Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA 1

FIA DE ANALIZ TERMIC I ENERGETIC


A CLADIRII
Cldirea: Cldire Camin Cultural
Adresa:Comuna PONOARELE, SAT BARAIACU, U!" #E$E!INTI
Pro%rietar: CONSILIUL LOCAL PONOARELE
Cate&oria 'ldirii:
lo'uin(e )irouri s%ital
'omer( *otel autorit(i lo'ale + &u,ern
-'oal 'ultur alt destina(ie: 'min . 'entru %lasament 'o%ii
Ti%ul 'ldirii:
indi,idual /n-iruit
)lo' tronson de )lo'
0ona 'limati' /n 'are este am%lasat 'ldirea: 1ona 'limati' a II 2 a
Re&imul de /nl(ime al 'ldirii: P
Anul 'onstru'(iei: 3456
Proie'tant + 'onstru'tor: 2
Stru'tura 'onstru'ti,:
'adre din )eton armat
1idarie %ortanta st7l%i -i &rin1i
dia8ra&me din )eton armat s'*elet metali'
E9isten(a do'umenta(iei 'onstru'(iei -i instala(iei a8erente a'esteia:
%artiu de ar*ite'tur %entru 8ie'are ti% de ni,el re%re1entati,,
se'(iuni re%re1entati,e ale 'onstru'(iei ,
detalii de 'onstru'(ie,
%lanuri %entru instala(ia de /n'l1ire interioar,
s'*ema 'oloanelor %entru instala(ia de /n'l1ire interioar,
%lanuri %entru instala(ia sanitar,
:radul de e9%unere la ,7nt:
ad%ostit moderat ad%ostit li)er e9%us ;nead%ostit<
Starea su)solului te*ni' al 'ldirii: 2 NU ESTE CA0UL
Us'at -i 'u %osi)ilitate de a''es la instala(ia 'omun,
Us'at, dar 8r %osi)ilitate de a''es la instala(ia 'omun,
Su)sol inundat + inunda)il ;%osi)ilitatea de re8ulare a a%ei din 'anali1area e9terioar<,
3
2 Plan de situa(ie + s'*i(a 'ldirii 'u indi'area orientrii 8a( de %un'tele 'ardinale %lansa desenata=
2
Identi8i'area stru'turii 'onstru'ti,e a 'ldirii /n ,ederea a%re'ierii %rin'i%alelor 'ara'teristi'i
termote*ni'e ale elementelor de 'onstru'(ie din 'om%onen(a an,elo%ei 'ldirii: ti%, arie, straturi,
&rosimi, materiale, %un(i termi'e:
Perei exteriori opaci:
al'tuire:
Element
d
;m<
>
;?+m@<
a A
;B&+ms<
3 Ten'uial interioar ,ar C,C3D C,EC 3,CF D,F
G 0idrie 'aramida normala C,6G C,HC 3,CD 5
F Ten'uial e9terioar 'iment2,ar C,CGD C,HE 3,CF E
Aria total a %ere(ilor e9teriori o%a'i ImJK: 3E6m%
Stare: )un, %ete 'ondens, i&rasie,
Starea 8inisaLelor: )un, ten'uial '1ut %ar(ial + total,
Ti%ul -i 'uloarea materialelor de 8inisaL: la,a)il e9terior 'uloare OCRU=
Plac pe !ol:
Nr"
'rt
#aterial d
;m<
>
;M+m@<
a A
;B&+ms<
3 :resie C,C3 G,CF 2 6,GD
G #ortar de 'iment;sa%a #3CC< C,CD C,4F 2 E,3
F Beton sim%lu C,36 3,5G 2 G3,F
6 Um%lutur %ietri-;)alast< C,3C C,EC 2 G,6C
D Um%lutur %m7nt, %ana la 2C,ED C,6D G,CC
5 Pm7nt natural %7n la . F,CC m G,GD G,CC
E Pm7nt natural /ntre . F,CCm -i
2 E,CC m
6,CC 6,CC
Aria total a %lan-eului %e solImJK: 3F4m%
Acoperi":
Ti%:%od 'ir'ula)il, nemansardat
Stare: )un, deteriorat,
us'at, umed
Ultima re%ara(ie: N 3 an, 3 . G ani
G . D ani, O D ani
Starea a'o%eri-ului %este %od:
Bun,
G
A'o%eri- s%art + neetan- la a'(iunea %loii sau a 1%e1ii=
Pla#"e$ !$% po&:
Nr"
'rt
material d
;m<
>
;?+m@<
a A
;B&+ms<
3 :rin1i lemn C,3D C,FD 2 G3,F
G Ten'uiala interioara ,ar C,CG C,EC D,F
Aria total a %lan-eului su) %od ImJK: 2 3F4m%
Fere!tre ' $"i exterioare:
tam%larie din lemn 'u &eam sim%lu de 6mm= AP 35,4m%
Starea t7m%lriei: )un e,ident neetan-
8r msuri de etan-are,
'u &arnituri de etan-are,
'u msuri s%e'iale de etan-are=
Ele(e#tele &e co#!tr$cie (o%ile &i# !paiile co($#e:
u-a de intrare /n 'ldire:
U-a este %re,1ut 'u sistem automat de /n'*idere -i sistem de si&uran( ;inter8on,
'*eie<,
U-a nu este %re,1ut 'u sistem automat de /n'*idere, dar st /n'*is /n %erioada
de neutili1are,
U-a nu este %re,1ut 'u sistem automat de /n'*idere -i este lsat 8re',ent
des'*is /n %erioada de neutili1are,
8erestre de %e 'asa s'rilor: starea &eamurilor, a t7m%lriei -i &radul de etan-are:
Qerestre + u-i /n stare )un -i %re,1ute 'u &arnituri de etan-are,
Qerestre + u-i /n stare )un, dar neetan-e,
Qerestre + u-i /n stare %roast, li%s sau s%arte,
Cara'teristi'i ale s%a(iului lo'uit + /n'l1it:
Aria util a %ardoselii s%a(iului /n'l1it ImJK: 3GC,6Fm%
Rolumul s%a(iului /n'l1it ImSK: F44 m'
Tnl(imea medie li)er a unui ni,el ImK: F,Dm"
Tnl(imea medie a su)solului 8a( de 'ota terenului sistemati1at ImK: "2nu este 'a1ul
Perimetrul %ardoselii su)solului 'ldirii ImK: "2nu este 'a1ul
F
I#!talaia &e )#cl*ire i#terioar:
Sursa de ener&ie %entru /n'l1irea s%a(iilor:
Surs %ro%rie, 'u 'om)usti)il: LE#NE
Central termi' de 'artier
Termo8i'are . %un't termi' 'entral
Termo8i'are . %un't termi' lo'al
Alt surs sau surs mi9t:
Ti%ul sistemului de /n'l1ire:
Tn'l1ire lo'al 'u so)e,
Tn'l1ire 'entral 'u 'or%uri stati'e,
Tn'l1ire 'entral 'u aer 'ald,
Tn'l1ire 'entral 'u %lan-ee /n'l1itoare,
Alt sistem de /n'l1ire: 2
!ate %ri,ind instala(ia de /n'l1ire lo'al 'u so)e: so)e din tera'ota, 8un'tionale
Starea 'o-ului + 'o-urilor de e,a'uare a 8umului: !E:RA!ATA
Date pri+i#& i#!talaia &e )#cl*ire i#terioar c$ corp$ri !tatice: ,N- E.TE CAZ-L
Ti% distri)u(ie a a&entului termi' de /n'l1ire: in8erioar, su%erioar, mi9t
Ne'esarul de 'ldur de 'al'ul IMK:
Ra'ord la sursa 'entrali1at 'u 'ldur: ra'ord uni', multi%lu: %un'te,
diametru nominal ImmK:
dis%oni)il de %resiune ;nominal< :
Elemente de re&laL termi' -i *idrauli' ;la ni,el de ra'ord, re(ea de distri)u(ie, 'oloane<:
Elemente de re&laL termi' -i *idrauli' ;la ni,elul 'or%urilor stati'e<:2
Cor%urile stati'e sunt dotate 'u armturi de re&laL -i a'estea sunt 8un'(ionale,
Cor%urile stati'e sunt dotate 'u armturi de re&laL, dar 'el %u(in un s8ert dintre
a'estea nu sunt 8un'(ionale,
6
Cor%urile stati'e nu sunt dotate 'u armturi de re&laL sau 'el %u(in Lumtate dintre
armturile de re&laL e9istente nu sunt 8un'(ionale,
Re(eaua de distri)u(ie am%lasat /n s%a(ii ne/n'l1ite: N- E.TE CAZ-L
Date pri+i#& i#!talaia &e ap cal& &e co#!$(: N- E.TE CAZ-L
2 Cladirea nu este dotata 'u instalatii sanitare
I#/or(aii pri+i#& i#!talaia &e il$(i#at:
2 ti% iluminat :INCAN!ESCENT=
2 starea retelei de 'ondu'tori %entru asi&urarea iluminatului : NECESITA INLOCUIRE
2 %uterea instalata a sistemului de iluminat : ''a GCCC M
Intocmit,
Auditor energetic pentru cladiri,
Dumitru Anda Arabela
D