau goluri cnd se coboara sau se ridica ,n acestea sau prin acestea, tevi, accesoriile lor sau alte materiale. La efectuarea sapaturilor se va avea foarte mare grija, existnd pericolul sectionarii unor cable electrice aflate n pamnt si deci a electrocutarii. n timpul montajului se vor evita manevrele lnga stlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora. Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant. La ntocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor n vederea prevenirii si stingerii incendiilor, este necesara respectarea cu strictete a urmatoarelor norme si decrete : . Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de M.I. si MLPAT cu Ordinul 381 /4.03.1994 si respectiv nr. 1219/3.03.1994. . Norme generale aprobate prin Decretul 290 / 1977. . H.G.R. nr. 51 /l992 si H.G.R. nr. 71 /l996 - republicat cu nr.51 / 1996 . .Normativ P 118 / 83 - " Norme tehnice de protectie si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului " mpreuna cu completarile si modificarile facute de MLPAT prin Ordinul 29 / N din 10.04.1996. Normele indicate mai sus sunt obligatorii att pentru proiectant ct si pentru beneficiarul si executantul lucrarilor, fiecare n domeniul sau de responsabilitate. Se va acorda o atentie deosebita depozitarii si manipularii materialelor inflamabile, n scopul prevenirii oricaror posibilitati de incendiu. In dreptul planseelor de rezistenta ale constructiei, pe toata grosimea acestora, spatiul liber pentru peretele cortina cu structura proprie de rezistenta si planseu se etanseaza cu materiale din clasa de combustibilitate CO, asigurandu-se

minimum 30 de minute etanseitate la foc. Pentru completarea bunei etansari se pot aplica si vopsele termospumante. La punctele de lucru se vor organiza pichete de incendiu , luandu-se toate masurile necesare n scopul respectarii cu strictete a Normelor PSI. Echipelor de interventie li se vor face instructaje speciale privind acordarea de ajutor n caz de incendiu. Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile de prevenire a incendiilor se stabilesc de catre elaboratorul documentatiei de organizare de santier si de catre unitatea de executie. Receptia si punerea n exploatare a lucrarilor cuprinse n prezentul proiect se va face numai daca s-au realizat masurile PSI indicate n Normele mentionate mai sus. Instructiuni tehnice de exploatare si urmarirea comportarii in timp a constructiei Obiectul urmaririi comportarii n exploatare a cladirii si al interventiei n timp este evaluarea starii tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii n exploatare pe toata durata de existenta a acesteia . Urmarirea comportarii n exploatare este una din componentele sistemului calitatii n constructii si are la baza u Regulamentul privind urmarirea comportarii n exploatare , interventiile n timp si postutilizarea constructiilor " aprobat cu HGR nr. 766 din 21.11.1997 precum si Normativul P13O/88 - " Norme metodologice privind comportarea constructiilor , inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora". Urmarirea comportarii n exploatare a cladirii se face n vederea depistarii din timp a unor degradarii care conduc la diminuarea aptitudinii n exploatare . Urmarirea comportarii n exploatare a constructiei se face prin urmarirea curenta , care are un caracter permanent, durata ei coinciznd cu durata de serviciu efectiva a cladirii. Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masurare .

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se nscrie n jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei . Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimestru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur , inundatie , ploi torentiale , caderi masive de zapada , suprancarcari accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.). Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrarii, analizndu-se : - situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare) -fundatii (fisurare, deplasare) - structura de rezistenta a infrastructurii Pentru orice modificare n destinatie va fi informat proiectantul n vederea luarii acceptului acestuia, tinnd cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii elementelor structurale ale cladirii.

ntocmit, ing. Zorlescu Adrian