Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Construcții și Instalații


Programul de studii master: Instalații pentru Construcții

Referat la Tehnologii speciale de reabilitare și


modernizare a rețelelor edilitare

Tema: Foraje dirijate, subtraversări, microtunneling

conf. univ. dr. ing.


Ana Diana ANCAŞ

Student master anul I


Cotruța Ion

Iaşi-2019
Foraje dirijate, subtraversări, microtunneling

Serviciile de foraje sunt folosite pe larg la:


- Pozarea subterană a conductelor de alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare și a altor unități
industriale cum ar fi cabluri electrice, fibră optică prin: foraj orizontal dirijat și precuție;
- Servicii de Microtunnelling pentru pozare conducte;
- Montare filtre de drenaj pentru stabilizarea versanților și depresurizarea pînzelor de apă freatică;
- Montarea de conducte pentru deversarea gravitațională a apelor din zonele inundate;
- Realizarea stabilizării zonelor cu pericol de alunecare a terenurilor datorită prezenței apelor
subterane sau a infiltrațiilor de ape; c
HDD – Foraj Orizontal Dirijat
Prin forajul orizontal dirijat se execută foraje pentru subtraversări de drumuri, căi ferate, râuri, etc.,
respectiv se intorduce prin “tragere” conducta de gaz, de apă, de protecţie, etc. în gaura de foraj.
1. utilizarea unei sape de foraj dotata cu trei conuri rotative;
2. avansarea pe orizontala în sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub
presiune înalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita
proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila,
noroiul de foraj îndeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);
3. pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul
unui emitator de unde electromagnetice plasat în interiorul sapei, care transmite în permanenta
parametrii, precum si adâncimea la care se afla sapa, înclinarea sapei în % si orientarea vârfului
sapei în sistem orar.. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor-emitator
portabil , care le afiseaza în orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia
forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe
echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe lânga datele de
mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului în
care se afla si gradul de încarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite,
navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot)
-1-
transmite în permanenta operatorului instructiuni de orientare si înaintare a sapei, permitând astfel
respectarea traseului proiectat, evitând contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la
suprafata în punctul prestabilit, precizia fiind de ±5-20 cm.
Forajul orizontal dirijat utilizează principiul injecţiei sub înaltă presiune a fluidelor de foraj
concomitent cu rotirea mecanică a capului de foraj (sapei de foraj).
Precizia de execuţie a forajului pilot se asigură prin procesul de dirijare a capului de foraj,
asigurată prin localizarea electromagnetică a ansamblului de foraj prin instrumente de dirijare
specializate, destinate acestui scop.
Principalele etape de execuţie a lucrărilor de foraj orizontal sunt:
1. Studiul solului;
2. Alegerea echipamentului pentru execuţia forajului;
3. Alegerea echipamentelor necesare pompării şi recirculării fluidului de foraj;
4. Executarea forajului pilot;
5. Executarea lărgirilor succesive;
6. Tragerea conductei în gaura de foraj;

Foraj orizontal dirijat;

Sistemul complet utilizat la realizarea forajului va fi format din :


• utilajul de foraj (RIG)
• sisteme de detecţie pentru detectarea ansamblului cap de foraj.
• echipamente necesare pentru prepararea, stocarea, pomparea şi recircularea fluidului de foraj
• unităţi de transport (camion, remorcă, autoutilitară);
• unităţi de aprovizionare cu conducte, scule, accesorii, fluide de foraj;
• lansatoare, grupuri electrogene, alte utilaje de ridicat;
• rampe de montaj;

-2-
Utilaj foraj orizontal dirijat.

Executarea forajului pilot - este cea mai importantă etapă din întraga lucrare. Utilajul de forare
dirijabil realizează cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de înaltă presiune un tunel. Suspensia
de forare (amestec de apă, bentonită şi aditiv) dislocă pământul, transportă materialul dislocat în
gropi, susţine microtunelul şi reduce frecarea.
Ansamblul de foraj este alcătuit din utilajul de foraj, prăjinile de foraj, echipament de detecţie
subterană introdus într-o prăjină specială, motor de foraj şi capul de foraj. Urmărirea poziţiei şi
dirijarea capului de foraj astfel încât să urmărească traiectoria din proiectul tehnic se dirijează cu
ajutorul unor echipamente speciale, numite echipamente de dirijare.
Echipamentul de dirijare este alcătuit din două componente, emiţătorul (sonda) care se montează în
prăjina destinat special acestui scop şi furnizează informaţii despre poziţia, adâncimea, înclinaţia şi
azimutul ansamblului cap de foraj, şi partea de detecţie la suprafaţă, care prelucrează informaţiile
furnizate de sondă. Informaţiile sunt prelucrate printr-un software special, şi interpretate
corespunzător de către un spoecialist. Specialistul pe baza informţaiilor primite ia decizia emiterii
unor comenzi de dirijare a capului de foraj pentru maşinist.

Principiul de funcţionare a detecţiei ansamblului cap de foraj. Sonda emite informatii legat de
adancime, înclinaţia, poziţie, direcţie, azimut care sunt recepţionate şi prelucrate de echipamentul de
detecţie.
Avantajele tehnologiei de Foraj Orizontal Dirijat:
-3-
1. Nu dislocă terenul și nu se produc tasări;
2. Scurtarea timpului de execuție în raport cu alte tehnologii;
3. Precizia lucrărilor prin urmărirea întregului proces de la suprafață;
4. Nu produce disconfort în traficul rutier, feroviar și nu necesită aprobarea trecerii pe sub
proprietăți private;
5. Zgomot redus în timpul execuției;
6. Este o tehnologie rapidă și curată;
7. Fiabilitatea lucrărilor de foraj orizontal dirijat este similară cu durata de viață a produsului
îngropat;
8. Respectă toate normele europene de protecția mediului;
Subtraversări – Pozare prin precuțienstal
atii pentru subtraversare
Tehnologia de subtraversare se bazeaza pe avansarea în teren a tubulaturii
(conducte si tevi de apa, gaz, cabluri electrice , fibra optica , cabluri
telefonice etc) sau tevile de protectie ale acestora actionate de un
echipament de percutie atasat la capatul acestora. Dispozitivul de percutie
este un dispozitiv pneumatic robust, de mare fiabilitate, Echipamentul este
dotat cu accesorii modulare care permit adaptarea la tubulaturi cu diferite
diametre.

Asamblarea si manipularea echipamentului de lucru se face cu operatiuni simple, toate dispozitivele


fiind concepute ergonomic. Procedeul se utilizeaza pentru pozarea conductelor, pe sub terasamente
feroviare, platforma liniilor din statii si triaje C.F.R, drumuri nationale si judetene, incinte, canale
de irigatie, poduri si podete,

Avantaje:
 NU disloca terenul si NU se produc tasari;
 NU creaza goluri sau prabusiri in timpul lucrului sau dupa executie;
 Gabaritul instalatiei este relativ mic fata de utilajele care se folosesc la ora actuala in
tehnologiile clasice ;
 Introducerea in sol a tubulaturii cu aceasta tehnologie conduce la scurtarea timpilor de lucru
(executie), elimina podurile provizorii din zona caii ferate, inchiderile de linie si restrictiile de
circulatie, iar pentru montarea echipamentului si executiei este necesara ocuparea unui teren
redus, pe durata scurta;
 rapiditata executiei fata de metodele clasice

-4-
Un sistem de subtraversare este compus din:
 motocompresor de aer
 utilajul de subtraversare (cirtita sau racheta )
 furtune de aer
 sanie de lansare (sau de pornire)
 lubrificatoir (ungator)
 teodolit

Microtunneling
Tehnologia Microtunnelling este indicată mai ales în cazul conductelor cu scurgere gravitațională
(apă menajeră, canalizare etc.), sau în cazul în care este necesară pozarea conductelor cu o precizie
ridicată. Prin această tehnologie fără săpătură de forare și pozare conducte, se pot poza conducte de
diametre între 200-3500 mm. Esența tehnologiei constă în controlarea permanentă a orientării
capului de foraj cu dispozitive electronice. Mașina de forat tip microtunnelling sau MTBM este
exploatată de la distanță, operațiune care se efectuează de către operatorul de control al mașinii, de
la o cameră de control de pe suprafața solului. Operatorul primește date despre locația mașinii,
dispozitivele de orientare și cele hidraulice pe computer, prin intermediul unei console. Cele mai
multe mașini sunt dotate, de asemenea, cu camere video pentru a da operatorului mai multe
informații. Introducerea conductei se execută de către un utilaj hidraulic de împingere a țevilor
poziționat în gura de plecare și se face concomitent cu forajul și excavarea solului.

-5-
Avantajele tehnologiei Microtunnelling:

 Este ideală pentru pozarea conductelor cu o precizie ridicată.


 Se asigură controlul permanent al orientării în spațiu a capului de foraj (înclinație pe
verticală, deviații pe orizontală).
 Orientarea capului de foraj se efectuează cu raza laser.
 Odată cu înaintarea capului de foraj se pozează conducta care este împinsă de utilajul
hidraulic.

Principalele faze tehnologice:

1. Executarea gropilor de pornire și de sosire


2. Introducerea în groapa de plecare a capului de foraj tip scut și a utilajului hidraulic
de împingere
3. Procedeul de foraj propriu-zis: avansarea în teren a capului de foraj rotativ
4. Odată cu înaintarea capului de foraj se pozează țeava împinsă de utilajul hidraulic

-6-
Bibliografie:

1. Aplicaţii ale tehnologiilor NO-DIG în reabilitarea conductelor pentru transportul apei


Editura Politehnium Iași 2017, autori Mihai Profire, Ana-Diana Ancaş
2. https://www.google.com/search?q=tehnologia+microtunneling&source
3. https://ru.scribd.com/doc/263872467/Caiet-de-Sarcini-Pentru-Foraj-Dirijat-Orizontal

-7-