Sunteți pe pagina 1din 35

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,

detalii de execuie i documentaie de licitaie


pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

ROMNIA

COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRZI I DRUMURI NAIONALE DIN


ROMNIA

Proiect de relocare / protectie retele de canalizare, afectate de


reabilitarea si modernizarea DN1H Zalau-Alesd

Sarcina (i):
Zalu - Aled
Alesd(Bihor) limita judet Bihor/Salaj
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

RETELE
CANALIZARE
VOLUM 6.2

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 1

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

PROIECT TEHNIC

NOIEMBRIE 2008

CUPRINS
1.

Date generale.....................................................................................................3
1.1

Denumirea obiectivului de investitii

..3
1.2

Amplasament.

.3
1.3

Titularul investiiei.......................................................................................... 3

1.4

Beneficiarul investiiei................................................................................... 3

1.5

Elaboratorul studiului.................................................................................... 3

1.6

Entitatea responsabil cu implementarea proiectului...................................3

2.

Descrierea generala a lucrarilor..................................................................4


2.1

Oportunitatea investitiei i situaia actual.....................................................4

2.2.

Parametri seismici ai amplasamentului............................................................6

2.3.

Studii de teren................................................................................................. 6

3.

Situatia existenta
.7

4.

Situatia

proiectata....10
5. Lucrari de terasamente si
constructie..12
6. Executia
lucrarilor...13
7. Programul privind controlul de
calitate.................................................................................16
8. Norme
tehnice..
16
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 2

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

9. Norme de protectia muncii.


...18
10. Implicatii asupra mediului inconjurator...
...20
11. Mentiuni
speciale....21

12. Caiet de sarcini.


....22
13.Specificatii tehnice..
...28
14. Programul de control al calitatii executiei lucrarilor pe santier.
....30

15. Listele cu cantitati de lucrari..


...........33
16. Graficul de realizare a investitiei.............................................................36
17. Avize si acorduri de principiu....................................................................36
1.
1.1

DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitii:
Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si
Documentatie

de

Licitatie

pentru

doua

sectiuni

de

drum

ISPA

2005/RO/16/PA/003/01, respectiv:

reabilitare drum national DN1H de la Km 0+000 Km 26+510, Alesd


limita de judet Bihor/Salaj.

1.2

Amplasament
Sectorul de drum national studiat incepe de la km 0+000(intersectie cu DN1 in
localitatea Alesd, judetul Bihor) si se termina la km 26+510 (limita de judet
Bihor/Salaj).

1.3

Titularul investiiei

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 3

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania (CNADNR).


Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Cod 010873, Romania
1.4

Beneficiarul investiiei
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania (CNADNR).
Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Cod 010873, Romania

1.5

Elaboratorul studiului
SC PROTELCO SA
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D, Campina, Judetul Prahova, Cod 105600,
Romania

1.6

Entitatea responsabil cu implementarea proiectului


ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) - unul dintre cele trei
instrumente de finanare nerambursabil care, mpreun cu Phare i Sapard, sprijin
Romnia n pregtirea pentru aderarea la Uniunea Europeana.

2.
2.1

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL


Oportunitatea investitiei i situaia actual
Proiectul are ca scop modernizarea si reabilitarea drumului national DN 1H

in

vederea asigurarii infrastructurii de baza necesare cererii de transport in crestere pe acest


sector de drum, avind in vedere si faptul ca va fi un drum de legatura intre DN 1 si
Autostrada Transilvania, atat pe perioada executarii lucrarilor la autostrada cit si ulterior
cind aceasta va fi data in exploatare.
Proiectul include reabilitarea DN 1H intre Km 0+000 km 26+510 (Alesd limita de
judet Bihor/Salaj), in conformitate cu standardele romanesti si europene pentru traficul
prevazut , asigurand un grad sporit de siguranta a traficului.
Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare se previzioneaza o scadere a costului de
operare a vehiculelor cu 15-36% anual, economii de 30-50% ale timpului de operare pentru
vehicule cu gabarit usor si greu anual si o scadere a aparitiei accidentelor cu 10%. Drumul
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 4

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

national DN 1H, a fost conceput initial ca un drum comunal . Ulterior prin interventii
succesive s-au adus modificari drumului initial prin largirea partii carosabile la 6,00 -7,00m,
acostamente

de 0,5-1,00. Ulterior acest drum a fost incadrat ca drum judetean fara sa

sufere modificari importante. In anii 80 acest drum a trecut in administrarea drumurilor


nationale, actualmente CNADNR. Tronsonul de drum are 26,510 km si are urmatoarele
caracteristici:
-

imbracaminte asfaltica in stare avansata de degradare pe


unele sectoare de drum.

trotuare degradate sau inexistente in zona cu localitati urbane


si rurale.

acostamente din pamant si balast inierbate si neamenajate.

santuri

din

pamant

sau

pereate

cu

beton,

colmatate,

necuratate, inierbate.
-

rigole colmatate si necuratate.

podetele sunt colmatate , prezinta degradari; lipsa camere de


cadere, aripi si timpane distruse, descarcari spre emisar
neamenajate.

accesele spre proprietatile particulare in multe situatii sunt


improprii, obturand scurgerea libera a apelor pluviale pe
santuri.

podurile ( o parte au fost reabiltate de DRDP Cluj) reprezinta


degradari atat la infrastructura cat si la suprastructura.

curgerea apelor nu este asigurata, santurile existente sunt


colmatate si inierbate.

latimea partii carosabile este de 6-7 m.

Acest drum nu a avut un trafic important pana la aceasta data, fiind doar un drum
de legatura intre DN1 si DN1F.
Avand in vedere faptul ca se va construi autostrada Transilvania pe sectorul judetelor
Bihor si Salaj, valorile de trafic pe acest drum vor creste considerabil atat pe parcursul
executiei

autostrazii

Transilvania

(cand

va

fi

folosit

ca

drum

tehnologic

pentru

autovehiculele care vor transporta materiale pentru autostrada) cat si ulterior cand va
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 5

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

devenii o bretea de legatura intre DN1 si autostrada Transilvania. Avand in vedere starea de
degradare (pe anumite sectoare a drumului) si traficul la care va fi supus s-a procedat de
catre CNADNR la un program de reabilitare a acestui drum, la parametrii tehnici superiori.
Lucrarile necesare de executat sunt:
Pentru a imbunatati parametrii actuali ai drumului este necesar a se efectua
exproprieri de terenuri riverane drumului si lucrari de relocare/protectie a retelelor de apa
aflate in imediata vecinatate a platformei drumului existent.
Ca urmare a modificarii infrastructurii drumului, apare necesitatea relocarii retelelor
de canalizare menajera si pluviala al caror traseu va fi afectat de lucrarile intreprinse pentru
refacerea drumului. In urma analizarii situatiei existente in ceea ce priveste amplasarea
conductelor subterane de canalizare, precum si a consultarii avizelor obtinute de la
detinatorul de utilitati din zona, s-a observat ca, in anumite zone detaliate la capitolele
urmatoare din prezentul proiect, exista necesitatea lucrarilor de relocare/protectie a
retelelor de canalizare. Acest lucru decurge din faptul ca retelele de canalizare sunt situate
fie in imediata vecinatate a drumului, fie in carosabil. Concomitent cu modificarile care vor
surveni pe traseul retelei de canalizare, vor aparea modificari si asupra caminelor existente
amplasate pe traseul care va fi afectat de lucrarile efectuate asupra infrastructurii; acestea
se vor readuce la cota terenului amenajat si vor fi dotate cu capace adecvate zonelor in
care sunt amplasate (carosabil sau pietonal). In unele zone, aceste modificari/inlocuiri de
retele sunt binevenite, din cauza degradarii sau colmatarii conductelor/santurilor de
colectare ape pluviale.
2.2. Parametri seismici ai amplasamentului
Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul F,
caracterizata printr-o valoare a perioadei de colt de Tc=0,7 secunde. Valoarea de varf a
acceleratiei pentru cutremure IMR=100 ani este de a g=0,08g potrivit normativului P100/12006.
Cele mai de sus corespund zonei macroseismice de gradul 6.
2.3. Studii de teren

Pentru elaborarea documentatiei s-au folosit studii topografice si geotehnice.


Studii topografice pe DN 1H
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 6

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Masuratorile topografice s-au realizat cu statii totale laser de tip Sokkia SET 630 R .
Metoda de masurare folsita fiind drumuirea sprijinita la ambele capete , punctele de detaliu
au fost determinate prin metoda radierii .Cota punctelor a fost determinata prin nivelment
geometric avand ca puncte de sprijin urmatoarele repere de nivelment :
-

RNG Bis. Ortodoxa Varsolt , RNG canton Km.67, RNG canton Km.68 , RNG Pod CF

km 66,
RNG Halta Hereclean , RNG Bis. Alesd .
Latimea medie de ridicare a detaliilor a fost de aproximatix 15 m stanga-dreapta fata
de axul drumului , in intravilanul localitatilor detaliile s-au ridicat pana in limitele de
proprietate.
Pentru podurile si podetele aferente drumului au fost intocmite relevee.
Distanta medie intre profilele transversale ridicate este de aproximativ 10 m.
Planul topografic s-a intocmit la scara 1:1000;
Profilul longitudinal s-a intocmit la scara 1000x100 , profilele transversale s-au
intocmit la scara 100x100.
Lucrarea a fost avizata de OCPI.
Studiul geotehnic
Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere
geotehnic a conditiilor de proiectare.

Studiul de trafic
Studiul de trafic a fost realizat in vederea determinarii grosimilor de ranforsare
necesare si a sistemului rutier din casetele de largire.
Studiul hidrologic
Pentru verificarea si dimensinarea podurilor si podetelor, intereseaza cunoasterea
debitelor maxime sub aspectul marimii si frecventei de aparitie. Studiul hidrologic a fost
realizat pentru situatia in care nu se detin date in observatii directe, metoda folosita fiind
interpolarea geografica a caracteristicilor regimului hidrologic, numita metoda analogiei
hidrogeologice, bazata pe legea zonalitatii geografice.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 7

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Alte date
Adancimea de inghet in zona este de 0,90 m fata de cotele terenului. Din cauza naturii
terenului din formatiunea acoperitoare, apele meteorice se infiltreaza in corpul drumului
provocand tasari si alunecari importante pana la nivelul rocii de baza.

3. SITUATIA EXISTENTA a retelelor de canalizare pe DN 1H


Sectiunea de drum DN 1H de la Km 0+000 (Alesd) Km

26+510 (limita judet

Bihor /Salaj ) se situeaza in vestul tarii, zona Crisanei. Sectiunea de drum DN 1H care face
obiectul prezentului contract, incepe la Km 0+000 in Alesd la intersectia cu DN 1.
n conformitate cu informatiile si avizele primite de la Compania de Apa Somes S.A. si
S.C. Compania de Apa Oradea S.A., reteaua de canalizare menajera existenta este
repartizata astfel:
Kilometraj
De la
La

Cota fata de
Pe partea stanga/dreapta/
subtraversare

ax drum
(m)

Adancimea

de

pozare

de

fata

generatoarea
superioara

1 camin dreapta

2,40

0+088

subtraversare

0+088
0+123
0+123
0+175
0+175
0+214
0+214
0+216
0+214
0+265
0+265
0+318
0+325

0+123

6,50
2,00
2,00
2,103,50
3,60
3,604,00
4,00

0+325

0+375

1 camin stanga
1 retea dreapta
1 camin
1 retea dreapta
1 camin
1 retea dreapta
1 camin
subtraversare
1 camin
1 retea dreapta
1 camin
1 retea dreapta
1 camin
1 camin pe partea stanga
1 retea stanga
1 retea dreapta
cap linie stanga
camin pe partea dreapta

5,504,20

0+375
0+390

0+175
0+214

0+265
0+318

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

~1,2
~1,2
~1,2
~1,2

9,00
3,904,00
4,00
4,005,50
5,50
5,50
5,505,20

~1,2
~1,2
~1,2

4,50
VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 8

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Kilometraj
De la
La
0+390
0+550
0+480
0+550
0+625
0+625

Pe partea stanga/dreapta/
subtraversare
1 retea dreapta
1 camin
1 retea dreapta
cap linie

Cota fata de
ax drum
4,203,80
3,20
3,804,00

Adancimea

de

pozare

de

fata
~1,2
~1,2

n conformitate cu informatiile si avizele primite de la Compania de Apa Somes S.A. si


S.C. Compania de Apa Oradea S.A., reteaua de canalizare pluviala existenta este repartizata
astfel:
Kilometraj
De la
La

Cota fata de
Pe partea stanga/dreapta/
subtraversare

ax drum
(m)

Adancimea

de

pozare

de

fata

generatoarea
superioara

subtraversare

0+018
0+018
0+550
0+550
0+018
0+100
0+105
0+116
+0120
0+130
0+134
0+140
0+150
0+155
0+162
0+175
0+182
0+201
0+223
0+235
0+255
0+263
0+269
0+317

0+550
0+625

1 retea dreapta
1 retea stanga

~0,8

1 retea dreapta
cap linie retea dreapta
1 retea stanga
camin stanga
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere dreapta
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere stanga
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere stanga

4,20
20,00
5,70
5,10
5,50
5,50
5,30
6,00
5,40
5,40
5,50
6,00
5,80

gura scurgere dreapta


gura scurgere dreapta
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere dreapta
gura scurgere dreapta
gura scurgere stanga
gura scurgere stanga
gura scurgere stanga

5,10
5,00
5,30
5,30
5,40
5,30
5,00
5,10
8,30

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 9

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Kilometraj
De la
La
0+367
0+385
0+390
0+407
0+438
0+453
0+457
0+468

Pe partea stanga/dreapta/
subtraversare
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere
gura scurgere

stanga
stanga
stanga
stanga
stanga
stanga
stanga
stanga

Cota fata de
ax drum
4,50
3,90
1,40
3,40
3,60
4,10
4,20
4,00

Adancimea

de

pozare

de

fata

Conductele de canalizare sunt pozitionate la adancimea de inghet, avand o adancime


de pozare de aproximativ 1,2m la generatoarea superioara (pentru canalizarea menajera) si
0,8 m (pentru canalizarea pluviala).
4. SITUATIA PROIECTATA

In plan, lucrarile de reabilitare necesare urmaresc n general elementele


geometrice existente. Exceptie fac portiunile din traseu unde se propun corectii
locale.
Lucrarile de relocare si reabilitare a retelelor de canalizare vor urmari
corectiile locale ale elementele geometrice.
In functie de suprainaltarea drumului, se vor prevedea suprainaltari ale
caminelor de canalizare existente pe traseu. Avand in vedere ca acestea se
amplaseaza, conform normativelor in vigoare, la intersectii, ramificatii, devieri,
schimbari de diametre, sau, pentru tronsoanele liniare la circa 60m.
Pe baza informatiilor primite din teren, precum si a avizelor obtinute de la
detinatorul de utilitati din zona si in conformitate cu planurile si profilele
transversale puse la dispozitie de departamentele de specialitate, au rezultat
urmatoarele zone care necesita devieri ale retelei de canalizare:

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 10

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Kilometraj
De la
La

Cantitate

Deviere

(buc. sau m)

(distanta intre

Lucrari deviere

conducta
existenta si cea
proiectata)

0+088
0+123
0+175
0+175

camin aducere la cota


camin aducere la cota
camin deviere
0+21
4

0+214
0+214

0+26
5

0+265
0+265
0+318

conducta dreapta

8
0+39
0

3,00m

camin deviere

1buc.

conducta subtraversare

3m
51

3,00m

1buc.
51

2,50m

64

2,00m

conducta dreapta
camin deviere

0+31

1buc.
1buc.
1buc.
38m

conducta dreapta
conducta dreapta

Lucrari deviere canalizare pluviala:


Kilometraj
De la
La

Cantitate

Deviere

(buc. sau m)

(distanta intre
conducta

Lucrari deviere

existenta si
cea
proiectata)

0+400
0+480

0+62
5
0+55
0

conducta pe partea stanga


conducta pe partea dreapta

233m

1,001,50 m

61m

1,00 m

Profilul longitudinal a fost stabilit tinind cont de solutiile de ranforsare a structurii


rutiere existente.
In conformitate cu noile profile longitudinale ale drumului rezultate in urma lucrarilor
propuse, se vor executa la o faza ulterioara de proiectare profilele longitudinale ale
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 11

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

conductelor de canalizare, in care se vor reprezenta traseele conductelor pe tronsoane.


Reprezentarea conductelor in profil longitudinal se realizeaza prin indicarea urmatoarelor
elemente: cota teren natural, cota teren amenajat, cota radier conducta, cota radier camin,
panta si diametru conducta pe tronsoane.

5. LUCRRI DE TERASAMENTE I CONSTRUCII


Sapaturile aferente santului de pozare a conductei de canalizare se executa
manual si mecanizat. Pentru camine, sapaturile se vor face manual, cu sprijiniri de
maluri.
Latimea transeei de lucru pentru conducta va fi de 1,50m, iar peretii vor fi
sprijiniti pe zonele avand adancimea sapaturii >1,50m. Pentru camine se vor sapa
transee avand dimensiunile in plan astfel incat sa se asigura spatiul pentru
montarea sprijinirilor si pentru realizarea compactarii materialului de umplutura din
jurul caminului, in functie de dimensiunile acestuia. Pamantul sapat se va depozita
la cel putin 70cm de marginea santului. Excedentul de pamant va trebui transportat
intr-un depozit stabilit de beneficiar si executant, depozit care va fi finisat in mod
corespunzator.
Patul conductei de canalizare va trebui sa respecte pantele (cotele) prevazute
in planuri. Conducta de canalizare se va aseza pe un pat de nisip de 10cm grosime.
Dupa pozarea conductei in sant, in jurul acesteia si minim 30cm deasupra
generatoarei superioare se va executa umplutura compactata manual, cu material
maruntit, pentru evitarea fisurarii sau strapungerii conductei. Restul umpluturii se
poate executa mecanizat, cu excavatorul, iar compactarea se va executa cu maiul
mecanic sau cu alt mijloc mecanizat. In vederea impiedicarii acumularii apei din
precipitatii, umpluturile deasupra conductei si in jurul caminelor se vor executa intrun timp cat mai scurt.
Radierul caminelor se va turna pe un strat de beton de egalizare de 10cm
grosime. Hidroizolatia exterioara a caminelor se va face cu membrane bituminoase.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 12

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Pentru trecerea conductei de polietilena prin peretii de beton ai caminelor sau prevazut tronsoane de conducta metalice, etansarea lor realizandu-se cu
franghie de canepa si chit poliuretanic. Pentru sustinerea conductei si armaturilor, in
interiorul caminelor, se vor folosi suporti metalici.
La amplasarea conductelor in plan se va tine cont de mentinerea distantelor
minime de amplasare impuse de normativele in vigoare, si anume: minim 0,80m
fata de fundatiile stalpilor existenti, minim 0,60m fata de conducta de gaze si minim
2m fata de fundatiile cladirilor. In zonele de intersectie cu conductele de gaze sau in
vecinatatea fundatiilor stalpilor retelei electrice sau telefonice, sapatura se va
executa manual; conductele de canalizare se vor amplasa sub conductele de apa
potabila, la distanta minima de 40cm.
Materialul ales pentru conducta de canalizare proiectata este poliester armat
cu fibre de sticla si insertie de nisip, care are o foarte buna comportare in
exploatare, fiind garantata de producator peste 50 de ani. Piesele de legatura intre
tronsoanele de conducta sunt fitinguri imbinate prin sudura cap la cap sau prin
mufe electrosudabile. Poliesterul prezinta o serie intreaga de avantaje, atat din
punct de vedere constructiv (rugozitate interioara redusa), al executiei (montarea
usoara a conductelor in transee), cat mai ales al exploatarii (inactivitate fata de
anumiti compusi chimici).
Conductele retelei de canalizare se vor monta ingropat, la cel putin 0,90m
peste generatoarea superioara (pentru respectarea adancimii minime de inghet), pe
acostament, sub rigole sau in zona dintre rigole si limita proprietatilor, astfel incat
sa nu deranjeze celelalte retele de conducte existente.

6. EXECUIA LUCRRILOR
Ordinea principalelor lucrari privind executia este urmatoarea:

sapatura transeelor;

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 13

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

montarea tuburilor pentru conducte de canalizare;

executia si montarea constructiilor pe traseele retelelor proiectate.

Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va monta indicatoare pentru


dirijarea circulatiei, parapeti de-a lungul transeei si podete pietonale. Pe timpul
noptii, zona de lucru va fi semnalizata luminos.
Tehnologiile de executie
Tehnologia de executie a lucrarilor aferente retelei de canalizare impune
urmatoarea ordine de realizare:

trasarea axului conductei de canalizare si fixarea reperilor de


nivelement necesari in perioada de executie a lucrarilor;

desfacerea eventualelor pavaje din beton intalnite pe traseul


conductelor si depozitarea materialului rezultat;

executia transeei la cotele si dimensiunile din proiect;

executia patului din nisip pentru pozarea tuburilor din PAFSIN;

pozarea conductei de canalizare;

probe de presiune pentru conductele de PAFSIN;

executia umpluturilor transeei cu material excavat si compactarea


acesteia;

montarea grilei de semnalizare si avertizare a conductei de


PAFSIN;

transportul excedentului de pamant.

Esalonarea executiei lucrarilor se va face de catre antreprenor, prin


intermediul unui grafic general de executie intocmit de acesta.
Trasarea lucrarilor se face de catre executantul

lucrarii (constructor)

conform Normativului C83-75, in prezenta proiectantului si a dirigintelui de santier


(consultant) numit de investitor. Traseul conductelor de canalizare, constructiile
aferente, pecum si schimbarile de directie vor fi marcate cu reperi.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 14

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Programele de executie a lucrarilor, graficele de lucru, modalitatile de


masurare ale lucrarilor precum si programul de receptie se intocmesc de catre
executant pe baza graficului general de realizare a investitiei si sunt verificate si
semnate de dirigintele de santier si aprobate de catre delegatul imputernicit al
investitorului (beneficiarul).
Masurarea lucrarilor se executa de catre seful de santier si dirigintele
lucrarii (consultantul) prin procedeele cunoscute si acceptate de partile interesate.
Datele masuratorilor se inscriu in documente (procese verbale) semnate de ambele
parti.
Laboratoarele contractantului si teste care cad in sarcina sa
Cotele de pozare a conductelor, calitatea imbinarilor, calitatea betoanelor,
precum si toate celelalte lucrari anexe aferente realizarii lucrarilor proiectate vor fi
respectate conform precizarilor din Caietul de sarcini si Memoriul tehnic. Toate
testarile care stabilesc buna executie a lucrarilor si calitatea materialelor folosite
intra in sarcina constructorului, care va intocmi si pastra buletine de analiza si
calitate pentru toate genurile de lucrari.
Organizarea de santier va cuprinde: spatii de cazare (vagon de dormit),
platforma utilaje (terasiere si de montaj), depozit carburanti, depozit de materiale
de masa si marunte. Caile de acces provizorii sunt rezolvate prin caile de acces
existente in zona. Sursele de apa, energie electrica, telefon necesare pentru
organizarea de santier vor fi cele existente in zona de amplasare a lucrarilor.
Relatiile intre investitor si executant sunt stabilite prin Contractul de
antrepriza incheiat intre acestia, iar cele dintre investitor si consultant (diriginte)
sunt stabilite prin Contractul de consultanta.
Executantul va respecta Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii aprobat de MLPAT prin Ordinul 9/N/15.03.1993.

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 15

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Investitorul are obligatia ca, inainte de de inceperea lucrarilor, sa prezinte


pentru verificare proiectul unui verificator atestat, conform dispozitiilor legale in
vigoare.
Obligatiile si responsabilitatile dirigintelui (consultantului) sunt detaliate
in Manualul dirigintelui de specialitate in constructii editat de C.O.C.O.C.-S.A.
Bucuresti in anul 1997, indicativ ME 01-97.

7. PROGRAMUL PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE


Constructorul, impreuna cu beneficiarul, vor urmari permanent respectarea
calitatii materialelor componente si a lucrarilor pe faze de executie, in conformitate
cu legislatia in vigoare si in special cu Legea nr. 10/95, normativele C56/85, NE
012/99, HG 273/94, etc si a prezentului proiect. In acest sens, se vor respecta
programele de urmarire a calitatii lucrarilor.
Activitatea de urmarire si control a calitatii lucrarilor executate se desfasoara
conform regulamentelor aprobate prin HG 272/94, HG 273/94, prevederilor Legii
10/95, HG 453/01 si Normativ C56/85.
In timpul executiei lucrarilor, se vor verifica:

adancimea transeei pentru conducte de canalizare si a sapaturilor


pentru constructiile aferente;

panta transeei pentru conducte;

respectarea calitatilor prescrise pentru tuburi;

aliniamentul constructiilor;

imbinarea corecta a tuburilor;

etanseitatea;

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 16

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

gradul de compactare a umpluturilor.

8. NORME TEHNICE
Principalele norme tehnice care au stat la baza elaborarii proiectului sunt
urmatoarele:

-SR EN 752-1/1998 - Reele de canalizare n exteriorul cldirilor.

-STAS 1795-1987 -Canalizri interioare.

-SR 1846-1:2006 -Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ap


de canalizare. Prescripii de proiectare.

-STAS 2250-1973 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale,


presiuni de ncercare i presiuni de lucru maxime admisibile.

-STAS 3051- 1991-

Sisteme

de

canalizare.

Canale

ale

reelelor

exterioare pentru canalizare. Prescripii fundamentale de proiectare.

-STAS 3051-1991 - Canale ale reelelor exterioare de canalizare.

-STAS 2448-1982 - Cmine de vizitare canalizare.

-STAS 2308-1981 - Capace i rame pentru cmine de vizitare.

-STAS 3272-1980 -Grtare cu ram din font pentru guri de scurgere.

-STAS 6054-1977 -Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe.


Zonarea teritoriului Romniei.

-STAS 7335/3-1986 -Protecia mpotriva coroziunii a construciilor


metalice ngropate. Izolarea exterioar cu bitum a conductelor.

-SR 8591-1997 - Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare.

-STAS 9824/5-1975 -Msurtori terestre. Trasarea pe teren a reelelor de


conducte, canale i cabluri.

-SR 10898:2005 - Alimentri cu ap i canalizri. Terminologie.

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 17

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

-I 22 1999 - Normativ proiectare i executarea conductelor de


aduciune i a reelelor de alimentare cu

ap i canalizare ale

localitilor.

-I9-1994

-Normativ

pentru

proiectarea

executarea

instalaiilor

sanitare.

-NP 003 -1996

-Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea

instalaiilor tehnico-sanitare i tehnologice cu evi din polipropilen.

-Legea 10/1995

-NGPM 1996 -Norme generale de protecie a muncii. Regulamentul

- Lege privind calitatea n construcii.

privind protecia i igiena muncii n construcii.

-I 9/ 1996

-Normativ pentru proiectare i executarea instalaiilor

sanitare.

-I 14 / 1976 -Normativ pentru protecia contra coroziunii a construciilor


metalice ngropate.

-C 56/ 1985 -Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de


construcii i instalaii aferente.

-P 118-1999 -Normativ de siguran la foc a construciilor.

-OMI 775/ 1998

-I.22-99 -Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de

-Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor.

aduciune i a reelelor de alimentare cu ap i canalizare ale


localitilor.

-ISO TR 10358:1993

-evi i accesorii

din polietilen

de nalt

densitate. Rezistena chimic fa de lichidele ce urmeaz a fi


transportate.

-DIN 8075

-evi PEID. Cerine generale de calitate. Teste.

-DIN 16869/1

-evi din poliester armat cu fibr de sticl. Dimensiuni.

-DIN 16869/2

-evi din poliester armat cu fibr de sticl. Condiii

generale de calitate si verificare.


PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 18

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

-DIN 19565/1

-evi i fitinguri din rin poliesteric armat cu fibr

de sticl.
9. NORME DE PROTECTIA MUNCII
Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei
lucrarilor

prezinta

obligatie

carei

indeplinire

revine

in

exclusivitate

Antreprenorului in functie de echipamentele si tehnologiile adoptate.


Fara a putea fi considerata completa, lista informativa a normelor care
trebuiesc respectate este prezentata in continuare:
-Legea 10/1995 privind calitea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Legea 319/206 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
646/26.07.2006 ;
- HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 ;
-

HG 917/06 Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau

Sanatate la locul de munca ;


- HG 1091/06 Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca ;
-HG 1048/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie a locului de munca ;
- HG 1051/06 -

Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a

maselor care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare ;


- HG 300/06 Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere
temporare sau mobile ;
- HG 355/07 Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;
- HG 439/06 Riscuri generate de zgomot ;
- HG 1146/06 - Cerinte minime de S.S.M. Pentruutilizarea echipamentelor de
munca ;

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 19

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, modificata si
completata de legea 212 din 2006 ;
- Hotarare de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
clasificare a unitatilor administrativ teritoriale, institutiilor publice si opetatorilor
economici din punct de vedere al protectiei civile ;
- Hotarare de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor
privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor ;
- Hotarare de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea
repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte
organe

centrale

si

organizatiile

nonguvernamentale

privind

prevenirea

si

gestionarea situatiilor de urgenta ;


- ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 201 privind regimul contraventiilor ;
- Ordin 1995/1160 din 18.11.2005 (MIRA., M. Transporturilor) pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatilor de urgenta specifice
riscului la cutremure si/sau alunecari de teren ;
- Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;
- Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de
notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in
care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore
produse ;
- Ordin nr.638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale ;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat de OMAI
786 din 02.09.2005 MO 844 din 19.09.2005 ;
- HGR nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,
functionarea si atributiile servicilor de urgenta profesioniste ;
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 20

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

-Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a


Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mamagement al Situatiilor de
Urgenta;
-

OMAI

1259/10.04.2006

privind

organizarea

activitatii

de

instiintare,

alarmare, avertizare, prealarmare in situatii de protectie civila ;


- ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de
performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru
situatii de urgenta.
10. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in
locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante,
pentru evitarea poluarii zonei.
Poluarea acustica produsa este in limitele admise.
In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte
dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu mai este
necesara eliberarea acordului de mediu.
Dupa terminarea lucrarilor, materialele si sculele folosite se aduna si se
transporta la sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de
constructie. La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat
distantele fata de obiectivele si gospodariile supra si subterane si alte obiective de
interes public.
Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor afecteaza partial solul si
subsolul. Pamantul din profilul superior in grosime de 30 cm se va refolosi ca strat
fertil si nu se va amesteca cu restul pamantului. La finalizarea lucrarilor se va
realiza nivelarea si tasarea solului. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor
depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera.
Accesul utilajelor in zona se va face pe drumurile de acces din zona. Lucrarile
proiectate nu au impact semnificativ asupra mediului.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 21

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Materialele rezultate din demontari se vor transporta, prin grija


beneficiarului la locurile stabilite de detinatorul retelei.
11. MENIUNI SPECIALE

Clasa de importanta a lucrarilor, stabilita conform Normativului P10092, este clasa III, iar categoria de importanta, stabilita conform Ordinului
MLPAT nr.31/N/10.1999, este normala C si nu necesita masuri speciale
de urmarire a comportarii in timp.

Cerintele de calitate corespunzatoare nivelului de performanta sunt A1


(rezistenta si stabilitate), B5 (siguranta in exploatare) si D (igiena,
sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului), conform HG
925/1996.

Conform STAS 4273/83, lucrarile se incadreaza in clasa V de importanta


(constructii de importanta redusa), respectiv categoria 4 sisteme de
alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile rurale.

12. CAIETUL DE SARCINI


GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea retelei
de canalizare menajera din cadrul obiectivului proiectat.
Tehnologia executarii retelei de canalizare propusa presupune esalonarea
urmatoarelor faze :

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 22

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

FAZE PREMERGATOARE
-parcurgerea traseului canalizarii propus pe tronsoane urmarindu - se
eliberarea de eventuale obstacole cat si asigurarea culoarului optim de executie participa proiectantul, executantul, beneficiarul si reprezentantii retelelor existente
in functiune din zona de lucru
-marcarea traseului si a punctelor caracteristice, prin fixarea reperelor in afara
amprizei culoarului de lucru, in vederea executarii lucrarilor la cotele din proiect participa proiectantul, executantul cu topometrul si beneficiarul
-receptia si verificarea lotului principalelor materiale si prefabricate folosite si
apoi transportul la punctul de lucru, esalonat cu graficul de executie - participa
executantul si beneficiarul
-executarea elementelor prefabricate in poligonul constructorului - participa
proiectantul si executantul.
FAZA DE EXECUTIE
-saparea traseelor
-amenajarea patului de fundare si realizarea cotei de fundare
-montarea tuburilor si a racordurilor
-verificarea cotelor de fundare si a pantelor
-executarea umpluturilor
FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE
-proba de etanseitate pe tronsoane
-proba de functionare pe categorii de canalizari
-receptia generala a retelelor de canalizare .
Conform programului de control pe faze de executie determinate, se vor
incheia procese verbale de executie si probe, cu participarea proiectantului,
constructorului, beneficiarului si eventual a inspectorului ISC.
TRASAREA LUCRARILOR
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 23

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Trasarea tronsoanelor de canalizare se va face cu respectarea distantelor fata


de celelalte elemente de constructie invecinate, conform distantelor indicate in
planul de situatie cu retelele subterane existente in zona, anexat la proiect, cat si a
distantelor minime normate indicate in SR 8591-97.
Materializarea traseului se va face prin tarusi fixati pe axul retelei in punctele
de schimbari de directie. Tarusii vor fi reperati prin cate doi " martori " amplasati la
o distanta corespunzatoare pentru a putea fi feriti de acoperirea cu pamant sau de
circulatia utilajelor.
Functie de dotarea executantului cu aparatura de materializare si verificare a
trasarii tronsoanelor de canalizare, impreuna cu proiectantul si beneficiarul,
executantul va materializa pe teren axul retelei si va transmite cotele radier de la
punctele caracteristice, conform prevederilor din proiect.
SAPAREA TRANSEII
Lucrarile de terasamente se vor executa mecanizat si manual tinand cont de
urmatoarele conditii specifice:
-Cand nu sunt intersectii cu alte retele subterane executate anterior, sapatura
se va executa mecanizat exclusiv ultimii 25 cm pana la radierul transeii, care se
executa manual, cu putin timp inainte de montarea tuburilor.
Executantul va materializa cu topometrul cotele radier sapatura (scazand
grosimea patului de nisip (15 cm) din cotele radier din punctele caracteristice de pe
traseul canalizarii si detaliilor prezentate.
-La realizarea patului de fundare se va asigura contactul intre baza tubului si
patul de fundare pe o suprafata corespunzatoare unui unghi la centru de min.90 0.
-In zonele de intersectie a canalizarii cu retele subterane in functiune
sapatura se va executa manual pentru a se evita deteriorarea sau eventuale
accidente.
-Umplutura manuala va fi bine compactata in straturi de 10cm grosime si se
va face simultan pe ambele parti ale tubului, cu material cu granulatie 0-10 mm
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 24

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

(nisip), pe o inaltime de cca 15 cm peste generatoarea superioara a tubului de PVC


kG cu mufa SN 4.
Pamantul de umplutura de deasupra mantalei de nisip se realizeaza din balast
compactat si nu trebuie sa contina pietre mai mari de 3 cm, pentru a nu se produce
deteriorarea tuburilor.
Umplutura mecanizata se va aplica la zona situata deasupra a cca 30 cm
peste calota superioara pentru tuburi tip PVC kG cu mufa SN 4.
Gradul de compactare optim , pentru tronsoanele de canalizare situate in
zona carosabil va fi conform prevederilor STAS 2914/4-89, iar pentru zonele
necarosabile conform prevederilor STAS 9850-89.
Umiditatea optima de compactare stabilita conform STAS 1913/1-82 se
asigura prin stropire manuala - in locuri inguste si prin stropire mecanica in celelalte
zone.
Transeele cu pereti verticali cu adancimi mai mari de 1.5 m ( teren tare
conform referat geologic) se vor sprijini cu dulapi orizontali cu interspatii intre dulapi
orizontali cu interspatii intre dulapi de 21-60cm, montarea sprijinirilor facandu-se
intr-un timp foarte scurt dupa executarea sapaturii.
Demontarea si indepartarea sprijinirilor se va face de jos in sus, pe masura
executarii umpluturilor. Numarul de dulapi orizontali care se vor indeparta simultan
nu vor fi mai mari de 3, iar la teren cu coeziune redusa numarul va fi de maxim 1.
In timpul indepartarii dulapilor trebuie montate corespunzator filetele si
spraiturile , cele existente neputand fi scoase decat dupa ce s-au fixat spraiturile
provizorii.
Evacuarea pamantului rezultat din sapatura se va face astfel ca intre
marginea sapaturii si marginea depozitului de pamant de pe mal sa existe o zona
libera (bancheta) a carei latime trebuie sa fie:
-la sapaturile nesprijinite, latimea banchetei cel putin egala cu adancimea
sapatura;
-la sapaturi sprijinite latimea banchetei de cel putin 0.5m
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 25

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Se va avea in vedere ca de regula executia sapaturii si a realizarii tronsonului


de canalizare sa se faca plecand din aval spre amonte pentru a se putea asigura
evacuarea apelor pluviale scurse la nivelul zonelor carosabile deja amenajate.
MONTAREA TUBURILOR SI A RACORDURILOR
Fazele de executie caracteristice sunt:
-transportul, manipularea si depozitarea tuburilor
-lansarea tuburilor
-imbinarea tuburilor
-verificarea si probarea tronsoanelor de canalizare.
Transportul, manipularea si depozitarea tuburilor de PVC kG cu mufa, SN 4 se
face conform prescriptiilor tehnice de la furnizor.
Lansarea tuburilor
Verificarea dimensiunilor si caracteristicile tuburilor se va face atat la primirea
acestora pe santier cat si la punerea lor in opera. La verificarea dimensiunilor
geometrice ale extremitatilor tuburilor si a categoriei acestora se va urmari
incadrarea in limitele de folosinta prevazute de caietul de sarcini ale furnizorului.
Lansarea tuburilor in transee se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita
ciocnirea lor.
In cazul transeelor executate cu sprijiniri clasice tuburile se vor introduce fie
prin lansarea intr-un singur loc si impingerea sau tragerea lor pe fundul santului cu
ajutorul unor carucioare speciale, fie prin scoaterea succesiva pe durata introducerii
tuburilor a spraiturilor , cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii.
Este interzisa tragerea tuburilor direct pe patul transeei, iar la lansare nu se
vor folosi cabluri sau lanturi neprotejate, recomandandu-se folosirea chingilor late,
evitandu-se astfel deteriorarea stratului superficial.
Imbinarea tuburilor de PVC kG cu mufa SN 4 se va face conform
prescriptiilor tehnice obtinute de la furnizor la livrarea tuburilor si se va solicita
asistenta tehnica pentru primul stoc care se pune in opera.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 26

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI CALITATEA LUCRARILOR


Asigurarea calitatii lucrarilor se va face in conformitate cu Legii nr. 10/96, a
standardelor si normativelor in vigoare la data executiei constructiilor (conform listei
prescriptiilor tehnice anexate) si a prevederilor proiectului.
Lista prescriptiilor tehnice nu este limitativa, neindicarea unor prescriptii
neinsemnand neaplicarea lor.
Verificarea calitatii lucrarilor executate se face sub raportul incadrarii in
conditiile dimensionale si de calitate prevazute in Normativul pentru verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente conform C56-2002, a
standardelor si normativelor mentionate de acesta precum si a prevederilor
proiectului.
Verificarea

conditiilor

de

calitate

se

efectueaza

permanent

de

catre

conducatorul tehnic al lucrarii - delegatul CTA al societatii constructoare si de


reprezentantul beneficiarului pentru fiecare faza de lucrare, cu participare
proiectantului la faze determinante.
Se verifica si se receptioneaza toate lucrarile ascunse care conditioneaza
rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea constructiilor respective si
calitatea materialelor.
Constatarea lucrarilor se efectueaza prin:
examinarea documentelor de atestarea calitatii materialelor utilizate si a
rezultatelor incercarii probelor de control.
examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor
din punct de vedere al pozitiei,formelor si dimensiunilor precum si al aspectului.
Rezultatele

verificarilor

si

receptiilor

lucrarilor

ce

devin

ascunse

se

consemneaza in procese verbale.


Daca la verificare se constata abateri peste limitele admise, se procedeaza la
remedieri, cu precizarea ca abaterile de natura a afecta rezistenta, stabilitatea si
durabilitatea constructiei se pot remedia numai cu avizul scris al proiectantului.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 27

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

VERIFICARI SI INCERCARI (conf STAS 3051/91) PENTRU LUCRARILE DE


CANALIZARE.
La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele.
Se admit abateri limit fa de proiect:
- la pant :

+ 10%

- la cote:

+ 5 cm, fr a se depi abaterile admise pentru pante.

NCERCAREA DE ETANEITATE
Dup terminarea lucrarilor de montaj, nainte de execuia umpluturilor, se va
executa ncercarea de etaneitate a canalelor nchise, pe poriuni.
n vederea ncercrii, care se face cu ap, sunt prevazute urmtoarele lucrri
premergtoare:
- umpluturi de pmnt pariale, lasnd mbinrile libere
- nchiderea etan a tuturor orificiilor
- blocarea extremitilor canalelor i a tuturor punctelor susceptibile de
deplasare n timpul probei
Presiunea de ncercare msurat la capatul aval al tronsonului pentru canale
funcionnd cu

nivel liber, va fi de max. 5 m (dac instalaia permite prin

dezvoltarea ei pe vertical).
Conducta trebuie s fie umplut mai nti cu ap timp de o or.
Proba trebuie s nu prezinte pierderi cel putin 15 minute, la o presiune de 0,5
bari.
Apa adaugat nu trebuie sa depaeasc 0,02 litri pe mp de suprafata udat n
interiorul tubului cminelor de vizitare de pe canalizarea cu tuburi PVC.
n caz c rezultatele ncercrii la etaneitate nu sunt corespunztoare, se vor
lua msuri de remediere, stabilite cu consultarea proiectantului.
13. SPECIFICATII TEHNICE
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 28

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Tuburi si piese din PAFSIN


1. Conditii tehnice cerute
Gama presiuni de serviciu

1-20 bar

Presiunea de proba

32 bar

Pozare conducta

ingropat

Se accepta prezenta apei subterane


Greutatea volumetrica a materialului de umplutura

1,8 t/mc

Inaltimea acoperirii deasupra generatoarei conductei

1,2-1,6m

Tipul de fluid

apa uzata

Temperatura

100oC

maxima

Materialul folosit : poliester armat cu fibra de sticla si insertie nisip avand


urmatoarele proprietati :
Proprietati fizice :

conductivitate termica 0,25 W/mK


densitate 1,8 g/cm3
rugozitate absoluta 5,3 / 10-6m
dilatare termica liniara 2,0 / 10-15mm/mm/oC
coeficient de curgere 150 Hazen Williams

Proprietati mecanice : rezistenta la rupere 250 N/mm2


rezistenta la intindere 300 N/mm2
duritate la suprafata 40 Barcol
2. Prescriptii obligatorii
Oferta cuprinde:

Agrement tehnic MLPAT

Avizul Ministerului Sanatatii

Standardele ISO, DIN, UNI, CEN

Standardul de productie

Tuburile si racordurile vor purta urmatoarele marcaje :


PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 29

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Lungimea de la inceperea productiei

Numele sau sigla producatorului

Diametrul, grosimea conductei (mm) si clasa de presiune

Data de fabricatie si marca de control

Corelatii intre tuburi, racorduri, piese

Certificat de fabricatie a materialelor folosite, cu specificatii sau


declaratie de nominalizare, cu caracteristicile lor.

Producatorul sau furnizorul trebuie sa dea asigurari ca tuburile,


racordurile si piesele din electrosudabile sunt din acelasi material sau
echivalent.

Indicele de fluiditate al racordurilor si pieselor trebuie sa fie echivalent


cu cel al tuburilor si sa se incadreze in tolerantele de sudura ale
acestora.

Producatorul sau furnizorul trebuie sa indice tipul, calitatea si normele


racordurilor si pieselor propuse si sa asigure respectarea tolerantelor
pentru dimensiunile geometrice ale tuburilor.

3. Conditii de ofertare
Destinatia; termen de livrare; conditii de livrare; valoarea furniturii; conditii de
contractare; denumirea producatorului; termen de valabilitate al ofertei.

14. PROGRAMUL
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 30

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

de control al calitatii executiei lucrarilor pe santier


Compania Nationala de Autostrazi
si Drumuri Nationale Romania (CNADNR)

S.C. PROTELCO S.A.

in calitate de beneficiar, reprezentat


prin....................................................,
in calitate de executant, reprezentat
prin.....................................................,
in calitate de proiectant, reprezentat
prin............................................,

In conformitate cu normele tehnice in vigoare la intocmirea


documentatiei tehnice, cei mentionati mai sus au stabilit de comun acord
urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier:
Nr.
crt
.

Lucrari care se controleaza sau


se receptioneaza calitativ si
pentru care trebuie intocmite
documente scrise

Documentele
care se incheie

Cine intocmeste
si semneaza:

PV-proces verbal

I = inspectia in
constructii

PV. la - proces
verbal lucrari
ascunse
PV.fd proces
verbal faza
determinanta

Numarul si data
actului intocmit

B=beneficiar
E=executant
P=proiectant

PV.r proces
verbal receptie

0
1.

1
Lucrari pregatitoare trasare
- axe si ampriza lucrarilor,
reperi
2. Lucrari de terasamente
-profil sapatura si cote
fundare
-natura terenului de fundare
-pregatirea
patului
de
fundare a
conductei
-verificarea
calitatii
compactarii
3. Montarea conductei
-pozare conducte canalizare
din
poliester
armat,
asigurand cotele si pantele
conform proiect
-montare
conducta
canalizare in subtraversarile
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

PV.r

B+E+P

PV.r
PV.r
PV.r

B+E
B+E
B+E

PV.r

B+E

PV.fd

I+B+E+P

PV.r

B+E

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 31

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

0
4.

5.

6.

7.

8.

existente
-imbinari tuburi, fitinguri
1
Lucrari de constructii
-pozitionarea
exacta
a
golurilor in peretii caminelor
de pe retelele de conducte,
inainte de betonare si
efectuarea
probelor
de
etanseitate
-realizarea
izolatiilor
hidrofuge si termice la
camine
-subtraversari de drumuri
Instalatii hidraulice
-montare
instalatii
hidraulice in camine si pe
traseul
retelelor
de
conducte
-spalare conducte
Efectuare probe
-executie umpluturi partiale
la conducte
-probe
de
etanseitate
pentru conducte

PV.r

B+E
2

PV.r
PV.r
PV.la
PV.r

B+E
B+E
B+E
B+E

PV.r
PV.r

B+E
B+E

PV

B+E

PV.fd

I+B+E+P

Lucrari de umpluturi
-realizare umpluturi finale
PV.r
-verificarea
calitatii PV.r
compactarii
Receptie finala
PV.fd

B+E
B+E
I+B+E+P

Nota:
Verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56-85 si
Legea 10/1995.
Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitatii de catre beneficiar, in
raport cu stadiul de executie si problemele ivite la lucrare.
Delegatii imputerniciti cu verificarea calitatii lucrarilor in curs de executie
sunt:
Beneficiar:

Diriginte

de

santier

si

alte

organe

de

control

beneficiarului,
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 32

ale

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Proiectant: Sef de proiect, proiectant de specialitate,


Executant: Conducere santier, organe C.T.C.,
Inspectoratul in Constructii: organe de control ale inspectiei.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare, cu
minim 10 zile inaintea datei la care se va face verificarea.
La receptia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va
anexa la cartea constructiei.
Beneficiar,

Proiectant,

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

Constructor,
Inspectoratul in
Constructii,

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 33

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

16.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI


(PROIECTARE + EXECUTIE )
Durata de realizare a investitiei este fixata la 6 luni
calendaristice
ANUL 1
LUNILE

Denumirea

ANUL 2
LUNILE

activitatii
1

Elaborare
PT+CS+DL
Obtinerea
autorizatiei de
construire
Achizitie lucrari
de executie
Mutari/Protejari
de instalatii
Receptia la
finalizarea
lucrarilor

17.

AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU

Prezentul proiect tehnic reprezinta documentatia tehnica elaborata privind :Proiect


de relocare / protectie retele de canalizare, afectate de reabilitarea si modernizarea
DN1H Zalau-Alesd LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510.
In conformitate cu specificatiile din Certificatul de Urbanism, pentru acest Contract
au fost naintate documentaii pentru obinerea avizelor i acordurilor de principiu i,
de asemenea, pentru obinerea informatiilor legate de poziia reelelor de utilitati
prezente pe amplasamentul studiat.
PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 34

Asisten tehnic pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic,


detalii de execuie i documentaie de licitaie
pentru 2 seciuni de drum
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/01

Antreprenorul are obligatia ca in numele Beneficiarului sa obtina inainte de inceperea


lucrarilor de constructie orice alte avize si acorduri necesare.

PROIECT TEHNIC
Sarcina (i):
DN1H Zalu Aled
LOT 1: DN1H, Km 0+000 Km 26+510

VOLUM 6.2
RETELE CANALIZARE
Pagina 35

S-ar putea să vă placă și