Sunteți pe pagina 1din 1

2

F3 120x120
-1.90

61

486

30
120

172

120

60

29 31

16 28 16

528

30 30
60

60
15 30 15

356

120
30 45

efectele cauzate de variatiile de umiditate

388

60

231

El trebuie sa fie etans putand fi confectionat din asfalt turnat sau din dale de piatra sau
beton, rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos.

1030

-1.70

45

60
30 30

Polistiren extrudat 2 cm

-1.70

preferabil direct din reteaua de canalizare.


Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale
Se recomanda evitarea plantarii sau mentinerii de arbori ornamentali, pomi fructiferi,

15 30 15
60

100

timpul executiei.

798

120
120

30 15 30 15 30

de 3-5 m.
Se vor respecta toate masurile din studiul geotehnic anexat

F2 120x120
-1.90

449

3 F4 120x120
-1.90

89

31

120

-1.70

34
261
108

144
231

-1.70

Fundatie existenta
Fundatie propusa

30 30
15 30 15
60

Corp C4 - BIROURI
Plan fundatii propuse

Polistiren extrudat 2 cm
4

Nume

Cerinta

Verificator

291

Semnatura

Expert tehnic

1586
C.T.A. = -0.05
C.T.N. = -0.20

sc. 1:50

Categoria de importanta: C - normala


Gradul de rezistenta la foc: II

30

31 29

60

16 28 16

60

87

228

15 30 15
60

4
-0.25

29 31
16 28 16
60

120
30 16 28 16 30

388

120

16 28 16 31 60
60
91

1281

60

-0.35
-1.40

202

-1.40

-1.40

S.B. 30 x 30 cm

-0.35

262

120

60

31 29

60

-1.40

231
-0.35

29 31

30 30
30 16 28 16 30
60

388
3

59
120

60

-0.35
-1.40

30 30
16 28 16
60

C.T.A. = -0.05
C.T.N. = -0.05

2
F2 120x120
-1.90

30 16 30 14 30

30

30 16 28 16 30

61

120

282

59

31 29
30 16 28 16 30
60
98

Pentru preluarea eventualelor tasari neuniforme ale terenului din zona activa de
fundare se vor prevedea centuri din b.a. la partea inf. si sup. a tuturor fundatiilor
continue conf. normativului NE 001 - 96' "Cod de proiectare si executie pentru constructii
fundate in pamanturi cu umflari sicontractii mari (PUCM)"
t cu avizul
geotehnicianului

F1 120x120
-1.90

262

-1.40

-1.40

60
30 16 28 16 30
120

-1.40

-1.40

Masuri:

Polistiren extrudat 2 cm

388

45

F1 120x120
-1.90

Apa subterana apare sub forma de infiltratii de apa, in statele argiloase, la adancimi
intre - 2.80 - -3.00m de la nivelul actual

30 30

61

2
-0.35

30

Se recomanda fundarea in stratul de argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa , la


50 m de la nivelul actual al terenului si incastrat 0,20 m
Presiunea de calcul va fi egala cu
Pconv= 250 kPa calculata conf. STAS 3300/2-85

CORP C5

60

-1.40

482

422

60

60
120

60

beton
piatra sparta
argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa
argila prafoasa - nisipoasa cenusie plastic consistenta

1515

-1.70

16 28 16

-0.35

309
81

105

-0.35

120

-0.35
539

160

60

31 29

30 14 30 16 30

-1.40
-1.40

98

30 15 30 15 30

60

30 30

30 16 28 16 30

120
60

60

60
16 28 16 47

45

1 28 1

60

328

-1.40

45

-0.35

308

308

-1.40

248

30

248

-0.35

F4 120x120
-1.90

Coloana stratigrafica:
0,00 - 0,2
0,20 - 0.60
0.60 - 2,40
2.40 - 5.00 m

307

120

60

45

60
30 16 28 16 30
120

1030

60

F2 120x120
-1.90

60

44

-1.40

60

30

29 31

228
282
46

1
60

61
120
59

F1 120x120
-1.90

30

433

120

59
30 16 28 16 30

61

F3 120x120
-1.90

486

-1.40

120

C.T.A. = -0.10
C.T.N. = -0.20

1586

112 30 16 28 16 30

C.T.A. = -0.10
C.T.N. = -0.20

C.T.A. = -0.05
C.T.N. = -0.20

Referat nr./Expertiza nr./Data


S.C. ORCA PROIECTARE SI CONSTRUCTII S.R.L.

Beneficiar: S.C. BRENNTAG S.R.L.

str. Iosif Vulcan nr. 6, Cluj-Napoca tel.: 0727 118703; 0364 735157
www. orcaproiectare.ro
email: vlad@orcaproiectare.ro
J12/1469/1991
cod fiscal: RO 209989

Proiect:

Sef proiect

ing. Orza A.

Sc./Data/Dim.

Proiectat

ing. Orza A.

sc. 1:50

Desenat

ing. Orza M.

2014

A3+

Proiect nr.

str. Garii nr. 1 corp A si corp B, com. Chiajna, jud. Ilfov

602/2013

Construire depozit produse chimice


Reabilitare constructii C1, C2, C4, C5, C6, C7
com. Garbau f.n. (zona Garii), jud. Cluj

P.A.C.

Corp C4 - BIROURI
Plan fundatii propuse

Faza

Plansa nr.
11

S-ar putea să vă placă și