Sunteți pe pagina 1din 2

REGISTRU DE RISC

 

Zone de risc

Obiective

Descrierea

Circumstan-

Responsabilul

 

Risc inerent

Strategia

Instru-

Terme-

Data

Risc rezidual la data ultimei revizuiri

 

Eventu-

Observaţii

(domeniu, compartiment)

riscului

ţele care

cu

 

adoptată

mentele

nul de

ultimei

ale

favorizează

gestionarea

Probabili-

Impact

Expu-

pentru

de

punere în

revizuiri

Probabili-

Impact

Expu-

riscuri

 

apariţia

riscului

tate

nere

risc

control

opera

şi stadiul

tate

nere

secun-

riscului

(acţiuni

intern

acţiunii

dare

pentru

tratarea

riscurilor)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Relaţii cu

Informare

Distorsiune

Informaţii

Conducător

S

S

S·

S

Acceptare

-

-

30.06.06

S

S

S·

S

-

Se va evalua ori de câte ori apar modificări în

comparti-

publicul

corectă

informare

indisponibile

compartiment

Prejudi-

   

în cazuri

ciu

izolate

imagine

ment

2.

Diminua-

Risc inversare trend de devalorizare a leului în raport cu valutele

Proceduri

Conducător

S

R

S·

R

Monitori-

-

-

 

S

- R

 

S·

R

-

Se

Compartiment

rea

unilaterale

compartiment

Pierderi

 

zare

 

urmăreşte

financiar

pierderi

bazate pe

financia-

zilnic

din

trendul de

re

evoluţia

operaţiuni

devalorizare

pieţei

valutare.

valutare

Indicator

de

 

performan

ţă: 0,1%

influenţe

negative

3.

Tipografie

Asigurare

Defectare

Utilaje uzate fizic şi moral

Conducătorul

R

R

R

· R

Eliminare

-

1.08.06

 

- R

R

 

R·

R

Formu-

Se va lua masura

proprie

imprimate

maşini

tipografiei

Întreru-

 

activitate

 

lare

interne.

 

peri ale

indispo-

tiparirii

Continui-

activităţ

nibile

formulare-

tate func-

ii

lor prin

ţionare

mijloace

organiza-

electronice

ţie

4.

Securitate

Tamponări

Utilizare

Şoferi

M

R

M· R

Transfer

-

31.12.06

 

- R

M

 

M

· R

-

Se vor

Compartiment

active

frecvenţă pe

 

încheia

transport

trasee

asigurări

aglomerate

CASCO

cu carosabil

inadecvat

5.

Financiar,

Securitate

Fraudă

Nu se aplică principiul separaţiei

Managerul

R

R

R

· R

Tratarea

Modifica-

10.10.06

10.09.06

S

S

S·

S

-

Trebuie

bugetar, patri-

active

(deturnare

general

 

riscului

re orga-

 

adoptat un

monial.

(disponibi

fonduri)

nizare

regulament

Compartimen-

-lităţi

funcţiilor

proce-

de organi-

te iniţiatoare şi

băneşti)

suală şi

zare şi

79

compartimente structu- funcţionare financiar – rală. Echipa de contabile Separa- elaborare rea funcţiei de
compartimente
structu-
funcţionare
financiar –
rală.
Echipa de
contabile
Separa-
elaborare
rea
funcţiei
de dis-
poziţie
de cea
de
control
(conta-
bila).
Modifica-
re proce-
duri
6.
Financiar,
Plata în
Lipsă
Managerul
M
R
M· R
Tratarea
Indicator
31.12.06
10.09.06
S
S
S· S
-
bugetar,
patrimonial.
Biroul de plăţi
termen şi
Întârziere în
plăţi şi plăţi
eronate
indicatori de
financiar -
riscurilor
de per-
corectă a
rezultate
contabil
formanţă
facturilor
pentru
ataşat
Organizare
licitaţie.
Proiectare
la Oficiul IT
obiective.
obiecti-
Sistem
vului.
informaţional
Achizi-
incomplet
ţionare
privind
de calcu-
furnizorii.
latoare şi
consti-
tuirea
bazei de
date
furnizori
7.
Financiar,
Disponibi-
Gol de
Sistem
Managerul
M
R
M· R
Tratarea
Consti-
31.12.06
10.09.06
S
S
S· S
-
bugetar,
lizări
resurse
informaţional
financiar -
riscurilor
tuirea
Proiectare
la Oficiul IT
patrimonial.
resurse
incomplet.
contabil
bazei de
Biroul de
financiare
Lipsa
date
planificare
evidentă a
privind
resurse
facturilor
derulare
financiare
exigibile în
a
cadrul
contrac-
perioadei
telor cu
furnizorii
8.
Personal.
Compati-
Neîndeplini-
Deficienţe în
Manager
M
M
M
· M
Tratarea
Elabora-
31.10.06
10.01.06
S
S
S· S
-
-
Compartiment
bilitate
rea cores-
selecţie.
personal şi
riscului
re proce-
personal
între com-
punzătoare
Lipsa unui
manager
dură de
petenţa
a atribuţiilor
program de
compartiment
selecţie.
profesio-
instruire
de
Plan de
nală şi
profesională
specialitate
pregatire
atribuţii
profe-
sională

80