Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 3

Unitate de nvmnt___________________________
Adresa___________________
Tel/fax: _____________________
CIF: __________________________
NR. ______/_____/2016
APROB,
DIRECTOR
Nota de fundamentare
privind achizitia directa de* _____________________
Mentionam ca produsul / serviciul / lucrarea ___________________________ ce va
fi achizitionat prin acest contract nu depaseste in anul 2016, valoarea de 132.519
lei/an financiar pentru produse si servicii si 441.730 lei/an financiar pentru lucrari
conform Legii 98/2016 i a HG 395/2016. Astfel, n baza prevederilor art. 7, alin. 5,
din Legea 98/2016, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct
produsul / serviciul / lucrarea ___________________________.
Mentionam
ca
acest
produs
este
necesar
pentru
*______________________________________(se va trece necesitatea/oportunitatea/
justificarea achizitiei).

Intocmit,