Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

l* ______________________________________________________
Incheiat astazi__________________ cu ocazia verificarii efectuate la
-Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:
______________________________________________________________________________
-Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
-Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
-Mentiuni speciale:
_____________________________________________________________________________
BENEFICIAR
Numele si
prenumele_________________

PROIECTANT

ANTREPRENOR

_________________

____________________

Semnatura_________________

_______________

________________