Sunteți pe pagina 1din 17

Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs

Clesiu Sabin Romulus


PARTEA 3
MANAGEMENTUL RISCULUI
Note de curs
Universitatea Cretin !"imitrie Cantemir# Timioara
$%&%
1
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
CUPRINS
Ca'(&( Generalitati
1.1. Istoric
1.2. Definitia riscului
1.3 Risc s. incertitudine
Ca'( $ Clasi)icarea riscurilor
Ca'( 3 Mana*ementul riscului in cadrul 'roiectelor
3.1. Rolul managementului riscului in cadrul !roiectelor
3.2. Categorii !rinci!ale de riscuri intalnite in cadrul !roiectelor
3.3.. Planificarea unui !roiect in conditii de risc
3.". Identificarea riscurilor
3.#. Riscul ca factor de anali$a al !roiectului. %lemente de referinta.
3.&. Mamagementul riscului conform metodologiei 'en Ste!
Ca'(+( Anali,a calitativa a riscului
".1. Nieluri de risc
".2. (irabile
".3. )ctiitati aditionale !lanificate
2
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
CAPIT-LUL &
GENERALITATI
&(&( Istoric
*n dimensiunea sa istoric+, riscul este un conce!t t-n+r .i /n acela.i tim! unul din
!u0inii termeni de afaceri cu origini directe /n mediul comercial .i financiar .i nu deriat din
ocabularul militar, !si1ologic sau .tiin0ific.
*n tim! ce /n anii 234 5riscul6 era o no0iune asociat+ /n s!ecial cu .tiin0ele naturii .i
mai !u0in cu teoria financiar+ .i a asigur+rilor, /n ultimii ani, conce!tul de risc a c-.tigat
im!ortan0+ /n r-ndul deciden0ilor din lumea afacerilor. *n acest conte7t, economi.tii
americani Harry M. Markovitz .i James Tobin, laurea0i ai !remiului Nobel, au 8ucat rolul
de !ionieri. (ucr+rile acestora s9au concentrat !e conce!tele de !ortofolii eficiente
:!ortofoliul care asigur+ cel mai mare !rofit !entru un niel dat de risc sau, ec1ialent, cel
mai mic niel de risc !entru un !rofit a.te!tat;.
Potriit lui (u1mann, riscul este un conce!t care trebuie deosebit de !ericol. *n tim!
ce riscul indic+ o !ierdere !osibil+ iitoare datorit+ deci$iei unui alt agent, !ericolul se
rela0ionea$+ cu !osibilitatea unei !ierderi cau$ate de indeci$ie. Pe scurt, te$a lui (u1mann
sus0ine c+ iitorul este total de!endent de deci$iile !re$ente. )ceast+ abordare are im!lica0ii
im!ortante !entru anali$a riscului.
*n acest conte7t, riscul este o !roblem+ rela0ionat+ cu !rocesul de luare a deci$iilor.
)nali$a este, deci, conectat+ cu !roblema general+ de luare a deci$iilor /n condi0ii de
incertitudine.
&($( "e)initia riscului
*n acce!0iunea teoriei clasice a deci$iei, acesta este identificat dre!t un element incert, dar
posibil ce apare permanent n procesul activitilor socio-umane, ale crui efecte sunt pgubitoare
i ireversibile.
)lte definitii !entru risc<
riscul este amenin0area ca un eeniment sau o ac0iune s+ afecte$e negati ca!acitatea unei
organi$a0ii de a9.i atinge obiectiele stabilite.
!osibilitatea de a !ierde=
incertitudinea care afectea$+ re$ultatul=
dis!ersia actual+ a re$ultatelor a.te!tate=
conce!t multidimensional, ce nu !oate fi redus la un singur element, la o cifr+.
)and in edere toate aceste as!ecte !reci$ate, !utem remarca fa!tul ca definitiile generate
de literatura de s!ecialitate !entru risc difera foarte mult, ceea ce a conduce la i!ote$a :de altfel
foarte !ertinenta; ca decidenti diferiti or aea o conce!tie diferita !entru aceeasi situatie.
&(3 Risc vs( incertitudine
*n management se disting dou+ conce!te< riscul .i incertitudinea. C-nd o deci$ie este
luat+ /n condi0ii de risc, aceasta !resu!une o cunoa.tere a riscului asumat, res!ecti
3
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
cunoa.terea !robabilit+0ii a!ari0iei riscului. *n ca$ul unei deci$ii luate /n condi0ii de
incertitudine nu sunt cunoscute riscurile, de.i acestea sunt asumate.
Deci$ia /n condi0ii de incertitudine se ba$ea$+ mai mult !e intui0ie dec-t !e informa0ii
fundamentate, deci !utem s!une c+ dac+ se cunoa.te !robabilitatea a!ari0iei unui eeniment
se !ot face ra0ionamente mult mai corecte /n condi0ii de risc dec-t /n condi0ii de
incertitudine.
(eg+tura dintre risc .i incertitudine este !re$entat+ sc1ematic /n figura 1.2.
Figura 1.2. Legtura dintre risc, incertitudine i nivelul informaiei
Se obser+ c+ nielul informa0iilor !oate aria de la o ignoran0+ total+, res!ecti
olumul informa0iilor $ero, !-n+ la un set de informa0ii com!let, ceea ce determin+ nielul
incertitudinii sau al riscului. >rani0a dintre incertitudine .i risc este re!re$entat+ de linia
cores!un$+toare nielului minim de informa0ii necesare abord+rii situa0iilor de risc.
Incertitudine Risc
Informa0ii
com!lete
Ignoran0+
total+
"
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
CAPIT-LUL $
CLASI.ICAREA RISCURIL-R
*n !ractic+, e7ist+ mai multe tipuri de riscuri clasificate du!+ anumite criterii, .i anume<
"u' 'robabilitatea a'ari/iei riscurile sunt0
9 riscuri !oten0iale, susce!tibile s+ se !roduc+ dac+ nu se instituie un control
eficient care s+ le !rein+ .i?sau s+ le corecte$e=
9 riscuri !osibile, re!re$entate de acele riscuri !oten0iale !entru care
managementul nu a /ntre!rins cele mai eficiente m+suri !entru a le elimina sau !entru a le diminua
im!actul.
"u' natura lor1 riscurile sunt0
9 riscuri strategice, referitoare la reali$area unor ac0iuni gre.ite, legate de
organi$are, de resurse, de mediu, de dotarea I' ..a.
9 riscuri informa0ionale, referitoare la ado!tarea unor sisteme nesigure sau
ne!erformante !entru !relucrarea informa0iilor .i !entru ra!ortare=
9 riscuri financiare, legate de !ierderea unor resurse financiare sau acumularea
de !asie inacce!tabile.
"u' natura activit/ilor2o'era/iilor des)urate 3n cadrul entit/ilor1 riscurile
sunt0
9 riscuri legislatie=
9 riscuri financiare=
9 riscuri de func0ionare=
9 riscuri comerciale=
9 riscuri 8uridice=
9 riscuri sociale=
9 riscuri de imagine
9 riscuri legate de mediu=
9 riscuri ce !riesc securitatea informa0iilor ..a.
"u' s'eci)icul entit/ilor1 riscurile sunt0
9 riscuri generale, !riind situa0ia economic+, organi$area .i atitudinea
conducerii ..a.=
9 riscuri legate de natura actiit+0ilor?!roceselor?o!era0iilor s!ecifice=
9 riscuri !riind conce!erea .i func0ionarea sistemelor=
9 riscuri referitoare la conce!erea .i actuali$area !rocedurilor.
Con)orm Normelor *enerale 'rivind e4ercitarea activit/ii de audit 'ublic intern1
riscurile se clasi)ic ast)el0
- riscuri de organi$are, cum ar fi< neformali$area !rocedurilor= li!sa unor
res!onsabilit+0i !recise= insuficienta organi$are a resurselor umane= documenta0ia insuficient+,
neactuali$at+=
- riscuri o!era0ionale, cum ar fi< ne/nregistrarea /n eiden0ele contabile=
ar1iare necores!un$+toare a documentelor 8ustificatie= li!sa unui control asu!ra o!era0iilor cu risc
ridicat=
- riscuri financiare, cum ar fi< !l+0i nesecuri$ate, nedetectarea o!era0iilor cu
risc financiar=
#
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
- alte riscuri, cum ar fi cele generate de sc1imb+rile legislatie, structurale,
manageriale etc.
Desigur c+, se mai !ot reali$a .i alte clasific+ri ale riscurilor, dar /n actiitatea !ractic+ a
organi$a0iilor, elementele cele mai im!ortante referitoare la riscuri r+m-n cele legate de<
9 !robabilitatea de a!ari0ie a riscurilor=
9 nielul im!actului, res!ecti graitatea consecin0elor .i durata acestora, /n ca$ul
/n care s9ar !roduce.
&
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
CAPIT-LUL 3
MANAGEMENTUL RISCULUI IN CA"RUL PR-IECTEL-R
3(&( Rolul mana*ementului riscului in cadrul 'roiectelor
)sa cum am aratat riscurile a!ar in cadrul tuturor actiitatilor socio9economice , !entru
fiecare dintre acestea imbracand forme !articulare, in functie de ti!ul, modul de manifestare,
!recum si magnitudinea acestora.
Managementul riscului se defineste dre!t<6 totalitatea metodelor sau mi8loacelor !rin care
este gestionata incertitudinea, ca ba$a ma8ora a factorilor de risc, in sco!ul inde!linirii obiectielor
descrise in cadrul !roiectului6. Cuantul c1eie al managementului de risc este sistematic, deoarece
numai o abordare e7trem de riguroasa si constanta la toate nielurile de desfasurare ale !roiectului,
!oate conduce la un control eficient asu!ra actiitatilor !roiectului si la reducerea factorior de risc.
Mangementul de risc nu trebuie !riit doar !rin !ers!ectia singulara a unui ca!itol com!onent al
managementului global al unui !roiect, datorita com!le7itatii sale situandu9se in categoria selecta a
stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii<
economic,te1nic, 8uridic, statistic si !si1ologic.
3( $ Cate*orii 'rinci'ale de riscuri intalnite in cadrul 'roiectelor
Datorita diersitatii de sfere de actiitate, riscurile aferente unui !roiect de inestitii !re$inta
anumite !articularitati distincte in ra!ort, cu orice alte forme de risc intalnite in dierse domenii de
actiitate.
%lementele de ordin general ale riscului intilnite in !roiectele internationale sunt
'e1nic 9= @ideea6 sa nu fie corecta
Progno$a financiara
Colectiul de cercetare 9= insuficienta calificare a acestuia, sau lucru defectuos in ec1i!a
Referitoare la cost 9= resurse insuficiente
Referitoare la beneficiu 9= beneficii !e termen lung greu de ealuat initial
Im!lementarea defectuasa a te1nologiei la beneficiar 9= !rocese de reorgani$are mari , ce
im!un riscuri !e masura.
Management defectuos
9= actiitati gresite sau incom!etente ale managerului de !roiect
)nali$a motielor care determina a!aritia riscurilor au condus la urmatoarele conclu$ii
generale
a; Motie ce determin a!aritia riscurilor te1nice
A Bbiectiele !roiectului nu se armoni$ea$a cu cele ale !rogramului !entru care se reali$ea$a
A >ru!urile tinta descrise dre!t beneficiare ale te1nologiei finale ale !roiectului nu se
regasesc !rintre cele formulate in mod e7!res ca fiind eligibile in !rogramul de finantare
A 'e1nologia care se doreste a fi de$oltata in cadrul !roiectului nu cores!unde standardelor
internationale in igoare
A )ctiitatile !rea$ute in cadrul !roiectului se intind !e o !erioada de tim! mai mare decat
cea !rea$uta in mod e7!res de finantator !entru ti!ul res!ecti de !roiecte
b; Motie ce determin a!aritia riscurilor asu!ra !rogno$ei financiare
A Constructia eronata a unui buget de catre managerul de !roiect : !rea mare sau !rea mic;
fata de !lafonul ma7im admis de catre institutia finantatoare
3
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
A Distributia neec1ilibrata a fondurilor alocate in cadrul ca!itolelor bugetare, ceea ce ar
!utea conduce la com!romiterea intregului buget
A Progno$a financiara defectuoasa asu!ra !roiectului :estimari subealuate asu!ra
actiitatilor ce urmea$a a se desfasura in cadrul !roiectului;, ce conduc c1iar in situatia a!robarii
!roiectului, la im!osibilitatea derularii sale datorita resurselor insuficiente
A Proiectul aduce beneficii !e termen lung care sunt insa greu de !rea$ut sau ealuat,
generand astfel o imagine incerta asu!ra finalitatii sale.
c; Motie ce determin a!aritia riscurilor ma8ore asumate la niel general de catre managerul de
!roiect, in ceea ce !rieste colectiul de cercetare al !roiectului, !rintre motiele frecent intalnite
!utem eidentia<
A Im!osibilitatea reali$arii actiitatilor !rea$ute in !roiect !entru fiecare dintre !arteneri,
datorita insuficientei calificari a acestuia :daca im!licarea este la niel indiidual; sau a institutiei
!artenere in e7ecutarea obiectielor !rea$ute :daca im!licarea este la niel colecti;
A Neres!ectarea atributiilor stabilite de catre managerul de !roiect !entru fiecare din
institutiile !artenere in cadrul Consortiului
A Colectiul de cercetare !re$inta un inalt grad de neomogenitate, generand situatii
conflictuale frecente, fiind in generat greu de gestionat
d; Cea de9a !atra categorie de riscuri, referitoare la im!lementarea defectuoasa a te1nologiei
la beneficiar, ca !rinci!ale motie 5generatoare de !robleme6 in cadrul !roiectului, ar !utea fi<
A Neres!ectarea conditiilor de ordin te1nic asu!ra ac1i$itiei de materiale sau ec1i!amente
:acolo unde este ca$ul in cadrul unui !roiect de finantare;,in general acreditarea ideii 5nu asta am
dori sa cum!ar eu6
A Introducerea noii te1nologii in flu7ul de fabricatie ar im!une costuri enorme, sau ar
conduce catre reorgani$area masia a sectorului res!ecti, !roocand de$ec1ilibrarea economica a
firmei
A Calitatea !roduselor finale, obtinute cu s!ri8inul te1nologiei ac1i$itionate nu este aceeasi
cu cea !rogno$ata in cadrul !roiectului
e5 Ultimul factor de risc !re$entat in diagrama, este cel al managementului defectuos in
cadrul !roiectului ,care in conditiile a!robarii acestuia !oate constitui c1iar unul dintre cei mai
im!ortanti si in acelasi tim! !ericulosi factori de risc.Princi!ale motie intalnite in derularea
!roiectelor in cadrul acestui ca!itol ar fi legate de<
A Manegerul de !roiect nu are com!etente !rofesionale suficiente !entru a gestiona in
o!time conditii intreaga desfasurare a eta!elor !roiectului
A Managerul de !roiect nu res!ecta intru totul obiectiele !roiectului sau actiitatile
!reconi$ate in cererea de finantare
A Managerul de !roiect este inca!abil sa gestione$e in mod eficient situatiile conflictuale in
cadrul Consortiului de !arteneri sau a situatiilor de cri$a surenite in cadrul derularii !roiectului
A Managerul de !roiect isi asuma niste riscuri inacce!tabile in derularea !roiectului ce !ot
conduce la falimentarea acestuia sau a com!aniei !e care o conduce.
Se subintelege cu siguranta, ca motiele care !ot conduce catre niste situatii de risc ma8or
sunt in mod semnificati mai multe, atat din !unct de edere numeric, cat si al diersitatii lor ,
e7em!lele generate aand insa rolul de a forma o imagine de ansamblu asu!ra a ceea ce im!lica
abordarea riscurilor in cadrul !roiectelor internationale.
B conclu$ie fireasca !e care o !utem des!rinde in urma scurtei anali$e efectuate mai sus , ne
!oate conduce cu usurinta catre ideea ca factorii de risc se intalnesc cu siguranta in absolut toate
actiitatile incluse in cadrul unui !roiect.
C
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
3(3(( Plani)icarea unui 'roiect in conditii de risc
Pentru abordarea cu succes a oricarui ti! de cereri de finantare, trebuiesc !riite toate
actiitatile !reconi$ate a se desfasura in cadrul !roiectului !rin !risma unei strategii de management
de risc, de$oltate de catre managerul de !roiect. Modalitatile !rin care acesta !oate introduce
managementul riscului in definirea, organi$area !roiectului si de$oltarea bugetului !e aceste ba$e,
sunt urmatoarele<
A Din definirea !roiectului de catre managerul insarcinat cu acesta actiitate, trebuie sa
re$ulte in mod eident atat obiectiele: deo!otria cele generale cat si cele !articulare ale
!roiectului;, cat si constrangerile asu!ra acestuia, toate acestea fiind a!oi incluse intr9un sistem
elaborat de reguli ale !roiectului, al carui grad de res!ectare a conduce catre succesul !roiectului
A )nali$a reu$ultatelor finale estimate, a mediului si a actiitatilor !roiectului din
!ers!ectia critica a managementului de risc, in sco!ul identificarii !unctelor slabe ale !roiectului.
)sumarea la acest niel a riscurilor considerate dre!t re$onabile din !unctul de edere al bugetului
si al !lanificarii actiitatilor !roiectului
A Dundamentarea !e ba$a regulilor !roiectului, a strategiilor de management ale riscului
!recum si a !lanului de actine in ceea ce !rieste im!lementarea actiitatilor, matricea de
res!onsabilitati in cadrul !roiectului,a !lanului referitor la comunicare sau asu!ra noilor sarcini
introduse in cadrul derularii actiitatilor com!onente ale !ac1etelor de lucru.
A Reali$area structurii !rocesului managementului de risc, care a fi re!etata in mod
sistematic la toate nielurile !roiectului de catre managerul de !roiect.In cadrul acestei ultime fa$e
:care de fa!t este si cea mai im!ortanta eta!a;, managerul de !roiect a identifica de la ince!ut
riscurile ma8ore, urmand a!oi ca !rin a!licarea si metodei iteratiilor sa !oata determina riscurile
ma8ore ce or a!area mai tar$iu in cadrul derularii !roiectulu.
Practic aceasta este structura de ba$a a !lanificarii unui !roiect, indiferent de ti!ul
inestitiei, alorii ei sau domeniului de a!licabilitate al acesteia.
3(+( Identi)icarea riscurilor
Procesul de identificare a riscurilor este !rimul !as /n demersul actiit+0ii de management al
riscului. )cesta /.i !ro!une s+ desco!ere toate sursele !osibile de risc cu sco!ul elimin+rii sau
diminu+rii efectelor !e care acestea le !ot !roduce. *n urma !rocesului de identificare a riscului,
anali.tii !ot cuantifica aceste riscuri .i !ot stabili moduri de abordare a lor cu sco!ul de eita
situa0iile /n care managerul sau organi$a0ia este sur!rins:+; de eenimente necunoscute.
In cadrul identificarii riscurilor sunt cunoscute in cadrul teoriei moderne, !atru categorii ma8ore
distincte<
1. Reali$area unei liste a riscurilor !osibile. Reali$area unui !rofil de risc
2. Stabilirea riscurilor !e ba$a e7!erientelor !recedente
3. Com!ararea riscurilor cu cele surenite in cadrul !roiectelor similare
". Stabilirea riscurilor ce !ot sureni in derularea actiitatilor si a bugetului !roiectului
Identificarea riscurilor se !oate reali$a !rin mai multe metode cum ar fi<
C1estionare
Erainstorming
Furnale
Modele com!ortamentale
Diagrame
Diagramele de flu7
Gedin0e !eriodice cu !ersonalul im!licat
H
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
3(6( Riscul ca )actor de anali,a al 'roiectului( Elemente de re)erinta(
) controla riscul inseamna a9l intelege, a9l !utea cuantifica si a9i constienti$a consecintele.
)and in edere aceste trei as!ecte ma8ore de9a lungul tim!ului s9au format si diersificat teorii din
ce in ce mai sofisticate legate de identificarea riscurilor, masurarea lor si elemente de teorie ale
deci$iei.
Interesant de obserat este si fa!tul ca, indiferent de com!le7itatea teroriei sau a modelului
matematic abordat in calculul elementelor de !rogno$a, intrebarile la care trebuie sa ras!unda
intotdeauna un manager de risc sunt urmatoarele<
A Care sunt riscurile !entru !re$entul !roiect I
A Care sunt !ierderile ce !ot re$ulta din riscurile asumate in !roiect I
A Cat de mari sunt !ierderile in !roiect ra!ortate la totalul de costuri de inestitii I
A Cat de grae ar !utea fi !ierderile in situatia in care s9ar adeeri !rogno$ele cele mai
!esimiste I
A Care sunt alternatiele !e care le !ot aea !entru re$olarea situatiei de cri$a I
A Cum !ot fi eliminate sau reduse !ierderile I
A )lternatiele deci$ionale acce!tate or conduce catre asumarea unor riscuri mai mari I
Du!a cum se !oate obsera, intrebarile la care trebuie sa ras!unda in general orice
conducator de !roiecte care se ocu!a de ca!itolul managementului riscului, nu de!ind de domeniul
de domeniul de actiitate al derularii acestuia si nici de ti!ul de te1nologie utili$ata.
In urma ras!unsurilor inregistrate la aceste intrebarii,sunt identificate intr9o !rima forma
!inci!alele riscuri ce !ort conduce catre esec sau situatii critice,astfel reali$and o anali$a globala
managerii isi !ot defini intr9o forma !rimara strategie de actiune in cadrul !roiectului
res!ecti.Practic sc1ema actului deci$ional de asumare a riscurilor
)nali$and datele !releate de la subiectii anali$ati, a reiesit urmatorul to! al !rinci!alelor 14
riscuri ma8ore<
1; Cerinte incom!lete asu!ra !roiectului
2; Insuficienta im!licare a !artenerilor in cadrul derularii !roiectului
3; Resurse insuficiente
"; %stimari nerealiste au!ra re$ultatelor !roiectului
#; Insuficienta su!ortului e7ecuti
&; Sc1imbarea cerintelor si s!ecificatiilor in tim!ul derularii !roiectului
3; Insuficienta !lanificare a actiitatilor
C; %liminarea elementelor esentiale !entru !roiect
H; Management defectuos
14; Su!ort te1nologic !recar, !entru o!tima desfasurare a !roiectului
De asemeni teoriile moderne, a!reciea$a e7istenta a trei motiatii esentiale in asumarea
factorilor de risc calculati<
A Succesul unei deci$ii manageriale este indis!ensabil legat de asumarea unor riscuri
A Dactorii de risc re!re$inta !entru manageri elemente obligatorii de luat in consideratie,
asumarea acestora tinand mai mult de natura !rofesionala decat de inclinatia !ersonala a
indiidului s!re acest ca!itol
A )sumarea factorilor de risc de catre manageri, im!lica un continut emotional deosebit,
datorita an7ietatii, fricii, e7citarii si bucuriei, dar si a !ericolului !e care il resimte !ersoana
decidenta
14
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
3(7( Mama*ementul riscului con)orm metodolo*iei Ten Ste'
Urmatorul !roces este folosit !entru managementul riscului la !roiecte de anergura medie.
Ince'utul 'roiectului
Rol Mana*ementul Riscului 8Proiecte Medii5
1 Managerul de Proiect Identi)icati riscurile 'osibile
Cand definiti !roiectul, faceti o ealuare com!leta a riscurilor sale.
%aluarea este facuta !e doua !arti. Prima data cautati riscurile
inerente. )cestea sunt riscurile !e care le !oate aea !roiectul
dumneaoastra aand in edere caracteristicile sale generale. De
e7em!lu, daca un !roiect este estimat la 14.444 ore de efort, este mult
mai !redis!us la riscuri decat unul care !resu!une 1.444 de ore. Un
!roiect care are 24 de !ersoane este mai !redis!us decat unul care are
3 !ersoane. Un !roiect care utili$ea$a te1nologia aansata este mai
riscant decat unul care foloseste te1nologia cu care ec1i!a se
descurca. Bbserati ca in aceste e7em!le, nu trebuie sa stiti trasaturile
s!ecifice ale !roiectului. )ceste riscuri inerente sunt ba$ate !e
caracteristicile !roiectului 9fara a lua in considerare lirabilele
s!ecifice care sunt !roduse. Partea buna la aceste riscuri este ca, din
moment ce sunt a!licabile la orice !roiect, !ot fi identificate !e o
lista. Pentru informatii a8utatoare si e7em!le !entru definirea
riscurilor inerente, e$i 3.2.1. Dactorii riscurilor inerente.
In al doilea rand, cautati riscuri care sunt s!ecifice !entru !roiectul
dumneaoastra. )ceste riscuri nu !ot fi de obicei identificate du!a un
ti!ar din moment ce sunt s!ecifice !roiectului dumneaoastra si !ot
sa nu fie a!licabile si altor !roiecte. De e7em!lu, !uteti identifica un
risc atunci cand un furni$or de c1ei da faliment sau cand, din cau$a
conditiilor meteo nefaorabile, se intar$ie trans!ortul sau a ste greu
sa gasiti resurse cu o anumita calitate.
Sunt catea moduri in care !uteti reali$a o ealuare a riscului.
Managerul de !roiect !oate crea initial o sc1ita a riscurilor !roiectului
ba$ata !e ceea ce stie de8a si sa trimita sc1ita sa circule !entru
adaugari, sc1imbari si comentarii. )lta te1nica este sa adnati toti
!artici!antii c1eie si sa discutati des!re toate riscurile !otentiale o
data. )ceasta este o alternatia mai buna din moment ce ii face !e
!artici!anti sa se gandeasca la !roiect in acelasi tim!. %ste mai
!robabil sa sfarsiti !rin a aea o lista mult mai mare a riscurilor reale.
'rebuie sa fiti atent cu nielul de o!timism in tim!ul ealuarii. 'ineti
minte, incercati sa cautati !otentiale riscuri. %ste bine sa aeti sce!tici
sau !esimisti in aceste sesiuni !entru a a asigura ca toate
!otentialele riscuri sunt identificate.
2 Managerul de Proiect Anali,ati riscurile )olositi te9nici cantitative
In !rimul !as al acestui !roces ati identificat toate riscurile !osibile.
)cest lucru !robabil a a lasa cu multe riscuri !e care nu a !uteti
11
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
concentra. De fa!t, nu are sens sa a concentrati !e managementul
riscurilor care nu au un im!act mare asu!ra !roiectului. De aceea,
inainte de a !rii !roblema inde!artarii riscurilor, trebuie sa 1otarati
care sunt riscurile asu!ra carora a eti concentra. Primul !as al
anali$ei riscurilor este anali$a calitatia a acestora. Pentru mai multe
informatii !riind anali$a calitatia, e$i 3.1.1.1.
3 Managerul de Proiect Creati un 'lan de ras'uns 'entru )iecare risc de nivel inalt
Intai trebuie sa a concentrati asu!ra formularii unui ras!uns !entru
fiecare risc de niel inalt !e care l9ati identificat !entru a a asigura
de managementul cu succes al riscului. )cest !lan trebuie sa includa
actiitati de management al riscului, la fel ca !ersoanele incluse,
datele limita si date !eriodice de monitori$are a !rogresului. Sunt
cinci mari ras!unsuri !entru un risc9treceti !este, monitori$ati9l,
eitati9l, mutati9l catre o a treia !arte sau micsorati9i efetele. Pentru
mai multe informatii !riind aceste alternatie e$i 3.2
Managementul Riscurilor? 'e1nici.
" Managerul de Proiect Evaluati riscurile de nivel mediu
Jerificati toate riscurile de niel mediu !entru a stabili daca im!actul
este destul de !uternic incat ar trebui sa aiba un !lan de reactie creat
!entru ei de asemenea.
# Managerul de Proiect Evaluati orice risc de nivel mic
Jerificati elementele care !re$inta un risc sca$ut si edeti daca ar
trebui sa fie listate ca !resu!uneri. In acest fel !uteti recunoaste ca
e7ista un !otential !entru !robleme, dar, din cau$a ca riscul este mic,
!resu!uneti ca aceasta situatie nu a a!area. Pentru mai multe
informatii e$i 3.1.3 Presu!uneri si Riscuri.
& Managerul de Proiect Mutati activitatile 'lanului de risc in 'lani)icarea 'roiectului
Mutati actiitatile asociate cu !lanurile de management ale riscului in
!lanificarea !roiectului. Mutandu9le ar trebui sa a asigurati ca
munca este com!leta si !uteti !astra !lanificarea !unctul de interes
!entru toate !rogramarile de lucru si monitori$are.
Monitori,area si controlul riscului
3 Managerul de Proiect Monitori,ati 'lanurile de risc actuale
Managerul de !roiect trebuie sa monitori$e$e Planul de Management
al riscului !entru a se asigura ca riscurile sunt monitori$ate cu succes.
Noi !lanuri si actiitati i!otria riscului !ot fi adaugate daca un risc
nu are un management cu succes.
C Managerul de Proiect Cautati noi riscuri
Managerul de !roiect are de asemenea neoie de o ealuare !eriodica
a riscurilor in !roiectul ba$at !e circumstantele curente. Noi riscuri
!ot a!area !e masura ce !roiectul se desfasoara si unele riscuri care
nu au fost identificate la ince!ut !ot deni i$ibile l un moment dat.
%ste de asemenea !osibil ca riscurile mici identificate initial sa
deina medii sau mari ulterior. )ceasta ealuare continua a riscurilor
12
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
tebuie sa fie facuta regulat sau la finalul unui stadiu im!ortant.
Plani)icarea re'licii in ca, de risc
# Managerul de !roiect Creati un 'lan de ras'uns 'entru )iecare risc de nivel inalt
Intai trebuie sa a concentrati asu!ra formularii unui ras!uns !entru
fiecare risc de niel inalt !e care l9ati identificat !entru a a asigura
de managementul cu succes al riscului. )cest !lan trebuie sa includa
actiitati de management al riscului, la fel ca !ersoanele incluse,
datele limita si date !eriodice de monitori$are a !rogresului. Sunt
cinci mari ras!unsuri !entru un risc9treceti !este, monitori$ati9l,
eitati9l, mutati9l catre o a treia !arte sau micsorati9i efetele. Pentru
mai multe informatii !riind aceste alternatie e$i 3.2
Managementul Riscurilor? 'e1nici.
& Managerul de !roiect Creati un 'lan 'entru riscurile ridicate
Createi un !lan de documentatie a consecintelor !roiectului daca
!lanul de management al riscului nu reuseste si riscul c1iar
interine. Cu alte cuinte, identificati ce s9ar intam!la cu !roiectul
daca riscul curent deine o iitoare situatie dificila. )cest lucru il
a8uta !e managerul de !roiect sa asigure ca efortul asociat cu !lanul
e management al riscului este !ro!ortional cu consecintele
!otentiale. De e7em!lu, daca consecinta unui !otential risc este ca
!roiectul a trebui sa fie o!rit, acest lucru ar trebui sa fie un
indicator !uternic ca !lanul de management al riscului trebuie sa fie
agesi si cu!rin$ator !entru a asigura ca se a!lica un management
cores!un$ator riscului.
3 Managerul de !roiect Evaluati riscurile de nivel mediu
%aluati riscurile e niel mediu !entru a stabili daca im!actul este
destul de !uternic incat ei trebuie sa aiba la randul lor un !lan de
ras!uns la risc.
C Managerul de !roiect Evaluati orice risc sca,ut
Priiti la orice risc sca$ut si edeti daca ar trebui notate ca
!resu!uneri. In acest fel recunoasteti ca e7ista un !otential !entru
!robleme, dar din cau$a ca riscul este sca$ut, @!resu!unetiK ca
conditia nu a a!area. Pentru mai multe informatii e$i 3.1.3
Presu!uneri si Riscuri.
H Managerul de !roiect Mutati activitatile de 'lani)icare ale riscului catre 'lani)icarea
'roiectului
Mutati actiitatile de !lanificare ale riscului catre !lanificarea
!roiectului. Mutarea acestor actiitati in !lanificare asigura ca
munca este intr9adear com!leta si !astrea$a !lanificarea !unctul de
interes al !lanificarii lurului si monitori$arii.
13
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
CAPIT-LUL +
ANALI:A CALITATI;A A RISCULUI
+(&( Niveluri de risc
Riscul com!ort+ dou+ as!ecte fundamentale< probabilitatea .i impactul
/n anali$a riscului e7ist+ te1nica matricei !robabilitate9im!act, te1nic+ care combin+
cele dou+ com!onente ale riscului !re$ent-nd astfel o imagine de ansamblu a acestuia. *n
figura 3.1 este !re$entat+ o astfel de matrice care combin+ urm+toarele elemente<
Probabilitatea !e trei nieluri<
o Probabilitate mare
o Probabilitate medie
o Probabilitate sc+$ut+
Im!actul !e trei nieluri<
o Im!act mare
o Im!act mediu
o Im!act sc+$ut
Re$ultatul /mbin+rii acestor elemente const+ /ntr9o matrice cu 3 r-nduri .i 3 coloane.
Intersec0ia fiec+rui r-nd cu fiecare coloan+ re!re$int+ un anumit niel al riscului. *n ca$ul
unei astfel de matrice se !ot identifica trei categorii de risc<
Risc mare
Risc mediu
Risc sc+$ut
P
R
B
E
)
E
I
(
I
'
)
'
%
Mare
Risc
sc+$ut
Risc
mediu
Risc
mare
Medie
Risc
sc+$ut
Risc
mediu
Risc
mediu
Sc+$ut+
Risc
sc+$ut
Risc
sc+$ut
Risc
sc+$ut
Mare Mediu Sc+$ut
IMP)C'
Figura 4.1. Matricea probabilitate-impact
1"
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
Eine/n0eles, aceast+ matrice se !oate desf+.ura .i !e mai multe r-nduri .i coloane,
!entru a eiden0ia mai bine gradul de risc
Im!actul !oate fi e7!rimat !e o scar+ aloric+ de la 4 la ", cores!un$+tor !entru cinci
niele de graitate<
o 4 a!ari0ia unui eeniment cu im!act $ero nu are consecin0e asu!ra
riscului anali$at, sau dac+ sunt consecin0e acestea nu sunt notabile
o 1 un eeniment cu im!act de gradul 1 are consecin0e reduse
o 2 im!actul de gradul 2 se refer+ la consecin0e notabile care !ot afecta
derularea unui !roiect sau a unei actiit+0i
o 3 consecin0ele unui im!act de gradul 3 sunt suficient de serioase .i
trebuie anali$ate /n detaliu
o " im!actul de gradul " este cores!un$+tor unei catastrofe.
Puteti sa acce!tati mai multa !reci$ie !rin cresterea numarului de o!tiuni dis!onibile !entru
!robabilitatea riscului. De e7em!lu, !uteti crea o balanta cu cinci !arti !entru !robabilitatea de risc
asa cum urmea$a<
Probabilitate Lo< Im'act Medium Im'act =i*9 Im'act
Nu foarte !osibil
:L14M;
Risc sca$ut Risc sca$ut Risc sca$ut
Putin !osibil :L3#M; Risc sca$ut Risc sca$ut Risc mediu
Poate sau nu !oate sa
se intam!le :3#M 9
&#M;
Risc sca$ut Risc mediu Risc mediu? ridicat
Destul de !osibil
:N&#M;
Risc sca$ut Risc mediu? ridicat Risc ridicat
Doarte !osibil :NH4M; Risc sca$ut Risc mediu? ridicat Risc ridicat
In locul unui im!act Ridicat?Mediu?Sca$ut, !uteti sa fiti mai elaborati. De e7em!lu, !uteti sa
de$oltati din nou o balanta in cinci !arti du!a cum urmea$a
:aceasta se a!lica la fiecare risc;<
1, im!act sca$ut :sau nu; in !riinta termenilor de cost si !lanificare
2, un im!act !otential 2M9"M in !riinta costului sau !lanificarii
3, un im!act !otential #M93M in !riinta bugetului sau !lanificarii
", un im!act !otential CM914M in !riinta bugetului si !lanificarii
#, un im!act cu !otential ridicat, de !este 14M in !riinta bugetului si !lanificarii
Du!a ce creati aceasta balanta ca cea de mai sus, inca a trebui sa stabiliti cum sa anali$ati
informatia. De e7em!lu, !uteti decide ca o balanta de nielul 1 sau 2 !oate fi ignorata, in tim! ce
unui niel " sau # ii trebuie a!licat managementul. Nielul 3 ar re!re$enta riscurile care trebuie sa
fie ealuate indiidual.
%7ista si riscuri ne!rea$ute care !ot fi determinate cu a8utorul urmatoarei liste indicate de
metodologia 'en Ste!
Caracteristici Risc ridicat Risc sca,ut
%fort total de ore Proiect mare N 2#44 ore Proiecte mici L 2#4 ore
Durata Mai mult de 12 luni Mai !utin de 3 luni
1#
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
Marimea ec1i!ei Peste 2# de membrii
Mai !utin de #
Numarul de clienti sau de
organi$atii de clienti
Mai mult de trei Unul
Continut?lirabilele !roiectului Slab definit Eine definit
Eeneficiul de afaceri Neclar :nu ar trebui ince!ut
!roiectul;
Eine definit
Cunostintele de afaceri ale
ec1i!ei de !roiect si clientilor
Nici ec1i!a de !roiect nici
clientul nu au cunostinte solide
des!re afaceri
Si ec1i!a !roiectului si clientul
au cunostinte solide de afaceri
Cereri Doarte com!le7e, greu de dfinit
!entru client
%asO for client to define
De!endenta altor !roiecte sau
ec1i!e e7terne
De!endente de trei sau mai
multe !roiecte sau ec1i!e
e7terne
Nu mai mult de o de!endenta
!e un !roiect sau o ec1i!a
e7terne.
S!onsori$area !roiectelor Necunoscut :!roiectul nu ar
trebui ince!ut;
Identificata si entu$iasta
)nga8amentul clientilor Necunoscut, !asi Pasionati
Sc1imbari cerute de
!rocedurile, !rocesele si
!olitica e7istente
Numar mare de sc1imbari Putine sc1imbari
Structurile organi$atiei Numar mare de sc1imbari Putine sc1imbari sau niciuna
%7!erienta managerului de
!roiect
%7!erienta !utina !e !roiecte
similare
%7!erienta similara !e multi!le
!roiecte
(ocatia fi$ica a ec1i!ei %c1i!a este dis!ersata %c1i!a este im!reuna
Dolosirea metodologiei formale Nu e7ista !rocese formale Metode standard folosite
'e1nologia %ste folosita te1nologi
moderna !entru com!onente
critice
Nu este necesara te1nologie
aansata
'im!ul de reactie Perioadele de ras!uns foarte
mici sunt critice
'im!ul nomal de ras!uns este
acce!tabil
Calitatea datelor Datele sunt de calitate slaba Datele sunt de calitate buna
Parteneriatul an$atorilor Nu au mai lucrat cu an$atorul
!ana acum
)eti o relatie buna cu
an$atorul
+($( Livrabile
In mod u$ual se reali$ea$a urmatoarele lirabile
Disa de lucru a riscului ne!rea$ut
(ista de factori de risc
Disa de lucru a identificarii riscului
Planul de management al riscului
Jerificarea riscului
Dormularul de !re$entare a riscului
Furnalul de urmarire a risclui
+(3( Activitati aditionale 'lani)icate
)ceste actiitati sunt adaugate la !lanificare !entru monitori$area si managementul riscului.
Se !resu!une ca actiitatile initiale de identificare a riscurilor sunt com!lete din fa$a de definire a
!roiectului.
Marimea In)ormatiile necesare
1&
Clesiu Sabin Romulus Managementul riscului Note de curs
Mic
Nu sunt !asi de !lanificare aditionali !entru !roiecte mici
Mediu2mare Activitate E)ort Comentarii
Identificati si anali$ati
toate riscurile de la
ince!utul !roiectului.
Creati un!lan de
management al riscului
!entru toate riscurile
ridicate si !entru unele
medii in functie de
necesitate.
Dec1is )cest lucru ar !utea sa fie un
e7ercitiu neinsemnat, sau !oate fi
substantial in functie de natura
!roiectului.
)daugati toate actiitatile
din !lanul de management
al riscului la !lanificarea
!roiectului.
Dec1is Du!a Definirea Proiectului, adaugati
actiitatile la !lanificare im!reuna
cu datele de ince!ut si sfarsit.
Bferiti resurse tuturor actiitatilor.
Reedeti stadiul !lanurilor
de management al
riscului.
192 ore Sa!tamanal sau bi9sa!tamanal.
Intotdeauna !redati9l managerului
de !roiect. Dolositi acest tim! !entru
a asigura ca !rogresul este facut in
toate !lanurile de management al
riscului si ca aeti sub control cu
succes toate riscurile iitoare.
%aluati !roiectul !entri
noi riscuri.
1 ora (unar, faceti un !as ina!oi si
ealuati munca ramasa la !roiect
!entru a stabili daca sunt riscuri noi
care au neoie de management.
13

S-ar putea să vă placă și