Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea emitenta: SC MARSTE SRL

BULETIN DE VERIFICARE PRIZA DE PAMÂNT


(pentru INSTALAŢIA DE RACORDARE) Nr……………..
Data:………….
Identificare priza de pamânt:
Str. Serei, nr. 9/1/6, Bacau, jud. Bacau Beneficiar: TOMOZEI CATALIN
Instalatia: ELECTRICA DE ALIMENTARE LA TG
Masuratoarea a fost efectuata cu aparat FLUKE-1623 seria 50833600429B2/08
Buletin de verificare metrologica nr: 0027055 din 21.11.2008
Valoarea masurata [ohmi] :2.7
Coeficient de variatie in functie de starea solului: ( se va incercui in tabelul de mai jos )
ADINCIMEA DE COEFICIENTI DE VARIATIEIN FUNCTIE DE STAREA SOLULUI IN TIMPUL MASURATORII
PLANTARE A
ELECTRODULUI SOL SOL CU SOL
[m] FOARTE UMED UMIDITATE MEDIE USCAT
0,3<h<=0,5 6,5 5 3,5
0,5<h<=0,8 3 2 1,5
0,8<h<=4,0 1,5 1,3 1,1
h>4,0 1,2 1,1 1
Conform 3.RE-I23-88
Valoarea calculata:[ohmi]:2.9
Valoarea de referinta:[ohmi]:4
Concluzia: corespunde X / nu corespunde
Executant
numele si prenumele RUPE CIPRIAN
Semnatura ……………………………………..
Delegat beneficiar ( optional )
numele si prenumele………………………….
semnatura …………………………………..

1/1 Formular cod PCMSM 32 –


F07