Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Construcții și Instalații


Programul de studii master: Instalații pentru Construcții

Referat la Tehnologii speciale de reabilitare și


modernizare a rețelelor edilitare

Tema: Reabilitarea conductelor prin cămășuire cu mortar special -


TORCRET

conf. univ. dr. ing.


Ana Diana ANCAŞ

Student
Cotruța Ion
Iaşi-2019
Aplicarea procedeului de torcretare presupune îmbrăcarea cu o căptuşeală pe bază de ciment a
conductelor.

Până în prezent conductele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, termoficare şi gaze, nu


puteau fi protejate eficient împotriva coroziunii.
Tehnologia de recondiţionare fără decopertare clasificată ca tehnologie NO DIG. Această
tehnologie a fost dezvoltată şi probată în practică, asigurând refacerea interioară a conductelor prin
realizarea protecţiei împotriva coroziunii. Această tehnologie permite reînchiderea locaşelor de
dimensiuni definite (diametre de 3 mm).
Principiile de concepţie ale tehnologiei au pus bazele unui procedeu de execuţie rapid, capabil să
realizeze eficient recondiționarea şi protecţia conductelor cu garanţii pe termen lung şi la costuri
acceptabile.

Conductele subterane de alimentare cu apă, canalizare, termoficare şi gaze, sunt supuse unei
permanente deteriorări datorită coroziunii interioare. Cauza acestei coroziuni este determinată în cea
mai mare parte de caracteristicile agentului transportat şi de factorul timp.
1
Conductele se deteriorează rapid, în perioade scurte de timp (uneori după doar câţiva ani),
datorită acţiunii permanente a agentului transportat.

Pentru conductele pentru aburi şi condens din rețelele de încălzire centrală, nu există până în
prezent o tehnologie de reabilitare fără înlocuirea lor. Înlocuirea conductelor deteriorate implică un
volum mare de lucrări funciare şi costuri mari.
Lucrările de înlocuire impun scoaterea din folosinţă a conductelor pe o durată mare de timp, ceea
ce afectează în mod negativ activităţile populaţiei, agenţilor economici şi mediul ambiant.

Principalele faze tehnologice:


 Pregătirea amplasamentelor de ucru (gropile de pornire și sosire);
 Inspecția video a conductei, (preliminară, secundară, finală);
 Curățirea conductei;
 Aplicarea căptușelii din Ciment Special;
 Refacerea legăturilor (închiderea conductei);
 Inspecția video post reabilitare;
 Efectuarea probei de presiune și dezinfecția;
 Aducerea amplasamentului la forma inițială;

Recondiţionarea conductelor se face pe tronsoane, între compensatoarele de dilatare sau între


vane. Lungimea maximă a unui tronson este de cca. 400 m. Diametrele conductelor pot fi cuprinse
între DN 80 şi DN 3400 mm. Conductele intens corodate după curăţire sunt supuse la o probă de
presiune. Dacă se constată pierderi de presiune, după reabilitare punerea în funcţiune a conductelor
se face după minimum 7 zile.

Produsul de cimentare se prepară conform reţetei, dintr-un amestec în proporţii determinate de


ciment, nisip şi aditivi. Aplicarea procedeului presupune îmbrăcarea cu o căptuşeală pe bază de
ciment a conductelor. Materialul garantează o bună aderenţă pe pereţii conductei şi preia toate
variaţiile de temperatură rezultate din ciclurile de încălzire şi răcire.
Avantajul economic al noii tehnologii este mare comparativ cu cheltuielile legate de înlocuirea
conductelor uzate sau colmatate şi a cheltuielilor pentru eliminarea acestora conform legislației
protecţiei mediului.

2
Avantajul economic este şi mai mare în cazul conductelor de apă din cauza adâncimilor mari de
pozare a conductelor. De aceea, datorită caracteristicilor materialelor utilizate și metoda de aplicare
a acestei tehnologii, recondiţionarea conductelor este foarte ușor de efectuat şi asigură o reabilitare
perfectă.

Principalele cerinţe pentru materialele utilizabile la recondiţionarea conductelor sunt:

 elasticitate înaltă la temperaturi de lucru cuprinse între 20 şi 250°C


 aderenţa bună la pereții conductei reabilitate
 rezistenţa la temperaturi înalte
 rezistenţa în timp la coroziune
 calităţi de umplere a găurilor/fisurilor de mărimi definite
 asigurarea etanşeităţii la presiunea mediului transportat
 capacitatea de a prelua solicitarea presiunii, la ţevile cu rezistenţă redusă

Avantaje generale ,,metoda reabilitării prin Torcretare”

1. Această metodă performantă se poate aplica la conducte cu Ø între 80- 3400mm;


2. Timp de execuție foarte scurt;
3. Asigură refacerea interioară a conductelor prin realizarea protecției împotriva coroziunii;
4. Asigură recondiționarea și protecția conductelor cu garanții pe termen lung și costuri
acceptabile;
5. Materialul folosit este adaptat pentru reabilitarea conductelor de apă potabilă;
6. Datorită caracteristicilor deosebite ale materialului, această aderă și reacționează cu pereții
conductei;

Bibliografie:
3
1. Aplicaţii ale tehnologiilor NO-DIG în reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Editura Politehnium Iași 2017, autori Mihai Profire, Ana-Diana Ancaş
2. http://www.cala.ro/ro/reabilitari/reabilitari-conducte/camasuire-cu-mortar-special-
torcret/